Kurs 'Veštine upravljanja karijerom' u organizaciji Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata BU

Ovog februara, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu organizuje još jedan kurs „Veštine upravljanja karijerom”! Glavni cilj kursa jeste pružanje podrške studentima u uspešnom upravljanju svojom karijerom i aktivnom uključivanju u tržište rada.

Ovaj kurs je idealna prilika da:

  • naučite da koristite različite izvore informacija o savremenom tržištu rada;
  • istražite i prepoznate svoja interesovanja, potrebe, znanja, veštine i sposobnosti, kao i da ih povežete sa zahtevima savremenog tržišta rada;
  • razmislite o svojim karijernim ciljevima i kreirate karijerni plan;
  • primenite različite metode i strategije traženja posla;
  • sastavite kvalitetnu prijavu za posao - radnu biografiju i motivaciono pismo;
  • i naučite kako da se uspešno predstavite poslodavcu na razgovoru za posao ili praksu.

Kurs će u celosti biti održan na Moodle platformi, od 1. februara do 26. marta. U periodu od 8 nedelja, polaznici kursa će imati pristup snimljenim predavanjima, zadacima i brojnim materijalima koji će angažovati i unaprediti njihove veštine upravljanja karijerom.

Ukoliko se približavate kraju svojih studija ili želite da saznate nešto više o svetu rada, prijavite se za učešće u kursu „Veštine upravljanja karijerom” popunjavanjem kratkog registracionog formulara na stranici:
https://forms.gle/sknpzNfwc6oMZKcy6.
Osim osnovnih podataka (ime i prezime, mejl adresa, fakultet...), neophodno je da pošaljete i svoj trenutni CV na čijem usavršavanju ćete raditi tokom kursa.

* Rok za slanje prijave je 28. januar 2021. godine u podne.

detaljnije

Aleksandra Kostić, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 21. januar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 21. januara 2021, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17:15.

Predavač: Tijana Šukilović, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: SUB-RIMANOVE STRUKTURE NA LIJEVIM GRUPAMA

Apstrakt:
Pod sub-Rimanovom mnogostrukošću podrazumevamo trojku $(M, \Delta, g)$, gde je $M$ povezana glatka mnogostrukost dimenzije $n$, $\Delta$ glatka distribucija konstantnog ranga $r<n$ i $g$ Rimanova metrika na $\Delta$.
Pretpostavljamo da distribucija $\Delta$ zadovoljava Hörmander-ov uslov: Lijeva algebra generisana vektorima tangentnim na distribuciju u svakoj tački razapinje tangenti prostor mnogostrukosti. Pod ovim uslovom, na $M$ je definisana prirodna struktura metričkog prostora sa Carnot–Carathéodory-jevim rastojanjem, koje je konačno i neprekidno.
Sub-Rimanova struktura na Lijevoj grupi je levo-invarijantna ako su njena distribucija i skalarni proizvod invarijantni pri dejstvu grupe levim translacijama. Levo-invarijantna distribucija jedinstveno je određena dvodimenzionim podprostorom odgovarajuće Lijeve algebre.
Levo-invarijantne strukture su osnovni primeri sub-Rimanovih mnogostrukosti i početna tačka za proučavanje i razumevanje
sub-Rimanove geometrije.

Napomena: Sastanak Seminara biće moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme.
Detalji onlajn pristupa:
Meeting link:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mb567d186f7c1ef9495dafcc3e2b148af
Meeting number (access code): 174 382 3473
Meeting password: 9bqY7rAv26C

detaljnije

Stipendije Vlade Republike Slovačke za akademsku 2021/2022.

Ministarstvo prosvete, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke raspisalo je konkurs za sledeće stipendije:
- Stipendije u trajanju od 3 do 10 meseci i to za osnovne, master, doktorske studije kao i za studijski istraživački boravak;
- Stipendije za Letnju školu slovačkog jezika koja se održava u avgustu mesecu 2021. godine (4 stipendije).

