Prijava ispita

Prijava ispita

2022.

Januar1  Januar2

Studenti su dužni da zaključno sa 14.01.2022. izmire zaostale finansijske obaveze. U suprotnom neće biti u mogućnosti da prijave ispite za ispitni rok januar2 2022.

JANUAR1 2022

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) JAN1 2022

Ispiti se mogu prijaviti od 01.01.2022. do 09.01.2022.

U ispitnom roku JAN1 2022 prijavljuju se ispiti iz:

  • jesenjeg semestra školske 2021/2022. godine (na hipatiji odabrati ispitni rok januar1)
  • prolećnog semestra, uključujući i dvosemestralne predmete školske 2020/2021. godine godine (na hipatiji odabrati ispitni rok januar1-ps).

Pismeni ispit položen u ispitnim rokovima tokom školske 2020/2021 godine, za predmete iz letnjeg semestra ne priznaje se u ispitnom roku januar 1 2022.

Prijava ispita Konstrukcija kompilatora i Stohastički modeli u operacionim istraživanjima:

  • Studenti koji su slušali predmet Konstrukcija kompilatora u prolećnom semestru 2020/2021. godine, mogu da ga polažu u Januaru 1 2022. godine. Prijavu treba poslati sa svog alas naloga na matf[at]matf.bg.ac.rs (Subject: Konstrukcija kompilatora JAN1)
  • Studenti koji su slušali predmet Stohastički modeli u operacionim istraživanjima moraju prethodno da ga upišu u školskoj 2021/2022. godini da bi mogli da ga polažu u ispitnom roku jan1. Za naknadni upis (ili zamenu) predmeta dovoljno je poslati mail sa alas naloga na studentska[at]matf.bg.ac.rs (Subject: SMOI JAN1). Nakon prijave kursa SMOI biće omogućena prijava ispita u ispitnom roku JAN1-PS na hipatiji.

Studenti koji u Januaru 1 polože neki od predmeta iz školske 2020/2021. godine (jednosemestralni i dvosemestralni) nakon zaključivanja ocene u hipatiji mogu da se obrate Studentskoj službi za umanjenje školarine proporcionalno položenim ESPB.

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 09.01.2022.

Prijava ispita se vrši isključivo slanjem mail-ova na adresu prijavaispita[at]matf.bg.ac.rs. U naslovu poruke napisati ime prezime, broj indeksa i ispitni rok (npr: Petar Petrović, MR 10/1987 - jan1 2022), a u tekstu poruke navesti spisak ispita koji se prijavljuju (npr: 1. Numeričke metode, 2. Verovatnoća i statistika). Uplatnicu u iznosu od po 500,00 din po ispitu prikačiti za poruku.

JANUAR2 2022

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) JAN2 2022

Ispiti se mogu prijaviti od 17.01.2022. do 27.01.2022.

(Studenti su dužni da zaključno sa 14.01.2022. izmire zaostale finansijske obaveze. U suprotnom neće biti u mogućnosti da prijave ispite za ispitni rok januar2 2022.)

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku Januar2 prijavljuju se ispiti iz prvog semestra školske 2021/2022 godine.

Prijavljivanje ispita:
Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa. Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.
Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. JAN2 2022)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Jan2 2022

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 27.01.2022.

Prijava ispita se vrši isključivo slanjem mail-ova na adresu prijavaispita[at]matf.bg.ac.rs

U naslovu poruke napisati ime prezime, broj indeksa i ispitni rok (npr: Petar Petrović, MR 10/1987 - jan2 2022), a u tekstu poruke navesti spisak ispita koji se prijavljuju (npr: 1. Numeričke metode, 2. Verovatnoća i statistika). Uplatnicu u iznosu od po 500,00 din po ispitu prikačiti za poruku.

Srećno!