Raspored konsultacija

Raspored konsultacija u zimskom semestru školske 2016/2017. godine

PREZIME I IME

DAN

VREME

KABINET
ATANACKOVIĆ OLGA UTORAK
12 - 14
809

ANTIĆ

MILOŠ

PONEDELjAK

ČETVRTAK

Od 16

Od 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

839

 

ANTIĆ MIROSLAVA SREDA

19 - 21

obavezna je najava e-poštom

835

BABIĆ

MARIJANA


 

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

843a

BOŽIĆ

MILAN

PONEDELjAK 17 - 19 812
VELjKOVIĆ ALEKSANDAR

po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716
VUJOŠEVIĆ BILjANA SREDA

od 13

obavezna je najava e-poštom

835
VUJOŠEVIĆ JANIČIĆ MILENA
UTORAK

od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

 

VUJIČIĆ STANKOVIĆ STAŠA

po dogovoru

sa studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

VREĆICA

SINIŠA

PONEDELjAK

SREDA

 

od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

823

VREĆICA

ILIJA

SREDA
Od 12
811

GLAVAŠ

LENKA

ČETVRTAK

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

827 

GRAOVAC

JELENA

SREDA

PETAK

 

 

15 - 16

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

716

Jagićeva

GRUJIĆ

VLADIMIR

SREDA
14 - 16

D60

sala u Ulici Cara Dušana

DIMITRIJEVIĆ IVAN SREDA 16 - 18
839

DRAŽIĆ

ZORICA

PONEDELjAK

od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

829 

ĐANKOVIĆ

GORAN

ČETVRTAK

10 - 11

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

811

ĐORIĆ

MIRJANA

SREDA

od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

838

ĐOKIĆ

DRAGAN

ČETVRTAK

od 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

812

ĐURĐEVIĆ

NATAŠA

PETAK

od 15

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

843a

 

ŽIVKOVIĆ MIODRAG SREDA
16 - 18
716

ŽIVKOVIĆ

BRANISLAVA

po dogovoru sa studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

ZEKIĆ

MLADEN

PONEDELjAK
10 - 12 834

ZEČEVIĆ

ANĐELKA

po dogovoru sa studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

ILIĆ

DRAGANA

SREDA

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809/2
IKODINOVIĆ NEBOJŠA ČETVRTAK

12

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

812

 

IVANOVIĆ

MARIJA

 

ČETVRTAK

PETAK

po dogovoru

sa studentima

 

 

14 - 15

18 - 19

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina


829

 

JOCKOVIĆ

JELENA

ČETVRTAK

15 - 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

827

 

JOCIĆ

DANKO

PETAK

19 - 21

833
JOVIĆ ALEKSANDAR

ČETVRTAK

i po dogovoru

sa studentima

od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

454
JOVANOVIĆ MILAN SREDA Od 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

825

JANIČIĆ

PREDRAG

PETAK

17 - 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

 

Jagićeva

KADELBURG 

ZORAN

UTORAK

PETAK

18 - 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

824

KARAPETROVIĆ BOBAN SREDA 14 - 15
828
KOVAČEVIĆ ANĐELKA

UTORAK

 


 

12 - 13

i u pauzama između časova

obavezna je najava e-poštom najmanje

48 sata pre termina

809

V sprat

KOVAČEVIĆ JOVANA                po dogovoru sa studentima

KRTINIĆ

ĐORĐE

UTORAK
od 18 828

KARTELj

ALEKSANDAR

SREDA

16 - 18

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

KOCIĆ

OGNjEN

PETAK

od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716
KUZMANOVIĆ VLADIMIR

PONEDELjAK

I po dogovoru sa studentima

Od 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Jagićeva

LAZAREVIĆ

MILAN

Po dogovoru

sa studentima

 

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

 

833

 

LAZOVIĆ

ZLATKO

SREDA
14 - 16
836
MALjKOVIĆ MIRJANA

 

 

 

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

 

MARIĆ

MIROSLAV

SREDA
od 14
716

MARČETA

DUŠAN

PETAK

15 - 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809 
MELENTIJEVIĆ PETAR UTORAK 10 - 11 833

MIŠKOVIĆ

STEFAN

SREDA

13 - 14

18 - 19

716
MARINKOVIĆ VESNA ČETVRTAK

Od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

MOCONjA

SLAVKO

Po dogovoru sa studentima

 

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

812

MIKIĆ

MARIJA

UTORAK

16 - 18

829
MILOŠEVIĆ BOJANA
PONEDELjAK
19 - 20

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

825 
MILOŠEVIĆ STANISLAV ČETVRTAK

od 15

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809/

MILEV

NIKOLA

SREDA

I po dogovoru sa studentima

Od 10

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716
MIĆOVIĆ NEMANjA UTORAK
12:15 - 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

