Odeljenje za mehaniku, 26. decembar, 2012.

 

Naredno predavanje na seminaru Odeljenja za mehaniku biće održano u sredu, 26. decembra u 18 časova u sali 301f MI SANU.

Predavači: Teodor Atanacković, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu i Stevan Pilipović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: HAMILTONOV PRINCIP ZA SISTEME SA FRAKCIONIM IZVODIMA PROMENLjIVOG REDA

Sadržaj: U radu se daje pregled različitih definicija frakcionih izvoda promenljivog reda. Zatim se formuliše varijacioni princip Hamiltonovog tipa za slučaj kada se u Lagranževoj gustini javljaju izvodi promenljivog reda.

Dobijeni su neophodni uslovi za postojanje ekstrema. Razmatran je i problem određivanja funkcije koja opisuje promenu reda izvoda.

Nakon sastanka biće održan koktel Odeljenja za mehaniku Matematičkog instituta SANU.

 

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 25. decembar, 2012.

Naredni sastanak seminara biće održan u utorak, 25. decembar 2012. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Uređivački odbor i autori promovisaće novi broja časopisa Serbian Astronomical Journal (185).

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 25. i 27. decembar 2012.

U toku ove nedelje Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku održaće dva sastanka. Redovni sastanak seminara biće održan u utorak, 25. decembra 2012. godine u 14:15 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Raka Jovanović, MEGATREND univerzitet, Beograd

Naslov predavanja: POBOLjŠANjE METODA MRAVLjIH KOLONIJA ZA REŠAVANjE NP-KOMPLETNIH OPTIMIZACIONIH ZADATAKA KOREKCIJOM  FEROMONSKOG TRAGA

Sadržaj: Predavanje je posvećeno rešavanju teških optimizacionih problema iz oblasti grafova, upotrebom metaheuristike koja se zasniva na simulaciji ponašanja kolonije mrava odnosno optimizaciji mravljim kolonijama (OMK). Postoji niz metoda za rešavanje ovog tipa problema koji se baziraju na populacijama poput rojeva čestica, kolonija pčela i OMK.  OMK je prvi put primenjena na problemu trgovačkog putnika. Upotreba OMK na ovaj problem se unapređuje uvodjenjem nove vrste hibridizacije, koja se zasniva na korekciji feromonskog traga u zavisnosti od karakteristika najboljeg nađenog rešenja. Ideja je da se iz ovakvih rešenja izbace delovi koji imaju neke nepoželjne karakteristike, usmeravanjem same kolonije na oblasti rešenja u kojima se dobra rešenja nalaze sa većom verovatnoćom. U izvršenim testovima, na problemu trgovačkog putnika je pokazano da ovakav pristup nalazi kvalitetnija rešenja i ubrzava konvergenciju ka dobrim rezultatima. Na predavanju će takođe biti prikazana adaptacija ove hibridizacije na značajno drugačiji problem minimalnog težinskog čvornog pokrivača grafa, kao i pozitivni rezultati koji se na ovaj način postižu.

Vanredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku biće održan u četvrtak, 27. decembra 2012. u 18:30 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Vladimir Brusić, Ph.D, Dana Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA

Naslov predavanja: Genetic analysis of individual's origin: Y chromosome, mitochondrial genes and HLA

Detalje o predavanju i predavaču mogu se preuzeti OVDE.

detaljnije

Obaveštenje o obaveznim sistematskim pregledima

Detaljnije

detaljnije

Predavanje dr Dejana Milojičića HIGH PERFORMANCE COMPUTING IN THE CLOUD

Joint Seminar on Computer Science and Applied Mathematics Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts IEEE Chapter Computer Science (CO-16)
HIGH PERFORMANCE COMPUTING IN THE CLOUD

Dejan Milojicic, Ph.D.
HP Labs, USA, IEEE Computer Society President-elect for 2013
24. December 2012, 16:15

Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts Knez Mihailova 36, room 301f

Abstract

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 21. decembar 2012.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u petak, 21. decembra 2012. godine u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Marko Nedeljkov, Departman za matematiku, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: PREKOMPRESIBILNOST I DELTA TALASI

Sadržaj: Sistemi zakona održanja su praktično osnovni fizički zakoni. Samim tim rešenja moraju imati osim matematičke i fizičku potvrdu. Delta talasi su vrsta rešenja sistema zakona održanja koja modeliraju grupisanje fluida (ili neke druge supstance - polja) do tačke beskonačnosti. To prevedeno na fizičke zakone znači da karakteristike moraju "ulaziti" u front talasa jer se tako supstanca nakuplja. Matematički to zovemo prekompresibilnost. Dugo je taj uslov bio korišćen kao onaj koji potvrdjuje valjanost slabog rešenja koje sadrži delta talase, što je garantovalo jedinstvenost rešenja. To nije tako očigledno, jer recimo, za 2 X 2 sisteme, kombinacija dva udarna talasa je takodje prekompresibilna.

Ako koristimo tzv. "shadow wave solutions" (SDW) koja sadrže delta talase kao podvrstu, u mogućnosti smo da koristimo entropijske parove kao kriterijum valjanosti delta talasa. Ispostavilo se da su u skoro svim dosadašnjim primerima, delta talasa valjani ako i samo ako su prekompresibilni.

Prikaz toga čini prvi deo predavanja. Drugi deo predavanja je posvećen prikazivanju prvog poznatog kontraprimera (uopštena Čapljiginova jednačina - model tamne energije).

detaljnije

Predavanje u Zadužbini Ilije Kolarca - 100 godina od smrti Anri Poenkarea, 18. decembar 2012.

Pozivamo Vas na predavanje u Zadužbini Ilije Kolarca u utorak, 18. decembra 2012. godine u 18 časova u maloj sali.

Predavači: Rade Živaljević, Božidar Jovanović, Radoš Bakić

Naslov predavanja: Anri Poenkare(1854 - 1912) - 100 godina od smrti

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 18. decembar 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku biće održan 18. decembra 2012. u 14:30 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Marko Vulić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naslov predavanja: MODEL UPRAVLjANjA ODNOSIMA SA STUDENTIMA U ELEKTRONSKOM OBRAZOVANjU

Sadržaj: Predmet predavanja je razvoj modela za upravljanje odnosima sa studentima u elektronskom obrazovanju. Model obuhvata integraciju sistema za upravljanje učenjem na daljinu, servisa za upravljanje odnosima sa klijentima, servisa za komunikaciju i saradnju. Primenom razvijenog modela unapređuju se performanse procesa e-obrazovanja i postiže veće zadovoljstvo studenata. Model je primenjen u sistemu za e-obrazovanje Laboratorije za elektronsko poslovanje na Fakultetu organizacionih nauka.

detaljnije

Seminar ARGO, 13. decembar 2012.

Sastanak seminara ARGO biće održan u četvrtak, 13. decembra 2012, u sali BIM sa početkom u 18 časova.

Predavanja na seminaru će održati dva gosta iz Francuske.

Julien Narboux: "Tarski's and Hilbert's geometry - formalization"

Pascal Schreck: "About RC-(un)constructibily"

detaljnije

Dan Matematičkog fakulteta, 20. decembar 2012.

Studenti koji su nagradjeni povodom Dana fakulteta 2012.

20. decembra 1873. godine na Velikoj školi osnovana je prva Katedra za matematiku na tadašnjem prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakuleta. Ovaj datum Matematički fakultet obeležava kao Dan Fakuleta.

Svečano obeležavanje Dana Matematičkog fakulteta i 139 godina od osnivanja prve Katedre za matematiku biće održano U ČETVRTAK 20. DECEMBRA 2012. U 17 SATI U DOMU VOJSKE SRBIJE, BRAĆE JUGOVIĆA 19.

Naša svečanost će i ove godine imati humanitarni karakter.

Ovoga puta prikupljamo pomoć za NURDOR - Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Gosti će novac moći da predaju našim volonterima po dolasku u hol Doma vojske.

Na osnovu dogovora sa Udruženjem cilj je da se od prikupljenih sredstava kupe prekrivači koji nedsotaju hemato-onkološkom odeljenju Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, pri čemu na odeljenju ima 16 kreveta, kao i najmanje 2 stona fudbala za Roditeljske kuće za decu iz unutrašnjosti koja se leče od malignih bolesti na beogradskim klinikama.

Dobro došli!

detaljnije