Finansijske obaveze studenata

 

Zaostale rate školarina potrebno je izmiriti do 13.5.2022.
Studenti koji ne izmire svoje obaveze do 13.5.2022. godine, neće biti u mogućnosti da prijave ispite za ispitni rok jun1 2022 i jun2 2022. Odluku možete videti i preuzeti ovde.

 

Opšte informacije

Sve uplate vrše se na račun Matematičkog fakulteta broj: 840-181 5666-68

Napomena: uplate i PNB (poziv na broj)

Školarinu, kao i ostale vrste uplata, studenti treba da obave tako što popunjavaju PNB po modelu 97. Tačan PNB, za svaku vrstu uplate, vidi se ispisan na stranici u elektronskom indeksu. PNB je jedinstven za svakog studenta, što znači da poslednjih osam cifara predstavlja broj indeksa.

Primer možete pogledati ovde.

Uplate treba obaviti najkasnije 3 dana pre završetka nekog konkursa odn. roka za uplate.

ŠKOLSKA 2021/2022. GODINA

Odluka o visini školarine i cenovniku usluga za školsku 2021/2022. godinu

1. rata se uplaćuje prilikom upisa, (studenti mogu prvu platiti u dva dela)
Ostatak školarine deli se u pet jednakih rata po sledećem ritmu (važi za sve nivoe studija):
2. rata do 14.1.2022.
3. rata do 28.2.2022.
4. rata do 31.3.2022.
5. rata do 13.5.2022.
6. rata do 12.8.2022.

Samofinansirajući studenti su dužni da se upišu u školsku 2021/2022. godinu sa minimalnim brojem ESPB, koje određuje nadležno Ministarstvo.

Studenti koji su na budžetu mogu da upišu i više od 60 ESPB u školskoj 2021/2022. godini, uz odgovarajuću doplatu po ESP bodu.
Studenti na sva tri nivoa studija koji se upisuju kao samofinansirajući, a školarina im je svedena na nula dinara, dužni su da uplate 1.000 din prilikom upisa zbog takse koju Fakultet plaća Univerzitetu.

Osnovne akademske studije (OAS) 2021/2022

Studenti koji se upisuju u narednu godinu osnovnih akademskih studija (OAS) u školskoj 2021/2022. godini

Master (MAS) i doktorske akademske studije (DAS) 2021/2022

Naknada za troškove podnošenja prijave na konkurs za upis na master i doktorske akademske studije u školskoj 2021/2022. godini iznosi 6500,00 dinara.

Studenti koji se prvi put upisuju na MAS u školskoj 2021/2022. godini

Studenti koji se upisuju u narednu godinu studija MAS u školskoj 2021/2022. godini

Studenti koji se prvi put upisuju na DAS u školskoj 2021/2022. godini

Studenti koji se upisuju u narednu godinu studija DAS u školskoj 2021/2022. godini