Pristupna predavanja za izbore u nastavnička zvanja

2021.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavio 1 kandidat: dr Mirko Spasić

Naslov predavanja: „SOLID principi u dizajnu softvera“

Datum i vreme održavanja: utorak, 26.10.2021. godine u 10 časova preko webex platforme.

Detalji pristupa su:
https://matf.webex.com/meet/janicic

Članovi komisije:

- dr Predrag Janičić, red. prof.
- dr Nenad Mitić, red. prof.
- dr Vladimir Filipović, red. prof.
- dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik (MI SANU)

Datum objavljivanja: 19.10.2021.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor dva docenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika.

Na konkurs su se prijavila dva kandidata:

dr Sana Stojanović Đurđević i
dr Ivana Tanasijević.

Datum, vreme i mesto održavanja: ponedeljak, 23.08.2021. godine, sa početkom u 12 časova - onlajn, preko WebEx platforme. Link za pristup: https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m47a1c3e7fb872be0baca601ac059be

Tema: "Optimizacije u bazama podataka"

Članovi komisije:

- dr Predrag Janičić, red. prof.
- dr Nenad Mitić, red. prof.
- dr Miodrag Živković, red. prof.
- dr Vladimir Filipović, red. prof.
- dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik MISANU

Datum objavljivanja: 16.08.2021.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast: Algebra i matematička logika
Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Aleksandra Kostić

Predavanje će se održati putem Webex platforme, link za pristup:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m1bb05de0be2d0d3adca5c277bb98f777

Datum, vreme i mesto održavanja: Subota 31. jul, sa početkom u 12 časova- online, preko WebEx platforme.

Tema: Uvod u Bulove algebre.

Članovi komisije:

- prof. dr Zoran Petrović, redovni prof.  (predsednik)
- prof. dr Nebojša Ikodinović, vanr. prof.
- prof. dr Goran Đanković, vanr. prof.
- prof. dr Zoran Pucanović, vanr. prof. Građevinskog fakulteta.

Datum objavljivanja: 23.07.2021.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast: Topologija

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Marija Jelić Milutinović

Naslov predavanja: „Borsuk-Ulamova teorema i primene".

Datum, vreme i mesto održavanja: utorak, 03.08.2021. godine u 10.15 časova

Članovi komisije:

- dr Siniša Vrećica, red. prof.
- dr Vladimir Grujić, van. prof.
- dr Rade Živaljević, naučni savetnik MISANU

Datum objavljivanja: 22.07.2021.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika.

Predavanje će se održati putem Webex platforme, link za pristup:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m94c079dbd733bc1cd91b9cb1721b601d

Na konkurs se prijavilo 3 kandidata: dr Ivana Tanasijević, dr Sana Stojanović Đurđević i dr Staša Vujičić Stanković.

Naslov predavanja: „Izdvajanje komponenti jake povezanosti u usmerenom grafu“

Datum i vreme održavanja: sreda, 7.4.2021. godine
- u 9 časova , dr Ivana Tanasijević
- u 9.30 časova, dr Sana Stojanović Đurđević
- u 10 časova, dr Staša Vujičić Stanković

Članovi komisije:

- dr Miodrag Živković, red. prof.
- dr Predrag Janičić, red. prof.
- dr Nenad Mitić, red. prof.
- dr Vladimir Filipović, red. prof.
- dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik MI  SANU

Datum objavljivanja: 31.3.2021.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Zlatko Lazović

Naslov predavanja: „Teoreme o srednjoj vrednosti diferencijalnog računa"

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak, 18.02.2021. godine u 11 časova

Članovi komisije:

- dr Zoran Kadelburg, prof. emeritus
- dr Dragoljub Kečkić, red. prof.
- dr Ivan Aranđelović, red. prof. Mašinskog fakulteta

Datum objavljivanja: 10.02.2021.


2020.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza (RFA)

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Milan Lazarević

Naslov predavanja: „Elementarni operatori i transformeri tipa unutrašnjeg proizvoda na idealima kompaktnih operatora u Hilbertovom prostoru".

Datum, vreme i mesto održavanja: sreda, 06.01.2021. godine u 12.00 časova

Članovi komisije:

- dr Danko Jocić, red. prof.
- dr Stefan Milošević, doc.
- dr Petar Melentijević, doc.
- dr Olivera Mihić, red. prof. FON

Datum objavljivanja: 29.12.2020.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Kompleksna analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Marek Svetlik

Naslov predavanja: „Dirihleov problem za Laplasovu jednačinu na oblastima u ravni“

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak, 08.10.2020. godine u 11 časova u R-labu.

Članovi komisije:

- Akademik  Miodrag Mateljević
- dr Miloš Arsenović, red. prof.
- dr Borislav Gajić, viši naučni saradnik MI SANU

Datum objavljivanja: 01.10.2020.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavilo dva kandidata: dr Danijela Simić i dr Sana Stojanović Đurđević.

