>> Podela studenata po grupama

detaljnije

>> Prijava ispita

JANUAR 2 2015.

detaljnije

>> Raspored ispita

Raspored ispita u novembarskom, decembarskom i martovskom roku 2014/2015. školske godine

Raspored ispita u ispitnim rokovima Januar 1 i Januar 2

detaljnije

>> Raspored časova

detaljnije

>>  PRIPREMNA NASTAVA, UPIS U ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz matematike za buduće studente i sve zainteresovane.

Nastava će se odvijati subotom, počevši od 28.02.2015. u prostorijama zgrade na Studentskom trgu 16 u grupama od 20 do 25 polaznika.

Ukupan fond časova je 44 i uključuje sve oblasti predviđene programom prijemnog spita, kao i probne testove.

Cena kursa je 30.000,00 din. i može se platiti u 3 rate, i to:
I rata 15.000,00 din. pre početka nastave, a preostale dve u jednakim iznosima do 15. aprila, odn. 15. maja 2015. godine.

Napomena: Za kandidate koji su u prva tri razreda srednje škole imali prosečnu ocenu 5.00 iz matematike cena kursa je 25.000,00 din. i plaća se po prethodno navedenoj dinamici.

Kao dokaz doneti potvrdu iz škole ili na uvid originalna svedočanstva prva tri razreda.

Žiro račun Fakulteta: 840-181 5666-68
Svrha uplate: Pripremna nastava, školska 2015/2016. godina

Onlajn prijavljivanje kandidata traje do petka 20. februara 2015. godine.

detaljnije