Verovatnosne logike, 25. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 25. maja 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavači: Tjitze Rienstra, University of Luxembourg

Naslov predavanja: RankPL - A QUALITATIVE PROBABILISTIC PROGRAMMING LANGUAGE

Apstrakt:
In this talk I discuss RankPL, a qualitative variant of a probabilistic programming language with a semantics based on Spohn’s ranking theory. RankPL can be used to represent and reason about processes that exhibit uncertainty expressible by distinguishing “normal” from “surprising” events. RankPL allows (iterated) revision of rankings over alternative program states and supports various types of reasoning, including abduction and causal inference. I discuss the language, its semantics, and a number of practical examples.

detaljnije

IT@MatF, 27.05.2017.

Pozivamo vas da ne propustite jedan od najzanimljivih događaja godine na MatF-u!

U subotu će 19 vodećih IT kompanija - prijatelja Katedre za računarstvo studentima Matematičkog fakulteta ukratko predstaviti svoj rad, ponude praksi, kurseva, pozicija, itd.

Vreme: subota 27.05.2017, od 12 do 15 časova
Mesto: VHA i hol zgrade PMF na Studentskom trgu

Izveštaji sa prethodnih skupova vam mogu dočarati atmosferu.

U organizaciji ovog događaja učestvuje i organizacija studenata Matematičkog fakulteta OMIKRON.

Dodjite na IT@MatF

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 26. maj 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 26. maja 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Vladlen Timorin, HSE, Moscow

Naslov predavanja: LAMINATIONAL MODELS FOR SPACES OF POLYNOMIALS

Apstrakt: This is a joint work with Alexander Blokh, Lex Oversteegen and Ross Ptacek. We will discuss combinatorial structure of spaces of complex polynomials. The latter are viewed as dynamical systems. A classic example is the Mandelbrot set which parameterizes complex quadratic polynomials with "interesting dynamics" up to affine conjugacy. A combinatorial model for the Mandelbrot set, which is also a conjectural topological model, is known. We address the issue of finding combinatorial models for spaces of higher degree polynomials. As in the quadratic case, it is useful first to model individual polynomials (combinatorial models for polynomials are provided by Thurston's laminations), and then use appropriate spaces of laminations to model the corresponding spaces of polynomials.

detaljnije

Seminar Društva za jezičke resurse i tehnologije, 25. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 25. maja 2017. u svečanoj sali broj 167 Rudarsko-geološkog fakulteta (Đušina 7) sa početkom u 18 časova.

Predavač: Marija Pantić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: KONGRUENTNI ATRIBUT UZ IMENICE „ČOVEK“, „MUŠKARAC“, „MUŽ“ i „ŽENA“

Apstrakt:
Rodne uloge i rodni poredak društva odražavaju se ali se i uspostavljaju i održavaju u jeziku datog društva. Ovo istraživanje ima za cilj da analizom pridevskih reči koje se javljaju u funkciji kongruentnog atributa uz imenice “čovek”, “muškarac”, “muž” i “žena” dođe do sistematičnog prikaza sličnosti i razlika u predstavljanju muških i ženskih subjekata u srpskom jeziku, na osnovu pretrage korpusa savremenog srpskog jezika SrpKor2003 i SrpKor2013. Dobijeni rezultati upotpunjeni su odabranim rečničkim definicijama, kao i osvrtom na srodna istraživanja i rezultate analiza odgovarajućih fenomena u reprezentativnim i veb korpusima drugih jezika.

detaljnije

Seminar Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 25. maj 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 25. maja 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Nataša Đurđević

