CGTA seminar, 4. oktobar 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 4. oktobra 2011. na Matematičkom fakultetu (projektor sala, IV sprat) sa početkom u 18 časova.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Prikaz radova Gromova, Karaseva i Volovikova vezanih za "Gromov's waist theorem"

Sadržaj: Biće prikazan rad Romana Karaseva "An analogue of Gromov's waist theorem for coloring the cube", http://xxx.lanl.gov/abs/1109.1078 kao i predistorija vezana za originalnu "Gromov's waist theorem" http://www.ihes.fr/~gromov/PDF/waists.pdf

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 5. oktobar 2011.

Naredni sastanak Seminara održaće se u sredu, 5. oktobra 2011. u sali 301f MI SANU sa početkom u 14 časova.

Predavač: Vladimir Matvejev (Univerzitet Jena, Nemačka)


Naslov predavanja: GEODEZIJSKI EKVIVALENTNE METRIKE: NA RASKRŠĆU DIFERENCIJALNE GEOMETRIJE, INTEGRABILNIH SISTEMA I MATEMATIČKE FIZIKE


Abstract:

Can two different metrics have the same geodesics? Yes! The first examples were constructed already by Lagrange, and different versions of the question were actively studied by virtually all differential geometers 100 years ago. During my talk I will explain the solution of the Lie Problem which is the infinitesimal version of the question above; this is a joint result with R. Bryant and G. Manno), of the Beltrami Problem (which is presicely the question above, my contribution is to solve it on closed manifolds), and of the Lichnerowicz-Obata conjecture (which suggests an answer to Schouten problem). There are three main tools of the proof: integrable systems, geometric theory of partial differential equations and singularity theory.

detaljnije

Seminar mehanike, 5. oktobar 2011.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 5. oktobra 2011. u sali 301f MI SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Docent dr Nataša Trišović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: Modifikacija dinamičkih karakteristika u strukturalnoj reanalizi.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 3. oktobar 2011. (vanredni sastanak)

Vanredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u ponedeljak, 3. oktobra 2011. u sali 301f, MI SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Laureano F. Escudero Dept. of Statistics and Operations Research U. Rey Juan Carlos, Madrid, Spain

Naslov predavanja: RISK MINIMIZATION STRATEGIES FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT UNDER UNCERTAINTY

Abstract: Supply Chain Management (SCM) is concerned with determining supply, production and stock levels in raw materials, subassemblies at different levels of the given Bills of Materials, end products and information exchange through a set of factories, depots and dealer centres of a given production and service network to meet fluctuating demand requirements. Key aspects of the problem are the supply chain topology, time, uncertainty and cost. Uncertainty is due to the inherent stochasticity in some parameters for dynamic (multiperiod) planning problems, mainly, product demand and price, raw material supply costs and production costs. We treat it via scenario analysis.
Strategic planning for supply chains, basically, consists of deciding on the production topology, plant sizing, product selection, product allocation among plants and vendor selection for crucial raw materials. The objective is the maximization of the expected global product net profit over the time horizon and, simultaneously, minimizing the weighted risk of having scenarios of the uncertain parameters with the  related net profit below given sets of thresholds. Tactical supply chain planning consists of deciding on the utilization of the available resources included by vendors, factories, depots and dealer centres along the time horizon, such that given targets are met at a minimum cost. It assumes that the supply chain topology is given. Both planning activities should be considered together.
In this talk we present a set of averse risk measures as alternatives to the maximization of the (risk neutral) expected net profit along a given time horizon over a set of representative scenarios in SCM, where the uncertainty is represented in a multiperiod nonsymmetric scenario tree. The main risk averse control strategies analyzed are: min-max regret, VaR strategy, Conditional VaR, mean-risk immunization, stochastic dominance constraints, and the new one, a mixture of VaR \& stochastic dominance. Most of these measures require from the modeller a threshold for the net profit to be achieved for each scenario and a failure's probability for not reaching the threshold or, at least, a weight for that probability to show the importance of each threshold. We shall also present a risk averse multistage mixed 0-1 stochastic optimization model for SCM by considering both the strategic and tactical decisions.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 4. oktobar 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 4. oktobra 2011. u sali 301f, MI SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Dragoš Cvetković, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: GRAFOVSKI PRISTUP U NASTAVI LINEARNE ALGEBRE UZ KORIŠĆENjE SLAJDOVA - ISKUSTVA I SUGESTIJE

Sadržaj: Predavanje počinje podsećanjem na osnovne ideje zasnivanja teorije matrica kombinatornim sredstvima, tj. sredstvima teorije grafova. Takav pristup je primenjen u knjizi:

Brualdi R.A., Cvetkovic D., A Combinatorial Approach to Matrix Theory and Its Applications, CRC Press, Boca Raton, 2008,

a takodje i u knjizi:

Cvetković D.,  Kombinatorna teorija matrica sa primenama u elektrotehnici,  hemiji i fizici,  Naučna knjiga, Beograd, 1980; II izdanje, 1987; III izdanje, Zavod za udžbenike  Beograd, 2011.

