Prijava ispita

Prijava ispita

2021.

JAN1 i JAN2


I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 I AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) JAN1 i JAN1-PS

Ispiti se mogu prijaviti od 01.01.2021. do 14.01.2021.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku JAN1 i JAN1-PS prijavljuju se ispiti iz prvog semestra školske 2020/2021 godine i drugog semestra školske 2019/2020 godine: 1. Odaberite ispitni rok JAN1 2021 za ispite iz prvog semestra školske 2020/2021 godine.
2. Odaberite JAN1-PS 2021 za ispite iz drugog semestra školske 2020/2021
godine.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. JAN1 2021)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Jan1 2021

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 14.01.2021.

Prijava ispita se vrši isključivo slanjem mail-ova na adresu prijavaispita[at]matf.bg.ac.rs
U naslovu poruke napisati ime prezime, broj indeksa i ispitni rok (npr: Petar Petrović, MR 10/1987 - jan1 2021), a u tekstu poruke navesti spisak ispita koji se prijavljuju (npr: 1. Numeričke metode, 2. Verovatnoća i statistika). Uplatnicu u iznosu od po 500,00 din po ispitu prikačiti za poruku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 I AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) JAN2

Ispiti se mogu prijaviti od 18.01.2021. do 01.02.2021.


Studenti su dužni da zaključno sa 14.01.2021. izmire zaostale finansijske obaveze. U suprotnom neće biti u mogućnosti da prijave ispite za ispitni rok jan2.

Finansijska odluka

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku JAN2 prijavljuju se ispiti iz prvog semestra.


Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. JAN2 2021)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Jan2 2021

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti od 18.01.2021. do 01.02.2021.

Prijava ispita se vrši isključivo slanjem mail-ova na adresu
prijavaispita[at]matf.bg.ac.rs
U naslovu poruke napisati ime prezime, broj indeksa i ispitni rok (npr: Petar Petrović, MR 10/1987 - jan2 2021), a u tekstu poruke navesti spisak ispita koji se prijavljuju (npr: 1. Numeričke metode, 2. Verovatnoća i statistika). Uplatnicu u iznosu od po 500,00 din po ispitu prikačiti za poruku.

SREĆNO!!!