Informatika

Master akademske studije, studijski program Informatika

  • Dužina trajanja studija: 2 godine (4 semestra)
  • Ukupan broj ESPB: 120
  • Nakon završetka master akademskih studija stiče se akademski naziv Master informatičar
  • Ovaj studijski program se primenjuje od školske 2015/16. godine
  • Studijski program iz prethodne akreditacije možete da vidite ovde

Program studija:

1. Godina

1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Mrežno računarstvo 2+3+2 8
2. Projektovanje baza podataka 2+3+2 8
3. Informacioni sistemi 2+3+2 8
4. Izborni predmet A1
2+3+2 8
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Automatsko rezonovanje 2+3+2 8
2. Istraživanje podataka 2+3+2 8
3. Izborni predmet A2
2+3+2 8
4. Metodologija stručnog i naučnog rada 2+0+3 4
Ukupno 54
60


2. Godina

3. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Konstrukcija i analiza algoritama 2 2+3+2 8
2. Izborni predmet A3
2+3+2 8
3. Master rad (1. deo) 0+0+0 6
4. Izborni predmet B1 2+3+2 8
4. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Naučno izračunavanje 2+3+2 8
2. Izborni predmet B2 2+3+2 8
3. Master rad (2. deo) 0+0+0 14
Ukupno bar 35 60


Izborni predmeti (grupa A)
  Predmet Časovi
ESPB
1. Formalne metode 2+3+2 8
2. Uvod u bioinformatiku
2+3+2 8
3. Teorija jezika i automata 2+3+2 8
4. Kriptografija 
2+3+2 8
5. Geometrijski algoritmi 2+3+2 8
6. Paralelni algoritmi 2+3+2 8
7. Algoritmi teksta 2+3+2 8
8. Teorija izračunljivosti
2+3+2 8
9. VLSI superračunari
2+3+2 8
10. Dizajn programskih jezika 2+3+2 8
11. Verifikacija softvera
2+3+2 8
12. Obrada digitalnih slika
2+3+2 8
13. Distribuirane i objektne baze podataka 2+3+2 8
14. Istraživanje podataka u bioinformatici
2+3+2 8
15. Razvoj softvera 2 2+3+2 8
16. Upravljanje projektima u industriji i nauci
2+3+2 8
17. Mašinsko učenje
2+3+2 8


Izborni predmeti (grupa B)
  Predmet Časovi
ESPB
1. Specijalni kurs
2+3+2 8
2. Izborni predmeti grupe A
2+3+2 8
3. Izborni predmeti sa drugih smerova
2+3+2 8
4. Programiranje za veb
2+3+2 8
5. Funkcionalno programiranje
2+3+2 8
6. Matematičko programiranje i optimizacija
2+3+2 8