Predavanje Georgija Nazarova na Matematičkom fakultetu 31. oktobar 2014.

Georgij Nazarov će održati još jedno predavanje na Matematičkom fakultetu na temu zdrave ishrane.

Predavanje će biti održano u petak, 31. oktobra u sali 706 od 12:30 do 14 časova.

Najava predavanja

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 31. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan kao zajednički sastanak sa Odeljenjem za mehaniku i Seminarom za istoriju i filozofiju matematike i mehanike u petak, 31. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14h.

Predavač: akademik Teodor Atanacković, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Naslov predavanja: NAUKA I PSEUDO NAUKA: KAKO DA IH RAZLIKUJEMO I KAKO DA VREDNUJEMO NAUKU

Sadržaj: Izložićemo nekoliko definicija nauke koje vode do kriterijuma razgraničenja nauke i pseudo nauke. Ograničićemo se na prirodne nauke. Posebna pažnja biće posvećena radovima Popera, Kuna i Lakatosa. Analiziraće se prednosti i nedostaci pojedinih definicija. Izložiće se i neke od metoda za vrednovanja naučnih rezultata i istraživača. Ukazaće se na prednosti i nedostatke pojedinih kriterijuma za vrednovanje.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizuelizaciju sa primenama, 30. oktobar 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u četvrtak, 30. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Ivan Dimitrijević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: Cosmological perturbation in nonlocal gravity

Sadržaj: After discovery of accelerating expansion of the Universe, there has been a renewed interest in gravity modification. One of promising approaches is nonlocal modification with the Ricci curvature $R$ in the action replaced by a suitable function $F (R, \Box), $ where $\Box = \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_{\mu} \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_{\nu}$ is the Laplace-Beltrami operator. In particular we analyze the modification in the form \begin{equation*} S = \displaystyle \int \sqrt{-g}\Big(\frac{R}{16 \pi G} + R^{-1} \mathcal{F}(\Box)R \Big) d^{4}x, \end{equation*} where $\mathcal{F} (\Box)$ is an analytic function. Also we will discuss perturbations of this model with de Sitter background.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 29. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 29. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: NEHOLONOMNA DINAMIKA U R^n

Sadržaj: Razmotrićemo razne neholonomne modele kretanja višedimenzionog krutog tela. Posebno ćemo analizirati kotrljanje bez klizanja balansirane, dinamički nesimetrične lopte u R^n.

Reference:
[1] Fedorov Yu N, Kozlov V V, Various aspects of n-dimensional rigid body dynamics, Amer. Math. Soc. Transl. Series 2, 168 (1995) 141-171.
[2] Jovanović B, Hamiltonization and Integrability of the Chaplygin Sphere in R^n, J. Nonlinear Sci. 20 (2010) 569-593.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astofizike, 28. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 28. oktobra 2014. u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: Brahistohrona ili kriva najbržeg spusta

detaljnije

CGTA seminar, 28. oktobar 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 28. oktobra 2014. od 14-16h u sali 844 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Sastanak će biti na slobodnu temu ("Kreda lutalica").

detaljnije

Zašto baš Matematički? Odgovor će vam dati studenti i saradnici Matematičkog fakulteta.

Pozivamo srednjoškolce da u subotu 1. novembra 2014. dođu na druženje sa studentima i saradnicima Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu...

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Ivana Milića, 24. oktobar 2014.

Odbrana doktorske disertacije Ivana Milića pod nazivom "Ubrzanje metoda za rešavanje problema prenosa polarizovanog zračenja u više dimenzija i njihova primena", biće održano u petak 24. oktobra 2014. sa početkom 16 sati u učionici 706 na IV spratu.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 24. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 24. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14h.

Predavač: Vesna Manojlović, FON, Univerzitet u Beogradu i Matematički Institut SANU

Naslov predavanja: HARMONIC QUASICONFORMAL MAPPINGS IN DOMAINS IN $R^n$

Sadržaj: This talk is based on certain aspects of $hqc$ mappings in domains in $R^n$. Emphasis is given on a generalization of Pavlovi\'{c}'s characterization of boundary mapping admitting $hqc$ extension to the unit disc, to the multidimensional setting.

Harmonic quasiconformal (briefly, $hqc$) mappings in the plane were studied first by O. Martio in 1968., today they are investigated both in the planar and the multidimensional setting from several different points of view. Among topics considered are: boundary behavior, including Holder and Lipschitz continuity and more general moduli of continuity, behavior with respect to natural metrics, especially quasihyperbolic metric, distortion estimates, bi-Lipschitz properties with respect to different metrics, characterization of boundary maps. Different tools are used : conformal moduli of curve families, Poisson kernels, estimates from the theory of second order elliptic operators, notions of capacity, subharmonic functions, Hilbert's transformation. Both theories of harmonic mappings and quasiconformal mappings are well developed, it is of interest to consider how these results can be strengthened in presence of both harmonicity and quasiconformality. Some of the results are unexpected and elegant, e.g. preservation of boundary modulus of continuity in the unit ball, bi-Lipschitz property with respect to quasihyperbolic metric.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizuelizaciju sa primenama, 23. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 23. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Marko Stošić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: Dilogaritmi, hiperboličke zapremine, specijalne vrednosti L-funkcija i čvorovi (prvo predavanje)

Sadržaj: U ovoj seriji predavanja biće prikazani novi rezultati motivisani tzv. hipotezom zapremine (volume conjecture) za čvorove i 3-mnogostrukosti, ali koji u stvari povezuju brojne oblasti uključujući geometriju, topologiju, analizu, teoriju brojeva, itd.

U prvim predavanjima biće prikazan dilogaritam kao jedna od veoma važnih a slabije poznatih specijalnih funkcija, kao i veza sa zapreminama hiperboličkih 3-mnogostrukosti. Takođe, biće prikazana i veza sa specijalnim vrednostima vrednostima L-funkcija, kao i veza sa Malerovom merom polinoma dve promenljive (kao npr. A-polinom za čvorove ili neke eliptičke funkcije).

U kasnijim predavanjima biće i prikazana direktna veza svih tih pojmova preko čvorova i 3-mnogostrukosti komplementa čvorova koji se iznenadjujuće spajaju u tzv. hipotezu zapreminu. Takodje, biće prikazana i neka od novih homoloških uopštenja hipoteze zapremine.

Iako je tema bazirana  na modernim i vrlo aktuelnim temama, predavanja su namenjeni i studentima, i od predznanja pretpostavljaju samo teme sa osnovnih studija.

Pažnja će biti posvećena osnovnim idejama i vezama medju raznim oblastima.

Neke osnovne reference:

1. D. Zagier: The Dilogarithm Function, http://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/doi/10.1007/978-3-540-30308-4_1/ fulltext.pdf

2. M. Sengun: AN INTRODUCTION TO A-POLYNOMIALS AND THEIR MAHLER MEASURES, http://arxiv.org/pdf/1401.7484.pdf

detaljnije