Rok za prijavu je 5. mart 20121. Prijavljivanje se vrši slanjem celokupne dokumentacije na sledeću adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26,
Sektor za visoko obrazovanje, krilo C, 6. sprat, kancelarija br. 24
Sa naznakom : Za konkurs „Stipendije Vlade Republike Slovačke za
akademsku 2021/2022. godinu“.

Više infromacija  može se naći na sledećoj stranici:
https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20212022/

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Mirka Spasića, 15.01.2021. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „Modelovanje upitnih jezika sa primenama u refaktorisanju i optimizaciji koda“, kandidata Mirka Spasića biće održano u petak, 15.01.2021. godine u Svetog Nikole 39, učionica 153, sa početkom u 12.00 časova.

detaljnije

'Nature Astronomy' objavljuje članak našeg profesora

U ovogodišnjem oktobarskom izdanju prestižnog časopisa "Nature Astronomy", koji je deo Nature izdavačke grupacije, izašao je članak dr Dejana Uroševića, redovnog profesora na našoj Katedri za astronomiju.

Članak "Determining the evolutionary status of supernova remnants" se bavi procenom evolutivne faze ostataka supernovih. Supernove su eksplozije zvezda koje iza sebe ostavljaju spektakularne ostatke, svetleće magline koje se šire međuzvezdanim prostorom i obogaćuju ga težim hemijskim elementima. Supernove su značajni fenomeni budući da predstavljaju standardne sveće neophodne za proveru teorija nastanka i evolucije kosmosa.  

Procena starosti, odnosno evolutivne faze ostatka supernove je zahtevan zadatak. U prezentovanom članku, profesor Urošević prikazuje metode kako se pomoću radio-astronomskih posmatranja može na relativno direktan način utvrditi evolutivna faza novootkrivenih ostataka supernovih.

Naučnici sa Katedre za astronomiju se istraživanjima ostataka supernovih intenzivno bave par poslednjih decenija. U te svrhe realizovana su posmatranja na velikim teleskopima širom sveta, kao što su 6-metarski optički teleskop na Kavkazu u Rusiji ili radio-interferometar od 27 radio-antena u Novom Meksiku, u Sjedinjenim Američkim Državama. Istraživačka grupa na čelu sa profesorom Uroševićem, postiže svetski značajne i primećene rezultate, o čemu svedoči i poslednji članak u jednom od izdanja "Nature" izdavačke grupacije.

Link ka objavljenom članku:
https://www.nature.com/articles/s41550-020-01228-5Snimak Krab magline načinjen teleskopom Milanković na Astronomskoj stanici Vidojevica kod Prokuplja (posmatranja  i obrada – Dragana Ilić i Isidora Jankov, Katedra za astronomiju, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu).

detaljnije

Dan Matematičkog fakulteta

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu 20. decembra 2020. godine puni 147 godina od osnivanja.
 Prva Katedra za matematiku osnovana je upravo 20. decembra 1873. godine na Velikoj školi na tadašnjem prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakuleta.
  U toku protekle godine, uspešno je realizovana nastava uprkos uvedenim vanrednim merama uz veliko zalaganje svih zaposlenih. Uspešno smo se prilagodili novim uslovima rada, nastavljena je realizacija tekućih naučnih projekata, naučnih seminara i održano više međunarodnih konferencije.
  Nažalost, zbog nepovoljne epidemiološke situacije izaizvane pandemijom virusa Covid 19, ove godine nećemo moći da se družimo i da obeležimo Dan Fakulteta na tradicionalan način, uz Svečanu akademiju.

Matematički fakultet je ove godine deo sredstava namenjen za Svečanu akademiju upotrebio u dobrotvorne svrhe. Od Udruženja Hrabriša, koje prikuplja sredstva za lečenje bolesne dece je naručen jedan deo promotivnog materijala na kome će biti odštampan logo Fakulteta i logo Udruženja. Na taj način smo dali svoj doprinos lečenju dece obolele od teških bolesti.


