XII simpozijum „Matematika i primene” - Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2. i 3. decembar 2022. godine

XII simpozijum „Matematika i primene”, nacionalni skup sa međunarodnim učešćem, održaće se 2. i 3. decembra 2022. u organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Društva matematičara Srbije. Svečano otvaranje Simpozijuma i predavanja po pozivu biće održani u petak 2. decembra od 10.00 u profesorskoj sali Ekonomskog fakulteta, Kamenička 6/I, dok će se u subotu 3. decembra predavanja održavati u prostorijama Matematičkog fakulteta, Studentski trg 16/IV.

Program simpozijuma i knjigu apstrakata izlaganja možete videti na veb stranici
http://simpozijum.matf.bg.ac.rs/program.html

Ostale detalje o simpozijumu možete videti na veb stranici http://simpozijum.matf.bg.ac.rs/

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da prisustvujete XII Simpozijumu „Matematika i primene”.

Linkovi do predavanja:

Petak, 2. decembar:

XII Simpozijum Matematika i primene, Svečana sala Ekonomskog fakulteta

https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mde1b3de5571792e9c65d684bc0611243

Subota, 3. decembar:

XII Simpozijum Matematika i primene, sala 718

https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=md52c7be0fa196e546783d1b9654d2301

XII Simpozijum Matematika i primene, sala Rlab

https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m1bbaa6e337a53aa55036c2d7009602b5

XII Simpozijum Matematika i primene, sala BIM

https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m3918c2ecbf5d485b05e43a6dce203833

detaljnije

NIS-ova HR radionica 'HR za buduće inženjere' 7. decembar 2022.

Kompanija NIS, jedna od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi i jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji, organizovaće 07. decembra 2022.godine, radionicu pod nazivom „HR za buduće inženjere“, kao pomoć mladim ekspertima u pronalaženju posla.

Studenti Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dobiće priliku da se sa HR ekspertima kompanije NIS pripremaju za prve korake u karijeri kroz 5 segmenata radionice:

 

-Kako napisati dobar CV,

-Kako tražiti posao,

-Kako se predstaviti na razgovoru za posao,

-Kako se pripremiti za prvi dan na poslu i,

-Simulacije intervjua.

 

NIS-ova HR radionica „HR za buduće inženjere“  7. decembar 2022. u 12 časova, sala 706, Studentski trg 16.

 

Više o kompaniji NIS možete pronaći na sledećem linku: https://www.nis.rs/kompanija/

detaljnije

Seminar za analizu i primene, 1. decembar 2022.

Sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 1. decembra 2022, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16 časova. Seminar je moguće pratiti i na daljinu preko MiTeam platforme.

Predavač: Dragomir Šarić, The Graduate Center and Queens College, City University of New York

Naslov predavanja: FENČEL-NILSENOVI PARAMETRI I RIMANOVE POVRŠI KLASE $0_G$”

Apstrakt: Otvaramo rad Seminara iz analize i njenih primena predavanjem Dragomira Šarića, iz oblasti Rimanovih površi i Tejčmilerovih prostora. Na seminaru će biti obrađivane raznorodne teme iz kompleksne i harmonijske analize, kvazikonformnih preslikavanja, diferencijalnih jednačina, stohastičke analize, teorije operatora, funkcionalne i matrične analize i srodnih oblasti.


Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/LKGS835QQhi4x5uGw

Ukoliko ste već registrovani, predavanja možete pratiti na sledećem linku (nakon sto se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5dTX9wSbARfwfpNY5

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/dpesCPawfHWm6LN3L/4omy3gZWp8F_Q4RjQSiJO9g-PWGPlbZs_TYO3M6m00K

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 2. decembar 2022.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 2. decembra 2022, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15. Sastanak Seminara je moguće pratiti na daljinu.

Predavač: Nenad Vesić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MATEMATIKA I FIZIKA: SLIČNOSTI I RAZLIKE

Apstrakt: U ovom predavanju će biti prikazano od kog dela matematičkog razmatranja počinje fizika i kada fizičke veličine prikazane matematičkim obrascima i dobijene matematičkim rezonovanjem prestaju da budu matematičke i postaju fizičke veličine. Diferencijalna geometrija, zbog pojmova i metodologije koji se u njoj koriste, glavni je matematički deo ove prezentacije. Kosmologija, i kvantna mehanika - kao kraća napomena - delovi su fizike koje će biti moguće susresti u ovoj prezentaciji.
Predavanje je sačinjeno iz uvoda i tri dela. U uvodu su prikazani osnovni pojmovi diferencijalne geometrije koji su značajni za ovo predavanje. U prvom delu prezentacije su prikazana preslikavanja četvorodimenzionih Rimanovih prostora i invarijante nekih od njih. U drugom delu predavanja su navedene osnovne definicije fizičkih pojmova značajnih za ovo predavanje. Nakon toga, takođe u drugom delu prezentacije, dobijene su izvesne fizičke veličine ali sa jasnom naznakom matematičkog rezonovanja pri njihovom dobijanju. Treći deo predavanja je kritičkog tipa i u njemu se diskutuje o postojanju i nepostojanju matematike u fizici i, mnogo značajnije, o postojanju i nepostojanju fizike u matematici.


Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 1. decembar 2022.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 1. decembra 2022, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15 časova.

Predavač: Srđan Vukmirović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: LEVO INVARIJANTNE METRIKE NA LIJEVIM GRUPAMA (deo 2/3 - GEODEZIJSKE NA $H^n$ I HAJZENBERGOVA GRUPA)

Apstrakt:
Videćemo kako izračunati geodezijske linije levo invarijantne metrike na Lijevoj grupi na primeru Hipeboličkog prostora. Posle toga uvodimo Hajzenbergovu grupu i nalazimo njenu vezu sa simplektičkom geometrijom.

Seminar je moguće pratiti i onlajn. Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon sto se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku (ali ne mogu postavljati pitanja osim putem chata i ne ulaze u evidenciju prisustva):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa- decembar - 2022.

Obaveštenje o raspisivanju konkursa- decembar - 2022.

detaljnije

RAZNI METODI UTVRĐIVANjA EGZISTENCIJE SEDLO-ČVOR, TRANSKRITIČNE I RAČVASTE BIFURKACIJE

Apstrakt:
Pojam bifurkacije se odnosi na dinamičke sisteme sa parametrima. Do pojave bifurkacije u dinamičkom sistemu dolazi ukoliko se sa promenom parametara javljaju topološki neekvivalentni fazni portreti. U predavanju će biti obrađene tri tipične bifurkacije: sedlo-čvor, transkritična i račvasta bifurkacija. Najpre ćemo primerima ilustrovati svaku od ovih bifurkacija i dati potrebne uslove pri kojima dolazi do njihove pojave kod jednodimenzionalnih dinamičkih sistema. Dokazivanje egzistencije ovih bifurkacija je komplikovanije kod višedimenzionalnih sistema. Predstavićemo dva metoda. Prvi je redukcija sistema na njegovu centralnu mnogostrukost u okolini nehiperboličkog položaja ravnoteže. Ovaj metod je posebno pogodan za dvodimenzionalne sisteme jer je njihovo ponašanje lokalno topološki ekvivalentno redukciji na centralnu mnogostrukost koja je jednodimenzionalna i za koju lako možemo pokazati pojavu bifurkacije. Drugi metod je teorema Sotomejera kojom se vrlo efikasno utvrđuje pojava jedne od ove tri bifurkacije.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj


Link za registraciju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Сајам послова и пракси - Math&Co у организацији Студентске уније математичара СУМА

Pritisak potrebe za originalnošću potiskuje kreativne i otvorene na sam vrh piramide. Inovacija je karta za putovanje ka tom vrhu, pa te zbog toga pozivamo da prisustvuješ drugom po redu besplatnom sajmu poslova i praksi “Math&Co. - Without innovation we cannot advance!”, u organizaciji Studentske unije matematičara “SUMA”.

U Beogradu, 10. decembra 2022. godine u trajanju od 11.00 do 15.00 časova, održaće se besplatani sajam poslova i praksi u prostorijama Matematičkog fakulteta, u ulici Svetog Nikole 39.

Kompanije koje diktiraju pravac razvoja matematike i informatike prikazaće način njihovog funkcionisanja, kao i iskustvo koje rad u njihovim timovima pruža. Predstavnici kompanija će imati privilegiju da prepoznaju i odaberu najbolje studente tokom Company Circle-a, ali i panel diskusija. Poveži se sa poslodavcima i kompanijama i proširi svoje vidike i znanja iz različitih sfera!

Na panel diskusije se možeš prijaviti na našem sajtu, a za sam sajam nije potrebna prijava.

U prijavi na panel diskusije sa kompanijama partnerima možeš ostaviti CV kako bi došao/la do novog poslodavca, prakse ili posla! Zbog ograničenog broja mesta prijava za panel diskusije je neophodna.


Sve neophodne informacije vezane za projekat u narednom periodu možete naći na našem sajtu https://www.sumamatf.rs/ i Instagram profilu @suma_matf .

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 398. sednici NNV-a održanoj 25.11.2022. godine.

Списак тема одобрених на седници ННВ-а одржаној  25.11.2022. године.

detaljnije

Seminar za analizu, 1. decembar 2022.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 1. decembra 2022. sa početkom u 16 časova.

Predavač: Adrian Llineares, Norwegian University of Science and Technology


Naslov predavanja: CONTRACTIVE INEQUALITIES BETWEEN DIRICHLET AND HARDY SPACES


Apstrakt: We say that the inclusion between two Banach (or quasi Banach) spaces of analytic functions is contractive if the norm of the corresponding inclusion operator is less than or equal to 1. Although these inclusions are interesting in themselves, they have also attracted the attention of the experts because of their multiple applications. In this seminar, we will show some of these contractive inequalities and discuss their most immediate consequences.


Link za pristup predavanju:
https://us02web.zoom.us/j/6636215428?pwd=bllJSTUvZ0E5MjhkMkxYa3RYYzZpQT09


Meeting ID: 663 621 5428
Passcode: 7h6KR1

detaljnijeVesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti