Raspored časova

RASPORED ČASOVA ZA PRVU NEDELjU ŠKOLSKE 2019/20 GODINE

Podela studenata po grupama, školska 2019/2020. godina:

Informatika i astroinformatika

Matematika

Zgrada u Vatroslava Jagića 5
(ulaz iz Vojvode Šupljikca 31b)

Kako doći do N sala?
Zgrada u ulici Svetog Nikole 39