4. april, Dan studenata

Danas se obeležava Dan studenata, u znak sećanja na studentske demonstracije protiv fašizma održane 4. aprila 1936. godine, kada je u protestima poginuo student prava Žarko Marinović.

Čestitamo svim studentkinjama i studentima i želimo im zdravu i uspešnu budućnost!

detaljnije

Seminar iz diferencijalnih jednačina, 5. april 2013.

Naredni sastanak  Seminara biće održan u petak, 5. aprila 2013. godine u 12 časova na Matematičkom fakultetu, peti sprat, sala 840.

Predavač: Jelena Manojlović

Naslov predavanja: Oscilatornost i neoscilatornost nelinearnih diferencijalnih jednačina četvrtog reda

Sadržaj: Izložićemo najnovije rezultate o oscilatornosti i neoscilatornosti nelinearnih  diferencijalnih jednačina četvrtog reda. U prvom delu predavanja biće izloženi rezultati u vezi sa egzistencijom i asimptotskim ponašanjem neoscilatornih rešenja u zavisnosti od konvergencije i divergencije integrala. Sva pozitivna rešenja će biti podeljena u disjunktne potklase prema svojim asimptotskim svojstvima, a u zavisnosti od konkretnih integralnih uslova.  Egzistencija pozitivnih rešenja u tim klasama pozitivnih rešenja će biti potpuno određena konkretnim integralnim uslovima.

U drugom delu biće izloženi oštri kriterijumi oscilatornosti diferencijalne jednačine kojim su određeni potrebni i dovoljni uslovi za oscilatornost svih rešenja superlinearne i sublinearne diferencijalne jednačine.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 4. april 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 4. aprila 2013, u 17 časova u sali 301f, MI SANU.

Predavači: Slavik Jablan, Ana Zeković

Naslov predavanja:  The Theory of Pseudoknots and Unknotting Invariants (autori: Slavik Jablan, Ana Zeković, Allison Henrich, Rebecca Hoberg, Lee Johnson, Elizabeth Minten i Ljiljana Radović)

Sadržaj: The Theory of Pseudoknots and Unknotting Invariants Classical knots in R^3 can be represented by diagrams in the plane.  These diagrams are formed by curves with a finite number of transverse  crossings, where each crossing is decorated to indicate which strand of  the knot passes over at that point. A (pseudodiagram) is a knot diagram that may be missing crossing information at some of its crossings. At these crossings, it is undetermined which strand passes  over. Pseudodiagrams were first introduced by Ryo Hanaki in 2010. Here,  we introduce the notion of a pseudoknot, i.e. an equivalence class of  pseudodiagrams under an appropriate choice of Reidemeister moves. In  order to begin a classification of pseudoknots, we introduce the concept  of a weighted resolution set, or WeRe-set, an invariant of pseudoknots.  We compute the WeRe-set for several pseudoknot families and discuss  extensions of crossing number, homotopy, chirality for pseudoknots and  different unknotting invariants connected with pseudoknots and their  homotopy classes.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 3. april 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u sredu, 3. aprila 2013. u 18 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Đorđe Mušicki, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PROŠIRENjE PSEUDOKONZERVATIVNIH SISTEMA NA SISTEME SA PROMENLjIVOM MASOM (I deo)

Rezime. U uvodu su prikazane osnovne ideje uvođenja pseudokonzervativnih sistema kao i glavni rezultati i preimućstvo za sisteme sa stalnim masama čestica, o čemu je već i objavljen jedan rad (Acta Mechanica, v. 223. No 10(2012), str. 2117-2133). Ovim saopštenjem se daje proširenje pseudokonzervativnih sistema na sisteme sa promenljivom masom i u početku se prikazuje kako se dobijaju Lagrange-eve jednačine za ovakve sisteme (Kosmodemjanski 1951. u specijalnom, a Besanov 1976. u opštem slučaju).

Potom su formulisana dva tipa pseudokonzervativnih sistema sa promenljivom masom, sa osnovnim ciljem da se njihove Lagrange-eve jednačine uvođenjem novog lagranžijana, koji je jednak proizvodu izvesne funkcije vremena f(t) i provobitnog lagranžijana, mogu svesti na jednostavnije Lagrange-eve jednačine, u kojima eksplicitno ne figurišu nekonzervativne sile. To su pseudokonzervativne sile sa realnim, promenljivim masama čestica (drugi tip), i za svaki od ovih tipova je formulisan potreban i dovoljan uslov da se neki nekonzervativan sistem može smatrati kao pseudokonzervativan.

