Tribina 'Budućnost nauke u Srbiji'

Tribina "Budućnost nauke u Srbiji", prilog za platformu naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, održaće se u četvrtak 17. aprila u 15 sati u Naučnom klubu Centra za promociju nauke, Beograd, Knez Mihajlova 5, II sprat.

Panelisti tribine će biti:

  • dr Aleksandar Belić, direktor Instituta za fiziku
  • Prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu
  • Prof. dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu
  • Akademik Đorđe Šijački (u ime Akademika Nikole Hajdina, predsednika SANU)

U sklopu diskusije, dr Aleksandar Bogojević sa Instituta za fiziku održaće prezentaciju DESET TEZA ZA NACIONALNI KONSENZUS.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama, 17. april 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 17. aprila sa početkom u 18 časova u sali 301f Matematičkog instituta.

Predavač: Dejan Urošević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Predavanje: MIKROTALASNO POZADINSKO ZRAČENjE

Apstrakt: U prvom delu ovog predavanja će biti objašnjeno kako nastaje Mikrotalasno pozadinsko zračenje i kako je prvi put detektovano.

U nastavku će biti reči o nekoliko projekata koji su doprineli boljem razumevanju Univerzuma kao celine, a iz direktnih posmatranja Mikrotalasnog pozadinskog zračenja, sa posebnim osvrtom na nedavno završenu misiju PLANCK.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 17. april 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 17. aprila 2014, sa početkom u 17:30 časova u sali 2 Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Ismar Volić, Department of Mathematics, Wellesley College, MA

Naslov predavanja: UVOD U "KALKULUS FUNKTOR"; PRIMENA NA PROSTORE ČVOROVA I LINKOVA

Sadržaj: Ovo predavanje predstavlja uvod u "kalkulus funktor" koji se bavi aproksimacijom funktora u algebri i topologiji.

Ova teorija na neki način kategoriše običan Tejlorov red analitičke funkcije i jedna od tema predavanja će biti analogija između ove dve vrste aproksimacija.

"Kalkulus funktor" se može između ostalog koristiti za proučavanje prostora ulaganja jedne mnogostrukosti u drugu.

Nakon prikaza konstrukcije Tejlorove kule za prostore ulaganja, fokus daljeg predavanja će biti na čvorovima, linkovima i načinu na koji Tejlorova kula daje informacije o homologiji i homotopiji tih prostora.

Posebna pažnja će se posvetiti Vasiljevim invarijantama čvorova koje spadaju u najinteresantnije pojave u niskodimenzionalnoj topologiji u poslednjih petnaest godina i koje se na prirodan način pojavljuju u "kalkulusu funktora".

detaljnije

Seminar Radne grupe za jezičke tehnologije, 17. april 2014.

Sastanak seminara zakazan za 17.4. se odlaže zbog bolesti predavača.

Novi termin sastanka biće blagovremeno objavljen.


Sastanak Radne grupe za jezičke tehnologije biće održan u četvrtak, 17. aprila 2014, sa početkom u 18 časova u sali 718 Matematičkog fakulteta.


Predavač: Prof. dr Duško Vitas

Naslov predavanja: Jezički resursi i standardi

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 15. april 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 15. aprila 2014, sa početkom u 14:15 časova u sali 301f, Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Nenad Gligorić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naslov predavanja: DETECTING LEVEL OF INTEREST A LECTURE CREATES IN A CLASSROOM

Sadržaj: In the process of everyday teaching, one of the important aspects for evaluation of the quality of the lectures is the students. overall satisfaction level with a given lecture. Further to this, finding out which part of a lecture was interesting, which presentation techniques and approaches were more attractive and effective than the others, can significantly help lecturers in improving the quality of presentations. In this paper, a method based on a machine learning algorithm and the Internet of things that enables a lecturer to monitor the current level of interest of the audience is presented.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 15. april 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 15. aprila 2014, od 18h u sali 809 Matematičkog fakulteta.

Predavač: dr Snežana Stanimirović, vanredni profesor, Univeristy of Wisconsin-Madison, SAD

Naslov predavanja: Put od difuznog međuzvezdanog gasa do formiranja zvezda: najvažniji otvoreni problemi

detaljnije

CGTA seminar, 15. april 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 15. aprila 2014, od 18-20h u sali 844 Matematičkog fakulteta.

Predavač: Branislav Prvulović

Naslov predavanja: Ekvivarijantna preslikavanja medju kompleksnim Štifelovim mnogostrukostima

Sadržaj: Primenama teorije ekvivarijantnog indeksa dokazuju se teoreme tipa Borsuka-Ulama za Štifelove mnogostrukosti.

