Seminar Društva za jezičke resurse i tehnologije 27. oktobar 2016.

Sastanak seminara Društva za jezičke resurse i tehnologije biće održan u četvrtak, 27. oktobra na Rudarsko-geološkom fakultetu u svečanoj sali (sala br. 167) sa početkom u 18 časova.

Planirano je da se okviru sastanka Seminara održe sledeća predavanja.

Predavač: Mihailo Škorić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: SVRSTAVANjE POJMOVA NA SKALI POZITIVNO-NEGATIVNO PRIMENOM ISTRAŽIVANjA PODATAKA NAD KORPUSOM TEKSTOVA KOJI SADRŽE EMOTIKONE

Apstrakt: Cilj ovog rada je skretanje pažnje na mogućnost korišćenja teksta na vebu obeleženog emotikonima i drugim određivačima u sentimentalnoj analizi jezički-nezavisnog korpusa. On uvodi nekoliko novina u postojeću istraživačku okosnicu i testira njihovu uspešnost. Takođe, prikazuje softverski alat specijalno napravljen u tu svrhu, objašnjava sistem njegovog rada u izradi baze podataka sa sentimentalnim vrednostima pojmova i daje upustvo za njegovo korišćenje. Osim toga, prikazuje i softverski alat za testiranje nove baze podataka i primere analize dobijenih rezultata.Predavač: Zoran Ristović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: PRIMENA KONKORDANCI U NASTAVI STRANIH JEZIKA: MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE

Apstrakt: Rad predstavlja rezultate istraživanja koje je sprovedeno u okviru šire naučno-istraživačke paradigme zasnovane na eksploataciji jednojezičnih i višejezičnih korpusa u nastavi stranih jezika.
Prikazane su faze formiranja korpusa, karakteristike korpusnog materijala, kao i metode eksploatacije u direktnom nastavnom procesu. Na uzorku od 240 učenika osnovne škole, tokom četiri školske godine, u periodu 2012-2016 primenjivan je eksploatacioni scenario zasnovan na izvlačenju konkordanci – pokaznih, predavačkih i samostalnih, u okviru samostalno kompilovanog specijalizovanog mikro-korpusa od 250.000 reči, zasnovanog na principima koje iznosi Rapen (Rappen, 2012).

Po svom obimu i dubini zahvata u korpusni materijal konkordance su participirale u svim fazama nastave, učenja i usvajanja ciljnog stranog jezika kao leksičke, gramatičke, frazne, elementarne, složene i mešovite. Time su nastale banke konkordanci i korpusno-zasnovanih tragova samostalne primene programskog paketa WordSmith Tools (Mike Scott, 2012) na korpusni materijal zasnovan na književnim tekstovima Pola Ostera i Ernesta Hemingveja.

Na osnovu prednosti analize korpusnog materijala koje iznose Krstev i Vitas (Krstev, Vitas 1994, 2011), kroz nekoliko ciklusa pedagoške obrade shodno postavci korpusne eksploatacije koju predlažu  O’Kifijeva, Makarti i Karter (O’Keefee, McCarthy and Carter 2010), a bliže profilišu Makenri i Hardi (McEnery, Hardie 2012), nastao je inovativni korpusno zasnovani model nastave, učenja i usvajanja ciljnog stranog jezika, u čijoj osnovi je sistematična upotreba konkordanci u svim fazama nastavnog procesa.

detaljnije

Open Innovation konferencija, 24.10.2016.

Centar za transfer tenhologije Univerziteta u Beogradu i SEE ICT uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ (ACCESS projekat) pokrovitelji su Open innovation konferencije koja će biti
održana 24. oktobra 2016. u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Open Innovation koncept je razvijen usled činjenice da kompanije i korporacije ne mogu da prate velike tehnološke i digitalne promene u današnjem dobu bez inovativnih rešenja eksternih resursa.

Na konferenciji će biti predstavljena praktična upotreba ovog koncepta u organizacijama, kao i rezultati prvog OI Lab-a u Srbiji.

Više informacija o samom događaju možete naći na adresi:
http://bit.ly/2ecIV3d

Molimo Vas da prisustvo potvrdite na: ctt@rect.bg.ac.rs

Centar za transfer tehnologije
Univerzitet u Beogradu
Obilićev venac 26
011/26-22-962
011/32-07-481
http://www.ctt.bg.ac.rs

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Hane Louka, 20.10.2016.

