KGTA seminar, 27. januar 2015.

Naredni sastanak KGTA seminara biće održan u utorak 27. januara 2015, od 14 do 16 sati, u sali 844, V sprat, Matematički fakultet Beograd.

Tema: Generalisani šahovski kompleksi i teoreme Tverbergovog tipa

Sadržaj:

Biće izloženi neki rezultati i otvoreni problemi iz rada, Multiple chessboard complexes and the colored Tverberg problem (D. Jojić, S.T. Vrećica, R.T. Živaljević)
http://arxiv.org/abs/1412.0386

detaljnije

Konkurs za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata za 2014. godinu

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučnoistraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi studenata Matematičkog fakulteta dostavljaju se u štampanoj i elektronskoj formi - nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom nastavnika - mentora rada, prodekanu za nauku, prof. dr Zoranu Petroviću, (zoranp@matf.bg.ac.rs) najkasnije do 10. maja 2015.

Pravilnik o nagrađivanju studenata Univerziteta u Beogradu

detaljnije

Najbolji svetski univerziteti

Prema podacima iznetim na sajtu: http://www.usnews.com/education Univerzitet u Beogradu nalazi se na 388. mestu na listi najboljih svetskih univerziteta, na 166. mestu među evropskim univerzitetima, a na 87. mestu kada je matematika u pitanju.

Institucije iz SAD i skoro 50 ostalih zemalja rangirane su na osnovu 10 indikatora koji pokazuju njihov uspeh u istraživačkom radu, kao i reputaciju na globalnom, ali i regionalnom nivou.

Studenti mogu koristiti ove rang liste kako bi istražili mogućnosti nastavka školovanja i visokog obrazovanja van granica sopstvene zemlje, kao i da uporede ključne aspekte istraživačkih 'misija' ovih
institucija.

Ovo je 500 najboljih svetskih univerziteta

Kotiranje Univerziteta u Beogradu na ovoj listi

Metodologija

detaljnije

Najtraženija zanimanja u 2014.

Za matematičarku poput Džesike Sobanski iz San Dijega, brojevi otključavaju svet karijernih mogućnosti.

"Matematičari imaju ogroman raspon mogućnosti" kaže Sobanski.
"Neki mogu ići putem nauke, ali ima tu još mnogo toga."

Najveća potreba za zapošljavanjem ovog kadra je u korporacijama, vladinim agencijama i u neprofitnom sektoru, kaže ona.

Višestrukost ove oblasti je primarni razlog za nadmašivanje konkurencije i rangiranje na prvom mestu među poslovima u izveštaju za 2014. godinu.

Karijere u matematici su raznovrsne i cenjene. Matematičari se ubrajaju među najbolje plaćene u izveštaju za 2014. Ova oblast takođe ima dobre izglede da i ubuduće nastavi sa rastom. *


* Preuzeto sa sajta: http://www.careercast.com/


10 najboljih poslova u 2014.

Prema ovom istraživanju 6 od 10 (tj. 11, zato što je 8. mesto dvostruko) najtraženijih poslova školuje se na Matematičkom fakultetu:

1. Matematičar
2. Univerzitetski profesor
3. Statističar
4. Aktuar
...
8. Softverski inženjer
9. Računarski sistem analitičar

200 najboljih poslova

Metodologija istraživanja

detaljnije

Seminar Katedre za algebru i matematičku logiku, petak 23. januar 2015.

U okviru seminara, predavanje će održati kolega Predrag Tanović.

On će govoriti o rezultatima koji se očekuju u dve nove doktorske disertacije.

Detalji se nalaze u prilogu.

Predavanje će biti održano u učionici 840 sa početkom u 10:15.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 21. januar 2015.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 21. januara 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Vladimir Janković, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Uvod u optimalno upravljanje - Pontrjaginov princip maksimuma, specijalni kurs (nastavak)

detaljnije

CGTA seminar, 20. januar 2015.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 20. januara 2015. od 14 do 16h u sali 844 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Tema sastanka:  Novosti, zanimljivosti i dogovor o radu

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 16. januar 2015.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan kao zajednički sastanak sa Seminarom za logiku u petak, 16. januara 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14 časova.

Predavač: Pierre-Louis Curien, Universite Paris Diderot, Francuska

Naslov predavanja: A LANGUAGE FOR WIRINGS OF VARIOUS TYPES OF OPERADS

Sadržaj: In my work with Hugo Herbelin, and then with my student Guillaume Munch, we explored term syntaxes for sequent calculus (a formalism for writing formal proofs proposed by Gentzen in the 1930s). I recently found out that the same style of syntax allows for a neat programming-language style description of the wiring structures underlying operads, cooperads, dioperads, cyclic operads and possibly more types of operad-like structures, that have popped up in topology, geometry, and mathematical physics. The talk will introduce our language and take this occasion to revisit the various definitions of these notions as found in the literature, pointing out why they are equivalent (a task usually considered easy and left to the reader, but whose careful examination is not a luxury).

PLAN RADA ZA JANUAR 2015.

detaljnije

CGTA seminar, 5. januar 2015.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u ponedeljak, 5. januara 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU, sa početkom u 18h.

Predavač: Edward Hooton, University of Texas, Dallas

Naslov predavanja: An equivariant degree theory approach to Hopf bifurcation

Sadržaj: The usual singularity theory approach to the Hopf bifurcation requires a certain level of smoothness and transversality of certain curves. By applying the S^1-equivariant topology degree theory we can significantly loosen these restrictions.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 30. decembar 2014.

Naredni sastanak Odeljenje za matematiku biće održan kao zajednički sastanak sa Seminarom za Logiku u utorak, 30. decembra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16:30 časova.

Predavač: akademik Stevo Todorčević

Naslov predavanja: METODI GRUBIH KLASIFIKACIJA MATEMATIČKIH STRUKTURA

Apstrakt: U oblastima matematike koje ispituju strukture velike složenosti često se primenjuju metode takozvanih 'grubih' klasifikacija: da bi se razumela jedna klasa složenih matematičkih struktura, prvo se ide prema pronalazenju 'kritičnih' članova te klase. Da jedan takav pristup istraživanju matematičkih struktura može biti jako koristan, po prvi put se jasno vidi u radu F.P. Ramsey-a koji je na taj način rešio slučaj Entscheidungsproblem-a Hilbert-a i Ackermann-a daleke 1930-te godine. Danas je taj pristup dosta rasprostranjen i dodiruje širok spektar matematičkih oblasti, od topologije do funkcionalne analize, a takodje je prisutan i u nekim oblastima informatike. Ovo će biti pregled jednog višegodišnjeg naučnoistraživačkog rada gde se taj pristup koristi.

Serija predavanja je napravljena po ugledu na seriju predavanja koju je profesor Todorčević držao na Univerzitetu UC Berkeley u okviru "Tarski 2014 Lecture Series" u proleće 2014.

detaljnije