Astronomija i astrofizika

Doktorske studije studijskog programa astronomija i astrofizika

  • Dužina studija: 3 godine (6 semestara)
  • Ukupan broj ESPB: 180
  • Nakon završetka doktorskih studija stiče se naučni naziv Doktor nauka - astronomske nauke
  • Ovaj studijski program se primenjuje od školske 2015/16. godine
  • Studijski program iz prethodne akreditacije možete da vidite ovde.

1. Godina

1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet 1  4+6  9
2. Izborni predmet 2  4+6  9
3. Izrada doktorske disertacije
 0+0  12
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet 3  4+6  9
2. Izborni predmet 4  4+6  9
3. Izrada doktorske disertacije  0+0  12
Ukupno  40  60


2. Godina


1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet 5  4+6  9
2. Izborni predmet 6  4+6  9
3. Izrada doktorske disertacije  0+0  12
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Specijalni kurs 1  4+6  9
2. Izborni predmet 7  4+6  9
3. Izrada doktorske disertacije  0+0  12
Ukupno  40  60


3. Godina


1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Naučno-istraživački rad 1  0+20  4
2. Izrada doktorske disertacije  0+0  26
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Naučno-istraživački rad 2  0+20  4
2. Izrada doktorske disertacije  0+0  26
Ukupno  40  60SPISAK IZBORNIH PREDMETA - AAF3
  Predmet Časovi
ESPB
1. Specijalne metode obrade posmatranja 4+6 9
2. Magnetohidrodinamika 4+6 9
3. Fizika Sunca 4+6 9
4. Zvezdane atmosfere 4+6 9
5. Fizika zvezda 4+6 9
6. Astronomska spektroskopija 4+6 9
7. Odabrana poglavlja radio-astronomije 4+6 9
8. Odabrana poglavlja vangalaktičke astronomije 4+6 9
9. Aktivna galaktička jezgra 4+6 9
10. Opšta teorija relativnosti i kosmološki modeli 4+6 9
11. Primena super-računara u astronomiji 4+6 9
12. Fizika međuzvezdane materije 4+6 9
13. Evolucija ostataka supernovih 4+6 9
14. Numeričke metode u prenosu zračenja 4+6 9
15. Tesni dvojni sistemi 4+6 9
16. Dinamička astronomija 4+6 9
17. Odabrana poglavlja astronomije 4+6 9
18. Diferencijalna geometrija 4+6 9
19. Analitička mehanika 4+6 9
20. Satelitska astrogeodezija 4+6 9
21. Zvezdani katalozi i fundamentalne astronomske konstante 4+6 9
22. Teorija Zemljine rotacije 4+6 9
23. Galaktička astronomija 4+6 9
24. Novi instrumenti i metode u astronomiji 4+6 9
25. Analitičke metode nebeske mehanike 4+6 9
26. Numeričke metode nebeske mehanike 4+6 9
27. Teorija kretanja Zemljinih veštačkih satelita 4+6 9
28. Vizuelno dvojne i višestruke zvezde 4+6 9
29. Astrohemija 4+6 9
30. Nastanak i evolucija planetarnih sistema 4+6 9
31. Kvantna teorija polja 4+6 9
32. Specijalne tehnike astrofizičkih posmatranja 4+6 9
33. Specijalni kurs - Astronomija 4+6 9
34. Klasična kosmologija 4+6 9
35. Odabrana poglavlja savremene kosmologije 4+6 9
36. Teorija gravitacije 1 4+6 9

NAPOMENA: Student može izabrati i predmet sa nekog drugog odgovarajućeg akreditovanog studijskog programa Fakulteta,kao i predmet akreditovanog studijskog programa doktorskih studija nekog drugog fakulteta, shodno Pravilniku o stručnom usavršavanju studenata.