Verovatnosne logike, 13. jul 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak 13. jula 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Nataša Glišović

Tema predavanja: Optimizacija klasterovanja korišćenjem metaheurističkih algoritama

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku

Seminar za primenjenu matematiku započeo je sa radom 1975. godine i od tada redovno održava  sastanke u Matematičkom Institutu SANU. Još na početku rada Seminara jedan od glavnih ciljeva organizatora bio je da potpomogne povezivanje matematike i drugih nauka putem uspostavljanja, ohrabrivanja i unapređivanja saradnje istraživača i naučnika iz raznih oblasti u cilju rešavanja aktuelnih praktičnih problema. Radilo se i na povezivanju istraživača iz naučnih institucija sa onima koji rade u privredi. Na sastancima Seminara su saopštavani i novi teorijski rezultati domaćih istraživača, prezentovani su problemi iz realnog života koji su zahtevali matematička znanja i metode, a nisu propuštane prilike da nam gostujuće kolege iz zemalja gde primenjena matematika ima dužu i bogatiju tradiciju prikažu svoja aktuelna dostignuća. U toku višedecenijskog rada Seminara bile su obrađivane razne teme, uključujući numeričku analizu sa njenim primenama, matematičko programiranje, varijacioni račun, teoriju sistema, astronomiju, geofiziku, teoriju fuzzy skupova i logike, neuralne mreže, kao i računarstvo.

Seminar za primenjenu matematiku drži sastanke jednom nedeljno, po pravilu utorkom od 14h, od oktobra do maja ili juna, u prostorijama Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 36. Od 1995. godine neki sastanci seminara se zajednički organizuju sa Seminarom Instituta za informacione sisteme Fakuleteta organizacionih nauka, a kasnije je uključen i IEEE Computer Chapter za Srbiju.

detaljnije

Seminar Matematika i primene

Seminar Matematika i primene osnovan je u nameri popularizacije matematike. Na seminaru se razmatraju  veze matematike sa drugim oblastima (fizika, hemija, ekonomija, inženjerske nauke), metodika i primene matematike. Pored multidisciplinarnih problema, na seminaru se izlažu i radovi iz teorijske matematike.

U okviru seminara Matematika i primene predavanja su održali A.V. Zorich, Olli Martio, Vladimir Dragović, Dragoš Cvetković, Ivan Gutman, Ljubomir Grujić.

Rukovodilac seminara je prof dr Miodrag Mateljević.

detaljnije

Seminar CGTA

C - kombinatorika
G - geometrija
T - topologija
A - algebra

Seminar CGTA (ranije GTA) skoro 25 godina okuplja eksperte raznih specijalnosti sa posebnim interesom za kombinatorne metode kao i za primenu metoda geometrije i topologije na diskretne probleme. Sastanci seminara CGTA se održavaju utorkom od 18 do 20 časova u BIM sali Matematičkog fakulteta.
Radom seminara trenutno rukovode dr Siniša Vrećica i dr Rade Živaljević.

detaljnije

Seminar za topologiju

Opšta topologija izučava neprekidna preslikavanja topoloških prostora. Jedan od osnovnih zadataka opšte topologije je uočavanje i ispitivanje topoloških invarijanti - osobina prostora koje se čuvaju pri homeomorfizmima.

Postojeći Seminar iz opšte topologije počeo je sa radom 1972. godine pod rukovodstvom prof. Dušana Adnađevića, a njegovim odlaskom u penziju seminarom rukovodi prof. Mila Mršević.

Rad seminara sastoji se od proučavanja jedne određene oblasti opšte topologije i izlaganja novih naučnih radova. U poslednje dve godine na seminaru se izučavaju selekcioni principi u topologiji, odnosno u određenim klasama prostora.

link

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku vodi poreklo od Seminara za računarstvo i informatiku, osnovanog daleke 1977. godine. Od osnivanja Katedre, 1987. godine, Seminar radi, sa povremenim kraćim prekidima, pod sadašnjim imenom. Seminar je osnovao i prvi rukovodio njime prof. Nedeljko Parezanović. Kasniji rukovodioci Seminara bili su prof. Vojislav Stojković, prof. Gordana Pavlović- Lažetić, doc. Nenad Mitić, prof. Duško Vitas. Na Seminaru se izlažu naučni razultati iz različitih oblasti računarstva, istraživača sa Matematičkog fakulteta kao i gostujućih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Više informacija na stranici Seminara
http://computing.matf.bg.ac.rs/

detaljnije

Argo seminar

Argo seminar je seminar Argo grupe. Bavi se uglavnom, ali ne isključivo, automatskim rezonovanjem i primenama, teorijskim računarstvom, veštačkom inteligencijom i data-mining-om. Seminar je posvećen uglavnom studentima poslediplomcima. U principu, prvi deo seminara je tutorijalski, u drugom se izlažu istraživački problemi.

