MATF Hackathon 2023. u organizaciji Studentske unije matematičara - SUMA

MATF Hackathon 2023

Vreme je za novo programersko takmičenje!

Studentska unija matematičara “SUMA” organizuje treći po redu MATF Hackathon 2023.

MATF Hackathon 2023 je 24-časovno programersko takmičenje koje će se održati 8. i 9. aprila 2023, i to po prvi put uživo! To znači da sve takmičare očekuje uzbudljiva i nezaboravna noć na fakultetu, koja će biti značajan iskorak u vašem razvojnom putu programera!

Prvi korak predstavljaju kvalifikacije, koje će se održati 2. aprila 2023. u online formatu. Svi prijavljeni timovi će davati odgovore na postavljena pitanja iz opšteg znanja o programiranju i matematici, kao i na pitanja koja su usko vezana za temu takmičenja.

Deset najbolje plasiranih timova će nakon kvalifikacija imati priliku da se takmiče u finalu gde će svoja znanja, veštine, kreativnost i timski rad moći da iskoriste u realnom okruženju i na realnom problemu. Cilj takmičenja je da je mladi i entuzijastični timovi za kratko vreme dizajniraju i izrade softversko rešenje na zadatu temu. Klikom na dugme “Prijavi se!”, pored značajnog iskustva, dobijate i priliku da osvojite neku od vrednih nagrada. Naime, za prvo mesto, obezbeđena je nagrada u vrednosti od 100000 dinara, za drugo mesto 60000 dinara, a za trećeplasiranu ekipu, nagrada u vrednosti od 40000 dinara.

Pored toga, timovi će u toku izrade svojih rešenja imati podršku i pomoć IT stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u svojim oblastima, u vidu konsultacija. Takmičari mogu koristiti tehnologije po izboru, sve dok ta tehnologija može da isprati zahteve zadatog zadatka. Tema ovogodišnjeg takmičenja je za sada tajna, a biće otkrivena na sam dan takmičenja.

Forma za prijavu se nalazi na sledećem linku, a prijave su otvorene do 30. marta 2023. godine u 23:59. Sve neophodne informacije vezane za takmičenje u narednom periodu možete naći na našem sajtu https://www.sumamatf.rs/ i Instagram profilu @suma_matf.

Kvalitetan programer svoj put gradi iskustvom, šireći svoje vidike. Neka zato MATF Hackathon 2023 bude vaš naredni stepenik!

Čekamo vas!

detaljnije

Predavanje prof. dr Endre Šilija sa Univerziteta u Oksfordu, 31. mart 2023.

U petak, 31. marta 2023. godine, prof. dr Endre Šili (Univerzitet u Oksfordu) održaće predavanje pod naslovom „Discrete De Giorgi-Nash-Moser Theory: Analysis and Applications“ u sali 706 Маtematičkog fakulteta sa početkom u 12.30.
 
Apstrakt:
The talk is concerned with a large class of numerical methods for the approximate solution of a system of nonlinear elliptic partial differential equations that arise in models of chemically-reacting viscous incompressible non-Newtonian fluids. In order to prove the convergence of the numerical method under consideration one needs to derive a uniform Hölder norm bound on the sequence of approximations in a setting where the diffusion coefficient in the convection-diffusion equation involved in the system is merely a bounded function with no additional regularity. This necessitates the development of a discrete counterpart of De Giorgi’s elliptic regularity theory, which is then used, in combination with various weak compactness techniques, to deduce the convergence of the sequence of numerical solutions to a weak solution of the system of partial differential equations. The theoretical result are illustrated by numerical experiments for a model of the synovial fluid, a non-Newtonian chemically-reacting incompressible fluid contained in the cavities of human joints.
 
Biografija predavača može se naći na sledećem linku:
http://people.maths.ox.ac.uk/suli/

detaljnije

Studentski seminar, 24. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 24. marta 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Milica Simić, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: RAZVOJ BLOKČEJN APLIKACIJA NA ALGORANDU
 
Apstrakt:
Blokčejn predstavlja decentralizovanu i distribuiranu bazu podataka gde se podaci čuvaju na transparentan i zaštićen način. Blokčejn platforme obezbeđuju različite alate i interfejse za kreiranje i upravljanje aplikacijama na blokčejnu. Jedna od takvih platformi je Algorand.

