Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 18. oktobar 2012.

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku održaće se u četvrtak, 18. oktobra u 18h.

U okviru sastanka biće prikazano 4 master rada:

Relja Ćurčin
Serije uzastopnih brojeva sa istim brojem delilaca

Aleksandar Tošić
Računarska provera Kurepine hipoteze za uopštene leve faktorijele

Igor Ivanović
Idejni projekat informacionog sistema za upravljanje bioskopom

Marija Jeličić
Ispitivanje povezanosti dužine epitopa i uredjenosti delova proteina primenom tehnika istraživanja podataka

Detaljnije informacije o seminaru, dostupne su na adresi:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 19. oktobar 2012.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan 19. oktobra 2012. u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Branko Dragović, Institut za fiziku, Zemun

Naslov predavanja: P-ADIČNA ANALIZA I NjENE PRIMENE

Sadržaj: P-adični brojevi otkriveni su krajem 19. veka. Tokom vremena dobro je razvijena p-adična analiza sa p-adičnim i kompleksnim funkcijama p-adičnog argumenta. Zadnjih 25 godina p-adična analiza se primenjuje u teoriji struna, sistemima sa hijerarhijskom strukturom, izučavanju genetskog koda i dinamike proteina, i u mnogim drugim složenim sistemima. U uvom predavanju biće dat kratak pregled p-adične analize i njenih metoda koji se koriste u savremenoj matematičkoj fizici i srodnim oblastima. Predavač je u zadnjih 25 godina aktivno radio na razradi i primeni p-adične analize, i spada u vodeće svetske istraživače u ovoj oblasti.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 18. oktobar 2012.

Naredni sastanak seminara biće održan 18. oktobra 2012. u 17 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Vladica Andrejić, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Skoro kompleksne strukture na sferi

Sadržaj: Skoro kompleksna i kompleksna struktura na mnogostrukostima. Zašto je 6-sfera toliko posebna? Da li postoji kompleksna struktura na 6-sferi? Pokušaćemo da što elementarnije damo prikaz poznatih i nepoznatih stvari u ovoj problematici...

detaljnije

Seminar mehanike, 17. oktobar 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike biće održan u sredu, 17. oktobra 2012. godine u 18 časova u sali 301f na trećem spratu Matematičkog instituta SANU, Kneza Mihaila 36.

Predavač: Ratko Pavlović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: DINAMIČKA STABILNOST TIMOŠENKOVIH LAMINATNIH PLOČA

Napomena: Naredni sastanak seminara Matematički metodi mehanike biće održan u sredu, 17. oktobra 2012. godine u 14 časova u sali 301f na trećem spratu Matematičkog instituta SANU, Kneza Mihaila 36.

Predavač: Milan Dotlić

Naslov predavanja: VRTLOŽNI TOKOVI. NAVIJE-STOKSOVE JEDNAČINE (2. deo)

Seminar je namenjen prvenstveno studentima doktorskih studija i mladim istraživačima. Više informacija može se naći na http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 16. oktobar 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku biće održan 16. oktobra 2012. u 14:15 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Jelena Milojković, Republički zavod za statistiku, Beograd

Naslov predavanja: INTEROPERABILNOST U ELEKTRONSKOM POSLOVANjU STATISTIČKIH SISTEMA

Sadržaj: Najvažniji zadatak zvanične statistike jeste da pruži realnu sliku društvenih i ekonomskih kretanja u zemlji i da obezbedi pouzdanu osnovu za analizu i donošenje odluka na raznim nivoima društva, od državne uprave i drugih institucija, preko poslovnih subjekata, sve do zainteresovanih građana. Zahtevi koji se danas postavljaju pred statističke službe su: veća efikasnost i učinak sa manje resursa i uporedivost statističkih podataka između različitih statističkih službi i sistema. Velika heterogenost između statističkih sistema u poslovnim procesima i podacima koji su različiti po prirodi i korišćenim IT tehnologijama, i široka zastupljenost takozvanog stove-pipe modela statističke proizvodnje, u kome se za svaku statističku oblast formira posebna i nezavisna proizvodna linija, otežavaju saradnju i interoperabilnost između različitih statističkih službi i sistema i smanjuju mogućnost adekvatnog odgovora na zahteve koji se postavljaju pred njih. Model zasnovan na servisno orjentisanoj arhitekturi realizovanoj pomoću veb servisa, podržan metapodacima i ontologijama, može da bude rešenje za interoperabilno elektronsko poslovanje statističkih sistema.

Ključne reči: G2G integracija, interoperabilnost statističkih sistema, SOA.

detaljnije

CGTA seminar, 16. oktobar 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan 16. oktobra 2012. u 18 časova u projektor sali (BIM) na IV spratu na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: Paskalov mistični šestougao i osmougao (2. deo)

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 16. oktobar 2012.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike biće održan 16. oktobra 2012. u 18 časova u prostorijama Katedre za astronomiju i astrofiziku na Matematičkom fakultetu, V sprat.

Predavač: Ivan Milić, istraživač-saradnik Astronomske opservatorije

Naslov predavanja: Polarizacija rasejanjem kao metod za dijagnostiku magnetnog polja Sunca

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 12. oktobar 2012.

Vanredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku održaće se u petak, 12. oktobra 2012. u 14 h u sali 301f, MI SANU.

Predavač: S. Burcu Bozkurt, Selcuk University, Konya, Turska

Naslov predavanja: "On the normalized Laplacian eigenvalues of graphs"

Sadržaj: The main part of the lecture is a presentation of a paper to be published in "Ars Combinatoria". It contains lower and upper bounds for the spectral radius. Also some results on the specral moments of the normalized Laplacian matrix will be communicated.

detaljnije

Biblioteka Matematičkog fakulteta

Predstavljanje rada Biblioteke održaće se u četvrtak 18. oktobra 2012. u 18 sati u sali za sednice Hemijskog fakulteta, sala 455 na prvom spratu.

O radu i uslugama Biblioteke govoriće bibliotekar Matematičkog fakulteta Miljana Todorović.

Prezentacija je prvenstveno namenjena novim studentima Matematičkog fakulteta, ali i svim zainteresovanima koji žele da čuju nešto više o radu ove Biblioteke.

detaljnije

Povelja zahvalnosti Matematičkom fakultetu

U petak 5. oktobra 2012. na svečanom obeležavanju Dana Filološkog fakulteta povelju zahvalnosti za kontinuiranu saradnju dobio je, uz ostale zaslužne ustanove i pojedince, i Matematički fakultet.

Povelju je, u ime Matematičkog fakulteta, primila prodekan za nastavu prof. Vesna Jevremović.

Prilikom obraćanja dekan Filološkog fakulteta prof. Aleksandra Vraneš navela je da se ove godine navršava desetogodišnjica projekta kojim se, zajedno sa Matematičkim fakultetom, razvija najveći elektronski korpus srpskoga jezika, koji ima 113 miliona reči na vebu i više od 400 korisnika - istraživača srpskog jezika iz zemlje i sveta.

Detalji o projektu mogu se naći na strani:
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/

detaljnije