Naslov predavanja: NEKE HIPERPOVRŠI HOMOGENE BLIZU KELEROVE S^3XS^3

Apstrakt: Na predavanju će biti predstavljen još neobjavljen rad ,,On some hypersurfaces of the homogenous nearly Kahler S^3xS^3" čiji su autori Zejun Hu, Zeke Yao i Yinshan Zhang. Biće pokazano da na homogenoj blizu Kelerovoj S^3xS^3 ne postoje totalno umbiličke, kao ni hiperpovrši koje imaju paralelnu drugu fundamentalnu formu. Biće predstavljena i kompletna klasifikacija hiperpovrši kod kojih operator oblika A i indukovana skoro kontaktna struktura F zadovoljavaju uslov AF=FA. Ispostavilo se da kod ovih hiperpovrši operator oblika A ima tačno tri konstantne glavne krivine 0, (\sqrt{3})/6 i (-\sqrt{3})/6, pri čemu je strukturno vektorsko polje U glavni pravac koji odgovara glavnoj krivini 0. Takođe, skoro produkt struktura P ima veoma važnu ulogu u ovoj klasifikaciji, pa će biti pokazane i neke njene osobine.

Predavanje je deo ispita Kompleksne mnogostrukosti.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 24. maj 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 24. maja 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Vladimir Dragović, Matematički institut SANU, The University of Texas, Dallas, USA

Naslov predavanja: SLUČAJ KOVALjEVSKE DINAMIKE KRUTOG TELA I DISKRIMINANTNO SEPARABILNI POLINOMI

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 23. maj 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 23. maja 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: prof. dr Đorđe Dugošija

Naslov predavanja: MATEMATIKA ODLUČIVANjA ILI MATEMATIKA ŽIVOTA

apstrakt

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 23. maj 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 23. maja 2016. od 18 časova u sali 809 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Predavač: Zoran Knežević, akademik SANU, naučni savetnik Astronomske opservatorije Beograd

Naslov predavanja:YORP STRUKTURE U ASTEROIDNIM FAMILIJAMA

Apstrakt:
Negravitacioni YORP efekat utiče na uglovne brzine rotacije asteroida, ali i na orijentacije njihovih osa rotacije. U kombinaciji sa efektom Jarkovskog utiče i na evoluciju velikih poluosa putanja. Ovo kod nekih asteroidnih familija dovodi do pražnjenja centralnih zona, a uočava se na grafiku apsolutna magnituda vs. velika poluosa putanje karakterističnog V-oblika. U ovom predavanju diskutovaćemo problem, uvodeći koncept tzv. YORP-oka i metode analize i pokazati neke rezultate predvidjanja položaja YORP-oka za familije raznih morfologija i načina nastanka. Tragovi koje ostavlja dejstvo YORP efekta u raspodeli asteroida u familijama iskorišćeni su i za ocenu starosti familija, a rezultati pokazuju odlično slaganje sa rezultatima metode zasnovane na efektu Jarkovskog. To slaganje potvrđuje kako same starosti, tako i fiziku na kojoj su ove ocene zasnovane.

detaljnije

Seminar za Kompleksnu analizu, 22. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u ponedeljak  22. maja u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 15 časova.

Predavač: Marko Slapar, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet za edukaciju i Institut za matematiku, fiziku i mehaniku

Naslov predavanja: ON THE THOM CONJECTURE IN CP2

Apstrakt predavanja možete videti ovde.

detaljnije

Uspeh Mihaila Martinovića, doktora astronomskih nauka, maj 2017.

Mihailo Martinović, doktor astronomskih nauka (doktorirao pod zajedničkim mentorstvom (co-tutelle) Škole doktorskih studija astronomije i astrofizike, Pariska opservatorija, smer: Astronomija i astrofizika i Univerziteta u Beogradu, Matematički fakultet, smer: Astronomija i astrofizika) pobednik je u oblasti obrazovanja i nauke na drugom nacionalnog konkursu „Youth Heroes” koji je pokrenula EXITFondacija u saradnji sa kompanijom NIS, čime je Srbija dobila novu generaciju mladih heroja.
Cilj konkursa je da se uspešni mladi ljudi predstave javnosti i promovišu, kako bi postali inspiracija, ponos i uzor za generacije koje dolaze.

Detaljne informacije

Prijava Mihaila Martinovića

detaljnije