Odbrana doktorske disertacije Hane Louka, pod nazivom: „Kvantna teorija informacija i asimptotika kvantnog potpisivanja ugovora“, biće održana u četvrtak 20.10.2016. u 17 sati u sali 840.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 25.10.2016.

Naredni sastanak Seminara održaće se u utorak 25.10.2016. u 18 sati u sali 809 na V spratu.

Predavač: Monika Jurković, istraživač-saradnik, AOB

Naslov predavanja: Pulsirajuće zvezde u Kepler-K2 misiji

Apstrakt: Kepler svemirski teleskop je lansiran 2009. godine od strane NASA-e.

Za svoj primarni cilj je imala otkrivanje ektrasolarnih planeta.

Prvih 4 godine Kepler je sa veoma velikom fotometrijskom preciznošću skenirao jedan odredjeni deo neba. Otkriveno je 2 330 egzoplaneta.

Pre 2 godine usled otkazivanja više žiroskopa posmatračka pozicija teleskopa više nije mogla da se održi i NASA je odlučila da dozvoli produžetak misije pod nazivom Kepler-2.

Sada se skoro svaka 3 meseca menja pozicija satelita.

Preciznost fotometrije i nesmetano posmatranje zvezdanog sjaja je donela neočekivano veliki napredak u interpretaciji i praćenju fenomena pulsacije.

Kao primer ove posmatračke revolucije predstaviću slučaj KT Sco i M80-V1, prve cefeide tipa II, koje su detaljno posmatrane sa K2 misijom.

DEPARTMENT OF ASTRONOMY
Faculty of Mathematics
University of Belgrade phone: ++ 381 11 2027 825
fax: ++ 381 11 2630 151
e-mail: astronom@matf.bg.ac.rs
internet: http://astro.matf.bg.ac.rs
skype: dept_of_astro
http://twitter.com/#!/dept_of_astro
facebook: http://www.facebook.com/astro.math.rs

detaljnije

Erazmus+ nedelja, 24-28. oktobar 2016.

U susret novom konkursnom roku, Fondacija Tempus po prvi put organizuje Erazmus+ nedelju, koja će održati u periodu od 24. do 28. oktobra 2016.

U okviru Erazmus+ nedelje biće organizovane sledeće aktivnosti:

24.10.2016. Info kutak i prezentacija „Erazmus+ stipendije za studente i mogućnosti za mobilnost mladih“
Mesto i vreme: Sajam knjiga, štand EU Info centra od 10 do 12 časova i od 17 do 18 časova

25.10.2016. Vebinar o mogućnostima finansiranja razmena kroz Erazmus+ program

26.10.2016. Informativni dan o mogućnostima za visoko obrazovanje
Mesto i vreme: Rektorat Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, svečana sala, od 10:00 do 17:00 časova
Više informacija

27.10.2016. Informativni dan o mogućnostima za opšte, stručno i obrazovanje odraslih
Mesto i vreme: Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, od 10:00 do 17:00 časova.

28.10.2016. Informativni dan o mogućnostima za mlade
Mesto i vreme: Zadužbina Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, od 10:00 do 17:00 časova.

Više informacija o svim aktivnostima koje će biti organizovane tokom Erazmus+ nedelje, kao i registracioni formulari za informativne dane, nalaze se na sledećem linku:
http://erasmusplus.rs/erazmusplus-nedelja/

detaljnije

Seminar za mehaniku, 19. oktobar 2016.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 19. oktobra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Filipe Carvalho, Centro de Matemàtica, Universidade do Minho, Istituto Poltècnico de Viana do Castelo

Naslov predavanja: A CHEMICAL KINETIC APPROACH FOR THE STUDY OF THE ONE DIMENSIONAL DETONATION WAVE AND ITS STABILITY

Apstrakt: In this talk some mathematical methods for the Boltzmann equation in the context of chemically reactive gases will be presented. Starting from a kinetic description of the particle interactions we use the Boltzmann equation to model the evolution of a reactive system in a mesoscopic scale. When passing to the hydrodynamical limit in a certain regime, we obtain the reactive Euler equations that are used to study the propagation and stability of steady detonation waves.

