Raspored ispita

RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU JANUAR 1 ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE
RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU JANUAR 2 ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE

U svakom od ispitnih rokova Jun 1, Jun 2, Septembar 1, Septembar 2, školske 2021/22, mogu se polagati ispiti i iz jesenjeg i iz prolećnog semestra, kao i dvosemestralni ispiti.

Zaostale rate školarina potrebno je izmiriti do 12.8.2022.
Studenti koji ne izmire svoje obaveze do 12.8.2022. godine, neće biti u mogućnosti da prijave ispite za ispitni rok sep1 2022 i sep2 2022. Odluku možete videti i preuzeti ovde.


RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU JUN 1 ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE
RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU JUN 2 ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE
RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU SEPTEMBAR 1 ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE
RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU SEPTEMBAR 2 ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE