Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 17. jun 2010.

Detaljnije: U četvrtak, 17.6. 2010. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35, predavanje će održati Stana Nikčević.

Naziv  predavanja: "Krivina u Vajlovoj geometriji"

Apstrakt: Predstaviću osnovne pojmove vezane za Waylovu geometriju i osnovne karakteristike ove geometrije. Upoznaću Vas sa najnovijim rezultatima vezanim za geometrijsku realizaciju i krivinske dekompozicije u toj geometriji. Rezultati su dobijeni u zajedničkom radu sa Peter Gilkeyem (University of Oregon) i Udo Simonom  (Technische Universitat Berlin).

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 16. jun 2010.

Detaljnjije: Naredni sastanak Seminara Katedre za računarstvo biće održan u sredu, 16. juna 2010. u 18h u BIM sali.

Program seminara:

Davorka Golubović: "Primena tehnika istraživanja podataka u cilju uspostavljanja korelacije između antigenih regiona i neuređenih delova proteina" (magistarski rad)

Slobodanka Marjanović: "Klaster analiza bakterijskih genomskih ostrva" (magistarski rad).

Više informacija o seminaru, kao i apstrakte predavanja, moguće je naći na: http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 16. jun 2010.

Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom i održava se u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat (sala za seminare).

U sredu, 16. juna 2010. od 12-14h časova biće održano predavanje pod nazivom:

"Živa matematika-uvođenje mladih u naučni rad".

Pod pokroviteljstvom MMM i CGTA seminara počinje sa radom seminar "Živa matematika" namenjen studentima i najtalentovanijim profesorima koji nastavlja tradiciju "Vrtića CGTA" i drugih seminara namenjenim studentima.

Više detalja može se naći ovde.

Prilog sadrži inicijalni spisak problema kojima će se seminar baviti. Pozivamo Vas da dođete na prvi (zvanični) sastanak u sredu i sugerišete neke druge zanimljive teme i probleme.

detaljnije

CGTA seminar, 15. jun 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 15.06.2010, od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala).

Kreda Lutalica: "Neke primene topološke K-teorije".

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 15. jun 2010.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 15.06.2010. u 14:15 u sali 301f MI SANU.

Predavač: Dušan Ramljak, Beograd

Naziv predavanja: BEE COLONY OPTIMIZATION FOR THE  p-CENTER PROBLEM

Abstract: We consider the  p-Center Problem in the case of deterministic travel time (distances), with symmetric distance matrix. We apply the new heuristic based on the Bee Colony Optimization for solving this problem. The proposed algorithm is inspired by bees' behavior in the nature. We compared two variants of the Bee Colony Optimization algorithm, constructive and improvement one. The performed numerical experiments show that the improvement version of the algorithm outperforms the existing approaches from the literature.

(Joint work with Dušan Teodorović, Milica Šelmić, University of Belgrade Faculty of Transport and Traffic Engineering, Tatjana Davidović, Mathematical Institute)

detaljnije

Sastanak seminara Teorija verovatnoća i matematička statistika, 10. jun 2010.

Naredni sastanak Seminara održaće se u četvrtak 10. juna 2010. Detaljnije informacije mogu se naći na adresi:
http://www.stat.matf.bg.ac.rs/srpski.htm

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 9. jun 2010.

Detaljnije:

Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom.

U sredu,  9.juna 2010. u 12 časova predavanje će održati Božidar Jovanović

Naziv predavanja: HAMILTONOVE TORUSNE MNOGOSTRUKOSTI (nastavak)

Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 8. jun 2010.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 8 juna 2010. od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala).


Kreda Lutalica:  Geometrijska dimanzija vektorskih raslojenja i  primene (nastavak).

Sadržaj: Problem ocene geometrijske dimenzije vektorskog raslojenja (g-dim(E)) važan je za mnoge probleme topologije i geometrije. To važi i za problem totalno kosih kao i drugih ulaganja (imerzija) mnogostrukosti, videti npr.
"Topological obstructions to totally skew embeddings",  arXiv:1005.3709v1 [math.AT]. Biće prikazan operacije u K-teoriji u kontekstu ocene g-dim vektorskih raslojenja.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 10. jun 2010.

Detaljnije:

U četvrtak, 10.6. 2010. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35,  predavanje će održati Mirjana Milijević

Naziv: Geometrija CR podmnogostrukosti kompleksnih prostornih formi.

Apstrakt

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 8. jun 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 8. juna 2010. u 14:15 u sali  301f MI SANU.

Predavač: Ana Savić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd

Naziv predavanja: SISTEM ZA DALjINSKO UČENJE MATEMATIKE "INTERNETUČENjE"

Apstrakt: U ovom radu data je analiza  postignutog u oblasti primene savremenih metoda i tehnologija u nastavi matematike u svetu i kod nas. Kao primer, opisana je realizacija nastave matematike na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu, korišćenjem softvera "InternetUčenje" kreiranog za te potrebe. Prikazani su rezultati uspeha studenata koji su koristili softver za daljinsko učenje matematike u odnosu na studente koji su učili na tradicionalan način.

detaljnije