Predavanje se bazira na zajedničkom radu sa Zoranom Petrovićem (Osaka J. Math., 2013).

detaljnije

Konkurs za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata za 2013. godinu

detaljnije

Seminar Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama, 10. april 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 10. aprila 2014, sa početkom u 17:15 časova u sali 301f, Matematičkog instituta SANU.

Predavači:

Eberhard Malkowskya, Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Fatih University

Vesna Veličović, Department of Computer Science, Faculty of Science and Mathematics, University of Nis

Naslov predavanja: Summability, Compactness and Visualisations

Sadržaj: The theory of matrix transformations is a wide and im- portant eld in modern summability theory. It focuses on establishing necessary and sucient conditions on the entries of an in nite matrix to be a map between given sequence spaces. We present a survey of the most important concepts and methods applied in the solutions of these tasks. Those characterisations and the Hausdor measure of noncompactness can be applied to determine various classes of com- pact matrix operators between certain sequence spaces. Finally we visualise some of our presented results.

detaljnije

Educational Research Methods Workshop, Matematički fakultet, 11. april 2014.

Dr Žolt Lavica sa Univerziteta u Kembridžu održaće radionicu na Matematičkom fakultetu u petak, 11. aprila u prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici sa početkom u 17h.

Poželjno je da se zainteresovani učesnici prijave mejlom na
maricm@matf.bg.ac.rs.

Tema radionice: Educational Research Methods Workshop

Ciljevi radionice: The workshops are to be developed to offer a basic introduction to philosophies, methodologies and methods in educational research. The session will also aim to equip equip participants to design and carry out research projects in particular for Masters and PhD studies.

During the workshop, participants will develop a better understanding of:

- the basic assumptions, concepts, strategies and limitations of educational research

- critical issues in planning, conducting, analysing and interpreting research

- the ethical issues involved in all stages of the research process

- principal criteria for evaluating research and constructing a literature review

- the importance of being a systematic, reflective and self-critical 

and researcher and will develop the skills needed to:

- review, critique, defend and synthesise published research studies

- formulate worthwhile, investigable, ethical and feasible research questions

- design a research project with the potential to answer your research questions

- apply and/or construct methods of data collection that are ethical, valid and reliable

- understand the principles involved in the analysis of different kinds of data, and learn to apply these appropriately to theanalysis of your own data

- plan and write a theses and papers.


We will discuss some of the following topics:

- Introduction to the principles of evaluation in researching education

- Research questions and designs

- Literature review, referencing, bibliographical software options

- Classroom based research and designs

- Qualitative, quantitative, and mixed methods research

- Data and Sources: Interviews, observations and questionnaires

- Working on own research ideas and projects

- Topics from session 1

- Qualitative data analyses

- Quantitative analyses

- Arguing and structuring theses and papers

- Discussing own research projects.

Literatura

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design Experiments in Educational Research. Educational Researcher, 32(1), 9–13.

Dunkin, M. J. (1996). Types of errors in synthesizing research in education. Review of Educational Research, 66(2), 87–97.

Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational researcher, 33(7), 14–26.

Moss, P. A., Phillips, D. C., Erickson, F. D., Floden, R. E., Lather, P. A., & Schneider, B. L.(2009). Learning from our differences: A dialogue across perspectives on quality in education research. Educational Researcher, 38(7), 501–517.

Oancea, A. (2005). Criticisms of educational research: key topics and levels of analysis. British Educational Research Journal, 31(2), 157–183.

Pring, R. (2005). Philosophy of education: Aims, theory, common sense and research. Continuum International Publishing Group. Chapter 3.

Field, A. (2009). Discover statistics using SPSS. SAGE Publications Ltd, London, UK. Chapter 1.

Lyle, J. (2003). Stimulated recall: A report on its use in naturalistic research. British Educational Research Journal, 29(6), 861–878.

Symonds, J. E., & Gorard, S. (2010). Death of mixed methods? Or the rebirth of research as a craft. Evaluation & Research in Education, 23(2), 121–136.

Weston, C., Gandell, T., Beauchamp, J., McAlpine, L., Wiseman, C., & Beauchamp, C. (2001). Analyzing interview data: The development and evolution of a coding system. Qualitative Sociology, 24(3), 381–400.

Wilson, E. (2012). School-based research: a guide for education students. Sage. Chapter 7

detaljnije