Opšta akta Fakulteta

Pravilnik o raspodeli sredstava za naučnoistraživački rad i Odluka u vezi sa usvajanjem Pravilnika o raspodeli sredstava za naučnoistraživački rad

Datum objavljivanja: 25. 12. 2023.godine

Datum stupanja na snagu: 1. 1. 2024.godine

 

Odluka o visini školarine i cenovnik usluga za školsku 2023/2024. godinu

Odluka u vezi sa usvajanjem Pravilnika o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti

Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti  

Datum objavljivanja: 03.07.2023.g

Datum stupanja na snagu: 11.07.2023.g

Datum primene: 11.07.2023.g

 

Pravilnik o organizaciji završnog rada na master akademskim studijama
Datum objavljivanja: 23.9.2022. godine
Datum stupanja na snagu: 1.10.2022. godine
Datum primene: 1.10.2022. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Odluka o usvajanju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na Matematičkom fakultetu

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na Matematičkom fakultetu

Datum objavljivanja: 07.05.2018. godine
Datum stupanja na snagu: 15.05.2018. godine
Datum primene: po donošenju Zakona