Vebinar Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata "Posle faksa biću nastavnik"

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Francusko-srpskom privrednom komorom organizuje interesantan vebinar pod nazivom "Posle faksa biću nastavnik" u cilju promocije zanimanja nastavnika, u sredu, 29. maja 2024. u 15 časova. Na vebinaru će studenti moći da čuju više o karijernom putu govornika, uvide prednosti njihovih karijernih izbora i čuju više o inovativnim pristupima u radu sa decom i studentima.

Na vebinaru će govoriti inspirativni gosti koji nastavničku profesiju doživljavaju kao poziv i veruju u obrazovanje:
- Ljudmila Rakočević, profesorka filozofije u gimnaziji „Branko Radičević" u Staroj Pazovi, nosilac nacionalnog priznanja za dobru praksu karijernog vođenja.
- Jovica Plavšić, nagrađivani nastavnik hemije u Desetoj beogradskoj gimnaziji, kome su učenici kojima predaje dali zasluženi i laskavi nadimak - HemiCar.
-Tijana Zdravković, prof. francuskog jezika i književnosti,  zaposlena u školi jezika Francuskog Instituta u Srbiji, zaljubljenik u francuski jezik i nastavničku profesiju.


Moderator vebinara biće  Darko Soković, izvršni direktor za strategijsku komunikaciju agencije.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 29. maj 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 29. maja 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Katica Hedrih, Naučno društvo Srbije

Naslov predavanja: NOVI REOLOŠKI MODELI FRAKCIONOG TIPA I REOLOŠKI DINAMIČKI SISTEMI TIPA OSCILATORA ILI  PUZATORA  FRAKCIONOG TIPA
 
Apstrakt: Novi reološki modeli, frakcionog tipa, su prikazani odgovarajućim strukturni, formulama i konstitutivnim relacijama, koje sadrže diferencijalne operatore frakcionog reda. Prikazuju se grafici stuktura osnovnih složenih reoloških modela idealnih materijala, frakcionog tipa, sa pratećim diferencijalnim  vezama napona i dilatacija, frakcionog reda. Predstavljaju se površi naknadne elastičnosti, kao i svojstvo relaksacije napona, u funkciji vremena i i eksponenta reda frakcionog diferenciranja. Prikazuje se, i prgled jedne serije složenih reoloških modela, feakcionog tipa sa pratećim konstitutinim relacijama, frakcionog reda i odgovarajućim Laplace-ovim tranformacijama rešenja, kojim se opisuju svojstva napona ili dilatacija modela materijala. Neki modeli opisuju svojstva idealnih materijala, koja mogu biti elasto-viskozni čvrsti materijali, ili visko-elastični fluidi.
 
Koristeći novouvedene osnovne složene, kao i hibridne složene reološke modele, frakcionog tipa, izučavana je dinamika serije mehaničkih reoloških sistema oscilatora ili puzatora, frakcionog tipa, sa odgovarajućim nezavisnim generalisanim koordinatama, spoljašnjih i unutrašnjih stepena slobode kretanja. Određene su Laplace-ove tranformacije rešenja za nezavisne generalisane koordinate, spoljašnjih i unutrašnjih stepena slobode dinamike sistema. Na tim primerika pokazano je da složni reološki modeli, frakcionog tipa, u dinamiku sistema unose unutrašnje stepene slobode dinamike sistema. Javljaju se novi zadaci, kao izazovi za matematičare, prevođenja Laplace-ovih tranformacija rešenja po koordinatama, po naponima ili dilatacijama u vremenski domen. Jedan broj tih prevođenja Laplace-ovih tranformacija rešenja u domen vremena uradio je predavač. Predavač je neke ideje i rezultate,  koji su u domeenu primene na bio materijale uradio u koautorstvu sa dr Anđelkom Hedrih, koja je bila i inspirator osnovnih ideja iz sadržaja ovog  predavanja.
 
Napomena:
Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

detaljnije

Seminar za veštačku inteligenciju, 29. maj 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 29. maja 2024, sa početkom u 19 časova.
 
Predavač: Fernando Chacón Gómez, Investigador Predoctoral UCA FPI, Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz, España
 
Naslov predavanja: ANALYSIS OF INCONSISTENT INFORMATION AND DECISION-MAKING IN FUZZY ROUGH SET THEORY
 
Apstrakt:
The modelling of incomplete and imprecise information is the main task carried out in Rough Set Theory (RST) and in its generalization to the fuzzy framework, Fuzzy Rough Set Theory (FRST). Decision rules and different notions defined from them, such as relevance indicators or decision algorithms, significantly help to make these data analyses and allow to extract relevant conclusions. Moreover, these notions are also of great relevance for the classification of new data, allowing to address the decision-making process in FRST. This talk presents the aforementioned notions and four different classification methods in FRST, showing a detailed real example to illustrate the potential of the contribution.

Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 28 maj 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 28. maja 2024. godine, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Bojan Novaković, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PROJECT "ENIGMA": A CLOSER LOOK AT THE ASTEROIDS IN EARTHʼS NEIGHBORHOOD

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 28. maj 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 28. maja 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Predavač: Dr Danijela Stojanović, naučni saradnik, Institut ekonomskih nauka, Beograd
 
Naslov predavanja: OTVORENE INOVACIJE ZASNOVANE NA CROWDSOURCINGU U FUNKCIJI UNAPREĐENjA BEZBEDNOSTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
 
Apstrakt: Otvorene inovacije već su donele mnoga pozitivna praktična rešenja kada je reč o funkcionisanju inostranih železnica. Međutim, primena otvorenih inovacija zasnovanih na crowdsourcingu u funkciji unapređenja bezbednosti železničkog saobraćaja u Srbiji nije dovoljno istražena.

