Matematika

Master akademske studije studijskog programa Matematika

Programi studija:

Dužina studija: 1 godina (2 semestra)                   
Ukupan broj espb: 60

Nakon završetka master akademskih studija stiče se akademski naziv Master matematičar.

Studijski program iz prethodne akreditacije možete da vidite ovde.