Raspored konsultacija

Raspored konsultacija u zimskom semestru školske 2015/2016. godine

PREZIME I IME

DAN

VREME

KABINET
ATANACKOVIĆ OLGA UTORAK
12 - 14
809
ANDREJIĆ VLADICA UTORAK

11 - 13

839

ANTIĆ

MILOŠ

PONEDELjAK
od 13

839

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

ARSENOVIĆ

MILOŠ

PETAK 12 - 14
833

ARBUTINA

BOJAN

PONEDELjAK 13 - 14  

BANKOVIĆ

MILAN

PETAK
14 - 16
716

VUKOVIĆ

MAŠA

PETAK od 10

834

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

VUKMIROVIĆ SRĐAN SREDA od 13 843a
VUJOŠEVIĆ BILjANA ČETVRTAK u 16
835
VUJOŠEVIĆ JANIČIĆ MILENA
ČETVRTAK 12 - 14

716

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

VREĆICA

SINIŠA

SREDA

od 12 do 14

823

VREĆICA

ILIJA

SREDA od 10 do 11 811

GLAVAŠ

LENKA

UTORAK 12 - 13 827

GRAOVAC

JELENA

PONEDELjAK

13 - 14 u Jag.

17 - 18 u 716, Trg

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

GRUJIĆ

VLADIMIR

PONEDELjAK 9 - 11
823
DIMITRIJEVIĆ IVAN PETAK
od 14
839

DRAŽIĆ

ZORICA

UTORAK
od 12

829

DRAŽIĆ

MILAN

PONEDELjAK  u 16 i

po dogovoru

sa studentima

829
DELIĆ ALEKSANDRA

ČETVRTAK

 

13 - 15

 

454 obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

ĐANKOVIĆ

GORAN

UTORAK
11 - 12
811

ĐORIĆ

MIRJANA

ČETVRTAK

od 16

405

ĐENIĆ ALEKSANDAR

SREDA

15 - 16 716
ŽIVKOVIĆ MIODRAG UTORAK 14 - 16
716

ZEČEVIĆ

ANĐELKA


po dogovoru sa studentima

716

ILIĆ

DRAGANA

UTORAK

SREDA

16 - 18

13 - 15


IKODINOVIĆ NEBOJŠA PONEDELjAK
12 - 13:30

812

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

IVANOVIĆ

MARIJA

 

po dogovoru

sa studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina
JANKOVIĆ SLOBODANKA UTORAK 18 - 19
827
JANKOVIĆ VLADIMIR

PONEDELjAK

UTORAK

16 - 17

15 - 16

453

JELIĆ

MARIJA

PETAK od 10 823 obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

JOCKOVIĆ

JELENA

ČETVRTAK
12 - 13

827

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

JOCIĆ

DANKO

PETAK

18 - 20

833
JOVIĆ ALEKSANDAR ČETVRTAK 17 - 19 454

JANIČIĆ

PREDRAG

PETAK

17 - 19 Simina 2

KADELBURG 

ZORAN

PONEDELjAK

PETAK

10 - 11

824

KATIĆ

JELENA

ČETVRTAK od 16 832

KNEŽEVIĆ

MILjAN

PETAK 12 - 14 710
KOVAČEVIĆ ANĐELKA

UTORAK

PETAK

12 - 13:30

15 - 16:30

uvek u pauzama između časova

809

V sprat

KOVAČEVIĆ JOVANA po dogovoru sa studentima

KRTINIĆ

ĐORĐE

UTORAK od 17 828

KARTELj

ALEKSANDAR

ČETVRTAK 14 - 16

716

KOSTIĆ

ALEKSANDRA

PONEDELjAK 11 - 13 811
LIPKOVSKI ALEKSANDAR PONEDELjAK 11 - 13 453

LAZAREVIĆ

MILAN

PONEDELjAK

12 - 13

 

