CGTA seminar, 9. april 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 9. aprila 2013. u 18 časova na Matematičkom fakultetu sala 844, peti sprat.

Predavači:

  • Veljko Vranić, Prva kragujevačka gimnazija
  • Đorđe Baralić, Matematički institut SANU


Naslov predavanja: Cinderella i CindyScript

Sadržaj: Predavanje je iz ciklusa "Upoznajmo se sa Cinderellom". SindyScript je poseban programski jezik ugrađen u Cinderellu, jednostavan za programiranje i učenje. Pomoću njega je moguće nacrtati grafike raznih funkcija, njihove prevojne tačke, izvode, i dr. Takođe moguće je sprovesti razne eksperimente, rešavati neke jednačine, crtati fraktale, i dr. O svemu ovome, biće više reći kroz konkretne primere.

Predavanje je deo projekta "ŽIVA MATEMATIKA" i namenjeno je najširem krugu slušalaca. Kolega Veljko Vranić je učenik Prve kragujevačke gimnazije i rukovodilac kragujevačkog ogranka kluba "Pepeljuga".Nažalost nije moguće ostaviti komentar.