Konkurs za dodelu Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića“ za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na UB za 2023. godinu

Raspisan je Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića“ za najbolje naučno, odnosno stručno, ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljeno tokom 2023. godine.
 
Kandidati na Konkurs mogu prijaviti monografiju, poglavlje u monografiji ili naučni rad. Navedena ostvarenja moraju biti štampana kod eminentnog domaćeg ili stranog izdavača (poželjno je priložiti recenzije). Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova, kao ni udžbenička literatura.
 
Rok za podnošenje prijava je od 1. marta do 30. aprila 2024. godine.
 
Tekst konkursa
 
Obrazac za prijavu

detaljnije

Studentski seminar, 23. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održanu petak, 23. februara 2024. godine sa početkom u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početom u 12 časova.

Predavač: Strahinja Gvozdić, Fakultet prirodnih nauka u Orseju, Univerzitet Pariz-Sakle

Naslov predavanja: HIPOTEZA O ODNOSU KOLINEARNOSTI I VIDLjIVOSTI

Apstrakt:
Hipoteza o odnosu kolinearnosti i vidljivosti (eng. Big-line-big-clique conjecture) je otvoren problem Remzijevog tipa u kombinatornoj geometrijpoteza tvrdi da za date prirodne brojeve k, l, postoji prirodan broj n tako da svaki konačan skup tačaka u ravni kardinalnosti bar n sadrži l kolinearnih tačaka ili k tačaka koje se sve međusobno vide. Pritom kažemo da se dve tačke iz skupa vide ukoliko na otvorenoj duži između njih ne leži niti jedna tačka iz tog skupa.

Ova hipoteza, postavljena 2005. godine, predstavlja centralnu temu istraživačke prakse koju je predavač prošlog leta realizovao u okviru Matematičkog instituta SANU. Stoga će, nakon uvodnog dela predavanja tokom koga će biti predstavljeni neki dosad poznati rezultati o hipotezi, biti reči i o naprecima ostvarenim tokom prakse i poligonima za dalje istraživanje.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 21. februar 2024.

Naredni sastanak seminara Bioinformatika biće održan onlajn u sredu, 21. februara 2024. godine, sa početkom u 18.15.
 
Predavači: Teodora Srećković, Milica Vukašinović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Naslov predavanja: DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR EARLY DETECTION OF ALZHEIMER`S DISEASE
 
Biografija predavača i apstrakt predavanja su dostupni na http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/.

Link za onlajn prenos: https://matf.webex.com/meet/birbi

Organizatori seminara Bioinformatika su Srpsko društvo za bioinformatiku i računarsku biologiju (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) i Matematički fakultet.

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 22. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan uživo u četvrtak, 22. februara 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Ivan Limončenko, Matematički institut SANU

Naslov predavanja:  ON GEOMETRICAL METHODS IN THE THEORY OF TORIC MANIFOLDS
 
Apstrakt: In 1992 Pukhlikov and Khovanskii obtained a description of intersection ring of a nonsingular projective toric variety via the volume polynomial of a virtual polytope.

A topological generalization of a nonsingular projective toric variety was introduced and studied by Davis and Januszkiewicz in 1991 and is known in toric topology as a (quasi)toric manifold. They showed that cohomology rings of quasitoric manifolds are isomorphic to quotient rings of Stanley-Reisner algebras of simple polytopes by linear ideals. Since that time (quasi)toric manifolds have become key players in toric topology and found various applications in bordism theory, mirror symmetry, polytope theory and other areas of research.

In this talk, I`m going to introduce some of the basic constructions and fundamental results concerned with geometry, topology, and combinatorics of (quasi)toric manifolds. We will also discuss in brief the theory of volume polynomials of generalized virtual polytopes based on the study of topology of affine subspace arrangements in a real Euclidean space. Then I will show how to apply this theory in order to obtain a topological version of the classical Bernstein-Kushnirenko-Khovanskii theorem and a Pukhlikov-Khovanskii type description for cohomology rings of a wide class of smooth orientable closed manifolds with a compact torus action, which we called generalized quasitoric manifolds.

 The talk is based in part on the joint works with Askold Khovanskii (University of Toronto) and Leonid Monin (EPFL)

Napomena: Seminar je moguće pratiti i onlajn. Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon sto se ulogujete): https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 23. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 23. februara 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Predavač: Igor Uljarević, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Naslov predavanja: POJAM VELIČINE U KONTAKTNOJ GEOMETRIJI
 
Apstrakt: Kontaktna geometrija proučava glatke mnogostrukosti sa dodatnom strukturom, zvanom kontaktna struktura. Prirodno se pojavljuje u mnogim fizičkim disciplinama, kao što su mehanika, kvantna mehanika, termodinamika, geometrijska optika, a osim toga našla je primjenu u drugim oblastima matematike, na primjer u nisko-dimenzionoj topologiji.

Jedno od vodećih pitanja u kontaktnoj geometriji jeste u kojoj mjeri ona izlazi van okvira glatke topologije. Drugačije rečeno, koje sve pojmove, "vidljive" kontaktnoj geometriji, glatka topologija ne primjećuje. U ovom predavanju, pokazaću da kontaktna geometrija, za razliku od glatke topologije, razlikuje male od velikih lopti u odrećenim situacijama.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Seminar za teoriju relativnosti i kosmološke modele, 21. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 21. februara 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU, sa početkom u 12 časova.

