Raspored časova

RASPORED ČASOVA U LETNjEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2019/20. GODINE

Nova verzija rasporeda je postavljena 16.2.2020. godine.

Zgrada u Vatroslava Jagića 5
(ulaz iz Vojvode Šupljikca 31b)

Kako doći do N sala?
Zgrada u ulici Svetog Nikole 39