Algorand omogućava sprovođenja transakcija velikom brzinom i uz niske naknade, što ga čini pogodnim za razvoj sigurnih i decentralizovanih aplikacija. Zasniva se na Pure Proof-of-Stake (PPoS) konsesus algoritmu
koji podrazumeva da je uticaj svakog korisnika na mreži proporcionalan njegovom ulogu (broju tokena) u sistemu. Aplikacije na Algorandu se mogu razvijati koristeći programske jezike Reach (zasnovan na JavaScript-u) i PyTeal (zasnovan na Python-u).

Na ovom predavanju će biti prikazano kako se kreiraju pametni ugovori i decentralizovane aplikacije na Algorandu koristeći pomenute programske jezike, kao i primeri blokčejn aplikacija koji se razvijaju na Katedri za elektronsko poslovanje sa Fakulteta organizacionih nauka.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 23. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 23. marta 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15 časova.

Predavač: Katarina Lukić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O EGZISTENCIJI TENZORA  KRIVINE ZA DATE JAKOBIJEVE  OPERATORE
 
Apstrakt: Poznato je da Jakobijevi operatori u potpunosti određuju tenzor krivine. Prirodno se postavlja pitanje da li postoji tenzor krivine za date Jakobijeve operatore, koje je razmatrano i rešeno u teoremi koja će biti dokazana na predavanju. Teorema glasi: Neka $\mathcal{K}_X$ za sve neizotropne $X \in \mathcal{V}$ čine kompatibilnu familiju samoadjungovanih endomorfizama na (moguće nedefinitnom) prostoru sa skalarnim proizvodom $\mathcal{V}$ koja zadovoljava $\mathcal{K}_X X=0$. Tada postoji jedinstven algebarski tenzor krivine na $\mathcal{V}$ čiji su $\mathcal{K}_X$ Jakobijevi operatori.
 
Napomene:
Seminar je moguće pratiti i onlajn. Registracija za učešće na seminaru: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

detaljnije

Predavanje prof. dr Vladimira Kapustina sa Univerziteta Sankt Petersburg, 28. mart 2023.

U utorak 28. marta 2023. godine, prof. dr Vladimir Kapustin (Sankt Petersburg) održaće predavanje pod naslovom "Nule Rimanove zeta-funkcije i perturbacije diferencijalnih operatora" u sali 706 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14.30.


Apstrakt:
Jedan od pristupa dokazivanju Rimanove hipoteze o nulama zeta-funkcije jeste konstruisanje samopridruženog operatora, čiji se spektar poklapa sa skupom netrivijalnih nula zeta-funkcije okrenutim na realnu pravu liniju. U saopštenju će biti konstruisana jednodimenzionalna perturbacija samopridruženog operatora sa potrebnim spektrom u de Branžovom prostoru. De Branžovi prostori se naširoko koriste za spektralnu analizu diferencijalnih operatora i biće prikazano kako se dobijeni rezultat može preneti na Šturm-Lijuvilove operatore.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 24. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 24. marta 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Boris Šobot, Departman za matematiku i informatiku, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: DELjIVOST I KONGRUENCIJE ULTRAFILTERA
 
Apstrakt:
Ultrafilteri na nekom skupu predstavljaju familije "velikih" skupova i često se koriste kao sredstvo izbora u koracima transfinitnih konstrukcija. Familija svih ultrafiltera na nekom skupu (npr. na skupu prirodnih brojeva N) čini topološki prostor. Svaka funkcija na osnovnom skupu može se proširiti na jedinstven način do neprekidne funkcije na tom prostoru. Odnedavno se analogno proučavaju i proširenja relacija; mi ćemo razmotriti proširenja relacije deljivosti na skupu N i kongruencije po modulu. Jedna od relacija deljivosti ultrafiltera posebno ima svojstva koja umnogome podsećaju na svojstva deljivosti prirodnih brojeva. Opisaćemo (kvazi)uređenje koje ona određuje, kao i ultrafiltere s nekim neobičnim osobinama dobijene u radovima autora. Što se tiče kongruencija, postoje (bar) dva načina za njihovo proširenje na ultrafiltere; Di Nasso i saradnici su nedavno dobili interesantne i donekle neočekivane rezultate u vezi njih.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Seminar za veštačku inteligenciju, 22. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 22. marta 2023, sa početkom u 19 časova.
 
