Pristupna predavanja za izbore u nastavnička zvanja

2024.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavilo  2 kandidata
Kandidati: dr Stefan Mišković i dr Sead Mašović

Naslov predavanja: „Dinamičko programiranje”

Datum, vreme i mesto održavanja:  28. 6.  2024. godine  u 11 časova na Matematičkom fakultetu (Studentski trg 16). 

Članovi komisije:   

1. dr Filip Marić, red. prof.
2. dr Miroslav Marić, red.prof.
3. dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik MI SANU

Datum objavljivanja: 12. 6. 2024. godine

2023.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast: Geometrija

Na konkurs se prijavio  1 kandidat.
Kandidat: dr Miloš Đorić

Naslov predavanja: „Pravolinijske površi u trodimenzionom euklidskom prostoru”

Datum, vreme i mesto održavanja: 15.12.2023. godine  u 12 časova u sali 706. 

Članovi komisije:

1. dr Mirjana Đorić, red. prof.
2. dr Zoran Rakić, red.prof.
3. dr Srdjan Vukmirović, vanr.prof
4. dr Miroslava Antić, vanr.prof.
5. dr Emilija Nešović, red. prof. (PMF u Kragujevcu)

Datum objavljivanja: 27.11.2023. godine


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast:Verovatnoća i statistika

Na konkurs se prijavio  1 kandidat.
Kandidat: dr Ana Merkle

Naslov predavanja: „Zakon velikih brojeva”

Datum, vreme i mesto održavanja:  06.11.2023. godine  u 9:45 časova u učionici 830.

Članovi komisije:

1. dr Bojana Milošević, vanr. prof.
2. dr Jelena Jocković, doc.
3. dr Milan Jovanović, doc.
4. dr Lenka Glavaš, doc.
5. dr Marija Milošević, red. prof. (PMF u Nišu)

Datum objavljivanja: 27.10.2023. godine


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio  1 kandidat.
Kandidat: dr Dušan Joksimović

Naslov predavanja: „Sardova teorema”

Datum, vreme i mesto održavanja:  05.09.2023. godine u 17 časova na Matematičkom fakultetu u Beogradu.

Članovi komisije:

1. dr Dragoljub Kečkić, red. prof.
2. dr Borislav Gajić, viši naučni saradnik (MI SANU)
3. dr Igor Uljarević, doc.

Datum objavljivanja: 28.08.2023. godine


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast: Algebra i matematička logika

Na konkurs se prijavio  1 kandidat.
Kandidat: dr Dragan Đokić

Naslov predavanja: „Gausov zakon kvadratnog reciprociteta”

Datum, vreme i mesto održavanja:  07.04.2023. godine u 12:15 časova, učionica 706.

Članovi komisije:

    1. dr Zoran Petrović, red. prof.   
    2. dr Goran Đanković, vanr. prof.
    3. dr Dragan Stankov, vanr. prof. (Rudarsko-geološki fakultet)

Datum objavljivanja: 28.03.2023. godine

2022.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast: Algebra i matematička logika.

Na konkurs se prijavio 1 kandidat.
Kandidat: dr Sonja Telebaković Onić

Naslov predavanja: "Kategorije i funktori"

Datum, vreme i mesto održavanja: sreda, 7.9.2022. godine, sa početkom u 12 časova, u učionici 830.

Članovi komisije:

1. prof. dr Aleksandar Lipkovski, red. prof. (predsednik)
2. prof. dr Marko Radovanović, vanr. prof.
3. dr Zoran Petrić, naučni savetnik MI SANU

Datum objavljivanja: 30.8.2022. godine


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Astronomija

Na konkurs se prijavio 1 kandidat.
Kandidat: dr Viktor Radović

Naslov predavanja: „Problem rešavanja Keplerove jednačine"

Datum, vreme i mesto održavanja:  29.06.2022. godine u 16 časova, online preko Zoom platforme.

Detalji pristupa su:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91520188456?pwd=WVdDbkZSUlNsNk1kdkRFZ0QrUFJiZz09

Meeting ID: 915 2018 8456
Passcode: 334587


Članovi komisije:

1.    dr Anđelka Kovačević, vanr. prof.
2.    dr Dušan Marčeta, doc.
3.    dr Nataša Todorović, naučni saradnik AOB

Datum objavljivanja: 16.06.2022. godine


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta sa 30% radnog vremena, za užu naučnu oblast: Astrofizika

Na konkurs se prijavio 1 kandidat.

