Raspored konsultacija

Raspored konsultacija u letnjem semestru školske 2014/2015. godine

PREZIME I IME

DAN

VREME

KABINET
ATANACKOVIĆ OLGA UTORAK
12 - 14
809
ANDREJIĆ VLADICA UTORAK

11 - 13

839

ANTIĆ

MILOŠ

UTORAK 15 - 17 839

ARSENOVIĆ

MILOŠ

PONEDELjAK 17 - 19 833

BANKOVIĆ

MILAN

PONEDELjAK
15 - 17
716

VUKOVIĆ

MAŠA

PETAK od 10

834

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

VUKMIROVIĆ SRĐAN SREDA od 13 843a
VUJOŠEVIĆ BILjANA ČETVRTAK od 12 sati
835
VUJOŠEVIĆ JANIČIĆ MILENA
SREDA
10 - 12

716

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

VREĆICA

SINIŠA

ČETVRTAK

od 16

823

GLAVAŠ

LENKA

PONEDELjAK 14 - 15 827

GRAOVAC

JELENA

SREDA 15 - 17
716 obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

GRUJIĆ

VLADIMIR

PONEDELjAK 11 - 13 823
DIMITRIJEVIĆ IVAN

839

DRAŽIĆ

ZORICA

UTORAK
od 18

829

DRAŽIĆ

MILAN

PONEDELjAK  od 14 i

po dogovoru

sa studentima

453

prvi sprat

DELIĆ ALEKSANDRA

ČETVRTAK

PETAK

12 - 13

11 - 12

454 obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

ĐANKOVIĆ

GORAN

ČETVRTAK
12 - 13
811

ĐORIĆ

MIRJANA

UTORAK

od 17

839

ĐENIĆ ALEKSANDAR

UTORAK

14 - 16 Jagićeva
ŽIVKOVIĆ MIODRAG PONEDELjAK 18 - 20 716

ZEČEVIĆ

ANĐELKA

UTORAK
15:30-17:30

716

ILIĆ

DRAGANA

UTORAK

SREDA

16 - 18

13 - 15


IKODINOVIĆ NEBOJŠA ČETVRTAK 14 - 16 835

IVANOVIĆ

MARIJA

SREDA

PETAK

15 - 16

13 - 14 i

po dogovoru

sa studentima

429 obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina
JANKOVIĆ SLOBODANKA UTORAK 19 - 20 827
JANKOVIĆ VLADIMIR

PONEDELjAK

UTORAK

16 - 17

15 - 16

453

JELIĆ

MARIJA

PETAK od 10 823 obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

JOCKOVIĆ

JELENA

SREDA 17 - 18 827

JOCIĆ

DANKO

PETAK

15 - 16

19 - 20

833

JANIČIĆ

PREDRAG

UTORAK

ČETVRTAK

13 - 14

11 - 12

Stud. trg

Jagićeva

KADELBURG 

ZORAN

UTORAK

SREDA

17 - 18

15 - 16

824

KNEŽEVIĆ

MILjAN

PETAK 12 - 14 710
KOVAČEVIĆ ANĐELKA

PONEDELjAK

12 - 14, sala 809 obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

i 45 minuta uoči predavanja
u učionici u kojoj se održava nastava

KRTINIĆ

ĐORĐE

PONEDELjAK od 13 Na Fizičkom fakultetu u Cara Dušana

KARTELj

ALEKSANDAR

ČETVRTAK 14 - 16

716

LIPKOVSKI ALEKSANDAR PONEDELjAK 11 - 13 453

LAZAREVIĆ

MILAN

PONEDELjAK

od 11

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

Na Fizičkom fakultetu u Cara Dušana

LAZOVIĆ

ZLATKO

SREDA 18 - 20
836
MALJKOVIĆ MIRJANA PETAK od 17 716

MALKOV

SAŠA

SREDA 11 - 13

 

717

dekanat

MLADENOVIĆ PAVLE
SREDA
14 - 16
827

MARIĆ

FILIP

PONEDELjAK
10 - 12
Simina 2

MARIĆ

MIROSLAV

UTORAK
od 17
716
MELENTIJEVIĆ PETAR UTORAK 10 - 11 833

MIŠKOVIĆ

STEFAN

PETAK
16 - 17
716
MARINKOVIĆ VESNA PETAK
11 - 13
716

MOCONjA

SLAVKO

SREDA
12 - 14
835

MIKIĆ

MARIJA

PONEDELjAK
12 - 14 829

MITIĆ

NENAD

ČETVRTAK 14 - 16 717
MILOŠEVIĆ BOJANA
PONEDELjAK od 9
827
MUTAVDžIĆ NIKOLA PONEDELjAK 16 - 18 836
SAVIĆ ALEKSANDAR UTORAK 12 - 14 453

SPASIĆ

ANA

UTORAK 13 - 14 716
STOJADINOVIĆ TANjA UTORAK od 12 835 obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina
OBRADOVIĆ MARKO PETAK od 10 405
PAVLOVIĆ LAŽETIĆ GORDANA SREDA 11 - 13 Simina 2

PEJOVIĆ

NADEŽDA

SREDA
12 - 13
810

PETROVIĆ

ZORAN

ČETVRTAK 14 - 16 dekanat
PRVULOVIĆ BRANISLAV ČETVRTAK od 15
823
RADIČEVIĆ MARIJA ČETVRTAK 10 - 12 827

RADOJIČIĆ

NINA

UTORAK

14 - 16

ili po dogovoru

716

 

RADUNOVIĆ DESANKA ČETVRTAK od 10 829

RADOVIĆ

VIKTOR

SREDA
13 - 15
809 obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina
RADOVANOVIĆ MARKO SREDA od 12 Jagićeva

RAKIĆ

ZORAN

PONEDELJAK 16 - 18 dekanat

SPASIĆ

MIRKO

SREDA
14 - 16
716
STANIMIROVIĆ ZORICA

UTORAK

ČETVRTAK

17 - 18

18 - 19

829

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

STANIĆ

ZORAN

PONEDELjAK
18 - 20
839
STOJADINOVIĆ MIRKO PONEDELjAK 14 - 16

716

STOJANOVIĆ ĐURĐEVIĆ SANA ČETVRTAK 18 - 20 716

SVETLIK

MAREK

SREDA od 18 835
TANASIJEVIĆ IVANA SREDA 12 - 14 716
TELEBAKOVIĆ SONjA UTORAK od 12 835
TODORIĆ DRAGANA PETAK 10 - 12
811

TOŠIĆ

DUŠAN

ČETVRTAK od 12 716
FILIPOVIĆ VLADIMIR ČETVRTAK 16 - 18 Rlab

HODžIĆ

SANDRA

ČETVRTAK 14 - 16
829

SIMIĆ

DANIJELA

SREDA 18 - 20 716

ŠKORIĆ

JELENA

UTORAK 12 - 14 835

ŠUKILOVIĆ

TIJANA

ČETVRTAK 10 - 12
843a