Neradni dani za praznike

http://www.minrzs.gov.rs/cms/sr/arhiva/saopstenja/266-2011-03-18-13-38-15

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 21. april 2011.

U četvrtak 21. 4. 2011. u 18h održaće se naredni sastanak seminara Katedre za računarstvo i informatiku.

Program:

Ivan Čukić - Implementacija semantičkih/deduktivnih baza podataka,

Miljana Mladenović - Baze podataka u eri semantičkih i socijalnih mreža

Više detalja o seminaru mogu se naći na http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 21. april 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u četvrtak, 21. aprila 2011. u sali 2 SANU sa početkom u 14h.

Predavač: Prof. Goetz Pfander, PhD, Jacobs University Bremen

Naslov predavanja: SAMPLING OF OPERATORS

Abstract: The classical sampling theorem, attributed to Whittaker, Shannon, Nyquist, and Kotelnikov, states that a bandlimited function can be recovered from its samples, as long as we use a sufficiently dense sampling grid. Here, we review our recent development of an operator sampling theory which allows for a widening of the classical sampling theorem. In this realm, bandlimited functions are replaced by bandlimited operators, that is, by pseudodifferential operators which have bandlimited Kohn-Nirenberg symbols. Similar to the Nyquist sampling density condition alluded to above, we discuss sufficient and necessary conditions on the bandlimitation of pseudodifferential operators to ensure that they can be recovered by their action on a single distribution. In fact, we show that an operator with Kohn-Nirenberg symbol bandlimited to a Jordan domain of measure less than one can be recovered through its action on a distribution defined on a appropriately chosen sampling grid. Further, an operator with bandlimitation to a Jordan domain of measure larger than one cannot be recovered through its action on any tempered distribution whatsoever, pointing towards a fundamental difference to the classical sampling theorem where a large bandwidth could always be compensated through a sufficiently fine sampling grid. The dichotomy depending on the size of the bandlimitation is related to Heisenberg's uncertainty principle.

detaljnije

Seminar mehanike, 20. april 2011.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 20. aprila 2011. u 18 časova, na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Andjelka H. Hedrih, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za bio-hemijske i  medicinske nauke, Novi Pazar, Srbija

Naslov predavanja: Mehanički modeli dvostukih DNK lanaca

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 21. april 2011.

Sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama održaće se 21. aprila 2011. od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36.

Predavač: Miljan Knežević

Naslov predavanja: Some Properties of Harmonic Quasiregular Mappings Abstract: We will analyze some geometric aspects of harmonic quasiregular mappings and give some applications.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 20. april 2011.

Naredni sastanak Seminara održaće se u sredu, 20.04.2011. godine, sa početkom u 12 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Borislav Gajić

Naslov predavanja: KRETANjE U CENTRALNOM POLjU. BINEOV OBRAZAC I PRIMENE

detaljnije

CGTA seminar, 19. april 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 19. aprila 2011. godine, od 18-20h sati, u .

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Stepen preslikavanja - primeri i primene

Sadržaj: Stepen preslikavanja F : M --> N izmedju glatkih mnogostrukosti je jedna od najznačajnijih topoloških invarijanti. Ideja stepena je sveprisutna u matematici, počevši od osnovnog stava algebre, preko rezultata o broju namotavanja (winding number) krive u kompleksnoj analizi, pa sve do teoreme Poenkare-Hopfa o vektorskim poljima. Sasvim je moguće da je upoznavanje sa stepenom preslikavanja jedan od najboljih puteva u topologiju a prva knjiga koju na tom putu preporučujemo je John Milnor, Topology from the differential viewpoint.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 19. april 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 19.4.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Snežana Popović, Računarski fakultet, Univerzitet UNION, Beograd

Naziv predavanja: EFEKTIVAN ODABIR TESTNIH OKRUŽENjA KORIŠĆENjEM KOMBINATORNOG TESTIRANjA I VIRTUALIZACIJE

Sadržaj: Konfiguraciono testiranje kompleksnih, višekorisničkih aplikacija zahteva odgovarajuća testna okruženja, koja obuhvataju različite kombinacije hardvera, operativnih sistema i drugog softvera. Predavanje obradjuje primenu metoda kombinatornog testiranja korišćenjem ortogonalnih nizova za generisanje smanjenog broja potrebnih kombinacija, koje poseduju kvalitet da pokriju gotovo sve moguće kombinacije testnih okruženja. Primenom metoda kombinatornog testiranja kreiran je koncizan skup testova, skraćen je životni ciklus testiranja i smanjeni su napori stručnjaka koji sprovode testiranje. Konfiguraciono testiranje izvršeno je u virtualnom okruženju. Aplikativno okruženje simulirano je podizanjem više virtuelnih mašina na ograničenim, realnim računarskim resursima. Rezultati su smanjenje troškova potrebnih za testiranje hardvera, kao i efikasno upravljanje procesom testiranja. Zajedno, kombinatorno testiranje i virtualizacija, mogu biti praktičan pristup za efektivno testiranje, kroz balansiranje kvaliteta, troškova i vremena.

Ključne reči: testno okruženje, kombinatorno testiranje, konfiguraciono testiranje, virtualizacija okruženja

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 13. april 2011.

Naredno predavanje u okviru kursa Mehanika i geometrija održaće se 13. aprila 2011. od 12h na Matematičkom institutu SANU (III sprat, sala 301f).

Predavač: Božidar Jovanović

Naslov predavanja: BERTRANOV PROBLEM. REGULARIZACIJA KEPLEROVOG PROBLEMA

Kurs Mehanika i geometrija se organizuje u saradnji sa seminarom CGTA, u okviru projekata broj 174020 i Živa matematika, Ministarstva za nauku Srbije.

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

CGTA seminar, 12. april 2011.

Sastanak  CGTA seminara održaće se 12. aprila 2011. od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, video sala).

Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: Kombinatorna Stoksova teorema (nastavak)

Apstrakt: Prikaz članka B. Hanke i dr., Combinatorial Stokes formulas via minimal resolutions,

http://www-m10.ma.tum.de/foswiki/pub/Lehrstuhl/BernhardHanke/Zptucker_final2.pdf

detaljnije