Seminar mehanike, 18. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 18. maja 2011. u 18 časova, na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Prof. dr Aleksandar Veg, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PRIMENA METODE RAZVOJA POMOĆU RAČUNARA

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 18. maj 2011.

Naredno predavanje na kursu Mehanika i geometrija, u okviru seminara Matematički metodi mehanike, održaće se u sredu, 18. maja 2011. godine, sa početkom u 12 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Veljko Vujičić

Naslov predavanja: UOPŠTENjE MOND TEORIJE (MOdifikacije Njutnove Dinamike)

detaljnije

CGTA seminar, 17. maj 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 17. maja 2011, od 18-20 sati na Matematičkom fakultetu (projektor sala, četvrti sprat)

Kreda Lutalica: Teorema o centralnoj transverzali, teorema o sendviču sa šunkom i Stiefel-Whitney-jeve karakteristične klase.

Sadržaj: Pre četiri dana se u Guardian-u (guardian.co.uk, May )9 pojavio članak pod naslovom Researchers solve ham sandwich mystery. Tim povodom dokazaćemo teoremu o centralnoj transverzali (pomenutu u navedenom članku u Gardijanu) i objasniti kako se ona može dobiti (bar) na 3 različita načina sa idejama koje dolaze iz:

 a)  diferencijalne topologije (transverzalnost) vektorskih polja nad Grasmanijanima;

 b)  elementrane teorije Galoa (simetrične funkcije nad poljem F_2);

  c) Schubert-ovog računa Grasmanovih mnogostrukosti Pieri-eva formula).

 

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 17. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 17. maja 2011. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: Dušan Marčeta, saradnik u nastavi na Matematičkom fakultetu

Naslov predavanja: Problemi ulaska kosmičkih letelica u planetske atmosfere

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 17. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 17. maja 2011. u 14:15h na Matematičkom institutu SANU, sala 301f, 3. sprat.

Predavač: Aleksandar Kartelj, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: REŠAVANjE PROBLEMA MINIMALNE ENERGETSKE POVEZANOSTI KORIŠĆENjEM METAHEURISTIČKOG ALGORITMA ZASNOVANOG NA ELEKTROMAGNETIZMU

Sadržaj: U ovom radu elektromagnetizam (EM) metaheuristika je iskorišćena za rešavanje NP-teškog problema odredjivanja minimalne energetske povezanosti (SMETP). Ovaj problem se pojavljuje u bežičnim senzorskim mrežama, gde je pitanje energetske potrošnje od velikog značaja. Predložena funkcija cilja je prilagodjena problemu i efektivno sprečava pojavu nezadovoljivih rešenja. Predloženi EM algoritam koristi efikasnu lokalnu pretragu kako bi ubrzao ukupno vreme izvršavanja. Algoritam je testiran na asimetričnim i simetričnim slučajno generisanim instancama. Dobijena su optimalna rešenja za sve instance manjih dimenzija, kod kojih je optimalno rešenje poznato. Takodje su dobijena rešenja za instance velikih dimenzija u razumnom vremenu izvršavanja.

detaljnije

Sastanak seminara Teorija verovatnoća i matematička statistika, 12. maj 2011.

Sastanak seminara Teorija verovatnoća i matematička statistika održaće se u četvrtak 12.05.2011. godine sa početkom u 16 časova u sali 830.

Predavač: Prof. dr Milan Merkle, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Računarski fakultet Univerziteta Union

Naslov predavanja: "Medijane, kvantili i Jensenova nejednakost za konačnodimenzione raspodele"

Detaljnije obaveštenje može se naći na strani:

http://www.stat.matf.bg.ac.rs/srpski.htm

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 12. maj 2011.

Sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama održaće se 12. maja 2011. od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36.

Predavač: Borislav Gajić

Naslov predavanja: Galilejeva geometrija

Sadržaj: U osnovi klasične mehanike između ostalih leže Galilejev princip relativnosti i Galijeva grupa trnasformacija prostor-vremena. Polazeći od invarijantnosti u odnosu na Galilejevu grupu, opisaćemo neke pojmove Galilejeve 1+1 geometrije.

detaljnije

Seminar mehanike, 11. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 11. maja 2011. u 18 časova, na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: dr Dragi Radojević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: O početku širenja vasione

Sadržaj predavanja može se preuzeti ovde.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 11. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara Matematički metodi mehanike održaće se u sredu, 11. maja 2011. godine, sa početkom u 14 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Ljubica Oparnica, Pedagoški fakultet, Sombor

Naslov predavanja: JEDNAČINA DIFUZIJE I TALASNA JEDNAČINA SA IZVODIMA NECELOG REDA, prvi deo

Naredno predavanje na kursu Mehanika i geometrija, u okviru seminara Matematički metodi mehanike, održaće se u sredu, 11. maja 2011. godine, sa početkom u 12 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Božidar Jovanović

Naslov predavanja: NETERINA TEOREMA

detaljnije

CGTA seminar, 10. maj 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 10. maja 2011, od 18-20h na Matematičkom fakultetu (projektor sala, IV sprat).

Kreda Lutalica: Da li je definisan stepen preslikavanja između mnogostrukosti različitih dimenzija II!?

Sadržaj: Fokusiraćemo se na problem homotopske klasifikacije preslikavanja iz (n+1)-dimenzionalne mnogostrukosti u n-dimenzionalnu sferu (Pontryagin-Steenrod-Wu-teorema).

detaljnije