Raspored ispita

Studenti osnovnih i master studija su dužni da izmire zaostale finansijske obaveze do 13. maja 2023. godine,  kako bi mogli da prijave ispite u ispitnim rokovima jun1 i jun2.