Raspored konsultacija

Raspored konsultacija u letnjem semestru školske 2015/2016. godine

PREZIME I IME

DAN

VREME

KABINET
ATANACKOVIĆ OLGA UTORAK
12 - 14
809
ANDREJIĆ VLADICA SREDA

10 - 12

839

ANTIĆ

MILOŠ

PONEDELjAK

od 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

839

 

ANTIĆ MIROSLAVA Po dogovoru sa studentima Obavezna je najava e-poštom 835

ARSENOVIĆ

MILOŠ

ČETVRTAK 12 - 14
833

ARBUTINA

BOJAN

PONEDELjAK 13 - 14 809

BABIĆ

MARIJANA

ČETVRTAK

od 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

843a

BANKOVIĆ

MILAN

PONEDELjAK

15 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716
VELjKOVIĆ ALEKSANDAR

po dogovoru

sa studentima

716

VUKOVIĆ

MAŠA

PETAK

od 10

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

834

 

VUKMIROVIĆ SRĐAN SREDA od 13 843a
VUJOŠEVIĆ BILjANA UTORAK

od 15

obavezna je najava e-poštom

835
VUJOŠEVIĆ JANIČIĆ MILENA
UTORAK

od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

 

VUJIČIĆ STANKOVIĆ STAŠA ČETVRTAK

od 9

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Jagićeva

VREĆICA

SINIŠA

SREDA

od 12

823

VREĆICA

ILIJA

PONEDELjAK od 13
811

GAJOVIĆ

STEVAN

UTORAK i po

dogovoru sa

sa studentima

od 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

834

GLAVAŠ

LENKA

PONEDELjAK

14 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

827 

GRAOVAC

JELENA

ČETVRTAK

od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

716

 

GRUJIĆ

VLADIMIR

PONEDELjAK 9 - 11
823
DIMITRIJEVIĆ IVAN ČETVRTAK 10 - 12
839

DRAŽIĆ

ZORICA

SREDA

od 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

829 

DRAŽIĆ

MILAN

PONEDELjAK  u 15 i po

dogovoru sa

sa studentima

 

829

obavezna je najava e-poštom

 

DELIĆ ALEKSANDRA

UTORAK

 

od 14 i po

dogovoru sa

sa studentima

 

829

ĐANKOVIĆ

GORAN

ČETVRTAK

15 - 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

811

ĐORIĆ

MIRJANA

ČETVRTAK

od 16

405

ĐOKIĆ

DRAGAN

PONEDELjAK

od 18

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

812
ĐENIĆ ALEKSANDAR

SREDA

15 - 16 716

ĐURĐEVIĆ

NATAŠA

PETAK

od 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

843a

 

ŽIVKOVIĆ MIODRAG SREDA
15:30 - 17:30
716

ZEKIĆ

MLADEN

SREDA 10:15 - 12:15 834

ZEČEVIĆ

ANĐELKA


po dogovoru sa studentima

716

ILIĆ

DRAGANA

SREDA

13 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809/2
IKODINOVIĆ NEBOJŠA ČETVRTAK

14 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

812

 

IVANOVIĆ

MARIJA

 

 

UTORAK

SREDA i po dogovoru

sa studentima

 

 

14 - 15

16 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina


829

 

JANKOVIĆ SLOBODANKA UTORAK

18 - 19

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

827 
JANKOVIĆ VLADIMIR

PONEDELjAK

UTORAK

16 - 17

15 - 16

453

JELIĆ

MARIJA

UTORAK

od 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

D5 sala u Cara Dušana ulici

JOCKOVIĆ

JELENA

ČETVRTAK

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

827

 

JOCIĆ

DANKO

PETAK

19 - 21

833
JOVIĆ ALEKSANDAR ČETVRTAK

od 15:30

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

454

JANIČIĆ

PREDRAG

PONEDELjAK

PETAK

 

 

10 - 11

11 - 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Simina 2

Jagićeva

KADELBURG 

ZORAN

PONEDELjAK

PETAK

10 - 11

824

KATIĆ

JELENA

PONEDELjAK

ČETVRTAK

19 - 20

18 - 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

832
KARAPETROVIĆ BOBAN UTORAK od 10 828

KNEŽEVIĆ

MILjAN

PETAK 12 - 14 710
KOVAČEVIĆ ANĐELKA

UTORAK

PETAK

12 - 13:30

15 - 16:30

uvek u pauzama između časova

809

V sprat

KOVAČEVIĆ JOVANA                po dogovoru sa studentima

KRTINIĆ

ĐORĐE

PONEDELjAK od 18 828

KARTELj

ALEKSANDAR

ČETVRTAK 13 - 15

716

KOSTIĆ

ALEKSANDRA

PONEDELjAK 11 - 13 811

KOCIĆ

OGNJEN

PETAK

od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716
LIPKOVSKI ALEKSANDAR PONEDELjAK 11 - 13 453

LAZAREVIĆ

MILAN

PONEDELjAK

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

 

833

 

