Raspored ispita

Studenti osnovnih i master akademskih studija su dužni da izmire zaostale rate školarine za školsku 2023/2024. godinu zaključno sa 13.05.2024.


Studentima koji nisu izmirili svoje obaveze, biće onemogućena prijava ispita za ispitne rokove jun1 2024 i jun2 2024.