Raspored konsultacija

Raspored konsultacija u letnjem semestru školske 2013/2014. godine

PREZIME I IME

DAN

VREME

KABINET
ARBUTINA BOJAN PONEDELjAK
11 - 13
 
ATANACKOVIĆ OLGA UTORAK
12 - 14
809
ARSENOVIĆ MILOŠ PONEDELjAK
13 - 15
833
ANDREJIĆ VLADICA ČETVRTAK

10 - 12

839
       
BANKOVIĆ MILAN UTORAK
12 - 14
716
       
VUJOŠEVIĆ BILjANA SREDA
16 - 18
835
VUJOŠEVIĆ JANIČIĆ MILENA
SREDA 14 - 16

716

(obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata unapred)

VREĆICA SINIŠA ČETVRTAK
12 - 14 823
       
GRAOVAC JELENA PONEDELjAK 14 - 16
716
GRUJIĆ VLADIMIR PETAK 18 - 20
831
       
DIMITRIJEVIĆ IVAN PETAK 14 - 16
839
DRAŽIĆ ZORICA PONEDELjAK 17 - 19

829

DRAŽIĆ MILAN
SREDA 15
833
       
ĐANKOVIĆ GORAN PETAK 16 - 17
811
ĐENIĆ ALEKSANDAR

UTORAK

PETAK

14 - 15

11 - 12

Jagićeva

710

ĐORIĆ MIRJANA

UTORAK

ČETVRTAK

17 - 18

16 - 17

838

       
ŽIVKOVIĆ MIODRAG PETAK 16 - 18
716
       
ZEČEVIĆ ANĐELKA SREDA

11 - 12

16 - 17

716


 

IVANOVIĆ MARIJA ČETVRTAK 18 - 20 829
       
JANKOVIĆ SLOBODANKA UTORAK 19 - 20
827
JEVREMOVIĆ VESNA SREDA 16 - 17 825
       
JOVANOVIĆ BOŠKO

SREDA

PETAK

11 - 12 829
JOCIĆ DANKO PETAK 12 - 14
833
       
KADELBURG ZORAN

UTORAK

ČETVRTAK

10 - 11

824

KATIĆ JELENA

SREDA

PETAK

15 - 16

18 - 19

 834

(obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata unapred)

KNEŽEVIĆ MILjAN PETAK 11 - 13 710
KOVAČEVIĆ ANĐELKA UTORAK 10 - 12
809
KOVAČEVIĆ JOVANA
UTORAK
11 - 13 716
       
LAZOVIĆ ZLATKO

UTORAK

ČETVRTAK

15 -16 836
       
MALKOV SAŠA

UTORAK

SREDA

12 - 13

13 - 14

Jagićeva

717

MARIĆ FILIP PETAK 10 - 12 Simina 2
MARIĆ MIROSLAV SREDA 15 - 17 716
MIŠKOVIĆ STEFAN
UTORAK
19
816
MARINKOVIĆ VESNA ČETVRTAK 14 - 16
716
MOCONjA SLAVKO SREDA
13 - 15
835
MIKIĆ MARIJA ČETVRTAK
13 - 14
829
MITIĆ NENAD PETAK

9 - 10

18 - 19

717
MIJAJLOVIĆ ŽARKO
SREDA
12 - 14
812
MLADENOVIĆ PAVLE SREDA 14 - 16 827
MARČETA DUŠAN PETAK

15 - 17

809
       
NIKOLIĆ MLADEN SREDA 12 - 14
Simina 2
       
ONIĆ DUŠAN PONEDELjAK 11 - 13
809
       
PAVLOVIĆ LAŽETIĆ GORDANA SREDA
14 - 16
 Simina 2
PEJOVIĆ NADEŽDA SREDA 12 - 13
810
PETROVIĆ DANIJELA PETAK 12 - 14
716
PRVULOVIĆ BRANISLAV ČETVRTAK 19
823
       
RADOJIČIĆ NINA ČETVRTAK 15
716
RAKIĆ ZORAN

UTORAK

ČETVRTAK

PETAK

12 - 14

12 - 14

11 - 13

DEKANAT
ROSLAVCEV MAJA UTORAK
12 - 14
835
       
SPASIĆ ANA ČETVRTAK
10 - 12
716
STANIMIROVIĆ ZORICA UTORAK 11 - 13
829/709
STANIĆ ZORAN SREDA 17 - 19
839
STOJADINOVIĆ MIRKO PONEDELjAK 14 - 16

716

STOJANOVIĆ SANA SREDA 14 - 16
716
SVETLIK MAREK

PONEDELjAK

UTORAK

20 - 21

16 - 17

835 (obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata unapred)

       
TODORIĆ DRAGANA ČETVRTAK 10 - 12 811
       
UROŠEVIĆ DEJAN UTORAK 18 - 20
809
       
HODžIĆ SANDRA PETAK
14 - 16
829
       
ŠEGAN STEVO PONEDELjAK 17 - 19
809
ŠKORIĆ JELENA PETAK 12 - 14
835
ŠUKILOVIĆ TIJANA UTORAK
16 - 18
843a