Kontakt

Matematički fakultet

 • Adresa: Studentski trg 16
 • I-mejl: matf[at]matf.bg.ac.rs
 • Žiro račun: 840-1815666-68
 • PIB: 100046603
 • Telefon: +381 (0) 11 202 78 01

Računarski centar u Jagićevoj

 • Adresa: Vatroslava Jagića 5

 • Telefon: +381 (0) 11 308 12 07

Zgrada Matematičkog fakulteta u Jagićevoj

Dekanat

 • Administrativno-tehnički sekretar
  dekana i prodekana:
  Jelena Jović
 • Telefon: +381 (0) 11 202 78 01
 • Faks: +381 (0) 11 263 01 51
 • I-mejl: dekanat[at]matf.bg.ac.rs

Odnosi s javnošću

 • Menadžer za odnose sa javnošću:
  Sanja Kosanović
 • Telefon: +381 (0) 11 202 78 06
 • Faks: +381 (0) 11 263 01 51
 • I-mejl: pr[at]matf.bg.ac.rs

Studentska služba

 • Telefoni:
  +381 (0) 11 202 78 55
  +381 (0) 11 202 78 56

Kako stići do nas

Plan plus - najkraći put

Spisak vozila GSP-a koja prolaze u blizini našeg fakulteta:

 • Autobusi na linijama 26, 27, 95, 96,...
  (na Trgu republike)
 • Autobus na liniji 31
  (na Studentskom trgu)
 • Trolejbusi na linijama 29, 21, 22, 19, 22L, 28, 41...
  (na Studentskom trgu)

Pošaljite poruku: