Odbrana doktorske disertacije mr Miljana Kneževića, 23.12.2014.

Odbrana doktorske disertacije mr Miljana Kneževića "Harmonijska i kvazikonformna preslikavanja, kvazi-izometrije i krivina", održaće se u utorak 23. decembra 2014. u 17 sati u sali 706/IV.

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Aleksandra Kartelja, 23.12.2014.

Odbrana doktorske disertacije Aleksandra Kartelja "Primene metaheuristike zasnovane na elektromagnetizmu u rešavanju problema klasifikacije", održaće se u utorak 23. decembra 2014. u 19 sati u sali 718.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 18. decembar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak 18. decembra 2014. godine u sali 718 sa početkom u 18h.

Na sastanku će kolega Mirko Stojadinović izneti predlog teme za doktorsku disertaciju pod nazivom "Rešavanje problema CSP tehnikama svođenja na problem SAT"

Apstrakt predavanja je dostupan na adresi:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 17. decembar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 17. decembra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Vladimir Janković, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Uvod u optimalno upravljanje - Pontrjaginov princip maksimuma - specijalni kurs

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizuelizaciju sa primenama, 18. decembar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 18. decembra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Marijana Babić

Naslov predavanja: Predstavljaenje rada Hitoshi Furuhata "Hypersurvaces in statistical manifolds"

Sadržaj: Na predavanju će biti dat pregled rada Hitoshi Furuhata "Hypersurvaces in statistical manifolds".

Biće ispitano koji uslovi za krivinu statističke mnogostrukosti omogućavaju uvodjenje neke vrste standardne hiperpovrši, što je prvi korak u razvoju teorije statističke podmnogostrukosti.

Takođe, biće uvedena kompleksna verzija pojma statističke strukture.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 17. decembar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 17. decembra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Dubravka Mijuca, University UNION - Nikola Tesla. Faculty of Civil Construction Menagement. Department of Structural Engineering.

Naslov predavanja: NUMERICAL SIMULATION OF OPEN CELLS FOAMS

Sadržaj: The new fully three dimensional finite element simulation methodology for numerical modelling of behaviour of open cell foams, is presented. It is done on the example of the new original design of impact protective aluminum alloy AlSi7Mg0.3 foam.

The foam structure is made to resemble the behaviour of the Pomelo citrus MAxima and *Macadamia integrifolia *fruits which are distinctive for its superior mechanical characteristics during dynamical loading. The lecture therefore cover the interesting research area of Biomimetics.

The investigation is performed under the DFG Priority Project SMP 1420 -"Biomimetic Materials Research: Functionality by Hierarchical Structuring of Materials", performed partially by Institute IMWF of University of Stuttgart, in which author has worked during that time.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 16. decembar 2014.

Naredni sastanak Seminara za biće održan u utorak, 16. decembra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač:  Marko Petrović, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: RAZVOJ PROCESA EKSTRAKCIJE, TRANSFORMACIJE I PUNjENjA PODATAKA SKLADIŠTA PODATAKA ZASNOVAN NA MODELOM VOĐENOM PRISTUPU

Sadržaj: U radu se razmatra problem konceptualizacije i automatizacije razvoja ETL procesa i daje originalno rešenje koje se zasniva na formalnoj specifikaciji ETL procesa i njenoj automatizaciji uz pomoć razvijenog specifičnog aplikacionog okvira.

U skladu sa Domain-Specific Modeling (DSM) pristupom, za formalnu specifikaciju definisano je nekoliko novih domensko-specifičnih jezika: jezik za specifikaciju operacija transformacija podataka (ETL-O), jezik za specifikaciju toka izvršavanja ETL procesa (ETL-P), jezik za specifikaciju izraza (ETL-E) i jezik za specifikaciju šablona operacija transformacija (ETL-T).

Svaki od ovih jezika definiše koncepte koji su relevantni za specifični aspekt ETL procesa. Implementacija specificiranih domensko-specifičnih jezika ostvarena je uvođenjem specifičnog aplikacionog okvira kao tehnološke podrške predloženoj formalnoj specifikaciji.

Uvođenjem aplikacionog okvira značajno je podignut semantički nivo koji je implementaciono podržan i koji se može automatizovati. Implemetacija se zasniva na automatskoj transformaciji modela, formiranim u skladu sa odgovarajućim domensko-specifičnim jezikom, u izvrsni kôd aplikacionog okvira.

Uvedena je i specifična ETL platforma kao proširenje Microsoft .NET platforme, kojom je specificirana tehnološka podrška razvoju i izvršavanju modela ETL procesa. Zapravo, ETL platformom se opisuje tehnološka podrška modelovanju i implementaciji domensko-specifičnih jezika.

Automatske transformacije modela, formiranih korišćenjem sintaksnih editora i zasnovanim na odgovarajućim domensko-specifičnim jezicima, u izvršni kôd aplikacionog okvira podržane su specifično razvijenim generatorima.

Aplikacioni okvir podržan je skupom servisa koji omogućavaju izvršavanje i upravljanje izvršnim kôdom, generisanim iz formiranih modela. Predstavljena je opšta fizička softverska arhitektura ETL platforme, kao osnova za njenu implementaciju.

U cilju validacije rešenja koje se predlaže sprovedno je više eksperimentalnih testiranja.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 16. decembar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 16. decembra 2014. od 18h u sali 809 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Predavač:  Monika Jurković, istraživač-saradnik Astronomske opservatorije

Naslov predavanja: O cefeidama tipa II

detaljnije

Dan Matematičkog fakulteta

Svečano obeležavanje Dana Matematičkog fakulteta održaće se u sredu 17. decembra 2014. sa početkom u 17:30 sati u velikoj sali Doma omladine Beograda (Makedonska 22).

Zahvalnice za saradnju u 2014.

Studenti nagrađeni za uspeh u dosadašnjem školovanju

Studenti pohvaljeni za humanost i pomoć u realizaciji aktivnosti

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 11. decembar 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u četvrtak 11. decembra 2014. godine u sali 718 sa početkom u 18h. Na sastanku će biti predstavljena kompanija PSTech, sa predavanjem na temu "Uvod u iOS".


Apstrakt predavanja je dostupan na adresi:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije