Poziv za učešće u istraživačkoj studiji o migraciji naučnika i nastavnika sa Univerziteta u Srbiji

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizuje studiju sa ciljem da se ispita migracija akademskih građana Srbije radi profesionalnog usavršavanja ili zaposlenja u inostranstvu.
Radi predloga za poboljšanja strategije za sprečavanje “odliva mozgova”, analiziraćemo koji su razlozi naučnika i nastavnika sa instituta i fakulteta u Srbiji za odlazak u inostranstvo, da li postoji saradnja dijaspore sa naučno-istraživačkim institucijama u Srbiji i koji su najčešći motivi za povratak i razvoj karijere u Srbiji.

Popunjavanje upitnika ne traje duže od 5 minuta, a to možete uraditi najkasnije do 30.04.2021.

Upitnicima se može pristupiti putem sledećih linkova, u zavisnosti od ciljne grupe:

A) Istraživači i univerzitetski nastavnici koji privremeno ili trajno rade u inostranstvu, kao i povratnici iz inostranstva koji su tamo proveli više od godinu dana.

Link za pristup upitniku.

B) Istraživači i univerzitetski nastavnici koji nisu do sada odlazili na rad u inostranstvo ili su tamo radili i usavršavali se kraće od godinu dana.

Link za pristup upitniku.

detaljnije

Onlajn seminar o mogućnosti učešća UB u Erazmus + programu, 20-22. april 2021.

Imajući u vidu da Erazmus+ program u oblast obrazovanja, obuka, mladih i sporta od 2021. započinje novi sedmogodišnji period realizacije, Univerzitet u Beogradu će organizovati onlajn sesije, kako bi se
zainteresovani učesnici bliže informisali o mogućnostima učestvovanja u projektima Erazmus + programa i upoznali sa procedurama prijave projekata na Univerzitetu u Beogradu. Onlajn sesije biće održane u periodu od 20. do 22. aprila 2021. godine.

Prijavljivanje zainteresovanih učesnika se vrši isključivo putem formulara za registraciju do 18. aprila 2021, putem linka http://bg.ac.rs/sr/saradnja/prijava-erasmus.php

Preliminarna agenda

detaljnije

Seminar za analizu, 14. april 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 14. aprila 2021. sa početkom u 15 časova.

Predavač: Dmitrij Stoljarov

Naslov predavanja: "OŠTRE" VERZIJE DžON-NIRENBERGOVE NEJEDNAKOSTI, POVEZANI PROBLEMI I BELMANOVE FUNKCIJE

Apstrakt:
U predavanju će biti objašnjeno kako se optimalne konstante u Džon-Nirenbergovim nejednakostima mogu potražiti korišćenjem ideja iz optimizacije slučajnih procesa. Svaka od ovih nejednakosti ima odgovarajući ekstremalni problem, čije rešenje vodi ka tačnim konstantama u polaznoj nejednakosti. Rešenje ekstremalnog problema (Belmanova funkcija) može se opisati kao rešenje degenerisane Monž-Ampereove jednačine koja zadovoljava dodatne uslove konveksnosti. Ova klasa graničnih problema je nova i interesantna i sama za sebe. Korespondencija radi i u obratnom smeru-sračunate Belmanove funkcije pomažu i u rešavanju ekstremalnih problema u teoriji martingala.

Link za pristup predavanju:
https://us02web.zoom.us/j/6636215428?pwd=bllJSTUvZ0E5MjhkMkxYa3RYYzZpQT09
Meeting ID: 663 621 5428
Passcode: 7h6KR1

detaljnije

Poziv za novu generaciju polaznika programa 'Kadar da budem kadar'

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu „Kadar da budem kadar” koji će se realizovati od 20. do 27. aprila 2021.godine onlajn.

Ovaj program obuhvata seriju treninga mekih veština koje drže iskusni predavači iz uspešnih kompanija i drugi profesionalci iz oblasti upravljanja i razvoja kadrova. Pored treninga koji će studentima pomoći da postave temelje ličnog brenda, tokom programa studenti će moći da unaprede veštine komunikacije i prezentacione veštine, a radiće i na razvoju moći kritičkog mišljenja i rešavanja poslovnih problema. Program je namenjen studentima završnih godina osnovnih i master studija, kao i diplomiranim studentima Univerziteta u Beogradu (do 2 godine nakon diplomiranja). U potpunosti je besplatan i ove godine će se po prvi put održati onlajn.

Prijavite se najkasnije do 17. aprila u 18.00 časova na linku. Više informacija možete pronaći na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu.

 

detaljnije

Studentski seminar, 16. april 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 16. aprila 2021. sa početkom u 12 časova.

Predavač: Nikola Velov, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: TEORIJA SHEMA I PRIMENE U ALGEBARSKOJ TEORIJI BROJEVA

Apstrakt:
Grotendikova teorija shema smatra se jednim od najvećih dostignuća matematike 20. veka. Geometrijski objekti kao što su glatke ili topološke mnogostrukosti sastoje se iz topološkog prostora i prstena funkcija odgovarajuće klase na svakom otvorenom skupu.Teorija shema počinje davanjem ovakve strukture proizvoljnom prstenu. Za prsten R se definiše njegov spektar Spec(R), koji se kao skup sastoji iz svih prostih idela prstena R i sa sobom nosi topologiju Zariskog. Ovo omogućava definisanje snopa (eng. sheaf) prstena na spektru i tako dobijamo afinu shemu. Na ovaj način možemo geometrijski da posmatramo objekte kao što su celi brojevi ili Gausovi celi brojevi Z[i]. Na predavanju ćemo prikazati nekoliko primera shema i objasniti vezu sa algebarskom teorijom brojeva. Na primer, afina shema Spec(Z[i]) sadrži informaciju o ramifikaciji prostih brojeva u Z[i]. Brojeve možemo posmatrati kao "funkcije" na spektru. Ilustovaćemo i vezu Dedekindovih domena sa algebarskim krivama.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Marije Cuparić, 16.04.2021. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „Testovi saglasnosti zasnovani na L2 i L rastojanjima i njihova asimptotska efikasnost", kandidata Marije Cuparić biće održano u petak, 16.04.2021. godine u sali 706, sa početkom u 12.30 časova.

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Dušana Džamića, 16.04.2021. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „NOVE METODE KLASTEROVANjA NA KOMPLEKSNIM MREŽAMA“, kandidata Dušana Džamića biće održano u petak, 16.04.2021. godine u Svetog Nikole 39, učionica 153, sa početkom u 12.00 časova.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 16. april 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 16. aprila 2021. sa početkom u 14:15.

Predavač: Rade Živaljević, Matematički institut, SANU

Naslov predavanja: PROBLEM PRAVEDNE RASPODELE IZ UGLA ALGEBARSKE TOPOLOGIJE

Apstrakt:

Problem fer raspodele, u kojoj ni jedan od učesnika ne oseća zavist prema drugom, je jedan od klasičnih problema matematičke ekonomije u kome se koriste topološki metodi (Špernerova lema, KKM teorema itd.). Izložićemo nov pristup ovim problemima koji se bazira na ekvivarijantnoj topologiji, konfiguracionim prostorima i test preslikavanjima (configuration space/test map scheme), originalno razvijenim za primene u diskretnoj i računarskoj geometriji (Tverbergovi problemi, problemi deljenja ogrlice, itd.).

Nadovezujući se na rezultate koje su dobili S. Avakumov, R. Karasev, F. Meunier, S. Zerbib, E. Segal-Halevi, pokazaćemo kako se klasični Gejlov rezultat (D. Gale) o deljenju "kolača" bez zavisti širi na slučaj kada neki od učesnika deljenja imaju "iracionalne" zahteve. Razmotrićemo i srodan problem deljenja ogrlice (N. Alon, D. West) sa akcentom na dopunskim ograničenjima (D. Jojić, G. Panina, R.Ž., SIAM J. Discr. Math. 2021).

Detalji pristupa:
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

Ukoliko želite samo da gledate predavanje, bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 15. april 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 15. aprila 2021. sa početkom u 17:15.

Predavač: Dejan Urošević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: POSMATRAČKA KOSMOLOGIJA I KOSMOLOŠKI TESTOVI

Apstrakt:
Beogradska grupa koje se bavi izučavanjem ostataka supernovih već nešto više od dvadeset godina izučava ove objekte u tri različita pravca: ispitivanjem tzv. radio Sigma - D relacije, proučavanjem spektara ostataka supernovih u radio-području i poboljšavanjem računa jednakog učešća između gustine energije magnetnog polja i gustine energije kosmičkog zračenja iz ovih objekata. Nalaženjem preseka između rezultata dobijenih korišćenjem ova tri metoda, može se odrediti evolutivni status nekog ostatka supernove za koji su izvrsena posmatranja u radio-području.

Detalji pristupa:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mef699433b60dfcc426a54fb6f301d7f7
Meeting number (access code): 183 136 2040
Meeting password: JrC86MjEeT3

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 14. april 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 14. aprila 2021. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Marko Janev, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: NETEROVA TEOREMA ZA FRAKCIONALNE VARIACIONE PROBLEME HERGLOCOVOG TIPA - APROKSIMACIJE

Apstrakt:
Razmatra se Harglocov variajcioni princip sa Lagranžijanima koji zavise od frakcionih izvoda kako realnog tako i kompleksnog frakcionog reda. U prvom predavanju je dokazana Teorema Neterovog tipa, koja daje zakon konzervacije za navedeni princip. U drugom predavanju posmatramo niz aproksimacija frakcione Ojler Lagranžove jednačine, sistemima celobrojnog reda je korišten za formiranje celobrojnih zakona konzervacije koji, pod određenim pretpostavkama, konvergiraju prethodno dobijenom frakcionom zakonu konzervacije.

Rezultati su dobijeni u saradnji sa T. Atanackovićem i S. Pilipovićem.

Napomena:
Mole se zainteresovani da svoj dolazak na predavanje najave mejlom na mehanika@turing.mi.sanu.ac.rs. Tokom sastanaka je neophodno poštovanje propisanih mera zaštite.

detaljnije