Raspored konsultacija

Prezime i ime

Dan

Vreme

Kabinet

ATANACKOVIĆ

OLGA

UTORAK

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

809

ANTIĆ

MIROSLAVA

PONEDELjAK

ČETVRTAK

19 - 20

16 - 17

obavezna je najava

e-poštom najmanje

24 sata pre termina

835

ANTIĆ

MILOŠ

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

839

 

ARBUTINA

BOJAN

PONEDELjAK 13 - 14 809

ARSENOVIĆ

MILOŠ

ČETVRTAK 18:15 - 19:15 833
VELjKOVIĆ ALEKSANDAR

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

716

VUJOŠEVIĆ

BILjANA

UTORAK
Od 11

obavezna je najava

e-poštom najmanje

24 sata pre termina

 

835

 

VUKMIROVIĆ

SRĐAN

PETAK 10 - 12 843

VUJOŠEVIĆ JANIČIĆ

MILENA

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

Simina 2
VUJIĆIĆ STANKOVIĆ STAŠA

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

716

VREĆICA

SINIŠA

UTORAK

Od 12

obavezna je najava

e-poštom najmanje

24 sata pre termina

823

VREĆICA

ILIJA

SREDA

Od 11

Obavezna je najava

e-poštom najmanje

24 sata pre termina

811

GLAVAŠ

LENKA

PETAK

i po dogovoru sa studentima

15 - 16

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

827 

DIMITRIJEVIĆ

IVAN

PETAK 12 - 14
839

DELIĆ

ALEKSANDRA

UTORAK

12 - 14

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

829

DEKIĆ

ANDRIJANA

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

839

DRAŽIĆ

MILAN

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

 

828

DRAŽIĆ

ZORICA

UTORAK Od 10

obavezna je najava

e-poštom najmanje

24 sata pre termina

829 

ĐANKOVIĆ

GORAN

PONEDELjAK 14 - 15

obavezna je najava

e-poštom najmanje

24 sata pre termina

811

ĐORIĆ

MIRJANA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

838

ĐORIĆ

MAŠA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

832

ĐOKIĆ

DRAGAN

PETAK

Od 18

obavezna je najava

e-poštom najmanje

24 sata pre termina

405

ŽIVKOVIĆ

MIODRAG

SREDA

16 - 18

obavezna je najava

e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Simina 2

ŽIVKOVIĆ

BRANISLAVA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

716

ZEČEVIĆ

ANĐELKA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

716

ILIĆ

DRAGANA

SREDA

12 - 13

obavezna je najava

e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809/2

IKODINOVIĆ NEBOJŠA PONEDELjAK

15 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

812

IVANOVIĆ

MARIJA

UTORAK i

po dogovoru

sa studentima

16 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

829

 

JOVIĆ

ALEKSANDAR

UTORAK

Od 16

obavezna je najava

e-poštom najmanje

24 sata pre termina

454

JOVANOVIĆ

MILAN

SREDA

Od 16

obavezna je najava

e-poštom najmanje

24 sata pre termina

825

JOCKOVIĆ

JELENA

UTORAK

Od 17

obavezna je najava

e-poštom najmanje

24 sata pre termina

827

JOCIĆ

DANKO

PETAK

19 - 20

obavezna je najava

e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Stud.

trg

JANIČIĆ

PREDRAG

UTORAK
15 - 16
18 - 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Simina 2

KARAPETROVIĆ BOBAN ČETVRTAK 16 - 17
828

KNEŽEVIĆ

MILjAN

UTORAK Od 14 710
KOVAČEVIĆ ANĐELKA

 

SREDA


 

14 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje

48 sata pre termina

809

KOVAČEVIĆ

JOVANA

               Po dogovoru sa studentima

KRTINIĆ

ĐORĐE

UTORAK

Od 10.30

Zbornica Fizičkog fakulteta

Cara Dušana 13

KARTELj

ALEKSANDAR

PETAK
16 - 18

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Stud.

trg

KOCIĆ

OGNjEN

Po dogovoru sa studentima
KUZMANOVIĆ VLADIMIR

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

LAZOVIĆ

ZLATKO

PETAK
10 - 12

Stud.

trg

MALKOV

SAŠA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

MALjKOVIĆ

MIRJANA

ČETVRTAK

13 - 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

MARIĆ

FILIP

PETAK
Od 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Simina 2

MARINKOVIĆ

VESNA

SREDA

14 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Simina 2

MARČETA

DUŠAN

ČETVRTAK

16 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809

MIKIĆ

MARIJA

SREDA
Od 15 829

MILOŠEVIĆ

BOJANA

SREDA
15 - 16 

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

825 

MIĆOVIĆ

NEMANjA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

MIŠKOVIĆ

STEFAN

SREDA Od 18 716

MLADENOVIĆ

PAVLE

UTORAK 12 - 14 827

MUTAVDžIĆ

NIKOLA

ČETVRTAK

11 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

836

RADOVANOVIĆ

MARKO

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

835

SAVIĆ

ALEKSANDAR

SREDA

16 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

453

STANIĆ

ZORAN

ČETVRTAK 17 - 19 839

PAVLOVIĆ

MILAN

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

834

PAVLOVIĆ LAŽETIĆ

GORDANA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

Simina 2

PETRIĆ

ZORAN

Po dogovoru sa studentima, obavezna je najava

e-poštom najmanje 24 sata pre termina na: zpetric[at]mi.sanu.ac.rs

PETROVIĆ

ZORAN

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

RADOVIĆ

VIKTOR

SREDA

17 - 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Stud.

trg

RADOJIČIĆ

NINA

ČETVRTAK Od 17 716

SAVIĆ

ALEKSANDAR

SREDA 16 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

48 sati pre termina

453

 

SPASIĆ

MIRKO

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

716

VULOVIĆ

ANA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

716
STANIMIROVIĆ ZORICA

UTORAK

14 - 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

829

 

STOJČIĆ

PETAR

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

834

STOJADINOVIĆ

TANjA

PETAK 10 - 11
835

STOJANOVIĆ ĐURĐEVIĆ

SANA

ČETVRTAK

Od 18

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

716

TANASIJEVIĆ

IVANA

PONEDELjAK

i po dogovoru sa studentima

Od 18

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

716

TASIĆ

JELENA

SREDA Od 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

829

TODORIĆ

DRAGANA

PONEDELjAK

PETAK

Od 16

Od 12

najaviti se ispred 704

811

FILIPOVIĆ

VLADIMIR

ČETVRTAK

Od 13

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

Jag,

kab. 7/2

HADžI PURIĆ

JELENA

ČETVRTAK

Od 13

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

Sv. Nikole 39

CUPARIĆ

MARIJA

PETAK

17 - 18

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

827

ŠKORIĆ

JELENA

UTORAK

Od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

835

ŠPADIJER

DIMITRIJE

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

839

ŠUKILOVIĆ

TIJANA

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

843a

ŠOLAJIĆ

MARJANA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

716