Rukovodstvo fakulteta

Dekan
Prof. dr Zoran Rakić

Prodekan za finansije
Prof. dr Dejan Urošević

Prodekan za nastavu
Prof. dr Miloš M. Arsenović

Prodekan za akreditaciju, organizaciju
tekućih poslova i doktorske studije

Doc. dr Miljan Knežević

E-pošta: dekanat[at]matf.bg.ac.rs
Telefon: +381 (11) 2027801

Međunarodna saradnja

Koordinatori za međunarodnu saradnju
Prof. dr Zorica Stanimirović
Prof. dr Dragana Ilić

Saradnja sa privredom

Koordinatori za saradnju sa privredom
Prof. dr Bojana Milošević
dr Staša Vujičić Stanković

E-pošta: it[at]matf.bg.ac.rs