Prijava ispita

2024.

JAN1

JAN1-PS

JAN2

Studenti su dužni da zaključno sa 14. 1. 2024. izmire zaostale finansijske  obaveze. U suprotnom neće moći da prijave ispite za ispitni rok jan1-ps i jan2 2024.

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) JAN1 2024

Ispiti se mogu prijaviti od 1. 1. 2024. do 8. 1. 2024.

Studenti su dužni da popune ankete za prvi semestar školske 2023/2024. godine pre prijave ispita.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku JAN1 prijavljuju se ispiti iz prvog semestra školske 2023/2024 godine.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.
Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:

Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:

Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. JAN1 2024)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Jan1 2024

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 8. 1. 2024.

Prijava ispita se vrši isključivo slanjem mailova na adresu prijavaispita[at]matf.bg.ac.rs
U naslovu poruke napisati ime prezime, broj indeksa i ispitni rok (npr: Petar Petrović, MR 10/1987 - jan1 2024), a u tekstu poruke navesti spisak ispita koji se prijavljuju (npr: 1. Numeričke metode, 2. Verovatnoća i statistika). Uplatnicu u iznosu od po 500,00 din po ispitu prikačiti za poruku.

---------------------------------

III

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) JAN1-PS 2024 – SAMO ZA STUDENTE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJIMA JE OSTALO NAJVIŠE 30 ESPB DO KRAJA STUDIJA

Ispiti se mogu prijaviti od 15. 1. 2024. do 22. 1. 2024.

Studenti su dužni da zaključno sa 14.01.2024. izmire zaostale finansijske  obaveze. U suprotnom neće moći da prijave ispite za ispitni rok jan1-ps i jan2 2024.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku JAN1-PS prijavljuju se ispiti iz drugog semestra školske 2022/2023 godine. Pravo na prijavu ispita imaju samo studenti kojima je ostalo najviše 30 EPSB do kraja studija.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.
Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:

Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:

Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANJA/odabrati odgovarajući rok (npr. JAN1-PS 2024)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Jan1-PS 2024

----------------------

IV

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) JAN2 2024

Ispiti se mogu prijaviti od 19. 1. 2024. do 28. 1. 2024.

Studenti su dužni da zaključno sa 14.01.2024. izmire zaostale finansijske  obaveze, kao i da popune ankete za prvi semester školske 2023/2024. godine. U suprotnom neće moći da prijave ispite za ispitni rok jan1-ps i jan2 2024.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku JAN2 prijavljuju se ispiti iz prvog semestra školske 2023/2024 godine.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.
Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:

Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:

Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. JAN2 2024)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Jan2 2024

V

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 19. 1. 2024. do 28. 1. 2024.

Prijava ispita se vrši isključivo slanjem mailova na adresu prijavaispita[at]matf.bg.ac.rs
U naslovu poruke napisati ime prezime, broj indeksa i ispitni rok (npr: Petar Petrović, MR 10/1987 – jan2 2024), a u tekstu poruke navesti spisak ispita koji se prijavljuju (npr: 1. Numeričke metode, 2. Verovatnoća i statistika). Uplatnicu u iznosu od po 500,00 din po ispitu prikačiti za poruku.

SREĆNO!!!