Naslov predavanja: „Brza Furijeova transformacija (FFT)".

Datum, vreme i mesto održavanja: utorak, 08.09.2020. godine:
 u 13.00 časova- dr Danijela Simić
 u 13.30 časova- dr Sana Stojanović Đurđević

Članovi komisije:

- dr Miodrag Živković, red. prof.
- dr Predrag Janičić, red. prof.
- dr Vladimir Filipović, red. prof.
- dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik MISANU

Datum objavljivanja: 28.08.2020.


2019.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Petar Melentijević
Naslov predavanja: „Problem Havinsona za harmonijske funkcije u poluprostoru i lopti u R^n".

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak, 10.10.2019. godine u 12 časova

Članovi komisije:

- dr Danko Jocić, red. prof.
- dr Olivera Mihić, red. prof.
- dr Stefan Milošević, doc.

Datum objavljivanja: 03.10.2019.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Petar Melentijević
Naslov predavanja: „Problem Havinsona za harmonijske funkcije u poluprostoru i lopti u R^n".

Datum, vreme i mesto održavanja: sreda 21.08.2019. godine u 12 časova

Članovi komisije:

- dr Danko Jocić, red. prof.
- dr Olivera Mihić, red. prof.
- dr Branka Pavlović, doc.
- dr Stefan Milošević, doc.
- dr Vladimir Božin, doc.

Datum objavljivanja: 14.08.2019.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor dva docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavilo četiri kandidata:
- dr Čukić Ivan
- dr Stojanović Đurđević Sana
- dr Mišković Stefan
- dr Vujičić Stanković Staša

Naslov predavanja: "Upravljanje memorijom na ne-virtuelnim i virtuelnim sistemima"

Datum, vreme i mesto održavanja:  sreda 28.08.2019.  sala 704/IV sprat, po sledećem rasporedu:

1) U 10.00 sati - dr Staša Vujičić Stanković
2) U 10.30 sati - dr Stefan Mišković
3) U 11.00 sati - dr Sana Stojanović Đurđević
4) U 11.30 sati - dr Ivan Čukić


Članovi komisije:
prof. dr Nenad Mitić, redovni profesor;
prof. dr Miodrag Živković, redovni profesor;
dr Zoran Ognjanović

Datum objavljivanja: 31.07.2019.


2018.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavilo četiri kandidata:
- Vujičić Stanković dr Staša
- Mišković dr Stefan
- Stojanović Đurđević dr Sana
- Čukić dr Ivan

Naslov predavanja: "Dajkstrin algoritam za nalaženje najkraćih puteva od zadatog čvora u grafu do svih ostalih čvorova"

Datum, vreme i mesto održavanja: sreda 26.12.2018. godine u 09:00 časova, sala 710/IV sprat (zbornica)

Članovi komisije:
prof. dr Nenad Mitić, redovni profesor;
prof. dr Gordana Pavlović Lažetić, redovni profesor;
prof. dr Miodrag Živković, redovni profesor;
prof. dr Predrag Janičić, redovni profesor;
dr Zoran Ognjanović

Datum objavljivanja: 18.12.2018.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Diferencijalne jednačine

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Dr Marija Mikić

Naslov predavanja: „Gronvalova nejednakost i njene primene“

Datum, vreme i mesto održavanja: utorak 23.10.2018. godine u 14 časova, sala 710/IV sprat (zbornica)

Članovi komisije:
- Dr Đorđe Krtinić, docent
- Prof. dr Nebojša Lažetić, redovni profesor u penziji
- Dr Miodrag Spalević, redovni profesor Mašinskog fakulteta

Datum objavljivanja: 15.10.2018.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor dva docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavilo šest kandidata.

Kandidati:

dr Staša Vujičić Stanković
dr Igor Ikodinović
dr Stefan Mišković
dr Nina Radojičić
dr Sana Stojanović Đurđević
dr Ivan Čukić

Naslov predavanja: „Dinamička alokacija memorije i dinamičke strukture podataka“

Datum, vreme i mesto održavanja: sreda 29.08.2018. godine počev od 9 časova, na svakih 45 minuta, sala 704/IV sprat

Članovi komisije:

- dr Nenad Mitić, red. prof.
- dr Predrag Janičić, red.prof.
- dr Gordana Pavlović Lažetić, red. prof.
- dr Saša Malkov, vanr. prof.
- dr Filip Marić, vanr. prof.
- dr Miroslav Marić, vanr. prof.
- dr Milan Banković, doc.
- dr Aleksandar Kartelj, doc.
- dr Jovana Kovačević, doc.
- dr Vesna Marinković, doc.
- dr Mladen Nikolić, doc.
- dr Milena Vujošević Janičić, doc.
- dr Zoran Ognjanović, naučni saradnik MI SANU

