Prijava ispita

Prijava ispita 2023. SEP1 i SEP2

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) SEP1 2023

Ispiti se mogu prijaviti od 15.08.2023. do 24.08.2023.

Studenti su dužni da zaključno sa 12.08.2023. izmire zaostale finansijske obaveze. U suprotnom neće biti u mogućnosti da prijave ispite za ispitne rokove sep1 i sep2.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku SEP1 prijavljuju se ispiti iz oba semestra školske 2022/2023 godine.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. SEP1 2023)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Sep1 2023


II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 24.08.2023.

Prijava ispita se vrši isključivo slanjem mailova na adresu prijavaispita[at]matf.bg.ac.rs
U naslovu poruke napisati ime prezime, broj indeksa i ispitni rok (npr: Petar Petrović, MR 10/1987 - sep1 2023), a u tekstu poruke navesti spisak ispita koji se prijavljuju (npr: 1. Numeričke metode, 2. Verovatnoća i statistika). Uplatnicu u iznosu od po 500,00 din po ispitu prikačiti za poruku.

*****************************************************************************************************************************************************************

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) SEP2 2023

Ispiti se mogu prijaviti od 04.09.2023. do 12.09.2023.

Studenti su dužni da zaključno sa 12.08.2023. izmire zaostale finansijske obaveze. U suprotnom neće biti u mogućnosti da prijave ispite za ispitne rokove sep1 i sep2.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku SEP2 prijavljuju se ispiti iz drugog semestra.


Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. SEP2 2023)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Sep2 2023


II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti od 04.09.2023. do 12.09.2023.

Prijava ispita se vrši isključivo slanjem mailova na adresu prijavaispita[at]matf.bg.ac.rs
U naslovu poruke napisati ime prezime, broj indeksa i ispitni rok (npr: Petar Petrović, MR 10/1987 - sep2 2023), a u tekstu poruke navesti spisak ispita koji se prijavljuju (npr: 1. Numeričke metode, 2. Verovatnoća i statistika). Uplatnicu u iznosu od po 500,00 din po ispitu prikačiti za poruku.

SREĆNO!!!