Matematika

Master akademske studije studijskog programa Matematika

  • Dužina studija: 1 godina (2 semestra)                   
  • Ukupan broj espb: 60
  • Nakon završetka master akademskih studija stiče se akademski naziv Master matematičar.
  • Ovaj studijski program se primenjuje od školske 2022/23. godine.
  • Studijski program iz prethodne akreditacije možete da vidite ovde.

Programi studija: