Prijava ispita

Prijava ispita za ispitne rokove Septembar 1 i Septembar 2

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 I AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) SEP1

Ispiti se mogu prijaviti od 13.08.2019. do 22.08.2019.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku SEP1 prijavljuju se ispiti iz oba semestra.

Studenti su dužni da zaključno sa 12.08.2019. izmire zaostale finansijske obaveze. U suprotnom neće biti u mogućnosti  da prijave ispite za ispitne rokove sep1 i sep2.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. SEP1 2019)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Sep1 2019

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 22.08.2019.

Prijava ispita se vrši isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

******************************************************************


I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 I AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) SEP2

Ispiti se mogu prijaviti od 01.09.2019. do 10.09.2019.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku SEP2 prijavljuju se ispiti iz drugog semestra.


Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. SEP2 2019)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Sep2 2019

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti od 01.09.2019. do 10.09.2019.

Prijava ispita se vrši isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

SREĆNO!!!
Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti