Informatika

Doktorske studije studijskog programa Informatika

  • Dužina studija: 3 godine (6 semestara)
  • Ukupan broj ESPB: 180
  • Nakon završetka doktorskih studija stiče se naučni naziv Doktor nauka - računarske nauke
  • Ovaj studijski program se primenjuje od školske 2015/16. godine
  • Studijski program iz prethodne akreditacije možete da vidite ovde.

Program studija:

1. Godina


1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet A1  4+6  9
2. Izborni predmet A2  4+6  9
3. Izborni predmet B1  4+6  9
4. Seminarski rad 1  0+2  3
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet A3  4+6  9
2. Izborni predmet A4  4+6  9
3. Izborni predmet B2  4+6  9
4. Seminarski rad 2
 0+2  3
Ukupno  64  60


2. Godina


1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet B3
 4+6  9
2. Priprema obrazloženja teme
 0+15  21
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izrada doktorske disertacije 1
 0+0  30
Ukupno  25  60


3. Godina


1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izrada doktorske disertacije 2
 0+0  30
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izrada doktorske disertacije 3
 0+0  30
Ukupno  0  60


SPISAK IZBORNIH PREDMETA (GRUPA A)
  Predmet Časovi
ESPB
1. Bioinformatika 4+6 9
2. Odabrana poglavlja bioinformatike 4+6 9
3. Konstrukcija i analiza algoritama – napredni koncepti 4+6 9
4. Kriptografija – napredni koncepti 4+6 9
5. Algoritmi teksta – napredni koncepti 4+6 9
6. Složenost izračunavanja 4+6 9
7. Teorija izračunljivosti – napredni koncepti 4+6 9
8. Napredna arhitektura računara 4+6 9
9. Računarske mreže – napredni koncepti 4+6 9
10. Obrada digitalnih slika – napredni koncepti 4+6 9
11. Semantika programskih jezika 4+6 9
12. Dizajn i implementacija funkcionalnih programskih jezika 4+6 9
13. Formalne metode – napredni koncepti 4+6 9
14. Mašinsko učenje 4+6 9
15. Automatsko dokazivanje teorema 4+6 9
16. Interaktivno dokazivanje teorema 4+6 9
17. Odabrana poglavlja teorijskog računarstva 4+6 9
18. Obrada prirodnih jezika 4+6 9
19. Simboličko izračunavanje 4+6 9
20. Inteligencija rojeva 4+6 9
21. Računarska inteligencija - napredni koncepti 4+6 9
22. Genetski algoritmi 4+6 9
23. Baze podataka – napredni koncepti 4+6 9
24. Teorija baza podataka 4+6 9
25. XML baze podataka 4+6 9
26. Istraživanje podataka – napredni koncepti 4+6 9
27. Projektovanje baza podataka – napredni koncepti 4+6 9
28. Istraživanje podataka u bioinformatici - napredni koncepti 4+6 9
29. Semantički Veb 4+6 9
30. Pretraživanje informacija i istraživanje Veba 4+6 9
31. Programiranje ograničenja 4+6 9
32. Skript jezici i veb programiranje 4+6 9
33. Veb alati i jezici 4+6 9
34. Razvoj softvera – napredni koncepti 4+6 9
35. XML tehnologije 4+6 9
36. Biohemija za informatičare 4+6 9


SPISAK IZBORNIH PREDMETA (GRUPA B)
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmeti grupe A    
4+6 9
2. Izborni predmeti sa drugih odgovarajućih programa Fakulteta
4+6 9

NAPOMENA: Student može izabrati i predmet sa nekog drugog odgovarajućeg akreditovanog studijskog programa Fakulteta, kao i predmet akreditovanog studijskog programa doktorskih studija nekog drugog fakulteta, shodno Pravilniku o stručnom usavršavanju studenata.

Više informacija o ovim doktorskim studijama se može naći na sajtu Katedre za računarstvo i informatiku.