Novo: Studentski seminar iz matematike, 21.04.2017.

Počeo je sa radom Studentski seminar iz matematike!

Pozivaju se svi ljubitelji matematike da prisustvuju predavanjima.

Studenti će na predavanjima izlagati zanimljive teme u koje bi želeli da upute slušaoce.

Predloženi termin seminara je petkom u 12:15 na Matematičkom institutu SANU.

Sledeći sastanak Studentskog seminara biće u petak 21.04.2017. u 12:15 u učionici 301F (MI SANU).

Slušaćemo izlaganje Jelene Marković, studentkinje druge godine MATF-a, na temu Topologija - gde se matematika susreće sa magijom.

Više informacija o predavanju, kao i o samom seminaru, možete naći na trenutnoj internet stranici seminara:

http://www.mi.sanu.ac.rs/~borisa/seminar

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 21. april 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 21. aprila 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Vladimir Grujić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov i sadržaj predavanja biće naknadno objavljeni.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 19. april 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 19. aprila 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Dr. Fotios Georgiades, Senior Lecturer, School of Engineering, College of Science, University of Lincoln, United Kingdom

Naslov predavanja: LINEAR AND NONLINEAR MODELLING/DYNAMICS OF L/SHAPEL BEAM – A SIMPLE ’COMPOSITE’ ELASTIC STRUCTURE

Apstrakt:
Since the 1960s, the dynamics of L-shaped coupled beams has been of interest because of their relative structural simplicity. It is among the simplest ‘composite’ elastic structures. It is derived all the equations of motion of an L-Shaped beam structure, and it is showed the importance of rotary inertia terms. The equations are decoupled in two motions, namely the in -plane bending and out-of-plane bending with torsion. A theoretical and numerical modal analysis has been performed and it is examined the effect of the orientation of the secondary beam (oriented in two ways) and also the shear effects. Parametric study of natural frequencies for various parameters of the L-Shaped beam showed stiffening and softening effects. Also in case that the length of secondary beam is less than 10% of the length of the primary beam, then the system behaves like cantilever beam with tip mass. Modelling of geometric nonlinearities indicates that the in-plane with out-of-plane motions are coupled together and has to be considered both planes even in examining up to 2nd order nonlinearities. Noted, so far in the literature of the L-Shaped beam structures with geometric nonlinearities the out-of-plane motions has been neglected. Although the two elastic beams are connected, the equations of motion form a self-adjoint system, therefore the projection of the dynamics in the infinite basis of the underlying linear system, lead to the modal equations with only nonlinear coupling and then well-known dimension reduction methods can be applied e.g. center manifolds. This work, paves the way for examination of dynamics in case of geometric nonlinearities of L-Shaped Beam structures, since it is almost impossible using commercial finite element software to perform nonlinear dynamic analysis e.g. the determination of Nonlinear Normal Modes as periodic orbits of millions of DOFs. Also, this work paves the way for analytical modelling and dynamic analysis of more complicated elastic structures e.g. a full airplane model.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 18. april 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 18. aprila 2017. u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Luka C. Popović

Naslov predavanja: SPEKTROPOLARIZACIJA - NOVI POGLED U CENTAR AKTIVNIH GALAKSIJA

Apstrakt: U predavanju dajemo osvrt na značaj izučavanja aktivnih galaktičkih jezgara, njihovih karakteristika i veze njihovih spektralnih osobina sa centralnom supermasivnom crnom rupom.

Posebno dajemo osvrt na polarizaciju u spektru aktivnih galaktičkih jezgara koja može da obezbedi više informacija o njihovoj centralnoj strukturi. Predstavićemo jedan novi metod za određivanje masa supermasivnih crnih rupa iz polarizacije u širokim linijama.

detaljnije

Obaveštenje o neradnim danima, Vaskršnji praznici 2017.

Prema kalendaru aktivnosti Matematičkog fakulteta, kao i prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji neradni dani su 14, 15, 16. i 17. april, te se u petak 14.04. i u ponedeljak 17.04. neće raditi.

detaljnije

Letnja škola za studente master i doktorskih studija na Univerzitetu Maribor, 25. jun - 8. jul 2017.

Univerzitet u Mariboru organizuje letnju školu "Summer School on Solution Design"  u periodu od 25.6. do 08.07.2017. Letnja škola je namenjena studentima master i doktorskih studija iz više oblasti.

Informacije o programu letnje škole mogu se naći i na sledećoj strani http://summer.outofthebox.um.si

Pet studenata Univerziteta u Beogradu će biti oslobođeno plaćanja kotizacije, koja pokriva troškove smeštaja, ishrane, materijala za učenje i jednodnevne izlete.

Studenti koji žele da konkurišu za oslobađanje kotizacije treba da dostave biografiju sa slikom i motivaciono pismo na engleskom jeziku najkasnije do petka, 28. aprila 2017. godine u Rektorat Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, Beograd. Dokumentaciju dostaviti Sektoru za međunarodnu saradnju (prvi sprat, kancelarija br. 23), koleginici Marini Kostrici ili Branki Jandi Marković.


