Kontakt


Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet

 • Adresa: Studentski trg 16, 11158 Beograd
 • Telefon: +381 (0) 11 202 78 01
 • Račun: 840-1815666-68
 • PIB: 100046603

Rukovodstvo fakulteta

 • E-pošta: dekanat[at]matf.bg.ac.rs
 • Telefon: +381 (0) 11 202 78 01

Administrativno-tehnički sekretar dekana i prodekana, Jelena Spasojević

 • E-pošta: sekretarica[at]matf.bg.ac.rs, dekanat[at]matf.bg.ac.rs
 • Telefon: +381 (0) 11 202 78 01
 • Faks: +381 (0) 11 263 01 51

Sekretar Fakulteta

Olivera Kiproska, dipl. pravnik
Lice za zaštitu podataka o ličnosti

 • E-pošta: olivera.kiproska[at]matf.bg.ac.rs
 • Telefon: +381 (0) 11 202 78 09

Biblioteka

 • E-pošta: biblioteka[at]matf.bg.ac.rs

Računarska laboratorija

 • E-pošta: admin[at]matf.bg.ac.rs

Sekretarijat fakulteta

 • E-pošta: pravna[at]matf.bg.ac.rs

Služba za materijalna i finansijska pitanja

 • E-pošta: racunovodstvo[at]matf.bg.ac.rs

Studentska služba

 • E-pošta: studentska[at]matf.bg.ac.rs

Odnosi sa javnošću

 • E-pošta: pr[at]matf.bg.ac.rs

Studentski parlament

 • E-pošta: parlament[at]alas.matf.bg.ac.rs

Studentske organizacije

Studentska unija matematičara "SUMA"

 • E-pošta: suma[at]matf.bg.ac.rs

Sportsko udruženje Matematičkog fakulteta

 


Pošaljite poruku: