Uspeh našeg tima na 7. SEEMOUS u Atini - 2 zlatne, 3 srebrne, 1 bronzana medalja !!!

Čestitka ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Žarka Obradovića

Tim mladih studenata Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu postigao je izuzetan uspeh na medjunarodnom studentskom takmičenju iz matematike SEEMOUS, održanom u Atini od 21. do 25. marta:
http://www.seemous.eu/index.php?id=85

Rezultati se mogu pogledati na strani:
http://www.seemous.eu/assets/files/2013/results_2013.pdf

Učešće ekipe na ovom takmičenju omogućeno je saradnjom Matematičkog fakulteta i Društva matematičara Srbije.

Rezultati:


1. Filip Živanović (2. godina studija) ZLATO
2. Vukašin Stojisavljević (2. godina studija) ZLATO
3. Stevan Gajović (2. godina studija) SREBRO
4. Dušan Joksimović (2. godina studija) SREBRO
5. Filip Jekić (1. godina studija) SREBRO
6. Dimitrije Cicmilović  (2. godina studija) BRONZA

Rukovodilac tima je koleginica Marija Jelić, saradnik u nastavi Matematičkog fakulteta, a svi studenti su na studijskom programu Matematika, modul Teorijska matematika i primene.

ČESTITAMO SVIMA I ŽELIMO MNOGO SREĆE U BUDUĆNOSTI!!!

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 29. mart 2013.

Tema: SEĆANjE NA AKADEMIKE V.S. VLADIMIROVA I B.I. ZAVIALOVA

Govore:

Bogoljub Stanković: "O Ruskoj školi Akademika Vladimirova"

Branko Dragović: "Doprinos V.S. Vladimirova p-adičnoj matematičkoj fizici"

Stevan Pilipović: "Tauberove teoreme i kvaziasimptotika Zavialova, Drozinova i Vladimirova"

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 27. mart 2013.

Naredni sastanak seminara Matematički metodi mehanike biće održan 27. marta 2013. u 12 časova u sali 301f, Matematičkog instituta, SANU.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: RIMAN-ROHOVA TEOREMA I PRIMENE (kurs Uvod u algebarsku geometriju)

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 26. mart 2013.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku biće održan u utorak, 26. marta 2013. u 14:15, sala 301f, Matematički institut, SANU.

Predavač: Slobodan Babić, Dunav osiguranje

Naslov predavanja: MODEL INTEROPERABILNOG ELEKTRONSKOG POSLOVANjA PLATNIH SISTEMA ZASNOVANIH NA ONTOLOGIJAMA

Sadržaj: Predmet ovog rada je razvoj i primena modela interoperabilnog elektronskog poslovanja platnih sistema zasnovanog na ontologijama i REA (ISO/IEC 15944-4:2007) ontološkoj strukturi sistema.

Osnovni cilj istraživanja je razvoj modela interoperabilnog elektronskog poslovanja u platnim sistemima, zasnovanog na ontologijama finansijskih transakcija u platnim sistemima i ontološkim modelima. Predloženim modelom se postiže interoperabilnost i na sintaksnom i semantičkom nivou. Eksperiment je pokazao da predloženo rešenje zasnovano na standardizovanim komponentama nudi visok stepen efektivnosti, efikasnosti i ekonomičnosti.

detaljnije

CGTA seminar, 26. mart 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 26. marta 2013. u 18 časova na Matematičkom fakultetu, sala 844, peti sprat.

Predavač: Teodor von Burg, Oxford University

Naslov predavanja: Jedan zanimljiv zadatak iz teorije brojeva

Sadržaj: Biće prikazan jedan zanimljiv zadatak iz teorije brojeva koji je privukao pažnju i studenata i profesora u Oksfordu.

Sa velikim zadovoljstvom oglašavamo predavanje kolege Teodora fon Burga, koji je trenutno u Beogradu, a redovno je na prvoj godini studija na Exeter koledžu u Oksfordu. Po svom karakteru ovo predavanje je namenjeno vrlo širokom krugu slušalaca, od srednjoškolaca takmičara i studenata matematike do profesora i drugih matematičara profesionalaca.

Kolegu fon Burga ne moramo posebno predstavljati ali je lepo podsetiti se da on pored ostalog sada nosi počast najuspešnijeg takmičara medjunarodnih matematičkih olimpijada, http://en.wikipedia.org/wiki/Teodor_von_Burg

detaljnije

Transatlantski kup "Svetozar Gligorić"

Tradicionalni godišnji šahovski meč između Univerziteta Teksas u Dalasu i Univerziteta u Beogradu se od ove godine zove Transatlantski kup 'Svetozar Gligorić' u znak sećanja na legendarnog srpskog velemajstora koji je preminuo u Beogradu 24. avgusta 2012. u devedesetoj godini.

U ovom susretu, koji se odvija preko interneta, nadmeće se po šesnaest studenata sa oba univerziteta u partijama po ubrzanom tempu koje traju oko sat i po.

Iako ovi mečevi zahtevaju rad, pripremu i ozbiljno posvećivanje vremena i resursa na obe strane Atlantika, pre svega uvek demonstriraju duh fer-pleja i međunarodne saradnje.

Oba tima željno iščekuju naredni meč u kojem vide šansu da pobedom preuzmu vođstvo u ukupnom rezultatu.

Susret je zakazan za 1. novembar 2013. godine, a posetioci mogu da vide i naše protivnike iz Dalasa putem žive projekcije u amfiteatru 'A'  Mašinskog fakulteta u Beogradu.

U svim do sada odigranim mečevima značajno je prisustvo kolega sa Matematičkog fakulteta.

Prvi predvodnik šahovskog tima Univerziteta u Beogradu bio je naš student doktorskih studija velemajstor Bojan Vučković, jedan od najznačajnijih članova organizacionog tima je doc. dr Vladica Andrejić, a u predstojećem meču će na drugoj tabli nastupiti apsolvent Miloš Lapčević, dugogodišnji član tima. Članovi tima bili su i saradnica u nastavi Marijana Babić, kao i nekadašnji studenti Aleksandar Danilović, Ivan Radivojević, Mladen Štrbac i Filip Nasković.

Organizatori meča posebnu zahvalnost duguju međunarodnom šahovskom serveru ICC za uloženo vreme i trud da budu domaćini ovog takmičenja na internetu; takođe se zahvaljuju i svim prijateljima sa Univerziteta Teksas u Dalasu i Univerziteta u Beogradu, Mašinskog fakulteta u
Beogradu, Matematičkog fakulteta u Beogradu, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za udžbenike, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Univerzitetskog sportskog saveza Beograda, Računarskog centra Univerziteta u Beogradu, AGE d.o.o. i Chess Openings 24/7 d.o.o.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 21. mart 2013.

Naredni sastanak Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, biće održan u četvrtak 21. mart 2013. u 17 časova, u sali 301F, MI SANU.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički Institut u Beogradu,

Naslov predavanja: Geodezijski tokovi na elipsoidu, separabilne perturbacije i bilijari

Sadržaj: Prikazujemo Laksovu reprezentaciju za separabilne mehaničke probleme na elipsoidu i bilijare unutar elipsoida. Daje se anologon Šalove i Ponselove teoreme.

Reference:
[1] Dragović V., Radnović M., "Poncelet porisms and beyond. Integrable billiards, hyperelliptic Jacobians and pencils of quadrics". Frontiers in Mathematics. Birkhаuser/Springer Basel AG, Basel, 2011.
[2] Fedorov Yu. N., "An ellipsoidal billiard with quadratic potential". Funct. Anal. Appl. 35 (2001), no. 3, 199-208

detaljnije

Seminar iz diferencijalnih jednačina, 22. mart 2013.

Naredni sastanak  Seminara biće održan u petak, 22. marta 2013. godine u 12 časova na Matematičkom fakultetu, četvrti sprat, sala 840.

Predavač: Jelena Manojlović

Naslov predavanja: Generalizovane pravilno promenljive funkcije i nelinearne diferencijalne jednačine drugog reda

Sadržaj:  U uvodnom delu predavanja biće izložen pojam generalizovanih pravilno promenljivih funkcija i njihova osnovna svojstva. Nakon toga biće predstavljeni najnoviji rezultati o egzistenciji i asimptotskim svojstvima pozitivnih rešenja nelinearnih diferencijalnih jednačina drugog reda Emden-Fauler. Biće pokazano da se teorija generalizovanih pravilno promenljivih funkcija može uspešno primeniti na kompletno opisivanje strukture generalizovanih pravilno promenljivih rešenja. Naime, biće određeni potrebni i dovoljni uslovi za egzistenciju tih rešenja i njihove asimptotske formule.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 20. mart 2013.

Naredni sastanak seminara Matematički metodi mehanike biće održan 20. marta 2013. u 12 časova u sali 301f, Matematičkog instituta, SANU.

Predavač: Božidar Jovanović

Naslov predavanja: RIMANOVE POVRŠI. TEOREME RIMANA-HURVICA I POENKARE-HOPFA (kurs Uvod u algebarsku geometriju)

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 20. mart 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u utorak, 20. marta 2013. u 18 časova, sala 301f, Matematički institut, SANU.

Predavač: Stevan Maksimović, Vojnotehnički institut - Beograd

Naslov predavanja: ODREĐIVANjE PARAMETARA MEHANIKE LOMA ELEMENATA KONSTRUKCIJA POD DEJSTVOM TERMOMEHANIČKIH OPTEREĆENjA I PROCENA ZAMORNOG VEKA

Sadržaj: Pažnja analize je usmerena na odredjivanje parametara mehanike loma zamornog veka elemenata konstrukcija pod dejstvom termomehaničkih opterećenja. Za tu svrhu korišćeni su specijalni singularni konačni elementi u sprezi sa J-integral pristupom. Numeričke metode na bazi MKE su korišćene, kako za raspodelu temperaturskog polja i naponskog stanja, tako i za uspostavljanje analitičkih izraza za Faktore Intenziteta Napona (FIN) kakvi su neophodni za procenu preostalog veka elemenata konstrukcija sa inicijalnim oštećenjima. Rezultati numeričkih simulacija su ilustrovani na strukturalnim elementima sa površinskim prskotinama i dugim oblicima oštećenja.

detaljnije