Dobitnici jubilarnih nagrada u 2020. godini su:

Za 10 godina

dr Ivan Dimitrijević - docent
dr Aleksandar Kartelj - docent
dr Marija Mikić - docent
dr Stefan Mišković - docent
dr Nina Radojičić Matić - docent
Maša Đorić - asistent
Miloš Đorić- asistent
Mirjana Maljković - asistent
Maja Roslavcev - asistentZa 20 godina

prof. dr Zorica Stanimirović - redovni profesor
prof. dr Jelena Katić - vanredni profesor
prof. dr Zoran Stanić - vanredni profesor
Jasmina Dobrić - samostalni stručno-tehnički saradnik za rad u računarskoj laboratoriji - administrator mreže
Brankica Đurić - samostalni stručno-tehnički saradnik za rad u računarskoj laboratoriji - vebdizajnerZa 30 godina

prof. dr Zoran Petrović - redovni profesor
Radivoj Protić - samostalni stručno-tehnički saradnik za rad u računarskoj laboratoriji - senior softver programer
Smilja Lazić - spremačica
Vukašin Mijić - čuvarNajbolji studenti u 2020. godini su:

Student generacije

Milica Đukić
Matija Srećković

Najbolji diplomirani studenti osnovnih studija

Momir Adžemović
Luka Vukelić
Jovan Milenković
Ognjen Milinković
Stefan Mitrović
Nikola Sadovek
Danilo Tošović

Najbolji diplomirani studenti master studija

Milan Alimpić
Dušica Bralović
Žikica Lukić

Najbolji studenti 4. godine osnovnih studija

Nikola Velov
Danijel Đorđević
Miloje Joksimović
Filip Kovačević

Najbolji studenti 3. godine osnovnih studija

Uroš Milenković
Luka Perović
Lazar Radojević

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa-decembar2 2020.

Detaljnije

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 377. sednici NNV-a (elektronskoj sednici) održanoj 18.12.2020. godine.

Spisak tema odobrenih na elektronskoj sednici NNV-a održanoj 18.12.2020. godine.

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 24. decembar 2020 - odloženo

Predavanje na Seminaru najavljeno za 24. decembar 2020. je odloženo i biće održano u januaru 2021. Novi termin predavanja biće blagovremeno objavljen.

Predavač: Tijana Šukilović, Matematički fakultet

Naslov predavanja: SUB-RIMANOVE STRUKTURE NA LIJEVIM GRUPAMA

Apstrakt:
Pod sub-Rimanovom mnogostrukošću podrazumevamo trojku $(M, \Delta, g)$, gde je $M$ povezana glatka mnogostrukost dimenzije $n$, $\Delta$ glatka distribucija konstantnog ranga $r<n$ i $g$ Rimanova metrika na $\Delta$.
Pretpostavljamo da distribucija $\Delta$ zadovoljava Hörmander-ov uslov:
Lijeva algebra generisana vektorima tangentnim na distribuciju u svakoj tački razapinje tangenti prostor mnogostrukosti. Pod ovim uslovom, na $M$ je definisana prirodna struktura metričkog prostora sa Carnot–Carathéodory-jevim rastojanjem, koje je konačno i neprekidno.
Sub-Rimanova struktura na Lijevoj grupi je levo-invarijantna ako su njena distribucija i skalarni proizvod invarijantni pri dejstvu grupe levim translacijama. Levo-invarijantna distribucija jedinstveno je određena dvodimenzionim podprostorom odgovarajuće Lijeve algebre.
Levo-invarijantne strukture su osnovni primeri sub-Rimanovih mnogostrukosti i početna tačka za proučavanje i razumevanje sub-Rimanove geometrije.

Napomena: Sastanak Seminara biće moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme.

detaljnije