Studentske organizacije

Studentska unija matematičara "SUMA"

Debatni klub Matematičkog fakulteta

Sportsko udruženje Matematičkog fakulteta

Savez studenata Matematičkog fakulteta

Komisija za registrovanje studentskih organizacija Matematičkog fakulteta utvrđuje Registar studentskih organizacija koje deluju na fakultetu u skladu sa Zakonom o studentskom organizovanju:

Registar studentskih organizacija