Seminar za geometiju, obrazovanje i vizuelizaciju sa primenama, 16. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 16. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: prof. dr Zoran Rakić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O rangu eliptičkih krivih

Sadržaj:

Eliptička kriva nad poljem Q racionalnih brojeva je kriva E data Vajerštrasovom jednačinom,

y^2 = x^3 + a x + b,                                  (1)

gde su a,b celi brojevi i čija je diskriminanta,

D = -16 (4 a^3 + 27b^2), različita od 0.

Osnovni problem se sastoji u tome da se odrede sve racionalne tačke, E(Q), krive definisane jednačinom (1).

Prema Mordelovoj teoremi E(Q) je konačno generisana Abelova grupa, tj.

E(Q) = Z^r \oplus Tor(E),                        (2)

gde je r nenegativan celi broj, a Tor(E) je podgrupa od E(Q) koja se sastoji od elemenata konačnog reda (torziona podgrupa).

Broj r se zove rang od E(Q) i on zapravo meri veličinu eliptičke krive.

Torzione podgrupe eliptičkih krivih klasifikovao je B. Mazura, ali o rangu se mnogo manje zna.

Preciznije, ne postoji algoritam za određivanje ranga i ne zna se koji celi brojevi mogu biti rangovi neke eliptičke krive.

U predavanju će biti reči o rezultatima M. Bhargave o rangu eliptičkih krivih za koje je dobio Fildsovu medalju.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astofizike, 14. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara za biće održan u utorak, 14. oktobra 2014. u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavači: Članovi uređivačkog odbora SAJ

Naslov predavanja: Serbian Astronomical Journal u Indeksu naučne citiranosti i Izvštaju o citiranosti časopisa

Posle kraćeg izlaganja biće organizovan koktel.

detaljnije

CGTA seminar, 14. oktobar 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 14. oktobra 2014. od 14-16h u sali 844 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Kreda Lutalica: Topologija i kombinatorika; konstrukcije i otvoreni problemi

Sadržaj: Kreda će nam pomoći da se podsetimo nekih konstrukcija, pitanja i otvorenih problema na granici topologije i kombinatorike.

detaljnije

V Simpozijum - Matematika i primene, 17-18. oktobar 2014, Beograd

Svečano otvaranje Simpozijuma - petak 17. oktobar, 10 sati, svečana sala SANU

Program konferencije

V simpozijum „MATEMATIKA I PRIMENE“ - nacionalni skup sa međunarodnim učešćem, održaće se 17. i 18. oktobra 2014. u organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).

U petak, 17. oktobra, svečano otvaranje i predavanja će se održati u prostorijama SANU. U subotu, 18. oktobra, predavanja će se održati u prostorijama Matematičkog fakulteta, Studentski trg 16/IV.


Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće na V Simpozijumu „Matematika i primene“.

Ove godine u okviru Simpozijuma obeležavamo značajan jubilej 65 godina života i 40 godina naučnog rada profesora Miodraga Mateljevića.

Ova sekcija je posvećena obeležavanju 65 godina života i 40 godina naučnog rada našeg uvaženog profesora Miodraga Mateljevića.

Planirano je da u ovoj sekciji izlaganja imaju strani i domaći matematičari sa kojima profesor sarađuje.

Profesor Miodrag Mateljević jedan je od vodećih stručnjaka u oblasti kompleksne analize i teorije kvazikonformnih i harmonijskih preslikavanja.

On ima veliku i značajnu saradnju sa mnogim svetskim matematičarima. Njegovi naučni rezultati dali su veliki doprinos razvoju moderne kompleksne analize. Važno je istaći da profesor Miodrag Mateljević ima veliki doprinos u nastavi i u radu sa studentima. Njegovi bivši studenti nalaze se na važnim pozicijama na univerzitetima širom sveta.

Ove godine, tačnije 28. novembra, profesor Miodrag Mateljević puni 65 godina života. Osnovni biografski podaci profesora Miodraga Mateljevića se mogu naći ovdeViše informacija može se naći na sajtu Simpozijuma:
http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/

 

detaljnije

Nacionalne stipendije Za žene u nauci - uspeh našeg docenta dr Dragane Ilić

Program L'Oréal-UNESCO "Za žene u nauci" postoji od 1998. godine kada su ustanovljene Nagrade "Za žene u nauci", koju godišnje dobija pet najuspešnijih naučnica u svetu. Partnerstvo L'Oréala i UNESCO-a, koje je tada uspostavljeno na zajedničkom uverenju da je svetu potrebna nauka, a da su nauci potrebne žene, danas predstavlja jedinstveni i ambiciozni projekat koji za cilj ima da promoviše i ohrabri žene koje doprinose naučnom napretku u celom svetu. Program "Za žene u nauci" pored nagrada, obuhvata i internacionalne i nacionalne stipendije koje se svake godine dodeljuju mladim naučnicama širom sveta.Tokom proteklih petnaest godina postao je referentna tačka za međunarodno naučno dostignuće, ali i vrsta javnog foruma i neprocenjiv izvor motivacije, podrške i inspiracije ženama u oblasti nauke.


Tri mlade srpske naučnice, Dragana Ilić, Jovana Grahovac i Aleksandra Dimitrijević, proglašene su za dobitnice nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“ za 2014. godinu i nagrađene za svoj izuzetan naučnoistraživački rad.*

Čestitamo stipendistkinjama, posebno našoj koleginici dr Dragani Ilić uz želju da nastavi sa predanim bavljenjem naukom i širenjem svesti o važnosti nauke medju širom populacijom. Želimo da nastavi sa nizanjem uspeha, kao i da joj se ostali naši naučnici pridruže u dobijanju priznanja za svoj rad.

