Matematika

Osnovne akademske studije studijskog programa Matematika

Programi studija:

Dužina studija: 4 godine (8 semestara)                   
Ukupan broj espb: 240

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv diplomirani matematičar.