Taj uslov je dobijen u obliku sistema diferencijalnih jednačina sa nepoznatom funkcijom gore navedenom f(t), a ovaj uslov se svodi na postojanje bar jednog partikularnog rešenja ovog sistema jednačina ili njihove linearne kombinacije koje ne zavisi od prirode potencijalnih sila.

Na kraju je formulisan i Hamilton-ov formalizam za svaki tip ovih pseudokonzervativnih sistema, pomoću toga je dat i opšti kriterijum za odgovarajuće integrale kretanja oblika F(qi,pi,t)=const, potom su formulisani i glavni integralni kao i Hamilton-Jacobi-ev metod za ovakve sisteme, koji za prave nekonzervativne sisteme uopšte nije primenljiv.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 3. april 2013.

Naredni sastanak seminara Matematički metodi mehanike biće održan 3. aprila 2013. u 12 časova u sali 301f, Matematičkog instituta, SANU.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: ABELOVA TEOREMA (kurs: Uvod u algebarsku geometriju)

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 2. april 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 2. aprila 2013. u 18 časova na Matematičkom fakultetu u prostorijama Katedre za astronomiju.

Predavači:

Ivan Milić, istraživač - saradnik Astronomske opservatorije,
Irena Pirković, student doktorskih studija na Matematičkom fakultetu,
prof. dr Olga Atanacković, vanredni profesor Matematičkog fakulteta

Naslov predavanja: Prenos zračenja u modernoj astrofizici

detaljnije

CGTA seminar, 2. april 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 2. aprila 2013. u 18 časova na Matematičkom fakultetu, sala 844, peti sprat.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Topologija i kombinatorika deljenja ogrlice

Sadržaj: Rozmotrićemo razne aspekte problema "deljenja ogrlice"

http://en.wikipedia.org/wiki/Necklace_splitting_problem

uključujući generalizacije i otvorene probleme.

detaljnije

Konferencija Workshop Progress in Decision Procedures: From Formalizations to Applications, Matematički fakultet, 30. mart 2013.

U subotu, 30. marta 2013. na Matematičkom fakultetu biće održana jednodnevna konferencija, pod nazivom "Workshop Progress in Decision Procedures: From Formalizations to Applications".

Više informacija se može naći na strani

http://argo.matf.bg.ac.rs/events/2013/pdp2013/pdp2013.html

Pozivamo zainteresovane kolege i studente da prisustvuju ovoj konferenciji.

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije mr Aleksandre Erić, 29. mart 2013.

Odbrana doktorske disertacije mr Aleksandre Erić pod nazivom "O p- temenima nekih stabala", biće održana 29. marta 2013. godine u 11h u učionici 844.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 28. mart 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. marta 2013, u 17 časova u sali 301f, MI SANU.

Predavači: Slavik Jablan, Ana Zeković

Naslov predavanja: Mirror Curves, Knot Mosaics, and their Applications (autori: Slavik Jablan, Ana Zeković, Ljiljana Radović, Radmila Sazdanović)

Sadržaj: Inspired by the paper on quantum knots and knot mosaics by S. Lomonaco and L. Kauffman and grid diagrams (or arc presentations), used extensively in the computations of Heegaard-Floer knot homology, we construct the more concise representation of knot mosaics and grid diagrams via mirror-curves. After showing that the following constructions: knot mosaics, mirror-curves, and grid diagrams are equivalent to the tame knot theory, we introduce codes for mirror-curves treated as knot or link diagrams placed in rectangular square grid, suitable for software implementations. We provide tables of minimal mirror-curve codes for knots and links obtained from rectangular grids of size 3x3 and px2 (p<5), and describe an efficient algorithm for computing the Kauffman bracket and L-polynomials directly from mirror-curve representations. We present the program for mirror curve recognition, written by Ana Zekovic and consider some applications of mirror curves in chemistry of nematic chiral coloids. Because this program offers the possibility to work with virtual knots as well, we discuss the possible use of mirror curves in the virtual knot theory.

detaljnije