Odeljenje za matematiku, 4. decembar 2015.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak 4. decembra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14h.

Predavač: Akademik Stevan Pilipović, Departman za matematiku, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: MIKROLOKALNA ANALIZA ZEVRE-KLASE PSEUDODIFERENCIJALNIH OPERATORA

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 3. decembar 2015.

Naredni sastanak seminara biće održan u četvrtak 3. decembra 2015. od 18h u sali 718 Matematičkog  fakulteta, IV sprat.

Predavač: Miroslav Marić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: Paralelizacija memetskog algoritma

Više detalja o Seminaru, kao i apstrakt predavanja dostupni su na http://computing.matf.bg.ac.rs.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 3. decembar 2015.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak 3. decembra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Marek Svetlik, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: JEDAN DOKAZ IZOPERIMETRIJSKE NEJEDNAKOSTI

Apstrakt

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 2. decembar 2015.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu 2. decembra 2015. od 18:15 časova u sali BIM  Matematičkog fakulteta, IV sprat.

Predavač: Nevena Veljković, Centar za multidisciplinarna istraživanja Instituta za nuklearne nauke “Vinča”

Naslov predavanja: Prepoznavanje proteinskih ponovaka i ispitivanje odnosa struktura-funkcija proteina uključenih u patogenezu malignih bolesti

Organizatori seminara su prof. dr Gordana Pavlović-Lažetić, prof. dr Branko Dragović i prof. dr Nenad Mitić, rukovodilac seminara.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 1. decembar 2015.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak 1. decembra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: prof. Miloš Čanak, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: MATEMATIKA, MUZIKA, ORGANSKA HEMIJA, POEZIJA

Apstrakt: Na početku ovog izlaganja ulazimo u organsku hemiju preko ugljovodonika i homolognog niza alkana. Oni se izražavaju uz pomoć grafova gde se uočava multidimenzionalnost, a njihov glavni  matematički model je linearna funkcija sa n promenljivih. Zatim se uočava jaka analogija sa muzičkim  akordima, a oni nas dalje vode do književnosti i poezije. Ako se, na primer, uzme četvorodimenzionalni  vektorski prostor, tada je osnovni lanac analogija
organska hemija ------> matematika ------> muzika -----> poezija
butan ----> linearna funkcija sa 4 promenljive ----> septakord ---> četverac.

detaljnije

KGTA seminar, 1. decembar 2015.

Naredni sastanak KGTA seminara biće održan u utorak, 1. decembra 2015. od 12 do 14h u sali 844  Matematičkog fakulteta, V sprat.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: 15 minuta o teoriji opstrukcija

Apstrakt: Predavanje ima za cilj da sa mnogo primera iz raznih oblasti osvetli osnovne ideje  kohomološke teorije opstrukcija. Među primerima su opstrukcije za poliomino popločavanja, za  planarnost grafova, postojanje običnih i ekvivarijantnih preslikavanja, itd.

detaljnije

Dodela diploma, 07.12.2015.

Svečana dodela diploma održaće se u ponedeljak 7. decembra 2015. u 14 sati u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Spisak diplomiranih za dodelu - decembar 2015.

Za izradu svake pojedinačne diplome potrebno je uplatiti 5000,00 din. na žiro račun Fakulteta broj: 840-1815666-68

VAŽNO:

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 26. novembar 2015.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 26. novembra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Igor Salom, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: OD AJNŠTAJNOVOG LIFTA DO CRNIH RUPA I VELIKOG PRASKA

Apstrakt: Predavanje prati logički tok ideja koje su vodile od Specijalne do Opšte teorije relativnosti, sa posebnim osvrtom na neke od Ajnštajnovih misaonih eksperimenata.

Zatim se ukratko sumiraju osnove matematičkog formalizma Ajnštajnove teorije gravitacije, da bi u poslednjem delu bilo razmatrano Švarcšildovo i Fridmanovo rešenje Ajnštajnovih jednačina i njihov fizički smisao.

Predavanje je popularnog karaktera

detaljnije

Seminar za mehaniku, 25. novembar 2015.

Naredni sastanak Seminara za biće održan u sredu, 25. novembra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14 časova.

Predavač: Cornelia Vizman, West University of Timisoara, Romania

Naslov predavanja: CONTACT DUAL PAIRS

Apstrakt: The talk will be about leaf correspondence in contact dual pairs (of Jacobi maps), generalizing the symplectic leaf correspondence in dual pairs of Poisson maps.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 24. novembar 2015.

Naredni sastanak Seminara za biće održan u utorak, 24. novembra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Slobodan Jelić, University of Osijek, Department of Mathematics

Naslov predavanja: A FAST PARALLEL IMPLEMENTATION OF A PTAS FOR FRACTIONAL PACKING AND COVERING LINEAR PROGRAMS

Apstrakt: In this lecture, a parallel implementation of the randomized (1+eps)-approximation algorithm for packing and covering linear programs given by Koufogiannakis and Young (2007, 2013) will be presented. Their approach builds on ideas of the sublinear time algorithm of Grigoriadis and Khachiyan's (1995) and Garg and Konemann's (1998) non-uniform-increment amortization scheme.

With high probability it computes a feasible primal and dual solution whose costs are within a factor of (1+eps) of the optimal cost. In order to make their algorithm more parallelizable we also implemented a deterministic version of the algorithm, i.e., instead of updating a single random entry at each iteration we updated deterministically many entries at once. This slowed down a single iteration of the algorithm but allowed for larger step-sizes which lead to fewer iterations. We use NVIDIA's parallel computing architecture CUDA for the parallel environment. We report a speedup between one and two orders of magnitude over the times reported by Koufogiannakis and Young in 2013.

This is a joint work with Domagoj Matijevic, Soren Laue and Patrick Wijerama.

detaljnije