Predavanje profesora Oskara Mencera, 8. april 2013., SANU

Predavanje prof. Oskara Mencera (Oskar Mencer, CEO of Maxeler Technologies, pioneer of Maximum Performance Computing) održaće se u ponedeljak 8. aprila 2013. godine u 17 sati u svečanoj sali SANU, Knez Mihajlova 35, Beograd.

Prof. Oskar Mencer trenutno pravi najbrže superkompjutere na svetu, po kriterijumu speed/power, a po metodi DataFlow, za razliku od Intel-a i NVidia-e koji rade po metodi ControlFlow.

Povodi za posetu su sledeći:

(a) Najbrža mašina u kontinentalnoj Evropi, u akademskim uslovima, je u Beogradu, u MISANU,

(b) Godišnje oko 200 studenata BU (ETF, MF, PMF i FON) nauči kako da programira ili koristi Maxeler mašine (programska paradigma je nova i razičita od svih postojećih),

(c) Grupa sa Stanford-a i Imperial-a, zajedno sa bivšim studentma/saradnicima MF/MISANU i ETF/RTI, napravila je rad za prestižni časopis COMMUNICATIONS OF THE ACM, u kojem se na dobro argumentovan način, sa konkretnim teorijskim i empirijskim podacima iznose prednosti ove tehnologije i napada čuvena Top500 SuperComputing lista .

Rad će biti publikovan u majskom broju 2013, a ovaj časopis dobijaju, kao što je poznato, svi članovi ACM, pa će tako ETF/RTI, MF/MISANU dobiti značajan vizibilitet.

Nakon prof. Mencera, govoriće doktorandi Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, koji su uspeli da postignu ubrzanja od oko 10 puta do oko 100 puta uz višestruko poboljšanu potrošnju, a sve to za razne aplikacije u fizici, matematici, logici, tehnici, finansijama i ekonomiji.

Zatim će govoriti dekan ETF Branko Kovačević, u ime AINS, jednog od sponzora ovog događaja.

Posle toga će se prisutnima kratko obratiti dekani/predstavnici MF, FF, FFH, kao i dekan Ekonomskog fakulteta, koji je matematičar i zalaže se za primene superkompjutera i matematike u ekonnomiji, a zatim šefovi relevantnih odseka/katedri sa ETF, MF i FON-a (edukatori, istraživači i korisnici).

Na kraju, nakon što budu stekli uvid u rad "poreskih obveznika", tj. doktoranada na državnim fakultetima koje finansiraju poreski obveznici, govoriće i predstavnici ministarstava koja pokrivaju glavne primene ove tehnologije.

Skup će zaključiti gđa Drecun iz Centra za promociju nauke i g. Salom koji će dati informacije o:

(a) Mogućnosti korišćenja MISANU Maxeler mašine u naučne svrhe,

(b) Evropskom projektu DAFNE, i

(b) Specijalnom broju američkog SCI periodikala ADVANCES IN COMPUTERS (IF@SCI oko 0.5 i raste), koji je posvetio jedan ceo broj problematici ovog skupa, a svi učesnici ovog skupa pozvani su da do 31.5.2013. prilože rad za proces recenzije.

Sve .ppt imate na sledećem URL:

http://home.etf.rs/~vm/ppt/18_sanu/

S poštovanjem,

dr Veljko MilutinovićNažalost nije moguće ostaviti komentar.