Odeljenje za matematiku, 01. februar 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u petak, 1. februara 2013. u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Prof.  Milan Merkle, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: MATEMATIČKI ČASOPISI U SVETU I KOD NAS: SADAŠNjOST I BUDUĆNOST (nastavak)

Apstakt: Biće reči o dobro poznatim manipulacijama impakt faktorom u cilju vrednovanja časopisa i pojedinaca, kao i o manje poznatim merama koje se u inostranstvu primenjuju i promenama koje se predlažu da bi se stvari dovele na normalu - drugačiji načini vrednovanja časopisa i pojedinaca.

Predavač će navesti poznate primere zloupotreba iz svetske prakse, kao i mnogobrojne primere iz višegodišnjeg iskustva glavnog urednika časopisa Applicable Analysis and Discrete Mathematics.

Biće takođe reči o specifičnim problemima i teškoćama za organizaciju i funkcionisanje časopisa u Srbiji. Evropski naučni centri daju primat OAJ časopisima ("open access journals"); da li je moguće da i u Srbiji na duže staze živi OAJ časopis vrhunskog kvaliteta?

Časopis Applicable Analysis and Discrete Mathematics ima trenutno najvišu kategoriju od strane Ministarstva (M21).

detaljnije

Seminar za geometriju, vizualizaciju i obrazovanje sa primenama, 24. januar 2013.

Naredni sastanak seminara za geometriju, vizualizaciju i obrazovanje sa primenama biće održan u četvrtak, 24. januara 2013. u 17 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Stana Nikčević, Farmaceutski Fakultet Beograd

Naslov predavanja: Homogenost Lorencovih trodimenzionalnih mnogostrukosti sa rekurentnom krivinom

Sadržaj: Ispitana je k-krivinska homogenost (k=0,1,2) za Walkerove trodimenzione metrike. Ovo je omogućilo kompletno opisivanje homogenih trodimenzionih Walkerovih metrika. Dokazano je da postoje tačno tri izometrične klase takvih mnogostrukosti. Dobijeni rezultati su omogućili potpuno opisivanje lokalno homogenih Lorencovih mnogostrukosti sa rekurentnom krivinom. Konstruisane su potencijalne funkcije za sve lokalno homogene mnogostrukosti koje se pojavljuju kao stabilni (steady) Ricci i Cotton solitoni.

Rezultati su dobijeni u zajedničkom radu sa E. Garcia Riom i P. Gilkeyjem.

detaljnije

Seminar mehanike, 23. januar 2013.

Naredni sastanak seminara mehanike biće održan u sredu, 23. januara 2013. u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Božidar Jovanović, MI SANU

Naslov predavanja: Matematičko klatno i poslednja geometrijska Poenkareova teorema

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 22. januar 2013.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku  biće održan u utorak, 22. januara 2013. godine u 14:15 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Javier Barrallo, The University of the Basque Country UPV/EHU Donostia-San Sebastian, Spain

Naslov predavanja: PICASSO'S GUERNICA: IN SEARCH OF THE FOURTH DIMENSION

Sadržaj: In 1937, Pablo Picasso was considered world's foremost living painter. Due to his popularity the Government of the Spanish Republic commissioned Picasso an enormous mural painting of almost 8 meters width to be shown at Paris International world's Fair. Picasso's mind was blank for several months, but when Nazi air raiders destroyed the city of Guernica during the Spanish Civil War, his unchained anger led him to an intense and passionate creative process, which culminated in the most iconic of 20th century masterpieces. From the 45 sketches that served to prepare the painting and the ten pictures his partner Dora Maar took during the creation of the painting we can deduce the process followed by Picasso during the 36 days of fury in which he painted Guernica. As the most important inventor of cubism, Picasso followed a parallel path with mathematicians and physicists of the beginning of 20th century in the search of the fourth dimension. Unknowingly, artists and scientist were working on the same idea: the search of a new and more adequate way of representing space and time.

Keywords: Picasso, Bombing of Guernica, Cubism, Fourth Dimension, Space-Time, Relativity.

NAPOMENA: Ovo predavanje će biti održano kao webinar. Predavač će govoriti iz svoje radne sobe u Španiji, a direktan prenos omogućen je za sve koji se na vreme registruju i uloguju na  http://www.webinar.co.rs/.

Za one sklone (dobrim) navikama i druženju, organizovaćemo projekciju u sali 301f.

detaljnije

CGTA seminar, 22. januar 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 22. januara 2013. godine u 18 časova na Matematičkom fakultetu, četvrti sprat, projektor sala.


Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: Stepeni preslikavanja medju kvazitorusnim 4-mnogostrukostima

Sadržaj: Na predavanju će biti prikazani rezultati koji su objavljeni u radu Đ. Baralić "On Non-zero Degree Maps between Quasitoric 4-Manifolds", http://arxiv.org/abs/1301.0848. Ovaj rad se naslanja na rezultate Haibao Duana i S. Wanga i njihovi rezultati su pripmenjeni na konkretnu klasu 4-mnogostrukosti.

detaljnije

Odobrene teme master radova

Detaljnije

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 17. januar 2013.

Naredni sastanak seminara biće održan u četvrtak, 17. januara 2013. u 17 časova u sala 301F, MI SANU.

Predavač: Miloš Antić, Matematički Fakultet Beograd

Naslov predavanja: Rekonstrukcija prostornog objekta na osnovu njegovih ravanskih projekcija

Sadržaj: Biće prikazani modeli kamera i njihova projektivna svojstva  sa interesantnim primerima. Prikazaćemo metod rekonstrukcije strukture prostornog objekta, na osnovu njegove dve ravanske slike, proizvoljnim kamerama iz raznih položaja u prostoru. Rekonstrukciju je moguće izvršiti samo na osnovu korespodencije tačaka u projekcijama, bez poznavanja parametara kamera kojima su projekcije dobijene. Moguće je odrediti, kako poziciju tačaka u prostoru koje se vide u projekcijama, tako i same parametre kamera kojima su projekcije dobijene.

detaljnije

Konferencije YU INFO 2013 & ICIST 2013, Kopaonik 3-6. mart 2013.

Od 3-6. marta 2013. na Kopaoniku će biti održane dve konferencije.

YU INFO 2013 - XIX naučnostručna i biznis konferencija ICIST 2013 - 3rd International Conference on Information Society Technology and Management

YU INFO je tradicionalna nacionalna konferencija na temu IT istraživanja i kompanijskih rešenja. Konferencija YU INFO 2013 će se održati na Kopaoniku od 3-6. marta 2013. godine.

Konferencije YU INFO i ICIST održavaju se u isto vreme i svake godine im prisustvuje preko 400 učesnika. Na obe konferencije saopšti se oko 200 naučnih i stručnih radova i održi desetak biznis i kompanijskih prezentacija. I ove godine se očekuju prezentacije domaćih i svetskih IT kompanija, predavanja po pozivu priznatih stručnjaka iz Srbije, regiona i Evrope, izlaganje radova, radionice i ostale konferencijske aktivnosti.

Rok za prijavu radova je 24. januar 2013. isključivo preko sajta konferencije

http://conference.informationsociety.rs

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 17. januar 2013.

U četvrtak, 17. januara 2013. u 18 časova, biće održan naredni sastanak seminara Katedre.

Program seminara:

Jela Biočanin:
"Konsolidacija poštanskih brojeva i mesta povezanih sa mobilnom telefonijom u Republici Srpskoj", master rad

Goran Lazić:
"Programski jezik Processing", prikaz teme

Nikola Perić:
"Metodologija upravljanja IT projektima i ekstremno programiranje", master rad

Zoran Šiljković:
"Uporedna analiza rešenja za inteligentno poslovanje kompanija Oracle i SAS", master rad

Detaljnije informacije o seminaru i apstrakte predavanja mogu se naći na:

http://computing.matf.bg.ac.rs


detaljnije

Odeljenje za matematiku, 15. januar 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u utorak, 15. januara 2013. u 12 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Professor Douglas Bridges, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand

Naslov predavanja: FUNDAMENTALS OF CONSTRUCTIVE MATHEMATICS

Abstract: Introduction to constructive logic and foundations; the BHK interpretation of logic; omniscience principles; varieties of constructive mathematics: BISH, INT, and RUSS. The real line R; metric and normed spaces; the fundamental theorem of approximation theory. Hilbert space, projections, and compact operators.

References

[1] E. Bishop: Foundations of Constructive Analysis, McGraw-Hill, New York 1967.
[2] E. Bishop and D.S. Bridges: Constructive Analysis, Grundlehren der Math. Wissenschaften279, Springer.Verlag, Heidelberg, 1985.
[3] D.S. Bridges and L.S. Va: Techniques of Constructive Analysis, Universitext, Springer New York, 2006.
[4] D.S. Bridges and L.S. Va: Apartness and Uniformity. a Constructive Development, in: CiE series .Theory and Applications of Computability", Springer Verlag, Heidelberg, 2011.

detaljnije