Kandidat: dr Ivan Milić

Naslov predavanja:"Funkcije odziva za spektralne linije u ne-LTR kao metod za dijagnostiku uslova u zvezdanim atmosferama"

Datum i vreme održavanja: 19.05.2022. godine u 18 časova, onlajn preko Webex  platforme

Detalji pristupa su:
Meeting link:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m889c7209486b83890aad80e562c00577
Password: 2yS4StrW5cU

Članovi komisije:

1.    dr Olga Atanacković, red. prof.
2.    dr Dejan Urošević red.prof.
3.    dr Gojko Đurašević, naučni savetnik AOB

Datum objavljivanja: 09.05.2022. godine


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavio 1 kandidat.

Kandidat: dr Mirjana Maljković

Naslov predavanja: "Obrada transakcija u relacionim bazama podataka"

Datum i vreme održavanja: ponedeljak, 07.03.2022. godine u 11 časova,online preko webex  platforme.

Detalji pristupa su:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m440ab5054618a71cde9fc79a5ff73185


Članovi komisije:

1. dr Predrag Janičić, red. prof.
2. dr Nenad Mitić, red.prof.
3. dr Vladimir Filipović, red. prof.
4. dr Miroslav Marić, red. prof.
5. dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik MI SANU

Datum objavljivanja: 24.02.2022. godine


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Numerička matematika i optimizacija

Na konkurs se prijavilo 2 kandidata.

Kandidat: dr Milena Petrović

Naslov predavanja: „Uslovi optimalnosti za minimizaciju glatke funkcije u Banahovim i Hilbertovim prostorima bez ograničenja i na konveksnom skupu"

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak, 03.03.2022. godine u 13 časova na Matematičkom fakultetu.

Članovi komisije:

1.        dr Milan Dražić, red. prof.
2.        dr Aleksandra Delić, doc.
3.        dr Boban Marinković, red. prof. (TMF u Beogradu)

Datum objavljivanja: 23.02.2022. godine

 Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Numerička matematika i optimizacija

Na konkurs se prijavilo 2 kandidata.
Kandidat: dr Aleksandar Jović

Naslov predavanja: „Uslovi optimalnosti za minimizaciju glatke funkcije u Banahovim i Hilbertovim prostorima bez ograničenja i na konveksnom skupu"

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak, 03.03.2022. godine u 12 časova na Matematičkom fakultetu.

Članovi komisije:

1.        dr Milan Dražić, red. prof.
2.        dr Aleksandra Delić, doc.
3.        dr Boban Marinković, red. prof. (TMF u Beogradu)

Datum objavljivanja: 23.02.2022. godine

 


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Verovatnoća i statistika

Na konkurs se prijavio 1 kandidat: dr Marija Cuparić

Naslov predavanja: „Statistički testovi saglasnosti zasnovani na multinomnoj raspodeli“.

Datum i vreme održavanja: utorak, 01.03.2022. godine u 19 časova preko ZOOM platforme.

Detalji pristupa su:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84782123222?pwd=MU9xMmVaZmFPTDJib3pqallFSFE2dz09

Meeting ID: 847 8212 3222
Passcode: 309904

Članovi komisije:

1. dr Bojana Milošević, doc.
2. dr Marko Obradović, doc.
3. dr Aleksandar Nastić, red. prof. (PMF u Nišu)

Datum objavljivanja: 21.02.2022. godine


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast:  Algebra i matematička logika

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Maja Roslavcev.

Naslov predavanja: „Teoreme o izomorfizmima za grupe".

Datum, vreme i mesto održavanja: petak, 28.01.2022. godine u 12 časova.

Članovi komisije:

prof. dr Zoran Petrović, redovni prof.
prof. dr Aleksandar Lipkovski, redovni prof.
dr Marko Radovanović, docent
prof. dr Zoran Pucanović, vanr. prof- Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Datum objavljivanja: 21.01.2022.

2021.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavio 1 kandidat: dr Mirko Spasić

Naslov predavanja: „SOLID principi u dizajnu softvera“

Datum i vreme održavanja: utorak, 26.10.2021. godine u 10 časova preko webex  platforme.

Detalji pristupa su:
https://matf.webex.com/meet/janicic

Članovi komisije:

- dr Predrag Janičić, red. prof.
- dr Nenad Mitić, red. prof.
- dr Vladimir Filipović, red. prof.
- dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik (MI SANU)

Datum objavljivanja: 19.10.2021.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor dva docenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika.

Na konkurs su se prijavila dva kandidata:

dr Sana Stojanović Đurđević i
dr Ivana Tanasijević.

Datum, vreme i mesto održavanja: ponedeljak, 23.08.2021. godine, sa početkom u 12 časova - onlajn, preko WebEx  platforme. Link za pristup: https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m47a1c3e7fb872be0baca601ac059be

Tema: "Optimizacije u bazama podataka"

Članovi komisije:

- dr Predrag Janičić, red. prof.
- dr Nenad Mitić, red. prof.
- dr Miodrag Živković, red. prof.
- dr Vladimir Filipović, red. prof.
- dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik MISANU

Datum objavljivanja: 16.08.2021.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast: Algebra i matematička logika
Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Aleksandra Kostić

Predavanje će se održati putem Webex  platforme, link za pristup:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m1bb05de0be2d0d3adca5c277bb98f777

Datum, vreme i mesto održavanja: Subota 31. jul, sa početkom u 12 časova- online, preko WebEx  platforme.

Tema: Uvod u Bulove algebre.

Članovi komisije:

- prof. dr Zoran Petrović, redovni prof.  (predsednik)
- prof. dr Nebojša Ikodinović, vanr. prof.
- prof. dr Goran Đanković, vanr. prof.
- prof. dr Zoran Pucanović, vanr. prof. Građevinskog fakulteta.

Datum objavljivanja: 23.07.2021.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast: Topologija

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Marija Jelić Milutinović

Naslov predavanja: „Borsuk-Ulamova teorema i primene".

Datum, vreme i mesto održavanja: utorak, 03.08.2021. godine u 10.15 časova

Članovi komisije:

- dr Siniša Vrećica, red. prof.
- dr Vladimir Grujić, van. prof.
- dr Rade Živaljević, naučni savetnik MISANU

Datum objavljivanja: 22.07.2021.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika.

Predavanje će se održati putem Webex  platforme, link za pristup:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m94c079dbd733bc1cd91b9cb1721b601d

Na konkurs se prijavilo 3 kandidata: dr Ivana Tanasijević, dr Sana Stojanović Đurđević i dr Staša Vujičić Stanković.

Naslov predavanja: „Izdvajanje komponenti jake povezanosti u usmerenom grafu“

Datum i vreme održavanja: sreda, 7.4.2021. godine
- u 9 časova , dr Ivana Tanasijević
- u 9.30 časova, dr Sana Stojanović Đurđević
- u 10 časova, dr Staša Vujičić Stanković

Članovi komisije:

- dr Miodrag Živković, red. prof.
- dr Predrag Janičić, red. prof.
- dr Nenad Mitić, red. prof.
- dr Vladimir Filipović, red. prof.
- dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik MI  SANU

Datum objavljivanja: 31.3.2021.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Zlatko Lazović

Naslov predavanja: „Teoreme o srednjoj vrednosti diferencijalnog računa"

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak, 18.02.2021. godine u 11 časova

Članovi komisije:

- dr Zoran Kadelburg, prof. emeritus
- dr Dragoljub Kečkić, red. prof.
- dr Ivan Aranđelović, red. prof. Mašinskog fakulteta

Datum objavljivanja: 10.02.2021.


2020.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza (RFA)

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Milan Lazarević

Naslov predavanja: „Elementarni operatori i transformeri tipa unutrašnjeg proizvoda na idealima kompaktnih operatora u Hilbertovom prostoru".

Datum, vreme i mesto održavanja: sreda, 06.01.2021. godine u 12.00 časova

Članovi komisije:

- dr Danko Jocić, red. prof.
- dr Stefan Milošević, doc.
- dr Petar Melentijević, doc.
- dr Olivera Mihić, red. prof. FON

Datum objavljivanja: 29.12.2020.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Kompleksna analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Marek Svetlik

Naslov predavanja: „Dirihleov problem za Laplasovu jednačinu na oblastima u ravni“

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak, 08.10.2020. godine u 11 časova u R-labu.

Članovi komisije:

- Akademik  Miodrag Mateljević
- dr Miloš Arsenović, red. prof.
- dr Borislav Gajić, viši naučni saradnik MI SANU

Datum objavljivanja: 01.10.2020.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavilo dva kandidata: dr Danijela Simić i dr Sana Stojanović Đurđević.

Naslov predavanja: „Brza Furijeova transformacija (FFT)".

Datum, vreme i mesto održavanja: utorak, 08.09.2020. godine:
 u 13.00 časova- dr Danijela Simić
 u 13.30 časova- dr Sana Stojanović Đurđević

Članovi komisije:

- dr Miodrag Živković, red. prof.
- dr Predrag Janičić, red. prof.
- dr Vladimir Filipović, red. prof.
- dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik MISANU

Datum objavljivanja: 28.08.2020.


