Informatika

Master akademske studije, studijski program Informatika

  • Dužina trajanja studija: 1 godina (2 semestra)
  • Ukupan broj ESPB: 60
  • Nakon završetka master akademskih studija stiče se akademski naziv Master informatičar
  • Ovaj studijski program se primenjuje od školske 2019/20. godine
  • Studijski program iz prethodne akreditacije možete da vidite ovde

1. Godina

1. semestar

RBR

Šifra Predmet Časovi
ESPB Tip
1. IPA1 Izborni predmet A1 bar 2+3+2 8  
2. IPA2 Izborni predmet A2 bar 2+3+2 8  
3. IPB1 Izborni predmet B1 bar 2+3+2 8  
4. O12 Metodologija stručnog i naučnog rada 2|0|2 3  
5. MR1 Master rad, 1. deo   3  
2. semestar
6.  IPA3 Izborni predmet A2 bar 2+3+2 8  
7.  IPB2 Izborni predmet B2 bar 2+3+2 8  
8.  MR2 Master rad, 2. deo
14  
Ukupno bar 35
60  

 

Izborni predmeti (grupa A)
 RBR  Šifra Predmet
 P  V
 SR  ESPB Tip
 1  R306 Automatsko rezonovanje  2  3  2  8  NS
 2  R308 Naučno izračunavanje  2  3  2  8  SA
 3  R309 Uvod u bioinformatiku  2  3  2  8  NS
 4  R310 Konstrukcija i analiza algoritama 2  2  3  2  8  NS
 5  R319 Teorija izračunljivosti  2  3  2  8  NS
 6  R392 Informacioni sistemi  2  3  2  8  SA

 

Izborni predmeti (grupa B)
 RBR  Šifra Predmet  P  V
 SR  ESPB Tip
 1  R307 Formalne metode  2  3  2  8  NS
 2  R311 Teorija jezika i automata  2  3  2  8  NS
 3  R312 Kriptografija  2  3  2  8  NS
 4  R313 Geometrijski algoritmi  2  3  2  8  NS
 5  R314 Paralelni algoritmi  2  3  2  8  SA
 6  R315 Algoritmi teksta  2  3  2
 8  SA
 7  R326 VLSI superračunari  2  3  2  8  SA
 8  R341 Dizajn programskih jezika  2  3  2  8  SA
 9  R347 Verifikacija softvera  2  3  2  8  NS
 10  R356 Obrada digitalnih slika  2  3  2  8  SA
 11  R363 Mašinsko učenje  2  3  2  8  SA
 12  R373 Distibuirane i objektne baze podataka
 2  3  2  8 NS
 13  R376 Istraživanje podataka u bioinformatici
 2  3  2  8  SA
 14  R390 Razvoj softvera 2  2  3  2  8  SA
 15  O3O1 Upravljanje projektima u industriji i nauci  2  3  2  8  SA
 16  SPK81 Specijalni kurs
 2  3  2  8  NS
    Izborni predmeti grupe A
 2  3  2  8  
    Izborni predmeti sa drugih smerova
 2  3  2  8  

Napomena: Predmet R319 Teorija izračunljivosti ne može da bira student koji je slušao istoimeni predmet na osnovnim studijama.