Informatika

Doktorske studije studijskog programa Informatika

  • Dužina studija: 3 godine (6 semestara)
  • Ukupan broj ESPB: 180
  • Nakon završetka doktorskih studija stiče se naučni naziv Doktor nauka - informatičke nauke.

Program studija:

1. Godina


1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet 1  4+6  15
2. Izborni predmet 2  4+6  15
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet 3  4+6  15
2. Izborni predmet 4  4+6  15
Ukupno  40  60


2. Godina


1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet 5  4+6  15
2. Specijalni kurs  4+6  15
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
5. Izrada doktorske disertacije  0+0  30
Ukupno  40  60


3. Godina


1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
2. Izrada doktorske disertacije  0+0  30
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
2. Izrada doktorske disertacije  0+0  30
Ukupno  40  60


SPISAK IZBORNIH PREDMETA - 2I
  Predmet Časovi
ESPB
1. Bioinformatika      
4+6 15
2. Kriptografija   
4+6 15
3. Algoritmi teksta   
4+6 15
4. Složenost izračunavanja    
4+6 15
5. Teorija izračunljivosti   
4+6 15
6. Napredna arhitektura računara   
4+6 15
7. Dizajn i implementacija funkcionalnih programskih jezika   
4+6 15
8. Obrada prirodnih jezika   
4+6 15
9. Simboličko izračunavanje    
4+6 15
10. Soft Computing   
4+6 15
11. Genetski algoritmi   
4+6 15
12. Baze podataka – napredni koncepti   
4+6 15
13. Teorija baza podataka   
4+6 15
14. XML baze podataka   
4+6 15
15. Objektno – relacione baze podataka   
4+6 15
16. Istraživanje podataka – napredni koncepti   
4+6 15
17. Projektovanje baza podataka   
4+6 15
18. Semantički Veb   
4+6 15
19. Pretraživanje informacija i istraživanje Veba   
4+6 15
20. Razvoj softvera – napredni koncepti    4+6 15
21. XML tehnologije    4+6 15
22. Računarske mreže    4+6 15
23. Procesiranje slika    4+6 15
24. Modelovanje i jezici    4+6 15
25. Skript jezici i www programiranje    4+6 15
26. Veb alati i jezici    4+6 15
27. Automatsko i interaktivno dokazivanje teorema    4+6 15
28. Formalne metode    4+6 15
29. Mašinsko učenje    4+6 15
30. Konstrukcija i analiza algoritama    4+6 15

NAPOMENA: Student može izabrati i predmet sa nekog drugog odgovarajućeg akreditovanog studijskog programa Fakulteta, kao i predmet akreditovanog studijskog programa doktorskih studija nekog drugog fakulteta, shodno Pravilniku o stručnom usavršavanju studenata.