Informatika

Doktorske studije studijskog programa Informatika

  • Dužina studija: 3 godine (6 semestara)
  • Ukupan broj ESPB: 180
  • Nakon završetka doktorskih studija stiče se naučni naziv Doktor nauka - računarske nauke
  • Ovaj studijski program se primenjuje od školske 2024/25. godine
  • Studijski program iz prethodne akreditacije možete da vidite ovde.