Sastanci se održavaju jednom u dve nedelje, uglavnom sredom u 17h u prostorijama Matematičkog fakulteta u Jagićevoj ulici.

Sekretar seminara: Vesna Pavlović Više informacija na sajtu seminara:
http://argo.matf.bg.ac.rs/seminar.html

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama

Ovaj seminar se održava u okviru Projekta Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama MNTR (projekat 1646 od 2002-2005, a projekat 144032 od 2006. godine) od 2002. godine.

Mesto održavanja: Matematički fakultet, Studentski trg16, 4. sprat, sala 843

Vreme održavanja: četvrtkom od 17:00

Rukovodilac Seminara:  Srđan Vukmirović

Za prijavu ili odjavu sa "mejling" liste Seminara ili ako želite da održite predavanje na Seminaru pošaljite e-mail na:  vsrdjan@matf.bg.ac.rs

Više informacija na sajtu seminara:
http://alas.matf.bg.ac.rs/~vsrdjan/files/seminar.htm

 

detaljnije

Od Analize do Algebre (preko Geometrije i Topologije) Seminar projekta ON144020

Projekat ON144020, u toku školske 2006/2007 godine organizuje seminar. Termin seminara je: Utorak od 16:15 do 18 časova, sala 704 na Matematičkom fakultetu, Studentski trg 16-18


Načela seminara

   1. Otvorenost - svi zainteresovani mogu da slušaju i (po svojoj želji) izlažu na seminaru
   2. Multidisplinarnost - proučavamo više različitih teorija i njihove veze. Time izbegavamo zanimanje za zatvorene teme koje nemaju značaja u drugim matematičkim disciplinama
   3. Aktuelnost - zanimaju nas samo sveže teme, odnosno one teme koje sadrže više otvorenih problema aktuelnih u svetu
   4. Pola poznatog pola nepoznatog - izlaganje samo poznatog je dosadno, a izlaganje samo nepoznatog nerazumljivo
   5. Prilagođavanje slušaocima - od slušalaca seminara se očekuje da aktivno učestvuju u radu, odnosno prethodno načelo se ravna prema onima koji slušaju

Više informacija na sajtu seminara:
http://www.analiza-algebra.matf.bg.ac.rs/

 

detaljnije

Teorija verovatnoća i matematička statistika

Četvrtak, 2. april 2009, 16h, sala 706

Ivana Bjelić (UNICEF konsultant)

STATISTIČKA ANALIZA DEMOGRAFSKIH I SOCIO-EKONOMSKIH POKAZATELJA

   Tema predavanja će biti istraživanja o demografskim i socio-ekonomskim pokazateljima na domaćinstvima u Srbiji.

Obaveštenje!

U vremenu od 24. do 31. maja ove godine gost našeg Fakulteta biće

GENNADY SAMORODNITSKY, Cornell University, USA

Tokom boravka u Beogradu profesor Samorodnitsky će održati
tri predavanja. Više o njima možete pročitati ovde

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike

Katedra za astronomiju od 2000. godine svakog drugog utorka, sa početkom u 18 sati, u učionici 809, organizuje seminar pod nazivom: "Seminar iz astronomije i astrofizike".

Koordinator: Dejan Urošević

Utorak 5. maj 2009. godine, 18h

Vesna Borka Jovanović
Određivanje spektralnih indeksa radio-petlji izmedju 1420, 820 i 408 MHz

detaljnije

Seminar iz bioinformatike

Cilj seminara iz bioinformatike je da, okupljanjem svih zainteresovanih za bioinformatiku i srodne problematike, doprinese unapređenju ove interesantne i važne multidisciplinarne naučne oblasti. Učesnici seminara nastojaće da nalaze zajedničke tematske interese koje će realizovati kroz istraživačke projekte.

Sastanci seminara sa predavanjima održavaju se sredom od 18 sati u sali  718 Matematičkog fakulteta (Studentski trg 16, Beograd)

Program predavanja može se videti na:

http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/home/

detaljnije