Informatika

Master akademske studije, studijski program Informatika

  • Dužina trajanja studija: 1 godina (2 semestra)
  • Ukupan broj ESPB: 60
  • Nakon završetka master akademskih studija stiče se akademski naziv Master informatičar
  • Ovaj studijski program se primenjuje od školske 2019/20. godine
  • Studijski program iz prethodne akreditacije možete da vidite ovde

1. Godina

RBR

Šifra Predmet Časovi
ESPB Tip
1. IPA1 Izborni predmet A 2+3+2 8  
2. IPA2 Izborni predmet A 2+3+2 8  
3. IPB1 Izborni predmet A
2+3+2 8  
4. OM12 Metodologija naučnog i stručnog rada 2|0|1 3 AO
5. SPI2 Stručna praksa 0+0+6 3 SA

6. IPA3 Izborni predmet B
2+3+2 8  
7. IPB2 Izborni predmet B 2+3+2 8  
8. SIRI2 Studijsko istraživački rad 0|0|3 2  
9. MRI2 Master rad
0+0+6
12  
Ukupno 53
60  

 

Izborni predmeti  grupa A (1. semestar)
 RBR  Šifra Predmet
 P  V
 SR  ESPB Tip
 1  R306 Automatsko rezonovanje  2  3  2  8 TM
 2  R310 Konstrukcija i analiza algoritama 2 2 2 2  8 NS
 3  R319 Teorija izračunljivosti  2  2  2  8 TM
 4  R392 Informacioni sistemi  2  3  2  8 SA
 5  R311 Teorija jezika i automata  2  3  2  8 TM
 6  R313 Geometrijski algoritmi  2  3 3  8 NS
 7  R314 Paralelni algoritmi  2  3 3  8 SA
 8  R326 VLSI superračunari  2  3 2  8 SA
 9  R341 Dizajn programskih jezika  2  3 2  8 SA
10  R347 Verifikacija softvera  2  3 2  8 NS
11  R390 Razvoj softvera 2  2  3 2  8 SA
12  O3O1 Upravljanje projektima u industriji i nauci  2  3 2  8 AO
13  SPK81 Specijalni kurs  2  3 2  8 NS
14   Predmet iz grupe B
   
 

 

Izborni predmeti grupa B (2. semestar)
 RBR  Šifra Predmet  P  V
 SR  ESPB Tip
 1  R307 Formalne metode  2  3  2  8  TM
 2  R312 Kriptografija
 2  3  2  8  NS
 3  R315 Algoritmi teksta  2  3  2
 8  SA
 4  R356 Obrada digitalnih slika  2  3  2  8  SA
 5  R363 Mašinsko učenje  2  3  2  8  SA
 6  R373 Distibuirane i objektne baze podataka
 2  3  2  8  NS
 7  R376 Istraživanje podataka u bioinformatici
 2  3  2  8  SA
 8  R308 Naučno izračunavanje
 2  3  2  8  TM
 9  R309 Uvod u bioinformatiku
 2  3  2  8  NS
10   Izborni predmeti sa drugih smerova  2  3  2  8  
11   Predmet iz grupe A
 


 
12  SPK81 Specijalni kurs
 2  3  2  8  NS

Napomena: Predmet R319 tj. Teorija izračunljivosti ne može da bira student koji je slušao istoimeni predmet na osnovnim studijama.