Odeljenje za matematiku, 26. januar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 26. januara 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14 časova.

U okvru sastanka Seminara, kolega Radosav Đorđević sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu predstaviće knjigu "Probability Logics" autora Zorana Ognjanovića, Miodraga Raškovića i Zorana Markovića.

detaljnije

KGTA seminar, 23. januar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 23. januara 2018, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Jelena Ivanović, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: PROST PERMUTO-ASOCIEDAR

Apstrakt: Na predavanju će biti reči o familiji prostih politopa koji predstavljaju svojevrsni hibrid dve familije - permutoedara i asociedara. Familiju kombinatornih CW-kompleksa, pod nazivom permuto-asociedri, prvi je uveo Kapranov početkom 90-tih godina. Njihovu realizaciju kao konveksne, ali ne i proste (!), politope dali su V. Rajner i G. Cigler. Kako su i permutoedar i asociedar prosti politopi, bilo je prirodno potražiti familiju prostih hibridnih politopa ovog tipa. U ovom predavanju biće prikazana konstrukcija ovakve familije. Napomenimo da se ovi objekti prirodno pojavljuju u teoremi koherencije u simetričnim monoidalnim kategorijama. Predavanje se bazira na preprintu, "A simple permutoassociahedron", arXiv:1708.02482, Dj.Baralic, J.Ivanovic, Z.Petric.

Ključne reči: prosti politopi, asocijativnost, komutativnost, koherencija, geometrijska realizacija

detaljnije

Konkurs UB za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2017. godini

Univerzitet u Beogradu svake godine nagrađuje po jedan najbolji naučno- istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini. Na sednici Senata 17. januara 2018, doneta je odluka o raspisivanju konkursa za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata za 2017. godinu.

Tekst konkursa


Pravilnik o nagrađivanju studenata može se naći na strani
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf

Rok za prijavu radova je je utvrđen Konkursom (15. mart 2018.), a rok za dostavljanje prijavljenih radova je 30. mart 2018. Nampominjemo da su rokovi izmenjeni na sednici Senata u odnosu na rokove iz Pravilnika.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs. Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta

Molimo zainteresovane studente da radove, u štampanoj i elektronskoj verziji, pošalju prof. dr Zorici Stanimirović (zoricast[at]matf.bg.ac.rs) najkasnije do 10. marta 2017.

Eventualna pitanja u vezi sa konkursom mogu se poslati na zoricast[at]matf.bg.ac.rs

detaljnije

Verovatnosne logike, 18. januar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 18. januara 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Aleksandar Perović

Naslov predavanja: O JEDNOJ VARIJANTI SRPSKO-RUSKOG PRAVILA

Apstrakt: Na predavanju će biti reči o primenama srpsko-ruskog pravila na aksiomatizaciju prebrojivih struktura prvog reda, tj. o predikatskoj logici čiji su jedini modeli najviše prebrojive strukture prvog reda.

detaljnije

Promotivne aktivnosti Matematičkog fakulteta u 2018. godini

Fotografije

FEBRUAR

Čačak
Sreda 28.02.2018.
XIV Sajam obrazovanja, Indeks 2018
Mesto održavanja: Dom kulture
Organizator: Turistička organizacija
Čačak

detaljnije

Najava novih konkursa za razmenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erazmus+ KA1

Obaveštavamo Vas da će 1. februara biti otvoreni novi Erazmus+ KA1 konkursi za razmenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja sa više univerziteta iz Nemačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske.

Konkursi se odnose se na boravak na nekom od univerziteta-partnera
počevši od:

- oktobra 2018. do 28. februara 2019. za studente
- od juna 2018. do 31. januara 2019. za profesore i nenastavno osoblje.

Po otvaranju konkursa, neophodna dokumentacija i uslovi konkursa biće dostupni na platformi MOBION http://mobion.bg.ac.rs, u delu Otvoreni pozivi.

Detaljnije informacije i uputstva kolega iz Rektorata u vezi sa najavom ovih konkursa može se preuzeti OVDE.

Studenti koji nameravaju da konkurišu za razmenu trebalo bi da se jave mail-om koordinatorima za međunarodnu saradnju Matematičkog fakulteta, Dragani Ilić (dilic[at]matf.bg.ac.rs) i Zorici Stanimirović (zoricast[at]matf.bg.ac.rs). Kolege iz redova nastavnog i nenastavnog osoblja, koje su zainteresovane za neki od konkursa, mogu se takođe obratiti koordinatorima za pomoć i pitanja u vezi sa prijavom.

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenim doktorskim disertacijama, 12.01.2018.

Predstavljanje izveštaja o urađenim doktorskim disertacijama kandidata Marije Mikić „Asimptotska svojstva rešenja jednačina Emden-Faulera i njihovih uopštenja“ i Ivane Milić Žitnik „Numerička analiza dinamike rezonantnih asteroida pod dejstvom efekta Jarkovskog“ biće održano u petak 12.01.2018. godine u sali 706 sa početkom u 12 sati.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 11. januar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 11. januara 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Đorđe Baralić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MATEMATIČKI PUTOPIS O VIJETNAMU

Apstrakt: Na predavanju će biti prikazani utisci predavača o Vijetnamu, koji je upoznao tokom svog tromesečnog studijskog boravka na Vijetnamskom institutu za napredne studije u matematici u Hanoju 2017. godine. Treba imati u vidu da Vijetnam prolazi kroz period dinamičnog i ubrzanog razvoja, i da rezultati koje učenici ove države postižu na olimpijadama znanja i međunarodnim testiranjima skreću pažnju na njen obrazovni sistem. Tokom svoje istorije mi nismo imali puno značajnijih kontakata sa ovom fascinirajućom i dalekom zemljom, pa će cilj saopštenja biti da slušaocima približi Vijetnam, njegove ljude i prirodu i kulturu, kao i da prikaže najinteresantnije detalje o njihovom obrazovno-naučnom sistemu sa akcentom na matematiku.

detaljnije

Verovatnosne logike, 11. januar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 11. januara 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: dr Miodrag Rašković

Naslov predavanja: OD PITAGORE DO KANTORA. OD PRIRODNOG DO REALNOG BROJA.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 10. januar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 10. januara 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14 časova.

Predavači: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRIMENE RIMAN-ROHOVE TEOREME I HIPERELIPTIČKE KRIVE

Apstrakt: U pitanju je predavanje u okviru specijalnog kursa "Algebarske krive i primene u klasičnoj mehanici".

detaljnije