Kontakt osoba na Univerzitetu u Beogradu:

Marina Kostrica
Univerzitet u Beogradu/University of Belgrade
Studentski trg 1, 11000 Beograd/Studentski trg 1, 11000 Belgrade
Republika Srbija/Republic of Serbia
Tel. +381 11 3207453
Fax +381 11 3281 149
kostrm@rect.bg.ac.rs
http://www.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 11. april 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 11. aprila 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Zoran Maksimović, Univerzitet odbrane, Vojna akademija

Naslov predavanja: TWO METAHEURISTICS FOR SOLVING THE CONNECTED MULTIDIMENSIONAL MAXIMUM BISECTION PROBLEM

Apstrakt: In this paper, a connected multidimensional maximum bisection problem is considered. This problem is a generalization of a standard NP-hard maximum bisection problem, where each graph edge has a vector of weights and induced subgraphs must be connected. We propose two metaheuristic approaches, a genetic algorithm (GA) and an electromagnetism-like metaheuristic (EM). The GA uses modified integer encoding of individuals, which enhances the search process and enables usage of standard genetic operators. The EM, besides standard attraction repulsion mechanism, is extended with a scaling procedure, which additionally moves EM points closer to local optima. A specially constructed penalty function, used for both approaches, is performed as a practical technique for temporarily including infeasible solutions into the search process. Both GA and EM use the same local search procedure based on 1-swap improvements.  Computational results were obtained on instances from literature with up to 500 vertices and 60000 edges. EM reaches all known optimal solutions on small-size instances, while GA reaches all known optimal solutions except for one case. Both proposed methods give results on medium-size and large-scale instances, which are out of reach for exact methods.

This is joint work with J. Kratica, A. Savić

Keywords: Genetic algorithms,  Electromagnetism-like approach, Evolutionary computation, Graph bisection, Combinatorial optimization.

detaljnije

KGTA seminar, 11. april 2017.

Naredni sastanak KGTA seminara biće održan u utorak, 11. aprila 2017. u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Vladimir Grujić, Matematički fakultet

Naslov predavanja: GKM TEORIJA (II DEO)

Apstrakt: GKM teorija je razvijena za računanje (ekvivarijantnih) kohomoloških prstenova mnogostrukosti sa torusnim dejstvom. Biće predstavljene osnove ove metode, uz razne primere.

detaljnije

Otvoreni turnir Univerziteta u Beogradu u šahu Peti kup rektora, 11.04.2017.

Univerzitet u Beogradu i Sportsko udruženje Univerziteta u Beogradu i ove godine nastavljaju lepu tradiciju započetu pre pet godina organizacijom Otvorenog turnira Univerziteta u Beogradu u šahu za studente i profesore koji nosi naziv „Kup rektora“.

Turnir će se održati u zgradi Rektorata (Studentski trg 1) u utorak 11. aprila 2017. godine u 17.00 sati. Pravo učešća imaju profesori, asistenti i studenti fakulteta, akademija i visokih škola u Beogradu.

Rektorski kolegijum

detaljnije

Program BG praksa 2017.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu poziva studente završnih godina da se prijave za učešće u programu Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA 2017.

BG PRAKSA 2017 omogućava studentima da po jedinstvenom modelu obavljaju stručnu praksu u javnim komunalnim preduzećima, organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama kulture i gradskim opštinama i steknu praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i na taj način unaprede svoje akademsko obrazovanje.

Program BG PRAKSA 2017 realizovaće se kao tromesečna praksa, a planirani početak je 15. jun 2017.  Svim studentima – polaznicima programa tokom trajanja prakse biće obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz i mentorska podrška iz reda zaposlenih u institucijama učesnicama u programu.

Angažovanje u programu nosi i određeni broj dodatnih /nekumulativnih/ ESPB bodova koje fakulteti Univerziteta u Beogradu prepoznaju kao relevantnu vannastavnu aktivnost studenata ili kao obaveznu stručnu praksu.

Konkurs će biti otvoren od 23. marta do 17. aprila 2017. godine i kandidati se mogu prijaviti isključivo elektronskim putem. Prilikom prijavljivanja kandidatima će od dokumentacije biti neophodna skenirana potvrda o redovnom studiranju.

Integralni tekst konkursa (sa detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla i uslovima za svaku poziciju) i Vodič kroz konkurs dostupni su na sajtu Centra za razvoj karijere www.razvojkarijere.bg.ac.rs, gde se obavlja i prijavljivanje kandidata.

MATEMATIČKI FAKULTET, broj mesta: 12

JKP „INFOSTAN TEHNOLOGIJE“ Beograd
Pozicija:  Programer u Sektoru za aplikativna rešenja - 10 mesta

JKP ” PARKING SERVIS”  BEOGRAD
Pozicija: Programer- Softverski inženjer - 1 mesto

CENTAR ZA LIKOVNO OBRAZOVANjE ŠUMATOVAČKA
Pozicija: Istoričar umetnosti/kustos-  1 mesto

Bg praksa

detaljnije