MILINKOVIĆ DARKO

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~milinko//konsultacije.html
MUTAVDžIĆ NIKOLA

UTORAK

SREDA

11 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

836
NOVAKOVIĆ BOJAN PETAK

15 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809

NIKOLIĆ

MLADEN

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

SAVIĆ ALEKSANDAR

 

UTORAK

 

 

12 - 14

 

 

453/I

 

SPASIĆ

ANA

ČETVRTAK od 14 i po dogovoru sa studentima 716

SELAKOVIĆ

MILICA

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom

najmanje 24 sata pre termina

SPASIĆ

MIRKO

SREDA

10 - 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

 

STOJADINOVIĆ TANjA ČETVRTAK

od 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

835 

STOJČIĆ 

PETAR

UTORAK

od 11 i po dogovoru sa studentima

834
OBRADOVIĆ MARKO PONEDELjAK 10:30 do 12
405

ONIĆ

DUŠAN

UTORAK 12 - 14  
PAVLOVIĆ LAŽETIĆ GORDANA PONEDELjAK

13 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Simina 2

PEJOVIĆ

NADEŽDA

SREDA
12 - 13
810
PETROVIĆ ZORAN

Po dogovoru

sa studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

405/I

PETRIĆ

ZORAN

Po dogovoru sa studentima, obavezna je najava

e-poštom najmanje 24 sata pre termina na: zpetric[at]mi.sanu.ac.rs

RADOJIČIĆ

NINA

ČETVRTAK

i po dogovoru sa studentima

od 12

Jagićeva

 

RADUNOVIĆ DESANKA ČETVRTAK od 10 829

RADOVIĆ

VIKTOR

SREDA

ČETVRTAK

 

12 - 15

15 - 16:30

obavezna je najava e-poštom najmanje ž

24 sata pre termina

809/V
RADOVANOVIĆ MARKO

UTORAK

PETAK

12 - 13

11 - 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

835 

RAKIĆ

ZORAN

UTORAK

SREDA

 

14:30 - 16
12:30 - 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Dekanat ili 839

 

RACKOVIĆ BABIĆ KRISTINA

UTORAK

SREDA

14 - 15

13 - 14

809/V

ROSLAVCEV

MAJA

po dogovoru sa studentima 835

SAMARDžIĆ

FILIP

UTORAK
od 15

obavezna je najava e-poštom najmanje

48 sati pre termina

827
SAVIĆ ALEKSANDAR UTORAK 12 - 13:45 453/I

SIMIĆ

DANIJELA

SREDA i po dogovoru sa studentima

od 14

obavezna je najava e-poštom

716

SPASIĆ

MIRKO

ČETVRTAK 15 - 17
716

SPASIĆ

ANA

SREDA 14 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716
STANIMIROVIĆ ZORICA UTORAK

 

 

 

14 - 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

 

829/V

 

STANIĆ

ZORAN

UTORAK

16 - 18

839

STOJADINOVIĆ TANjA
PETAK

10 - 11

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

835 

STOJANOVIĆ ĐURĐEVIĆ SANA SREDA

Od 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Jagićeva
STOJANOVIĆ BILjANA

PONEDELjAK

PETAK i po dogovoru sa studentima

17 - 18

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

SVETLIK

MAREK

Po dogovoru

sa studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

835

 

TANASIJEVIĆ IVANA

PONEDELjAK

i po dogovoru sa studentima

10 - 12

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

716
TELEBAKOVIĆ SONjA PETAK

od 10

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

835
TODORIĆ DRAGANA PONEDELjAK 17 - 19
811

TOŠIĆ

DUŠAN

ČETVRTAK od 12 716
FILIPOVIĆ VLADIMIR SREDA 16 - 17
Kab. 7/II Jagićeva
HODžIĆ

SANDRA

SREDA

 

14 - 16

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

829

 

SIMIĆ

DANIJELA

PONEDELjAK Od 17
716

CUPARIĆ

MARIJA

PONEDELjAK 13 - 14 827
ŠANDRIH BRANISLAVA UTORAK
Od 13
716

ŠKORIĆ

JELENA

UTORAK 12 - 14 835

ŠUKILOVIĆ

TIJANA

ČETVRTAK od 14
843a

ŠOLAJIĆ

MARJANA

UTORAK

11 - 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716
ŠPADIJER DIMITRIJE

Po dogovoru

sa studentima

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

839