Finansijske obaveze studenata

Školska 2017/2018.

Odluka o izmirenju preostalih rata školarine, 20.04.2018.

Opšte informacije

Napomena: uplate i PNB (poziv na broj)

Školarinu, kao i ostale vrste uplata, studenti treba da obave tako što popunjavaju PNB po modelu 97. Tačan PNB, za svaku vrstu uplate, vidi se ispisan na stranici u elektronskom indeksu. PNB je jedinstven za svakog studenta, što znači da poslednjih osam cifara predstavlja broj indeksa.

Primer možete pogledati ovde.

Uplate treba obaviti najkasnije 3 dana pre završetka nekog konkursa odn. roka za uplate.

Odluka o visini školarine i cenovniku usluga za školsku 2017/2018. godinu

Sve uplate vrše se na račun Matematičkog fakulteta broj: 840-181 5666-68

Prva rata uplaćuje se prilikom upisa.

Ostatak školarine deli se u pet jednakih rata po sledećem ritmu (važi za sve nivoe studija):

2. rata do 14.01.2018.
3. rata do 28.02.2018.
4. rata do 31.03.2018.
5. rata do 13.05.2018.
6. rata do 12.08.2018.

Samofinansirajući studenti su dužni da se upišu u školsku 2017/2018. godinu sa minimalni brojem ESPB, koje određuje nadležno Ministarstvo.

Finansijske molbe za smanjenje školarine u školskoj 2017/18. godini

Studenti koji su na budžetu mogu da upišu i više od 60 ESPB u školskoj 2017/2018. godini, uz odgovarajuću doplatu po ESP bodu.


Osnovne akademske studije (OAS) 2017/2018

Odluka o visini školarine i cenovniku usluga za školsku 2017/2018. godinu

Studenti koji se upisuju u narednu godinu osnovnih akademskih studija (OAS) u školskoj 2017/2018. godini

Master (MAS) i doktorske akademske studije (DAS) 2017/2018

Naknada za troškove podnošenja prijave na konkurs za upis na master i doktorske akademske studije u školskoj 2017/2018. godini iznosi 6500,00 din. prema Odluci broj: 556/1 od 18.09.2017.

Studenti koji se prvi put upisuju na MAS u školskoj 2017/2018. godini

Studenti koji se upisuju u narednu godinu studija MAS u školskoj 2017/2018. godini

Studenti koji se prvi put upisuju na DAS u školskoj 2017/2018. godini

Studenti koji se upisuju u narednu godinu studija DAS u školskoj 2017/2018. godini

Školska 2016/2017.

Odluka o izmirenju dospelih finansijskih obaveza u školskoj 2016/2017. godini

Odluka o izmirenju  I rate školarine za 2016/2017. godinu

Finansije  - osnovne akademske studije

Finansije - master akademske studije

Finansije - doktorske akademske studije

Molbe - smanjenje školarine

Odluka o statusu mirovanja za školsku 2015/2016. godinu

Odluka o finansijama za produženu godinu

Odluka o visini školarine i cenovniku usluga za školsku 2016/2017. godinu