2019.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Petar Melentijević
Naslov predavanja: „Problem Havinsona za harmonijske funkcije u poluprostoru i lopti u R^n".

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak, 10.10.2019. godine u 12 časova

Članovi komisije:

- dr Danko Jocić, red. prof.
- dr Olivera Mihić, red. prof.
- dr Stefan Milošević, doc.

Datum objavljivanja: 03.10.2019.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Petar Melentijević
Naslov predavanja: „Problem Havinsona za harmonijske funkcije u poluprostoru i lopti u R^n".

Datum, vreme i mesto održavanja: sreda 21.08.2019. godine u 12 časova

Članovi komisije:

- dr Danko Jocić, red. prof.
- dr Olivera Mihić, red. prof.
- dr Branka Pavlović, doc.
- dr Stefan Milošević, doc.
- dr Vladimir Božin, doc.

Datum objavljivanja: 14.08.2019.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor dva docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavilo četiri kandidata:
- dr Čukić Ivan
- dr Stojanović Đurđević Sana
- dr Mišković Stefan
- dr Vujičić Stanković Staša

Naslov predavanja: "Upravljanje memorijom na ne-virtuelnim i virtuelnim sistemima"

Datum, vreme i mesto održavanja:  sreda 28.08.2019.  sala 704/IV sprat, po sledećem rasporedu:

1) U 10.00 sati - dr Staša Vujičić Stanković
2) U 10.30 sati - dr Stefan Mišković
3) U 11.00 sati - dr Sana Stojanović Đurđević
4) U 11.30 sati - dr Ivan Čukić


Članovi komisije:
prof. dr Nenad Mitić, redovni profesor;
prof. dr Miodrag Živković, redovni profesor;
dr Zoran Ognjanović

Datum objavljivanja: 31.07.2019.


2018.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavilo četiri kandidata:
- Vujičić Stanković dr Staša
- Mišković dr Stefan
- Stojanović Đurđević dr Sana
- Čukić dr Ivan

Naslov predavanja: "Dajkstrin algoritam za nalaženje najkraćih puteva od zadatog čvora u grafu do svih ostalih čvorova"

Datum, vreme i mesto održavanja: sreda 26.12.2018. godine u 09:00 časova, sala 710/IV sprat (zbornica)

Članovi komisije:
prof. dr Nenad Mitić, redovni profesor;
prof. dr Gordana Pavlović Lažetić, redovni profesor;
prof. dr Miodrag Živković, redovni profesor;
prof. dr Predrag Janičić, redovni profesor;
dr Zoran Ognjanović

Datum objavljivanja: 18.12.2018.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Diferencijalne jednačine

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Dr Marija Mikić

Naslov predavanja: „Gronvalova nejednakost i njene primene“

Datum, vreme i mesto održavanja: utorak 23.10.2018. godine u 14 časova, sala 710/IV sprat (zbornica)

Članovi komisije:
- Dr Đorđe Krtinić, docent
- Prof. dr Nebojša Lažetić, redovni profesor u penziji
- Dr Miodrag Spalević, redovni profesor Mašinskog fakulteta

Datum objavljivanja: 15.10.2018.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor dva docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavilo šest kandidata.

Kandidati:

dr Staša Vujičić Stanković
dr Igor Ikodinović
dr Stefan Mišković
dr Nina Radojičić
dr Sana Stojanović Đurđević
dr Ivan Čukić

Naslov predavanja: „Dinamička alokacija memorije i dinamičke strukture podataka“

Datum, vreme i mesto održavanja: sreda 29.08.2018. godine počev od 9 časova, na svakih 45 minuta, sala 704/IV sprat

Članovi komisije:

- dr Nenad Mitić, red. prof.
- dr Predrag Janičić, red.prof.
- dr Gordana Pavlović Lažetić, red. prof.
- dr Saša Malkov, vanr. prof.
- dr Filip Marić, vanr. prof.
- dr Miroslav Marić, vanr. prof.
- dr Milan Banković, doc.
- dr Aleksandar Kartelj, doc.
- dr Jovana Kovačević, doc.
- dr Vesna Marinković, doc.
- dr Mladen Nikolić, doc.
- dr Milena Vujošević Janičić, doc.
- dr Zoran Ognjanović, naučni saradnik MI SANU

Datum objavljivanja: 21.08.2018.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Dr Stefan Milošević

Naslov predavanja: „Tejlorove formule“

Datum, vreme i mesto održavanja: sreda 04.04.2018. godine u 15 časova, sala 710/IV sprat (zbornica)

Članovi komisije:
Prof. dr Danko Jocić, redovni profesor
Dr Đorđe Krtinić, docent
Dr Miodrag Spalević, redovni profesor
Mašinski fakultet

Datum objavljivanja: 26.03.2018.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Diferencijalne jednačine

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Dr Igor Uljarević

Naslov predavanja: „Švarcov izvod i Šturm-Liuvilovi operatori“

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak 29.03.20 18. godine u 13 časova, sala 710/IV sprat (zbornica)

Članovi komisije:
Prof. dr  Darko Milinković, redovni profesor
Dr Borislav Gajić, viši naučni saradnik MI SANU
Dr Jelena Katić, docent

Datum objavljivanja: 21.03.2018.


