Pozdravna reč Dekana

Dragi posetioci, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sa vama mogu da podelim ponos svih nas koji smo deo kolektiva Matematičkog fakulteta.    
   
Preko 6000 diplomiranih matematičara, preko 700 magistara, brojni specijalizanti i preko 400 doktora nauka, koji zauzimaju značajna mesta u brojnim institucijama, državnim službama, naučnoistraživačkim institucijama, kompanijama i školama kako u zemlji, tako i u inostranstvu pokazatelji su kvaliteta po kojem je Matematički fakultet najprepoznatljiviji.

Nastavni plan i program Fakulteta proteklih godina se intenzivno menjao, a prioritet nam je bio da se svi nivoi studija učine efikasnijim i aktuelnijim, imajući u vidu savremena dešavanja u visokom obrazovanju u svetu. U tome smo i uspeli.

Ponosni smo što možemo reći da na našem Fakultetu rade profesori čiji su naučni uspesi izvanredni. Oni pred studente, već od njihovih prvih koraka na Fakultetu, stavljaju izazove i inspirišu ih da pomeraju sopstvene granice u razmišljanju i učenju.

Već duži niz godina ulažemo izuzetno mnogo energije i pre svega vlastitih sredstava u razvoj međunarodne saradnje. Međunarodni projekti, saradnje sa inostranim univerzitetima, studijski boravci, predavanja naših nastavnika i saradnika u inostranstvu, kao i inostranih na našem Fakultetu, objavljeni radovi u međunarodnim časopisima, učešće na međunarodnim konferencijama, samo su neki od vidljivih efekata te saradnje.

Uključivanje u evropsku i svetsku akademsku zajednicu rezultiralo je uspesima naših studenata na međunarodnim takmičenjima. Po pravilu, oni su  na visokim mestima na rang listama, a već nekoliko godina unazad određeni broj diplomiranih studenata poslediplomske studije nastavlja u zemljama u inostranstvu. To je svakako za pohvalu, ali isto tako postoji težnja da se mladi ljudi nakon usavršavanja u inostranstvu vrate u zemlju. Stoga, ne iznenađuje praksa Matematičkog fakulteta da se posvećuje velika pažnja podmlađivanju kadra i staranju o naučnom stasavanju asistenata i saradnika u nastavi.

Ciljevi koje imamo pred sobom mogu se dostići samo ukoliko se ispoštuje nekoliko važnih zadataka među kojima su organizaciono i institucionalno jačanje, jačanje profesionalizma, odgovornosti, prepoznatljivosti i lojalnosti, a od uspeha u realizaciji će zavisiti naš dalji razvoj i položaj u društvu.

Nadamo se da ćete na ovim elektronskim stranicama moći da nađete sve potrebne informacije u vezi sa programima i mogućnostima koje pruža Matematički fakultet.

Ukoliko razmišljate da nam se pridružite, ohrabrujem vas da nas posetite, porazgovarate sa profesorima i studentima, a oni će vam rado odgovoriti na pitanja.

Za kraj bih još dodao da nas, za sve što ne možete naći na sajtu, možete i lično kontaktirati, a mi ćemo vam rado izaći u susret.

Naš Fakultet je tu da se postara da postanete obrazovani, efikasni u obavljanju poslova i profesionalci koji mogu da ispoštuju sve one zahteve koje nameće današnje tržište.

Dekan Matematičkog fakulteta