Datum objavljivanja: 21.08.2018.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Dr Stefan Milošević

Naslov predavanja: „Tejlorove formule“

Datum, vreme i mesto održavanja: sreda 04.04.2018. godine u 15 časova, sala 710/IV sprat (zbornica)

Članovi komisije:
Prof. dr Danko Jocić, redovni profesor
Dr Đorđe Krtinić, docent
Dr Miodrag Spalević, redovni profesor
Mašinski fakultet

Datum objavljivanja: 26.03.2018.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Diferencijalne jednačine

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Dr Igor Uljarević

Naslov predavanja: „Švarcov izvod i Šturm-Liuvilovi operatori“

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak 29.03.20 18. godine u 13 časova, sala 710/IV sprat (zbornica)

Članovi komisije:
Prof. dr  Darko Milinković, redovni profesor
Dr Borislav Gajić, viši naučni saradnik MI SANU
Dr Jelena Katić, docent

Datum objavljivanja: 21.03.2018.


2017.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Kompleksna analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Dr Boban Karapetrović

Naslov predavanja: „Kebeova ¼ teorema“

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak 16.11.2017. godine u 10 sati, sala 710/IV sprat (zbornica)

Članovi komisije:
Prof. dr Miodrag S. Mateljević, redovni profesor
Dr Vladimir Božin, docent
Dr Božidar Jovanović, naučni savetnik MI SANU

Datum objavljivanja: 08.11.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Jovana Nikolić

Naslov predavanja: „Ojlerove smene u integralima“

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak 16.11.2017. u 11 sati, sala 710/IV

Članovi komisije:
Prof. dr Dragoljub Kečkić, vanredni profesor
Dr Jelena Katić, docent
Dr Borislav Gajić, viši naučni saradnik MI SANU

Datum objavljivanja: 06.11.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza.

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Aleksandra Marinković

Naslov predavanja: „Stoksova teorema“

Datum i vreme održavanja: sreda, 15.11.2017. u 11 sati, sala Dlab.

Članovi komisije:
Prof. dr Dragoljub Kečkić, vanredni profesor;
Dr Jelena Katić, docent;
Dr Borislav Gajić, viši naučni saradnik MI SANU.

Datum objavljivanja: 01.11.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Astronomija

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Bojan Novaković

Naslov predavanja: „Nastanak zemljolikih planeta“

Datum i vreme održavanja: utorak 24.10.2017. u 15 sati, sala 809/IV

Članovi komisije:
Akademik Zoran Knežević, naučni savetnik AOB;
Prof. dr Anđelka Kovačević, vanredni profesor;
Dr Bojan Arbutina, docent.

Datum objavljivanja: 13.10.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Geometrija

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Ivan Dimitrijević

Naslov predavanja: „Bilinearna forme i klasifikacija hiperpovrši drugog reda“

Datum i vreme održavanja: utorak 10.10.2017. u 16:00, sala 710

Članovi komisije:
Prof. dr Zoran Rakić, red. prof;
Dr Miroslava Antić, docent;
Prof. dr Stana Nikčević, red. prof. Univerziteta u Novom Pazaru.

Datum objavljivanja: 03.10.2017.

 


 

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Milan Banković

Naslov predavanja: „SMT rešavači“

Datum i vreme održavanja: utorak 06.06.2017. u 14 sati

Članovi komisije:
Prof. dr Filip Marić, vanr. prof
Prof. dr Predrag Janičić, red. prof
Zoran Ognjanović, naučni savetnik, Matematički institut

Datum objavljivanja: 26.05.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Algebra i matematička logika

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Goran Đanković

Naslov predavanja: „Kvadratne forme“

Datum i vreme održavanja: utorak 07.02.2017. u 12 sati

Članovi komisije:
Prof. dr Aleksandar Lipkovski, red. prof
Prof. dr Zoran Petrović, vanr. prof
Prof. dr Branko Malešević, vanr. prof, Elektrotehnički fakultet

Datum objavljivanja: 24.01.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Verovatnoća i statistika

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Lenka Glavaš

Naslov predavanja: „Raspodele ekstremnih vrednosti“

Datum i vreme održavanja: sreda 01.02.2017. u 12 sati

Članovi komisije:
Prof. dr Pavle Mladenović, red. prof
dr Jelena Jocković, docent
Prof. dr Slobodanka Janković, red. prof u penziji
Prof. dr Ljiljana Petrović, red. prof, Ekonomski fakultet

Datum objavljivanja: 24.01.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Biljana Vujošević

Naslov predavanja: „Neprekidne funkcije“

Datum i vreme održavanja: petak 27.01.2017. u 11 sati

Članovi komisije:
prof. dr Miloš Arsenović, red. prof,
prof. dr Dragoljub Kečkić, vanr. prof,
prof. dr Ivan Aranđelović, red. prof.

Datum objavljivanja: 19.01.2017.