Prijava ispita

2019.

JUN 1 i JUN 2

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 I AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) JUN1

Ispiti se mogu prijaviti od 20.05.2019. do 02.06.2019.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku JUN 1 prijavljuju se ispiti iz oba semestra.

(Studenti su dužni da zaključno sa 15.05.2019. izmire zaostale finansijske obaveze. U suprotnom neće biti u mogućnosti da prijave ispite za ispitne rokove jun1 i jun2.)

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.

Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/ Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. JUN 1 2019)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Jun 1 2019

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 02.06.2019.

Prijava ispita se vrši isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 I AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) JUN2

Ispiti se mogu prijaviti od 06.06.2019. do 20.06.2019.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku JUN 2 prijavljuju se ispiti iz drugog semestra.


Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.

Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/ Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. JUN 2 2019)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Jun 2 2019

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 20.06.2019.

Prijava ispita se vrši isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

SREĆNO!!!