CGTA seminar, 20. novembar 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan 20. novembra 2012. u 18 časova u projektor sali (BIM) na četvrtom spratu na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Milosav Marjanović, SANU

Naslov predavanja:  Induktivna metoda računanja Ojler-Poenkareove karakeristike

Sadržaj:  Ojler-Poenkareova karakteristika je jedna od najznačajnijih topoloških invarijanti i verovatno uz dimenziju prostora jedina sa kojom se srećemo još u školskim klupama. Ona nam dopušta da kvantifikujemo odnosno izmerimo "količinu prostora" i samim tim često ustanovimo šta stvarno razlikuje dve geometrijske forme, npr. sferu od torusa.

U predavanju koje je namenjeno široj publici, posebno studentima i mladjim kolegama ("Živa matematika"), biće izložen originalan induktivni metod izračunavanja Ojler-Poenkareove karakteristike za široku klasu topoloških prostora.

Sa velikim zadovoljstvnom najavljujemo predavanje našeg učitelja topologije i doajena naše matematike Milosava Marjanovića. Generacije matematičara pamte njegova duhovita i nadahnuta predavanja a najmladji, koji još nisu imali prilike da čuju njegovu živu reč, otkriće otkuda dolazi naše oduševljenje i entuzijazam za izučavanje topologije.

Možda će Vam se dopasti i nekonvencionalan i neobavezujući način na koji profesor Marjanović govori o svojim uspomenama i o tome kako se kod nas rađala topologija u, njemu posvećenom, specijalnom broju časopisa "The Teaching of Mathematics",

http://elib.mi.sanu.ac.rs/pages/browse_issue.php?db=tm&rbr=27

detaljnije

Obaveštenje za studente prve godine doktorskih studija

detaljnije

Seminar Katedre za algebru i matematičku logiku, 19. novembar 2012.

Naredni sastanak seminar Katedre za algebru i matematičku logiku biće održan u ponedeljak, 19. novembra 2012, u 18:15 u učionici 844.

Program seminara

Prof. dr Aleksandrar Lipkovski: Predstavljanje libijskih doktoranata sa Katedre za algebru i matematičku logiku i njihovih rezultata

Osama Shafah, Hamza Daoub: "Rings and graphs - another approach" Samira Zeada: "Monomial orders - classification"

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 16. novembar 2012.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u petak, 16. novembra 2012. u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Veljko A. Vujičić

Naslov predavanja: Four-dimensional spaces with geometric and kinematic constraints "Argumentima protiv negativne recenzije"

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 15. novembar 2012.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 15. novembra 2012. godine u 17 časova u sali 301f na trećem spratu MI SANU.

Predavač: Vladica Andrejić, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Rakićev princip dualnosti

Sadržaj: Istorija i filozofija Rakićevog principa dualnosti. Videćemo koja je prirodna veza između principa dualnosti i Osermanovih mnogostrukosti. Posebno nas interesuje pseudo-Rimanov slučaj gde tražimo optimalnu definiciju za princip dualnosti. Videćemo na koje načine možemo konstruisati primere i kontraprimere.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 13. novembar 2012.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije biće održan u utorak, 12. novembra 2012. godine u 18 časova u prostorijama Katedre na V spratu.

Predavač:  Dušan Onić, Matematički fakultet

Naslov predavanja: Termalno zračenje ostataka supernovih u radio-području

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 13. novembar 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku biće održan 13. novembra 2012. u 14:15 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Zorica Dražić, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: METODA PROMENLjIVIH OKOLINA ZA REŠAVANjE PROBLEMA RASPOREĐIVANjA PRENOSA DATOTEKA

Sadržaj: Problem raspoređivanja prenosa datoteka (eng. File transfer scheduling problem - FTSP) je optimizacioni problem koji ima veliku praktičnu primenu u telekomunikacijama, LAN i WAN mrežama i dr. Ovaj problem spada u klasu NP-teških problema te je primena metaheurističkih metoda pogodna za njegovo rešavanje. Zbog toga je primenjena metoda promenljivih okolina (VNS) za pronalaženje odgovarajućeg rasporeda pojedinačnih prenosa velikog broja datoteka različitih veličina izmedju računara u okviru mreže, tako da ukupno vreme neophodno da sve datoteke budu prenesene bude što kraće. Optimalnost rešenja dobijenih VNS-om na instancama malih dimenzija je verifikovana pomoću metode totalne enumeracije. Za neke od instanci većih dimenzija, za koje nije poznato optimalno rešenje, optimalnost sledi iz dostizanja elementarne donje granice problema.

detaljnije

CGTA seminar, 13. novembar 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan 13. novembra 2012. u 18 časova u projektor sali (BIM) na Matematičkom fakultetu, četvrti sprat.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Rotacioni broj unimodularnog niza celobrojnih vektora

Sadržaj:  Izložićemo elementarni dokaz lokalne aritmetičke formule za rotacioni broj cikličnog unimodularnog niza celobrojnih vektora.
Formulu su originalno dokazali M. Masuda i A. Higashitani (http://xxx.lanl.gov/abs/1204.0088) primenom teoreme Rimana-Roha u kontekstu torusne topologije. Među posledicama formule su generalisana Pikova teorema i generalisana teorema o 12 tačaka. Predavanje je bazirano na članku  http://xxx.lanl.gov/abs/1209.4981 i namenjeno je širem krugu slušalaca, studenata, srednjoškolaca i profesora.

detaljnije

NOVO: Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz matematike

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih II ciklus priprema se otkazuje.

Hvala na razumevanju!

detaljnije

Ponedeljak 12. novembar - neradni dan

11. novembar - Dan primirja u Prvom svetskom ratu je državni praznik. Kada državni praznik padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji  ("Sl. glasnik RS" , br. 43/01, 101/07 i 92/11):

http://www.minrzs.gov.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=337


 

detaljnije