Pozivamo mlade naučnice da se prijave za program stipendija za 2015. godinu.

*Preuzeto sa sajta: http://www.zeneunauci.co.rs/

Ostali izvori:

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1717099/Uru%C4%8Dene+stipendije+za+%C5%BEene+u+nauci.html

http://www.b92.net/zivot/vesti.php?yyyy=2014&mm=10&dd=08&nav_id=909244

http://wannabemagazine.com/dodeljene-stipendije-za-zene-u-nauci/

detaljnije

Predavanje prof. Josef Teichmann-a sa Univerziteta ETH, Cirih, na Matematičkom fakultetu, 9. oktobra 2014.

Prof. Josef Teichmann sa Departmana za Matematiku, Univerziteta ETH iz Ciriha biće gost Matematičkog fakulteta u periodu od 7-10. oktobra. Tom prilikom, prof Teichmann će održati predavanje na Matematičkom fakultetu u četvrtak 9. oktobra sa početkom u 17 časova u sali 830.

Naslov predavanja: Recent developments in the theory of affine processes

Sadržaj: The class of affine stochastic processes is widely used in several areas of applied mathematics including mathematical finance. In contrast to their attractive analytical and numerical properties foundational questions for affine processes are quite tricky. We report on several recent developments in this area and several still open interesting problems (joint works with Christa Cuchiero, Nicoletta Gabrielli, Bojan Kuzma, Matjaz Omladic, Klemen Sivic).

Biografija Prof. Teichmann-a može se pronaći na strani

http://www.math.ethz.ch/~jteichma/

detaljnije

CGTA seminar, 7. oktobar 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 7. oktobra 2014. od 14-16h u sali 844 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Predavač: Zoran Petrić, Matematički instituta SANU

Naslov predavanja: Segalovi multisimplicijalni prostori

Sadržaj: Sedamdesetih godina proslog veka, Grem Segal je dao uslove pod kojima za simplicijalni prostor X važi da je njegova geometrijska realizacija, do na homotopiju, raspetljavanje od X_1. Na predavanju će biti dato uopštenje ovog rezultata koje se odnosi na multisimplicijalne prostore i višestruka raspetljavanja. Posledica ovog uopštenja je mogućnost višestrukog raspetljavanja klasifikacijskih prostora nekih monoidalnih kategorija.

Referenca: Z. Petrić, Segal's multisimplicial spaces (dostupno na arXiv.org).

detaljnije

Seminar za mehaniku, 8. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara za mehaniku biće održan u sredu, 8. oktobra 2014. u sali 301f sa početkom u 18 časova.

Predavač: Katica R. (Stevanović) Hedrih, Mathematical Institute SANU Belgrade, Department for Mechanics and Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, Serbia.

Naslov predavanja: ENERGY DISSIPATION IN DYNAMICS OF A CLASS OF THE FRACTIONAL ORDER SYSTEM

Sadržaj: Starting from matrix fractional order differential equation of a class of the system dynamic with finite number of degrees of freedom, and fractional order energy dissipation, relation between total mechanical energy (sum of kinetic and potential energies) and generalized function of fractional order energy dissipation is derived. Also using formulas of transformation from system independent generalized coordinates and eigen main coordinates of considered class of fractional order system dynamics relation between total mechanical energy (sum of kinetic and potential energies) and generalized function of fractional order energy dissipation on one eigen main fractional order mode is derived. On the basis of these relations, two theorems of energy fractional order dissipation of a class of the fractional order system with finite number of degrees of system, are defined and proofed.

Keywords: Fractional order system, generalized function of fractional order energy dissipation, theorem of mechanical energy change, qualitative and mathematical analogies, eigen main fractional order mode energy dissipation.

detaljnije

Seminar za geometiju, obrazovanje i vizuelizaciju sa primenama, 9. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 9. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Vladica Andrejić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: Konačne projektivne ravni

Sadržaj: Poznato je da postoje konačne projektivne ravni koje imaju za red stepen prostog broja. Međutim, nije poznato da li postoji neka drugačija konačna projektivna ravan. Hronologija i pregled urađenih i otvorenih problema na ova pitanja iz perspektive geometrije, kombinatorike, teorije brojeva, teorije kodiranja i kompjuterske matematike...

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 10. oktobar 2014.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u petak, 10. oktobra 2014. u sali 301f sa početkom u 14h.

Predavač: Goran Đanković, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: FAMILIJE AUTOMORFNIH L-FUNKCIJA I TEORIJA SLUČAJNIH MATRICA

Sadržaj: U prvom, uvodnom delu predavanja ćemo uvesti L-funkcije pridružene modularnim (i opštije, automorfnim) formama, diskutovati o značaju tzv. centralnih vrednosti ovih L-funkcija za aritmetiku i opisati nekoliko ključnih problema o ovim centralnim vrednostima koji se mogu proučavati metodama analitičke teorije brojeva, kada modularna forma prolazi određenom familijom.

Zatim ćemo u drugom delu opisati rezultate vezane za centralne vrednosti nekih familija automorfnih formi na GL(2) i GL(3) i njihovu interpretaciju u terminima teorije slučajnih matrica.

detaljnije