Experimental studies show that detonation waves tend to be structurally unstable, therefore it is important to understand and predict the formation of instabilities. This is a complex and lengthy process and new technical procedures can be very useful in the stability analysis. We will present here some contributions in this direction.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 18. oktobar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 18. oktobra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Marko Petković, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Naslov predavanja: ITERATIVE METHODS FOR COMPUTING GENERALIZED INVERSES

Apstrakt: We consider the class of iterative methods for computing generalized inverses $A^{(2)}_{\mathcal{R}(G),\mathcal{N}(G)}$, given by $X_{k+1}=X_k p(AX_k)$ where $p$ is polynomial.

These methods generalize well-known hyper-power methods of order $r$, obtained by taking $p(x)=1+x+\ldots+x^{r-1}$. We examine the convergence properties and convergence order of these methods, depending on the polynomial $p(x)$.

Moreover, we give the methods with highest possible convergence order, taking a certain number of matrix multiplications per iteration. These results can be efficiently used to improve several methods for finding 1-norm minimal solution of the linear system and have various applications, including image deblurring and compressed sensing.

detaljnije

DAAD konkurs za finansiranje saradnje između Univerziteta u Beogradu i univerziteta iz Nemačke

Nemačka služba za akademsku razmenu DAAD je otvorila konkurs za finansiranje saradnje između fakulteta/instituta Univerziteta u Beogradu i partner-institucija iz Nemačke.

Projekat u okviru kojeg se dodeljuju sredstva za realizaciju raznih oblika saradnje nosi naziv "Dijalog univerziteta sa zemljama Zapadnog Balkana" (nem. "Hochschuldialog mit den Ländern des westlichen Balkans").

Partner-institucija iz Nemačke može da aplicira za finansiranje saradnje u toku jedne godine do iznosa od 40.000 EUR.

Predviđeni oblici saradnje su: organizovanje seminara, radionica, konferencija i slično, u Srbiji ili u Nemačkoj, kao i razmena studenata i istraživača (boravak do 3 meseca).

Lokalna DAAD kancelarija u Beogradu navodi i sledeće pojašnjenje ciljeva programa saradnje:

"As a result, the program also contributes to the sustainable development of academic teaching and research, the promotion of young researchers, and cross-border professional cooperation in the region."

Rok za podnošenje prijava je 30.11.2016. Projekat počinje 1.3.2017. a završava se 28.2.2018.

Poziv se može videti na:

https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57348818

S obzirom da je poziv objavljen samo na nemačkom jeziku, zainteresovani fakulteti/instituti mogu se direktno obratiti agenciji DAAD u Beogradu za detalje.

Kontakt osoba u DAAD:

Danijela Pavlica
DAAD Informativni centar Beograd
Cara Uroša 35  11000
Beograd
Tel.: + 381 11 2636 424
E-mail: info@daad.rs
Web: www.daad.rs

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Kristine Veljković, 17.10.2016.

Odbrana doktorske disertacije Kristine Veljković, pod nazivom: „Kontrola kvaliteta praćenjem centralne tendencije negausovih slučajnih veličina“, biće održana u ponedeljak 17.10.2016. u 17 sati u sali 704.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 14. oktobar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 14. oktobra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Stojan Radenović, Mašinski fakultet, Beograd, u penziji

Naslov predavanja: OD Đ. KUREPE, PREKO L.V. KANTOROVIČA, M. KREINA, A. PEROVA, P. ZABREJKA,..., DO DANAŠNjIH DANA

Apstrakt: Dobro je poznato da je takozvani "Cone metric space" (ili abstraktni metrički prostor) definisao naš matematičar Đuro Kurepa 1934. godine u svojoj doktorskoj disertaciji.

Naime, on je samo naveo (dao, rekao) da se rastojanje d(x,y) izmedju tačaka x i y proizvoljnog nepraznog skupa X može uvesti da bude element (član) nekog parcijalno uređenog skupa (koji se razlikuje od skupa realnih brojeva).

Da bi se mogla uvesti i aksioma poznate relacije trougla, kasnije su za kodomen E preslikavanja d: X x X --> E uzeli uređen Banahov prostor nad poljem realnih brojeva.

Na ovom predavanju će biti dat kraći pregled razvoja rezultata u okviru KONUSNIH METRIČKIH PROSTORA dobijenih u poslednje vreme (posle 2007. godine) od strane nekih naših i inostranih matematičara.

Biće navedena i neka otvorena pitanja.

detaljnije