Predavači: akademik dr Zoran Knežević, predsednik SANU
 
Naslov predavanja: SUDARI ASTEROIDA SA ZEMLjOM
 
Apstrakt:
Čovečanstvu prete brojne opasnosti koje mogu da imaju katastrofalne posledice na globalnom nivou i izazovu značajno smanjenje, ako ne i potpuno uništenje humane populacije, ali i Zemljine biosfere. Jednu od tih opasnosti predstavlja i mogućnost sudara naše planete i nekog nebeskog tela, najčešće se pri tom imaju u vidu asteroidi koji mogu da dođu u neposrednu blizinu naše planete. U prvom delu predavanja pobliže ćemo se upoznati sa tim našim “opasnim susedima” i ukazaćemo na tragove sudara s njima koje nalazimo širom Sunčevog sistema, da bismo se zatim fokusirali na istorijske podatke i dokaze o ranijim sudarima asteroida sa Zemljom, ali i sa nekim nedavnim događajima te vrste, koji svedoče da je opasnost realna i stalno prisutna.  U drugom delu ćemo se baviti pitanjem da li i šta činimo da bismo se zaštitili,  ukazujući na konkretnom primeru da se radi o vrlo kompleksnom problemu. Na kraju ćemo razmotriti neke od predloženih odbrambenih strategija i detaljnije prikazati jedan nedavno izvršen uspešan test deflekcije asteroida, koji predstavlja jasan putokaz u kom pravcu u pogledu izbegavanja opasnosti od sudara sa nebeskim telima ima smisla i treba ići u neposrednoj budućnosti.

Napomena: Seminar je moguće pratiti na daljinu putem linka: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr

Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNzii

detaljnije

Seminar za veštačku inteligenciju, 21 februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 21. februara 2024. sa početkom u 19 časova.
 
Predavač: Mirjana Ivanović, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, Katedra za računarske nauke
 
Naslov predavanja: VEŠTAČKA INTELIGENCIJA - RODNA RAVNOPRAVNOST I ETIČKI ASPEKTI
 
Apstrakt:
 
Trenutno, istraživanja u oblasti veštačke inteligencije prvenstveno vode muškarci, te je jasno izražena rodna nejednakost. Na svetskom nivou žene čine samo 22% istraživača koji rade u oblasti veštačke inteligencije. S druge strane veštačka inteligencija oblikuje rodne odnose, stvarajući nove izazove i mogućnosti i za žene. Da bi njihov lični razvoj i profesionalni rast bili u potpunosti integrisani, više žena treba da učestvuje u dizajnu, implementaciji, i evaluaciji metoda i pristupa u mašunskom učenju i tehnologijama zasnovanim na veštačkoj inteligenciji. Samo smisleno uključivanje žena u svim fazama bi trebalo da rezultira politikama i tehnologijama koje digitalnu jednakost pretvaraju u stvarnost. Muškarci i žene treba da budu saveznici i da proaktivno deluju kako bi veštačka inteligencija bila bolja za sve.
Izazovi veštačke inteligencije u vezi sa rodnim aspektima su višeslojni i biće razmatrani u prezentaciji.
+ Dizajn. Žene treba da imaju aktivnu ulogu u oblikovanju nove generacije tehnologija, tako da se ne reprodukuju stereotipi i uzima u obzir različitosti.
+ Primena takvih tehnologija i direktni društveni/ekonomski/politički uticaj koje će veštačka inteligencija imati u pokušaju smanjenja rodne neravnopravnost.
+ Strategije koje doprinose smanjenju rodne neravnopravnosti i stereotipa kao i njihov uticaj na budućnost rada i mogućnosti napredovanja za žene u domenima veštačke inteligencije. Sistemi mašinskog učenja i veštačke inteligencije nude mogućnosti da se popravi pristrasnost i da se izgrade društva koja uključuju viši stepen rodne ravnopravnosti.
+ Sve ovo povlači za sobom i određene etičke dileme koje društvo mora da razmatra i reši na dobrobit svih.

Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 21. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 21. februara 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PROSTOR I VREME U KLASIČNOJ ANALITIČKOJ MEHANICI
 
Apstrakt: Predstavićemo invarijantu formulaciju reonomne Lagranževe mehanike koristeći koncept pookretnih i nepookretnih koordinatnih sistema. Pre svega je akcenat na holonomnim sistemima, a ako vreme dozvoli ukratko ćemo razmotriti i neholonomne sisteme.
 
Napomena: Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8
 
Arhiva snimljenih predavanja se nalazi na stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSH

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 20. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 20. februara 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Sastanak Seminara biće posvećen obeležavanju jubileja:
 
50 GODINA SEMINARA ZA RAČUNARSTVO I PRIMENjENU MATEMATKU - POGLED U BUDUĆNOST II DEO - PRIMENjENA MATEMATIKA
 
Naslovi i apstrakti izlaganja mogu se naći na stranici:
 
https://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/seminars/programs/seminar2.feb2024.php
 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jednog docenta za užu naučnu oblast Verovatnoća I statistika

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jednog docenta za užu naučnu oblast Verovatnoća I statistika

Izveštaj, sažetak

detaljnije