Pozicije Univerziteta u Beogradu na svetskim rang listama univerziteta 
i pozicije Univerziteta u Beogradu u oblasti matematike

Od 2012. godine Univerzitet u Beogradu zauzima istaknute pozicije na nekoliko renomiranih rang lista koje rangiraju univerzitete širom sveta po različitim kriterijuma. Pored rangiranja univerziteta prema rezultatima u svim oblastima obrazovanja i istraživanja, većina lista rangira univerzitete i po pojedinačnim naučnim oblastima. Nekoliko godina unazad, Univerzitet u Beogradu je visoko pozicioniran u oblasti Matematike na više renomiranih rang lista svetskih univerziteta. Imajući u vidu činjenicu da ove liste koriste različite kriterijume, visoka pozicija Univerziteta u Beogradu u oblasti Matematike na više lista nedvosmisleno ukazuje na to da je kvalitet obrazovanja i istraživanja na Matematičkom fakultetu u rangu sa poznatim svetskim univerzitetima. Iako Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu godinama radi u otežanim uslovima, prioriteti fakulteta ostaju kvalitet nastave, istraživanja i razvoj naučnog podmlatka.

U Tabeli niže dat je uporedni pregled pozicija Univerziteta u Beogradu na poznatim svetskim rang listama i pozicija u oblasti matematike u poslednjih nekoliko godina.* rangiranje u oblasti „Prirodne nauke“

Kratak opis rang lista iz Tabele :

Šangajska lista (engl. Academic Word Ranking University List – ARWU list) je jedna od najuticajnijih lista koja rangira najbolje univerzitete u svetu, a objavljuje je svake godine univerzitet Ciao Tong iz Šangaja. Kriterijumi koji se uzimaju u obzir između ostalog su broj dobitnika Nobelovih nagrada i Fildsovih medalja koji su pohađali univerzitet ili rade na univerzitetu, broj i kvalitet naučnih radova. Na Šangajskoj listi  navedeno je 100 najbolje rangiranih univerziteta, a potom se u grupe od po 100 visokoškolskih ustanova svrstavaju ustanove po abecedi, ukupno 500 univerziteta. Pozicioniranje na ovoj listi koja obuhvata svega dva odsto svetskih univerziteta, dokaz je kvaliteta i konkurentnosti Univerziteta u Beogradu. Šangajska lista je dostupna na http://shanghairanking.com

Tajvanska lista (engl. National Taiwan University Ranking) je takođe jedna od najuticanjnijih rang lista univerziteta po naučnim dostignućima. Počevši od 2007, svake godine je objavljuje Nacionalni Tajvanski Univerzitet i sadrži listu od 500 univerziteta. Kriterijum rangiranja na Tajvanskoj listi je broj i kvalitet naučnih publikacija. Tajvanska lista rangira univerzitete po naučnim dostignućima u svim oblastima, u 6 širih i 14 užih naučnih oblasti, među kojima je i matematika. Tajvanska lista je dostupna na http://nturanking.csti.tw/

US News lista koristi 12 indikatora koji mere kvalitet nastave i istraživanja, regionalnu i globalnu reputaciju univerziteta. Kreirana je od strane izdavača US News & World Report i rangira sve univerzitete u SAD i univerzitete u još 60 država. US News lista sadrži  1000 najbolje plasiranih univerziteta širom sveta. Namenjena je prvenstveno studentima SAD kao pomoć prilikom odluke koji univerzitet upisati. US News lista je dostupna na http://www.usnews.com/education/best-global-universities

URAP lista rangira univerzitete prema broju i citiranost naučnih radova u časopisima i na konferencijama (izvor Web of Science), kontinuitet naučnog rada,  međunarodna saradnja (broj i kvalitet radova u kojima su koautori sa drugih univerziteta. Ova lista je kreirana od strane neprofitne organizacije University Ranking by Academic Performance (URAP) pri istraživačkoj laboratoriji sa Informatics Institute of Middle East Technical University. URAP lista je dostupna na https://urapcenter.org/