2017.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Kompleksna analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Dr Boban Karapetrović

Naslov predavanja: „Kebeova ¼ teorema“

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak 16.11.2017. godine u 10 sati, sala 710/IV sprat (zbornica)

Članovi komisije:
Prof. dr Miodrag S. Mateljević, redovni profesor
Dr Vladimir Božin, docent
Dr Božidar Jovanović, naučni savetnik MI SANU

Datum objavljivanja: 08.11.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Jovana Nikolić

Naslov predavanja: „Ojlerove smene u integralima“

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak 16.11.2017. u 11 sati, sala 710/IV

Članovi komisije:
Prof. dr Dragoljub Kečkić, vanredni profesor
Dr Jelena Katić, docent
Dr Borislav Gajić, viši naučni saradnik MI SANU

Datum objavljivanja: 06.11.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza.

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Aleksandra Marinković

Naslov predavanja: „Stoksova teorema“

Datum i vreme održavanja: sreda, 15.11.2017. u 11 sati, sala Dlab.

Članovi komisije:
Prof. dr Dragoljub Kečkić, vanredni profesor;
Dr Jelena Katić, docent;
Dr Borislav Gajić, viši naučni saradnik MI SANU.

Datum objavljivanja: 01.11.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Astronomija

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Bojan Novaković

Naslov predavanja: „Nastanak zemljolikih planeta“

Datum i vreme održavanja: utorak 24.10.2017. u 15 sati, sala 809/IV

Članovi komisije:
Akademik Zoran Knežević, naučni savetnik AOB;
Prof. dr Anđelka Kovačević, vanredni profesor;
Dr Bojan Arbutina, docent.

Datum objavljivanja: 13.10.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Geometrija

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Ivan Dimitrijević

Naslov predavanja: „Bilinearna forme i klasifikacija hiperpovrši drugog reda“

Datum i vreme održavanja: utorak 10.10.2017. u 16:00, sala 710

Članovi komisije:
Prof. dr Zoran Rakić, red. prof;
Dr Miroslava Antić, docent;
Prof. dr Stana Nikčević, red. prof. Univerziteta u Novom Pazaru.

Datum objavljivanja: 03.10.2017.

 


 

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Milan Banković

Naslov predavanja: „SMT rešavači“

Datum i vreme održavanja: utorak 06.06.2017. u 14 sati

Članovi komisije:
Prof. dr Filip Marić, vanr. prof
Prof. dr Predrag Janičić, red. prof
Zoran Ognjanović, naučni savetnik, Matematički institut

Datum objavljivanja: 26.05.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Algebra i matematička logika

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Goran Đanković

Naslov predavanja: „Kvadratne forme“

Datum i vreme održavanja: utorak 07.02.2017. u 12 sati

Članovi komisije:
Prof. dr Aleksandar Lipkovski, red. prof
Prof. dr Zoran Petrović, vanr. prof
Prof. dr Branko Malešević, vanr. prof, Elektrotehnički fakultet

Datum objavljivanja: 24.01.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Verovatnoća i statistika

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Lenka Glavaš

Naslov predavanja: „Raspodele ekstremnih vrednosti“

Datum i vreme održavanja: sreda 01.02.2017. u 12 sati

Članovi komisije:
Prof. dr Pavle Mladenović, red. prof
dr Jelena Jocković, docent
Prof. dr Slobodanka Janković, red. prof u penziji
Prof. dr Ljiljana Petrović, red. prof, Ekonomski fakultet

Datum objavljivanja: 24.01.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Biljana Vujošević

Naslov predavanja: „Neprekidne funkcije“

Datum i vreme održavanja: petak 27.01.2017. u 11 sati

Članovi komisije:
prof. dr Miloš Arsenović, red. prof,
prof. dr Dragoljub Kečkić, vanr. prof,
prof. dr Ivan Aranđelović, red. prof.

Datum objavljivanja: 19.01.2017.