Prijava ispita

JAN2
 
PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 (BOLONjA) I AKREDITOVANIM STUDIJAMA JANUAR2 2023
 
19.01.2023. - 29.01.2023.
 
Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.
 
U ispitnom roku jan2 prijavljuju se ispiti iz prvog semestra.
 
Studenti su dužni da zaključno sa 14.01.2023. izmire zaostale finansijske obaveze. U suprotnom neće biti u mogućnosti da prijave ispite za januar2.
 
 
 
Prijavljivanje ispita:
 
Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
 
Iz menija izabrati ISPITI / PRIJAVLjIVANjE ISPITA.
 
Odabrati ispit koji student želi da prijavi.
 
Potvrditi izbor.
 
Odjavljivanje ispita:
 
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.
 
 
 
Provera prijavljenih ispita:
 
Nakon roka za prijavu ispita, student može da proveri koji je ispit prijavio:
 
ISPITI / PREGLED POLAGANjA / odabere odgovarajući rok (npr. jan2 2023) / SVI PRIJAVLjENI ISPITI