Mašinstvo i biomedicina, 13.12.2016.

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Inovacioni centar Mašinskog fakulteta pozivaju zainteresovane na predavanje "Mašinstvo i biomedicina – povezivanje iskustva iz Češke". Predavanje će se održati na Mašinskom fakultetu u utorak 13. decembra 2016. godine u 10 časova u Svečanoj sali 211, II sprat, Kraljice Marije 16.

Detaljnije o predavanju

Biće predstavljene i mogućnosti za saradnju i zajedničko učestvovanje na međunarodnim projektima, kao i opcije koje postoje za doktorske studije studenata iz Srbije na CEITEC institutu.

Predavači Direktor Centralno-evropskog instituta za tehnologiju (CEITEC https://www.ceitec.eu/about-ceitec/t1107) iz Brna, Češka, i dvoje doktoranada ovog instituta, koji će govoriti o najnovijim istraživanjima iz oblasti tehnologija naprednih materijala, mikrofluidike i tzv. ”laboratorije na čipu” (engl. "lab on a chip").

Apstrakt i biografije

detaljnije

Konkurs za finansiranje učešća studenata Matematičkog fakulteta na naučnim i stručnim skupovima iz oblasti Računarstva i informatike u zemlji i inostranstvu

Predmet konkursa predstavlja raspodelа sredstava u okviru partnerstva u stručnom usavršavanju talentovanih studenata, za finansiranje učešća studenata Matematičkog fakulteta na naučnim i stručnim skupovima iz oblasti Računarstva i informatike u zemlji i inostranstvu.

Finansiranje se ostvaruje za naučne i stručne skupove iz oblasti računarstva i informatike, koji su održani ili se održavaju u periodu 01.06.2016. - 01.06.2017.

Ukupan fond konkursa: 150.000,00 dinara

Detaljne informacije o konkursu


Za dodatne informacije možete se obratiti mejlom na:
konkurs_ms_2016@matf.bg.ac.rs

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 9. decembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 9. decembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15
časova.

Predavač: Alexey Karapetyants, Southern Federal University, Russia

Naslov predavanja: ON SOME NEW CLASSES OF SPACES OF ANALYTIC FUNCTIONS WITH NONSTANDARD GROWTH

Apstrakt:

We introduce and study new general classes of spaces (analytic functions) of amalgam type using variety of norms for definition: such as variable exponent Lebesgue, Holder norm, Morrey-Campanato norm, Orlicz norm, their modifications and generalizations. The introduction of such mixed type norms allows to characterize with more accuracy the boundary behavior of analytic functions in these spaces and (or) the behavior of symbols of operators in these spaces (Toeplitz type operators). We propose combination of modern approaches developed recently for spaces of functions of nonstandard growth (real analysis) and specific approaches and methods developed earlier for the study of spaces of analytic functions (Bergman-type) and special classes of Toeplitz operators with unbounded symbols acting on these spaces.

detaljnije

Verovatnosne logike, 8. decembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 8. decembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Radoš Bakić

Naslov predavanja: SRPSKI JEZIK - JEDAN POGLED U PROŠLOST

Apstrakt:  Predavanje se tematski nastavlja na ranija predavanja o srpskom jeziku. Tema predavanja je veza između srpskog i arapskog jezika.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 7. decembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 7. decembra 2016. u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Bojan Novaković, Katedra za astronomiju, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: DINAMIKA MALIH TELA SUNČEVOG SISTEMA

Apstrakt: Sunčev sistem dom je osam (a možda i devet) planeta, njihovih prirodnih satelita, kao i velikog broja tzv. malih tela, asteroida i kometa.

Svi članovi našeg planetarnog sistema se neprestano menjaju pod uticajem različitih faktora. Jedan od razloga zašto su mala tela Sunčevog sistema interesantna istraživačima svakako je i to što na njima ostaju zapisani tragovi evolucije čitavog sistema. Zato se često kaže da svaki model evolucije Sunčevog sistema mora biti verifikovan u pojasu asteroida koji se prostire izmedju orbita Marsa i Jupitera, i u kome se nalazi najveći broj ovih objekata.

Drugim rečima, svaka takva teorija mora biti u saglasnosti sa onim što znamo o ovom pojasu. Asteroidni pojas takodje sadrži i informacije o svojoj sopstvenoj evoluciji. Jedan takav primer predstavljaju sudarne familije asteroida čije proučavanje nam može otkriti mnogo toga kako o dinamičkoj, tako i o sudarnoj evoluciji pojasa asteroida, ali i čitavog Sunčevog sistema.

Ovom prilikom predstavićemo najnovija saznanja o dinamici asteroida, sa posebnim osvrtom na dinamičku evoluciju sudarnih familija. Konačno, ukazaćemo i na neka otvorena pitanja, i kratko prodiskutovati moguće odgovore na njih.


