Kontakt

Matematički fakultet

 • Adresa: Cara Dušana 62-64
 • Mapa

Dekanat

 • Administrativno-tehnički sekretar dekana i prodekana:
  Jelena Spasojević
 • Telefoni:
  +381 (0) 11 202 78 01
  +381 (0) 64 865 01 79
 • Faks: +381 (0) 11 263 01 51
 • I-mejl:
  sekretarica[at]matf.bg.ac.rs
  dekanat[at]matf.bg.ac.rs

Rukovodstvo fakulteta

Sekretarijat fakulteta

 • Telefoni:
  +381 (0) 11 202 78 08 - referent
  +381 (0) 11 202 78 09 - šef službe
  +381 (0) 11 202 78 10 - referent
  +381 (0) 11 202 78 19 - referent

Odnosi s javnošću

 • Menadžer za odnose sa javnošću:
  Sanja Kosanović
 • Telefoni:
  +381 (0) 11 202 78 06
  +381 (0) 64 865 01 79
 • Faks: +381 (0) 11 263 01 51
 • I-mejl: pr[at]matf.bg.ac.rs

Studentska služba

 • Telefoni:
   +381 (0) 64 865 00 03 - referenti
   +381 (0) 11 202 78 11 - referent
   +381 (0) 11 202 78 18 - šef službe
   +381 (0) 11 202 78 55 - referent
   +381 (0) 11 202 78 56 - referent

Biblioteka

 • Telefoni:
  +381 (0) 11 202 78 47 - šef službe
  +381 (0) 11 202 78 49 - bibliotekari

Računarska laboratorija

 • Telefoni:
  +381 (0) 11 202 78 12 - šef službe
  +381 (0) 11 202 78 14
  +381 (0) 11 202 78 15
  +381 (0) 11 202 78 16
  +381 (0) 11 202 78 17
  +381 (0) 11 308 12 07 (u Vatroslava Jagića 5)

Računovodstvo

 • Telefon/Faks:
  +381 (0) 11 202 78 57 - šef službe
  +381 (0) 11 202 78 58 - referenti
  +381 (0) 11 202 78 03 - blagajnik

Pošaljite poruku: