XIX Geometrical Seminar, 28. avgust-4. septembar 2016, Zlatibor

Međunarodna konferencija XIX Geometrical Seminar biće održana u periodu od 28. avgusta do 4. septembra 2016. na Zlatiboru u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Nišu i Matematičkim institutom SANU.

Konferenciju su podržali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Evropsko matematičko društvo (European Mathematical Society) i više privrednih organizacija.

Spisak učesnika Konferencije sa apstraktima izlaganja dostupan je na
http://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/geometrijskiseminarxi/speakers.php#pos

Program Konferencije biće uskoro objavljen.

Više informacija može se naći na strani
http://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/geometrijskiseminarxix/index.php

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Mirka Jovanovića, 02.09.2016.

Odbrana doktorske disertacije mr Mirka Jovanovića, pod nazivom:„Prilog teoriji apstraktnih metričkih prostora“, biće održana 02.09.2016. u 12h.

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Dejana Ilića, 25.8.2016.

Odbrana doktorske disertacije mr Dejana Ilića po nazivom:„ANALIZA PREBROJIVIH MODELA POTPUNIH TEORIJA LINEARNO UREĐENIH STRUKTURA“, biće održana 25.8.2016. u 17h.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 29. avgust 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u ponedeljak, 29. avgusta 2016. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Vlado Kešelj, Dalhousie University, Canada

Naslov predavanja: Naučno istraživanje, inovacije i privreda: kanadski model i neki primjeri projekata u oblasti analize teksta i podataka (pregledno predavanje)

Apstrakt: U prvom delu prezentacije će se pradstaviti kanadski model finansiranja naučnog istraživanja u računarstvu, sa fokusom na oblike podsticanja saradnje izmedju privrede i istraživanja, kao i podsticanja stvaranja novih firmi na osnovu istraživanja i ideja studenata.

U drugom delu će se predstaviti nekoliko projekata iz oblasti analize tekstova i podataka, koji su inicirani zajedničkim interesima firmi i istraživanja. U više detalja će biti prikazan pristup vizuelnoj analizi teksta na osnovu znakovnih n-grama ii CNG mere sličnosti n-gramskih profila.

Ovaj metod se pokazao korisnim u analizi autorstva tekstova.

Kratka biografija predavača: prof. Vlado Kešelj je diplomirao na smeru Računarstva i informatike, Matematičkog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Odbranio je magistarsku i doktorsku tezu na Univerzitetu u Vaterlou u Kanadi. Od 2002. godine je profesor na Delhauzi Univerzitetu (Dalhousie University) u Kanadi, a redovni profesor od 2011. godine. Prof. Kešelj je takođe Prodekan za inovacije i preduzetništvo (Assistant Dean for Innovation and Entrepreneurship). Njegova istraživačka aktivnost uključuje obradu prirodnog jezika, analizu podataka i poslovnu informatiku.

Detaljnije informacije o Seminaru dostupne su na strani:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Zajednički sastanci Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku i Odeljenja za matematiku, 12. i 26. avgust 2016.

Detaljnije: U toku avgusta biće održana dva zajednička sastanka Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku i Odeljenja za matematiku.

Prvi sastanak biće održan u petak, 12. avgusta 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Snežana Minić, Simon Fraser University, Vancouver

Naslov predavanja: A NEW VARIATION OF THE TRAVELING SALESMAN PROBLEM: SATELLITE IMAGE ACQUISITION SCHEDULING OF DEEP-SPACE EARTH-ORBITING OBJECTS

Apstrakt: This talk presents an image acquisition scheduling problem for a Canadian surveillance-of-space satellite named Sapphire that takes images of deep space Earthorbiting objects. For a set of resident space objects (RSOs) that needs to be imaged within the time horizon of one day, the Sapphire image acquisition scheduling (SIAS) problem is to find a schedule that maximizes the Figure of Merit of all the scheduled RSO images. To address the problem, we propose an effective GRASP heuristic that alternates between a randomized greedy constructive procedure and a local search procedure.

Drugi sastanak biće održan u petak, 26. avgusta 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:00 časova.

Predavač: Zoran Obradović, Temple University, Philadelphia, USA

Naslov predavanja: DISEASE TYPES DISCOVERY AND HEALTHCARE QUALITY MODELING FROM A LARGE DATABASE OF INPATIENT RECORDS

Apstrakt: We map a very large EHR database of Electronic Health Records containing millions of inpatient cases into a low dimensional space where diseases with similar phenotypes have similar representation. This embedding allows for an effective segmentation of diseases into more homogeneous categories, an important task of discovering disease types for precision medicine. Our results show evidence that such representations have phenotypes of higher quality and also provide benefit when predicting hospitalization length of stay, total incurred charges, and mortality rates.

Results reported in this talk are in press at Gligorijević, Đ., Stojanović, J., Obradović, Z., "Discovering Disease Phenotypes from a Large Database of Inpatient Records: A Sepsis Study", Methods, in press, Stojanović, J., Gligorijević, Đ., Radosavljević, V., Đuric, N., Grbović, M., Obradović, Z., "Modeling Healthcare Quality via Compact Representations of Electronic Health Records", IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, in press.

detaljnije

Literatura koja se može kupiti na Matematičkom fakultetu

Detaljnije

detaljnije

Drugi poziv za prijave projekata u okviru Erazmus+ programa KA1

U okviru Erazmus+ programa, ključne aktivnosti 1 – poziva za 2016. godinu, jedanaest nacionalnih agencija programskih zemalja je otvorilo drugi poziv za prijave projekata zbog preostalih sredstava za region Zapadnog Balkana. Ukupan budžet iznosi preko 3 miliona evra, što pokriva dodatnih 820  pojedinačnih mobilnosti. Drugi poziv za aplikacije se zatvara 15. septembra, 2016. godine, u 12 časova (po briselskom vremenu).

Više informacija o konkursu možete pronaći na sledećem linku:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20160607-second-call-international-credit-mobility_en

Za detaljnije informacije i pomoć oko prijavljivanja, zainteresovane kolege se mogu obratiti Dragani  Ilić (dilic[at]matf.bg.ac.rs) i Zorici Stanimirović (zoricast[at]matf.bg.ac.rs).

detaljnije

Stipendija japanske Fondacije ITO za školsku 2017/2018. godinu

Univerzitet u Beogradu je za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2017/2018. godinu. Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

1. Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;
2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da nastavu na odgovarajućoj instituciji u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou započne od proleća ili jeseni 2017. godine. Oblast istraživanja nije ograničena;
3. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;
4. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;

Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu ("to some degree") govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

Napominjemo da će sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

Informacije možete naći na sajtu Univerziteta u Beogradu, na sledećem linku:

http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 23. septembar 2016. godine. Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd.

S obzirom na to da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski od strane sudskog tumača.

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.

Sektor za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 1
11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3207455
http://www.bg.ac.rs

detaljnije

International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016, 19-21.09.2016.

Šesta Međunarodna konferencija iz oblasti bionauka u organizaciji Univerziteta Princ od Songkle (Tajland) i Univerziteta u Novom Sadu (International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016) održaće se na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu od 19. do 21. septembra 2016. godine.

Zvaničan veb sajt konferencije na kome se nalaze sve najvažnije informacije: https://ibsc2016.pmf.uns.ac.rs/

Rok za podnošenje apstrakata 21. jul 2016. godine.

Za sva dodatna pitanja, potrebno je obratiti se Sekretarijatu konferencije na: mice@panacomp.net

Kotizacija za studente i mlade istraživače (ispod 35 godina) iznosi 50 evra, a mogu da predstave dva rada.

PANACOMP - Zemlja Čuda d.o.o.
Bulevar Cara Lazara 96
21000 Novi Sad
Srbija
+381 21 466 075, 466 076, 466 077

detaljnije

XIX Geometrical Seminar, August 28 - September 4, 2016, Zlatibor, Serbia

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/geometrijskiseminarxix/index.php

detaljnije