Povodom 70 godina rada Matematičkog instituta SANU, Odeljenje za mehanku u sredu 7. decembra organizuje i Mini-simpozijum "Biomehanika i modelovanje biološkh sistema".

Skup će biti održan u sali 2 SANU u periodu 10-20 časova. Program skupa može se preuzeti OVDE.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 6. decembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 6. decembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Ana Anokić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PROBLEM RASPOREĐIVANjA VOZILA PRI OPTIMIZACIJI TROŠKOVA TRANSPORTA POLjOPRIVREDNIH SIROVINA

Apstrakt: U radu je razmatran realan problem koji se odnosi na organizaciju transporta u jednoj fabrici šećera u Srbiji. Predstavljen je precizan matematički model problema koji je oblika mešovitog celobrojnog programiranja sa kvadratnim ograničenjima (Mixed integer quadratically constrained problem-MIQCP). Model je testiran korišćenjem egzaktnog rešavača Lingo 15. Kako su rezultati dobijeni samo za test primere malih dimenzija, razvijen je heuristički pristup za rešavanje instanci problema srednjih i većih dimenzija. Predstavljene su karakteristike predložene heuristike, kao i eksperimentalni rezultati dobijeni rešavanjem Lingo 15 i heurističkim pristupom na instancama različitih dimenzija. Analiza eksperimentalnih rezultata pokazuje da heuristički pristup brzo dostiže sva poznata optimalna rešenja na instancama malih dimenzija i daje rešenja na instancama srednjih i većih dimenzija za koje optimalno rešenje nije poznato.

U pitanju je zajednički rad sa Z. Stanimirović, Đ. Stakićem i T. Davidović.

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 7. decembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 7. decembra 2016. u sali 706 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18:15 časova.

Predavač: Dragana Dudić, master računarstva, Centar za istraživanje podataka i bioinformatiku Poljoprivrednog fakulteta

Naslov predavanja: RNK SEKVENCIRANjE I TRANSKRIPTOM BILjAKA: SPECIFIČNOSTI, ALATI I PROBLEMI

Apstrakt:
RNK sekvenciranje (RNA-seq) je procedura sekvenciranja koja omogućava analizu transkriptoma i ekspresije gena, a koja je omogućena pojavom tehnika nove generacije sekvenciranja (NGS). RNA-seq se bitno razlikuje od DNK sekvenciranja u nekoliko aspekata. Sam proces kreiranja sekvenci je specifičan jer se, zbog nestabilnosti RNK molekula, reverzibilnom transkripcijom generišu cDNK biblioteke koje se ubacuju u NGS sekvencioner i sekvenciraju. Dalje, analiza podataka obuhvata, između ostalog, i mapiranje na referentne sekvence. S obzirom da su, čak i za najistraživanije organizme, transkriptomi i dalje nekompletni, ovo mapiranje se u stvari vrši na genom. Zbog toga uobičajeni alati, poput BLAST-a ili ClustalW, nisu pogodni za upotrebu, već se razvijaju novi koji uzimaju u obzir specifičnost RNK podataka. Dodatni problemi nastaju u situacijama kada se analiziraju poliploidni ili visoko repetitivni transkriptomi, kakvi su npr. transkriptomi biljaka. U okviru izlaganja biće dat osvrt na ove teme i predstavljeni konkretni izazovi sa kojima su se istraživači suočili na primeru transkriptoma kukuruza.

Organizatori Seminara su prof. dr Gordana Pavlović-Lažetić, prof. dr Branko Dragović i prof. dr Nenad Mitić, rukovodilac

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Milana Bankovića, 08.12.2016.

Odbrana doktorske disertacije Milana Bankovića „Unapređivanje SMT rešavača korišćenjem CSP tehnika i tehnika paralelizacije“, biće održana u četvrtak 08.12.2016. u 18 sati.

detaljnije

Predavanje u SANU, dr Luis FARIÑA BUSTO, 8.12.2016.

Predavanje na temu European Research Council  - Funding opportunities for frontier science održaće dr Luis FARIÑA BUSTO (Research Programme Officer, PE2 Panel co-ordinator) iz Izvršne agencije evropskog istraživačkog saveta (European Research Council Executive Agency), tela Evropske komisije za finansiranje istraživanja sa izvrsnim rezultatima.

Predavanje se održava u četvrtak 8. decembra 2016. godine u 10:00 časova, u Svečanoj sali na drugom spratu Palate SANU.

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Aleksandre Ćiprijanović

Odbrana doktorske disertacije Aleksandre Ćiprijanović „Doprinos zračenja galaksija i galaktičkih jata pozadinskom gama zračenju“, biće održana u utorak 06.12.2016. u 18 sati u sali 809/V.

detaljnije