Matematika

Osnovne akademske studije studijskog programa Matematika

  • Dužina studija: 4 godine (8 semestara)                 
  • Ukupan broj ESPB: 240
  • Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv diplomirani matematičar.
  • Ovaj studijski program se primenjuje od školske 2022/23. godine.
  • Studijski program iz prethodne akreditacije možete da vidite ovde.

Programi studija: