Opšta akta Fakulteta

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Odluka o usvajanju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na Matematičkom fakultetu

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na Matematičkom fakultetu

Datum objavljivanja: 07.05.2018. godine
Datum stupanja na snagu: 15.05.2018. godine
Datum primene: po donošenju Zakona