Predavač: Vladislav Jelisavčić, Matematički institut SANU
 
Naslov predavanja: APPROXIMATE NEAREST NEIGHBOR SEARCH: TEORIJA I PRIMENA
 
Apstrakt: Brzo pronalaženje najbližih suseda u visokodimenzionalnim prostorima je izazovan problem koji nalazi primenu u brojnim oblastima uključujući pretragu, rangiranje, kompjutersku viziju, obradu prirodnih jezika, recommender sisteme i mnoge druge. Nalaženje egzaktnih K najbližih suseda je neefikasno, zato se u praksi često koriste aproksimativne metode. U ovom izlaganju biće predstavljen pregled algoritama za aproksimativnu pretragu najbližih suseda, kao i jedna primena.
 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 21. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn i uživo u utorak, 21. marta 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Filipe Manuel Goncalves Rodrigues, Lisbon School of Economics and Management, University of Lisbon
 
Naslov predavanja: SEASIDE OPERATIONS UNDER UNCERTAINTY
 
Apstrakt:
Seaside operations play a critical role in the world since maritime transportation is the most common way of transporting goods between distant places. Seaside operations are, in practice, highly affected by several uncertainty factors like weather conditions and mechanical failures. Hence, taking uncertainty into account when solution methods are designed is crucial to obtain good quality  solutions. In this talk, we present two of the most important optimization problems under uncertainty arising in seaside operations: the berth allocation and quay crane scheduling problem and the maritime inventory routing problem. The first problem is studied from a robust optimization point of view, while for the second one several approaches to deal with uncertainty, namely, stochastic programming, robust optimization, risk measure-based models, and safety stock models are  considered and compared.

Kratka biografija predavača: PhD in applied mathematics in the field of operations research by the University of Aveiro in 2019, Filipe Rodrigues is currently an assistant professor at Lisbon School of Economics and Management (ISEG), University of Lisbon. He is also a researcher in CEMAPRE – Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica. His research mainly focuses on optimization problems related to maritime transportation and port operations under uncertainty and it covers different methodological areas such as robust optimization, stochastic programming, risk-measures, and distributionally robust optimization.
 
Napomena: Link za onlajn pristup:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 17. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 17. marta 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15. U pitanju je zajednički sastanak sa Seminarom za logiku.

Predavač: Darji Udayan, University of Louisville

Naslov predavanja: LOCAL ENTROPY AND DESCRIPTIVE COMPLEXITY
 
Apstrakt:
We investigate local entropy theory, particularly the properties of having uniform positive entropy and completely positive entropy, from a descriptive set-theoretic point of view. We show natural classes of dynamical systems which form Borel sets as well as coanalytic non-Borel sets. In particular, we show that the class of systems with uniform positive entropy and the class of systems with the shadowing property having completely positive entropy is Borel. Meanwhile, the class of mixing systems on a Cantor space is coanalytic but not Borel, and the class of systems on the interval and other orientable manifolds with CPE is coanalytic complete.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 16. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 16. marta 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15 časova.

Predavač: Vladica Andrejić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: OSERMANOVA HIPOTEZA
 
Apstrakt: Govorićemo o Osermanovoj hipotezi u Rimanovoj geometriji. Pokazaćemo neke mehanizme koji leže u dokazima hipoteze i videti moderan dokaz u slučaju dimenzije koja nije deljiva sa četiri.
 
Napomene:
Seminar je moguće pratiti i onlajn. Registracija za učešće na seminaru: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

detaljnije