Elementi kombinatornog načina uvođenja pojmova u teoriji matrica uključeni su u udžbenik

Cvetković D., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P.,  Matematika I - Algebra, IX izdanje, Akademska misao, Beograd, 2005.

i nastavu za studente Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu znatno ranije.

Predstaviće se specijalno izrađeni slajdovi za visokoškolsku nastavu linearne algebre (definicija i osobine determinanata, operacije sa matricama, sistemi linearnih algebarskih jednačina  i dr.).

Predavanje ima za cilj da pomogne nastavnicima koji žele da u svoja predavanja linearne algebre unesu elemente kombinatornog pristupa.

Najavu predavanja možete preuzeti OVDE.

detaljnije

Seminar za logiku, 30. septembar 2011.

Sastanak Seminara za logiku održaće se u petak, 30. septembra u 16:15, na Matematičkom institutu, sala 301f.

Predavač: Sava Krstić, Intel Strategic CAD Labs,

Naslov predavanja: Logika u industriji

Sadržaj: Korektnost mikroprocesora i drugih složenih hardverskih sistema je ogroman problem koji se rešava (nepotpuno i nesavršeno) ogromnim ulaganjem ljudskog i računarskog vremena. Matematika tu pomaže i cilj nam je da u ovom uvodnom predavanju pokažemo kako. Pričaćemo o pravljenju matematičkih modela kao i o njihovoj formalnoj analizi i verifikaciji.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 30. septembar 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 30.09.2011. u 14 časova, u sali 2, Knez-Mihailova 36/I, MATEMATIČKI INSTITUT SANU.

Predavač: Đorđe Milićević, Maks Plank institut za matematiku, Bon

Naslov predavanja: ARITMETIČKI KVANTNI HAOS I VISOKE VREDNOSTI SVOJSTVENIH FUNKCIJA

Sadržaj: Svojstvene funkcije Laplasijana su osnovne čestice harmonijske analize na Rimanovim mnogostrukostima. U slučaju negativno zakrivljenih mnogostrukosti, teorija kvantnog haosa povezuje ponašanje haotičnog klasičnog Hamiltonovog sistema (u ovom slučaju, geodezijskog toka) sa statističkim ponašanjem kvantizovanog sistema u semiklasičnom limitu (odnosno u visoko-energetskom spektru).

U ovom predavanju, koje će imati pregledni kao i originalni deo, ćemo objasniti kako dodatne simetrije prisutne na aritmetičkim mnogostrukostima uzrokuju izuzetno visoke ekstremne vrednosti svojstvenih funkcija koje nisu generički prisutne niti predviđene fizičkim modelima poput hipoteze slučajnih talasa. Takođe ćemo nagovestiti kako analitički fenomen koncentracije mase može biti drastično jače izražen u zavisnosti od geometrijske (uložene podmnogostrukosti), algebarske (invarijantne kvaternionske algebre), ili funktorijalne (automorfne reprezentacije) strukture, i kako nam tehnike analitičke teorije brojeva omogućavaju uvid u globalnu geometriju mnogostrukosti.

Napomena: Obratiti pažnju na promenu mesta održavanja predavanja. Sala 2 je na I spratu u zgradi gde je sada Matematički institut.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku

Naredni sastanak seminara Katedre za računarstvo i informatiku biće održan u četvrtak 29. 9. 2011. godine, u 18h na Studentskom Trgu.

U okviru sastanka biće izložena 4 master rada:

Aleksandar Stefanović
Određivanje pozicija riboswitch sekvenci u genomu Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8

Darko Ivanović:
Asembliranje genoma na osnovu skupa kontiga

Mirjana Vuković:
Odrešivanje ponavljajućih sekvenci u proteinima

Marko Stojićević:
Razvoj nove metode za određivanje elemenata za kontrolu genske ekspresije kod bakterija

Detaljnije informacije o seminaru i apstrakti predavanja su dostupni na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar za mehaniku, 28. septembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za primenjenu matematiku održaće se u sredu, 28. septembra 2011. u 18h, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Prof. dr Marinko Ugrišić, Ekonomski institut, Beograd

Naslov predavanja: Numerička simulacija procesa u oblasti fizike eksplozije

Više informacija može se naći na stranama

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 26. septembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru Matematički metodi mehanike održaće se u ponedeljak, 26. septembra 2011. u 11 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Konrad Schoebel (Univerzitet Jena, Nemačka)

Naslov predavanja: GEOMETIJA KILINGOVIH TENZORA NA 3-SFERI

Abstract:
Integrable Killing tensors are used to classify orthogonal coordinates in which the classical Hamilton-Jacobi equation can be solved by a separation of variables. We establish purely algebraic equations characterizing the integrability of Killing tensors on constant curvature manifolds and solve them explicitly on the 3-sphere. We describe the projective variety of integrable Killing tensors and use this to classify all orthogonal separable coordinate systems. Several generalizations of this result will be proposed.

detaljnije