LAZIĆ

NENAD

ČETVRTAK

14 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

845 

LAZOVIĆ

ZLATKO

UTORAK 13 - 15
836

LAŽETIĆ

NEBOJŠA

PETAK

10 - 12
833

LUČIĆ

ZORAN

ČETVRTAK od 19 710
MALjKOVIĆ MIRJANA

 

PONEDELjAK

10 - 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Kab. 4

Jagićeva

 

MALKOV

SAŠA

UTORAK

ČETVRTAK

11 - 12

13 - 14

dekanat

MLADENOVIĆ PAVLE
SREDA
12 - 14
827

MARIĆ

FILIP

SREDA
od 14
Simina 2

MARIĆ

MIROSLAV

UTORAK
od 17
716

MARČETA

DUŠAN

PETAK

od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809 
MELENTIJEVIĆ PETAR UTORAK 10 - 11 833

MIŠKOVIĆ

STEFAN

SREDA

13 - 14

18 - 19

716
MARINKOVIĆ VESNA PETAK
11 - 13
716

MOCONjA

SLAVKO

SREDA

16 - 18

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

812 ili 835

MIKIĆ

MARIJA

ČETVRTAK

13 - 14

16 - 17

829

MITIĆ

NENAD

UTORAK

12 - 13

15 - 16

717

MILOŠEVIĆ BOJANA
UTORAK

od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

825 
MILOŠEVIĆ STANISLAV UTORAK

od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809/

MILINKOVIĆ DARKO

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~milinko//konsultacije.html
MUTAVDžIĆ NIKOLA

UTORAK

ČETVRTAK

14 - 16

12 - 14

836

NIKOLIĆ

MLADEN

po dogovoru sa studentima
SAVIĆ ALEKSANDAR

UTORAK

PETAK

13 - 14

12 - 13 (osim kad se održava sednica NNV)

453/I

 

SPASIĆ

ANA

ČETVRTAK od 14 i po dogovoru sa studentima 716

SPASIĆ

MIRKO

SREDA

10 - 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

 

STOJADINOVIĆ TANjA ČETVRTAK

od 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

835 

STOJČIĆ 

PETAR

UTORAK

od 11 i po dogovoru sa studentima

834
OBRADOVIĆ MARKO PONEDELjAK 10:30 do 12
405

ONIĆ

DUŠAN

UTORAK 12 - 14  
PAVLOVIĆ LAŽETIĆ GORDANA SREDA 11 - 13 Simina 2

PEJOVIĆ

NADEŽDA

SREDA
12 - 13
810

PETRIĆ

ZORAN

po dogovoru sa studentima
RADIČEVIĆ MARIJA SREDA 16 - 17
827

RADOJIČIĆ

NINA

SREDA

od 11

716

 

RADUNOVIĆ DESANKA ČETVRTAK od 10 829

RADOVIĆ

VIKTOR

SREDA

13 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje ž

24 sata pre termina

809
RADOVANOVIĆ MARKO UTORAK

14 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

835 

RAKIĆ

ZORAN

UTORAK

SREDA

od 14

od 12

Dekanat,

obavezna je najava e-poštom

ROSLAVCEV

MAJA

SREDA od 10 835
SAMARDžIĆ FILIP SREDA od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

48 sati pre termina

827

SIMIĆ

DANIJELA

SREDA i po dogovoru sa studentima

od 14

obavezna je najava e-poštom

716

SPASIĆ

MIRKO

PETAK
8 - 10
716
STANIMIROVIĆ ZORICA

 

PONEDELjAK

ČETVRTAK

 

 

13 - 14

17 - 18

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

 

829/V

 

STANIĆ

ZORAN

PONEDELjAK

UTORAK

15 - 16

14 - 15

Jagićeva

839

STOJADINOVIĆ TANjA

ČETVRTAK

i po dogovoru sa studentima

od 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

835 

STOJANOVIĆ ĐURĐEVIĆ SANA ČETVRTAK 18 - 20 716
STOJANOVIĆ BILjANA

UTORAK

i po dogovoru sa studentima

11 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Kab. 4 Jagićeva

SVETLIK

MAREK

Po dogovoru

sa studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

836

 

TANASIJEVIĆ IVANA PONEDELjAK

10 - 12

Moguće je dogovoriti se i za drugi termin, pri cemu je obavezna najava e-postom najmanje 24 sata pre termina.

716
TELEBAKOVIĆ SONjA SREDA
od 15 835
TODORIĆ DRAGANA UTORAK od 19
406

TOŠIĆ

DUŠAN

ČETVRTAK od 12 716
FILIPOVIĆ VLADIMIR SREDA od 14
Kab. 7 Jagićeva
HODžIĆ

SANDRA

SREDA

ČETVRTAK

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

829

 

SIMIĆ

DANIJELA

SREDA 18 - 20 716
ŠANDRIH BRANISLAVA PONEDELjAK 10 - 12 716

ŠKORIĆ

JELENA

UTORAK 12 - 14 835

ŠUKILOVIĆ

TIJANA

UTORAK od 16
843a

ŠOLAJIĆ

MARJANA

SREDA

11 - 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716