Seminar Teorija verovatnoća i matematička statistika, 11. februar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 11. februara 2016. sa početkom u 11 časova u sali 843 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Predavač: Bojana Milošević

Naslov predavanja: Asimptotska svojstva neparametarskih testova zasnovanih na U-statistikama i V-statistikama sa nedegenerisanim i slabo degenerisanim jezgrom

Obaveštenje se može videti na i na strani
http://www.stat.matf.bg.ac.rs/srpski.htm

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Lenke Glavaš, 12.02.2016.

Odbrana doktorske disertacije Lenke Glavaš "Granične raspodele parcijalnih maksimuma ravnomernih AR(1) procesa" održaće se u petak 12.02.2016. u 15 sati u sali 718.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 12. februar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 12. februara 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14 časova.

Predavač: Branislav Prvulović, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: MNOŽENjE U KOHOMOLOGIJI GRASMANIJANA, ŠUBERTOV RAČUN I GREBNEROVE BAZE

Apstrakt: Jednu aditivnu bazu kohomologije grasmanijana čine Šubertove klase, koje se međusobno množe pomoću Pijerijeve formule.

Na predavanju će biti predstavljena još jedna prirodna aditivna baza te kohomologije, data preko Cernovih klasa kanonskog raslojenja nad Grasmanijanom.

Pomoću nje se dobija Grebnerova baza odgovarajućeg ideala, a onda i formula za množenje elemenata ove druge aditivne baze (analogna Pijerijevoj formuli), kao i rekurentne veze između Kostkinih brojeva, koje u potpunosti određuju ove brojeve.

Predavanje je bazirano na radu: http://poincare.matf.bg.ac.rs/~markor/MGG.pdf

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 9. februar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 9. februara 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Raka Jovanović, Institut za fiziku, Zemun i Qatar Environment and Energy Research Institute (QEERI) Hamad bin Khalifa University

Naslov predavanja: DIFFERENT APPROACHES FOR SOLVING THE PROBLEM OF MAXIMAL PARTITIONING OF GRAPHS WITH SUPPLY AND DEMAND

Apstrakt: In recent years there has been a growing interest for the problem of the maximal partitioning of graphs with supply and demand (MPGSD), due to its close connection to electrical distribution systems, especially in the context of smartgrids. To be more precise, the MPGSD can be effectively used for the optimization of self-adequacy of interconnected microgrids. The focus of this talk is on several approaches for solving the MPGSD, and its variations. The first one focuses on finding good quality approximate solutions, in reasonable time, for very large graphs through a multiheuristic approach. Secondly, the ant colony optimization (ACO) metaheuristic is applied to MPGSD, and its version with limited capacity. This approach manages to find near optimal solutions for medium size graphs. With the goal of being able to find confirmed optimal solutions for arbitrary graphs a mixed integer programming (MIP) model is defined. The developed MIP formulation can generally be applied only for small problem instances, but proves to be very suitable for highly sparse graphs where it even manages to outperform ACO.

detaljnije

KGTA seminar, 9. februar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 9. februara 2016. od 12-14h u sali 844 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: GEOMETRIJA I KOMBINATORIKA POLITOPA SA CELOBROJNIM TEMENIMA

Apstrakt: Osnovni cilj predavanja je dokaz paradoksalne Brionove formule, http://arxiv.org/abs/math/0506466

detaljnije

Seminar za analizu, 3, 10, 17. i 24. februar 2016.

U okviru Seminara za analizu biće održana serija predavanja 3, 10, 17. i 24. februara 2016. sa početkom u 14h na Matematičkom fakultetu, Studentski trg 16.

Predavač: prof. dr Miodrag Mateljević

Tema predavanja: Veza između geometrijske teorije funkcija (GFT) i rešenja  eliptičkih  parcijalnih jednačina drugog reda

Apstrakt: U okviru serije predavanja biće izložene veze između geometrijske teorije funkcija (GFT) i rešenja  eliptičkih  parcijalnih jednačina drugog reda.

Specijalno, biće razmatrana  HQC (harmonijska kvazikonformna  preslikavanja) između glatkih n-dimenzionih domena.

Rukovodilac seminara: prof. dr Miodrag Mateljević

detaljnije

Izveštaj merenja električnog polja radio baznih stanica instaliranih na zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu

Izveštaj o ispitivanju intenziteta električnog polja na lokaciji GSM/UMTS/LTE bazne stanice sistema javne mobilne telefonije "BG188, BGH188, BGU188, BGL188 - PMF 1", od 28. januara 2016.

detaljnije

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2016. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je 29. januara 2016. objavilo Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva za 2016. godinu.

Uslovi poziva, spisak materijala za podnošenje prijave, kao i rok za podnošenje prijave za svaku od 17 programskih aktivnosti koje Ministarstvo finansira nalaze se na sajtu

http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/tr-konkursi/

Rok za podnošenje prijava za programsku aktivnost broj 16 - sufinansiranje naučnih skupova u Srbiji je 30 dana od objavljivanja poziva (zaključno sa 29. februarom 2016.)

detaljnije

Seminar za matematičku logiku, 5. februar 2016.

Prvi sastanak Seminara u letnjem semestru biće održan u petak, 5. februara 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16:15 časova.

Predavač: Žarko Mijajlović

Naslov predavanja: Slučajni grafovi i 0-1 zakon

Apstrakt: Teorija slučajnih grafova nalazi se na tromeđi kombinatorike, teorije verovatnoće i matematičke logike.

Ova teorija nastala je šezdesetih godina prošlog veka u radovima Erdős–Rényi.

Cilj predavanja je da se izlože osnovne ideje ove teorije, predstave konstrukcija i osobine Rado grafa (univerzalan homogen prebrojiv graf) i primenom ovih osobina dokaže čuvena 0-1 teorema (GKLT[1969], Fagin[1976]):

Ako je A svojstvo prvog reda u jeziku teorije grafova, tada jedan od iskaza A ili ~A važi u skoro svim konačnim grafovima.

detaljnije

KGTA seminar, 2. februar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 2. februara 2016. od 12-14h u sali 844 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Kombinatorna r-ulaganja simplicijalnih kompleksa

Apstrakt: r-ulaganje simplicijalnog kompleksa K u euklidski prostor je svako preslikavanje bez tačaka višestrukosti r (npr. 2-ulaganje je isto što i obično ulaganje).

Kombinatorno r-ulaganje je ono preslikavanje f kod kojeg inverzna slika f^{-1}(x)  nikada ne seče r disjunktnih simpleksa u K.

Izložićemo neke od najinteresatnijih rezultata i problema vezanih za ovu oblast (referetni rad je, Isaac Mabillard, Uli Wagner, http://arxiv.org/abs/1508.02349)

detaljnije