833

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

LAZOVIĆ

ZLATKO

SREDA 12 - 14
836

LAŽETIĆ

NEBOJŠA

PONEDELjAK

UTORAK

9 - 10 833

LUČIĆ

ZORAN

ČETVRTAK od 19 710
MALJKOVIĆ MIRJANA

ČETVRTAK

PETAK

11 - 12

11 - 12

716

Jagićeva

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

MALKOV

SAŠA

SREDA 11 - 13

 

717

dekanat

MLADENOVIĆ PAVLE
SREDA
12 - 14
827

MARIĆ

FILIP

SREDA
od 15
Simina 2

MARIĆ

MIROSLAV

UTORAK
od 17
716
MELENTIJEVIĆ PETAR UTORAK 10 - 11 833

MIŠKOVIĆ

STEFAN

SREDA

13 - 14

18 - 19

716
MARINKOVIĆ VESNA PETAK
11 - 13
716

MOCONjA

SLAVKO

SREDA

ČETVRTAK

14 - 15

12 - 13

835

MIKIĆ

MARIJA

UTORAK
od 15
829

MITIĆ

NENAD

UTORAK

SREDA

15 - 16

12 - 13

717

Jagićeva

MILOŠEVIĆ BOJANA
PONEDELjAK od 9
827
MUTAVDžIĆ NIKOLA PONEDELjAK 16 - 18 836
SAVIĆ ALEKSANDAR ČETVRTAK 13 - 15

453

prvi sprat

SPASIĆ

ANA

ČETVRTAK 13 - 14 716
STOJADINOVIĆ TANjA ČETVRTAK
12 - 14
835 obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina
OBRADOVIĆ MARKO PETAK od 10 405

ONIĆ

DUŠAN

UTORAK 12 - 14  
PAVLOVIĆ LAŽETIĆ GORDANA SREDA 11 - 13 Simina 2

PEJOVIĆ

NADEŽDA

UTORAK
14 - 15
809

PETRIĆ

ZORANpo dogovoru sa studentima
PRVULOVIĆ BRANISLAV

SREDA

PETAK

od 15

od 12

823
RADIČEVIĆ MARIJA PONEDELjAK 14 - 15 827

RADOJIČIĆ

NINA

ČETVRTAK

10 - 12

ili po dogovoru

716

 

RADUNOVIĆ DESANKA ČETVRTAK od 10 829

RADOVIĆ

VIKTOR

SREDA
12 - 14
809 obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina
RADOVANOVIĆ MARKO SREDA od 12 Jagićeva

RAKIĆ

ZORAN

PONEDELJAK 16 - 18 dekanat

ROSLAVCEV

MAJA

UTORAK od 15 Dušanova

SIMIĆ

DANIJELA

SREDA 10 - 12 716

SPASIĆ

MIRKO

PETAK
8 - 10
716
STANIMIROVIĆ ZORICA

UTORAK

 

12 - 14

 

829

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

STANIĆ

ZORAN

ČETVRTAK
17 - 19
839
STOJADINOVIĆ MIRKO SREDA
17 - 19

716

STOJANOVIĆ ĐURĐEVIĆ SANA ČETVRTAK 18 - 20 716
STIJANOVIĆ BILjANA SREDA 12 - 14 716

SVETLIK

MAREK

ČETVRTAK
od 18

835

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

TANASIJEVIĆ IVANA SREDA 12 - 14 716
TELEBAKOVIĆ SONjA SREDA
od 15 835
TODORIĆ DRAGANA PETAK 10 - 12
811

TOŠIĆ

DUŠAN

ČETVRTAK od 12 716
FILIPOVIĆ VLADIMIR PONEDELjAK
od 15
kab. 7 Jagićeva

HODžIĆ

SANDRA

PONEDELjAK

UTORAK

13 - 14

13:30 - 14:30

829

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

SIMIĆ

DANIJELA

SREDA 18 - 20 716

ŠKORIĆ

JELENA

UTORAK 12 - 14 835

ŠUKILOVIĆ

TIJANA

ČETVRTAK od 14
843a