Raspored ispita

Ispiti koje su studenti slušali u prolećnom semestru 2019/20. godine, mogu se polagati i u januarskom ispitnom roku 2021. godine. Shodno vanrednim odlukama o polaganju ispita, donetim za školsku 2019/20, pismeni deo ispita za predmet iz prolećnog semestra, položen u nekom od rokova 2019/20. godine, važi zaključno sa januarskim ispitnim rokom 2021. godine. Ispiti za predmete iz jesenjeg semestra polažu se u ispitnom periodu januar – septembar, a ispiti za predmete iz letnjeg semestra u periodu jun – januar.

RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU SEP0
RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU SEP1
RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU SEP2