Informatika


Osnovne akademske studije studijskog programa informatika

  • Studije traju 4 godine i imaju obim od 240 ESPB
  • Ovaj studijski program se primenjuje od školske 2015/16. godine
  • Po prethodnoj akreditaciji program je trajao tri godine i imao obim od 180 ESPB
  • Nakon završenih četvorogodišnjih osnovnih studija Informatike, moći će da se upisuju jednogodišnje master studije Informatike. Upisivanje jednogodišnjih master studija Informatike će početi za 3-4 godine, kada prvi diplomci završe osnovne četvorogodišnje studije.
  • Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani informatičar.

1. Godina

1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Programiranje 1 3+3 8
2. Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 1
3+2 6
3. Diskretne strukture 1 3+2 6
4. Linearna algebra i analitička geometrija 3+3 7
5. Izborni predmet O1
2+0 3
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Programiranje 2 3+3 8
2. Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 2
3+2 6
3. Diskretne strukture 2 3+2 6
4. Analiza 1 3+3 7
5. Izborni predmet O2 2+0 3
Ukupno 48
60

2. Godina

3. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Algoritmi i strukture podataka 3+3 6
2. Objektno orijentisano programiranje 3+2 6
3. Operativni sistemi
3+2 6
4. Geometrija
3+2 6
5. Analiza 2
3+2 6
4. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Konstrukcija i analiza algoritama 3+2 6
2. Uvod u veb i internet tehnologije 3+2 6
3. Analiza 3 3+2 6
4. Algebra 1
3+2 6
5. Izborni predmet O3 2+3
6
Ukupno  51
60


3. Godina

5. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Relacione baze podataka 3+2 6
2. Prevođenje programskih jezika 2+3 6
3. Računarska grafika
2+3 6
4. Verovatnoća 2+3 6
5. Uvod u numeričku matematiku 2+2+1 6
6. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Veštačka inteligencija 3+2 6
2. Istraživanje podataka 1
3+2 6
3. Programske paradigme 2+3 6
4. Izborni predmet R1 2+3 6
5. Statistika
2+3 6
Ukupno 50 60


4. Godina

7. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Računarske mreže
2+3 6
2. Razvoj softvera 2+3 6
3. Izborni predmet R2
2+3 6
4. Izborni predmet R3
2+3 6
5. Izborni predmet M1
2+2 5
8. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Projektovanje baza podataka
2+3 6
2. Specijalni kurs 2+3 6
3. Izborni predmet K
bar 6
6
4. Izborni predmet R4
2+3 6
5. Izborni predmet V1 2+0 2
6. Izborni predmet M2
2+2 5
Ukupno bar 51
60

Izborni predmeti


Izborni predmeti (grupa R)
  Predmet Časovi
ESPB
1. Teorija izračunljivosti 2+3 6
2. Arhitektura računara
2+3 6
3. Konstrukcija kompilatora 2+3 6
4. Funkcionalno programiranje
2+3 6
5. Interakcija čovek-računar
2+3 6
6. Razvoj multimedijalnih sistema
2+3 6
7. Uvod u interaktivno dokazivanje teorema 2+3 6
8. Računarska inteligencija 2+3 6
9. Programiranje baza podataka 2+3 6
10. Istraživanje podataka 2 2+3 6
11. Programiranje za veb 2+3

6

12. Alati za razvoj softvera 2+3

6

13. Konkurentno i paralelno programiranje 2+3

6

14. Testiranje softvera 2+3

6

15. Robotika  2+3

6

Izborni predmeti (grupa K)
  Predmet Časovi
ESPB
1. Stručni kurs 21 0+2 2
2. Stručni kurs 22 0+2 2
3. Stručni kurs 31 0+3 3
4. Stručni kurs 32 0+3 3
5. Seminarski rad 21 0+0+2 2
6. Seminarski rad 22 0+0+2 2
7. Seminarski rad 31 0+0+3 3
8. Seminarski rad 32 0+0+3 3
9. Izborni predmet iz grupe R
2+3 6
Izborni predmeti (grupa O)
  Predmet Časovi
ESPB
1. Engleski jezik 1 2+0 3
2. Tehničko i naučno pisanje
2+0 3
3. Engleski jezik 2 2+0 3
4. Zetetika - kritičko rasuđivanje
2+0 3
5. Osnovi astronomije
2+3 6
6. Osnovi mehanike 2+3 6
Izborni predmeti (grupa V)
  Predmet Časovi
ESPB
1. Metodologija stručnog i naučnog rada 2+0 2
2. Istorija i filozofija računarstva 2+0 2
3. Računarstvo i društvo 2+0 2
4. Izborni predmet iz grupe K 2+0 2
Izborni predmeti (grupa M)
  Predmet Časovi
ESPB
1. Diskretne strukture 3
2+3 5
2. Analiza 4
2+3 5
3. Primena projektivne geometrije u računarstvu
2+3 5
4. Algebra 2
2+3 5
5. Uvod u teoriju uzoraka
2+2 5
6. Uvod u kompleksnu analizu 2+3 5
7. Operaciona istraživanja 2+3 5
8.
Uvod u računarsku topologiju 2+3 5
9. Osnove matematičkog modeliranja 2+3 5
10. Predmet sa drugog st.programa 2+2 5