Finansijske obaveze studenata

Opšte informacije

Sve uplate vrše se na račun Matematičkog fakulteta broj: 840-181 5666-68

Napomena: uplate i PNB (poziv na broj)

Školarinu, kao i ostale vrste uplata, studenti treba da obave tako što popunjavaju PNB po modelu 97. Tačan PNB, za svaku vrstu uplate, vidi se ispisan na stranici u elektronskom indeksu. PNB je jedinstven za svakog studenta, što znači da poslednjih osam cifara predstavlja broj indeksa.

Primer možete pogledati ovde.

Uplate treba obaviti najkasnije 3 dana pre završetka nekog konkursa odn. roka za uplate.

ŠKOLSKA 2019/2020. GODINA

Odluka o visini školarine i cenovniku usluga za školsku 2019/2020. godinu

1. rata se uplaćuje prilikom upisa
Ostatak školarine deli se u pet jednakih rata po sledećem ritmu (važi za sve nivoe studija):
2. rata do 15.12.2019.
3. rata do 31.01.2020.
4. rata do 15.03.2020.
5. rata do 30.04.2020.
6. rata do 12.08.2020.

Samofinansirajući studenti su dužni da se upišu u školsku 2019/2020. godinu sa minimalnim brojem ESPB, koje određuje nadležno Ministarstvo.

Studenti koji su na budžetu mogu da upišu i više od 60 ESPB u školskoj 2019/2020. godini, uz odgovarajuću doplatu po ESP bodu.

Studenti koji su bili na mirovanju u školskoj 2018/2019. godini

Odluka br. 610/1 od 09.09.2019. na osnovu člana 42. Statuta Matematičkog fakulteta.


Osnovne akademske studije (OAS) 2019/2020

Studenti koji se upisuju u narednu godinu osnovnih akademskih studija (OAS) u školskoj 2019/2020. godini

Master (MAS) i doktorske akademske studije (DAS) 2019/2020

Naknada za troškove podnošenja prijave na konkurs za upis na master i doktorske akademske studije u školskoj 2018/2019. godini iznosi 6500,00 din. prema Odluci broj: 614/1 od 09.09.2019.

Studenti koji se prvi put upisuju na MAS u školskoj 2019/2020. godini

Studenti koji se upisuju u narednu godinu studija MAS u školskoj 2019/2020. godini

Studenti koji se prvi put upisuju na DAS u školskoj 2019/2020. godini

Studenti koji se upisuju u narednu godinu studija DAS u školskoj 2019/2020. godini