Na predavanju će biti reči o primeni otvorenih inovacija zasnovanih na crowdsourcingu kada je reč o železničkom saobraćaju. Takođe, biće predstavljeni i rezultati pilot projekta koji je realizovan u saradnji sa studentima Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da se predlože i razviju rešenja zasnovana na IoT-u za različite probleme vezane za bezbednost železničkog saobraćaja. Istraživanje je pokazalo zainteresovanost studenata za ovakvu vrstu rada i pruža podsticaj za organizovanje projekata ovakvog tipa.

Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Studentski seminar, 24. maj 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 24. maja 2024. godine sa početkom u 12 časova.
 
Predavač: Isidora Rapajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: KAPILARNI USPON U CEVI PROMENLjIVOG POPREČNOG PRESEKA
 
Apstrakt:
Vošburnova jednačina je model koji ima široku primenu u analizi kapilarnog tečenja. Može se izvesti iz zakona održanja količine kretanja u integralnom obliku, za nestišljive i viskozne fluide. Pokazano je da je rešenje Vošburnove jednačine ograničeno i da se ravnotežna visina dostiže monotono ili oscilatorno, u zavisnosti od vrednosti kritičnog parametra. Na ovom predavanju, biće prikazano proširenje Vošburnovog modela uvođenjem promenljivog poprečnog preseka cevi. Smatra se da važi uslov o neproklizavanju na granici uz pretpostavku o Poazjeovom strujanju. Nakon skaliranja jednačine, definisani su uslovi pod kojima se određeni efekti (gravitacioni, inercijalni ili viskozni) mogu zanemariti.
 
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

XXII Geometrijski seminar, 26-31. maj 2024, Vrnjačka Banja

Međunarodni skup XXII Geometrical Seminar biće održan od 26-31. maja 2024. u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji PMF-a Univerziteta u Nišu i Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. XXII Geometrijski seminar je posvećen nedavno preminuloj profesorki Stani Nikčević.

Program rada konferencije i knjiga apstrakata objavljeni su na sajtu konferencije na stranici
https://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/geometrijskiseminarxxii/programme.php

detaljnije

Svečani skup povodom obeležavanja 145-te godišnjice rođenja Milutina Milankovića, 28. maj 2024, Beograd

Udruženje "Milutin Milanković" organizuje svečani skup povodom obeležavanja 145-te godišnjice rođenja Milutina Milankovića. Skup će će biti održan 28. maja 2024. godine u svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu (Bulevar kralja Aleksandra 73) sa početkom u 17 časova.

detaljnije

Naučno-stručni skup "Informatika 2024", 27. maj 2024, Beograd

Društvo za Informatiku Srbije organizuje jednodnevni naučno-stručni skup "Informatika 2024". Skup će biti održan u ponedeljak, 27. maja 2024. godine od 11 do 12.30 časova u hibridnoj formi: uživo u Privrednoj komori Srbije, Beograd (Resavska 15, sala 1 u prizemlju) i onlajn putem linka:
https://zoom.us/j/99333418950?pwd=MWhDaXpVMzJ1bUtYT0pnM1JQdnBvUT09

PROGRAM SKUPA
 
11:00 Otvaranje skupa
 
Predavanja:
 
Filip Vidojević, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
„Uticaj lokalne pretrage na kvalitet rešenja kod klasterovanja na kompleksnim mrežama metodom promenljivih okolina“
 
Marko Vještica, Fakultet tehničkih nauka Univeziteta u Novom Sadu
„Pristup specifikaciji i generisanju fleksibilnih procesa proizvodnje u Industriji 4.0 zasnovan na inženjerstvu vođenom modelima”
 
Bojan Prerad, Senior claud Solution Architect, Microsoft Srbija
Novosti iz Microsoft Srbija
 
Ivan Mladenović, channel manager Serbia CheckPoint
“Uticaj AI na sajber bezbednost”
 
Dragan Tanasković, poslovni direktor CDT u PKS
“Program CDT u PKS u domenu digitalne transformacije, inovacije i veštačke inteligencije”
 
Učešće na skupu je besplatno. Više informacija o skupu i apstrakti predavanja dostupni su na sajtu stranici
https://dis.org.rs/aktivnosti/informatika-2024-i-skupstina-dis/

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 23. maj 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 23. maja 2024, sa početkom u 17.15.

Predavač: Jelena Đorđević. Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno - matematički fakultet, Institut za matematiku i informatiku

Naslov predavanja: NUL KARTANOVE NORMALNE IZOFOTNE I NORMALNE SILUETNE KRIVE U PROSTORU MINKOVSKOG E_1^3
 
Apstrakt:  
Na predavanju će biti predstavljen rad "On null Cartannormal isophotic and normal silhouette curves on a timelike surface in Minkowski 3-space", autora E. Nešović, J. Đorđević, U. Ozturki E. Ozturk. Izofotne i siluetne krive igraju važnu ulogu u diferencijalnoj geometriji krivih i površi. Takve krive imaju značaj ne samo u teoriji vizualizacije i vizuelnoj psihofizici, već i u računarski podržanom geometrijskom dizajnu.
 
Uvodimo uopštene Darbuove repere duž nul Kartanove krive koja leži na vremenskojpovrši u prostoru Minkovskog i defnišemo nul Kartanove normalne izofotne i normalne siluetne krive uz pomoć vektorskog polja koje leži u normalnoj ravni krive i pripada njenom uopštenom Darbuovom reperu prve vrste. Proučavamo nul Kartanove normalne izofotne i normalne siluetne krive sa konstantnom geodezijskom krivinom i konstantnom geodezijskom torzijom. Dobijamo parametarske jednačine njihovih osa i dokazujemo da su takve krive nul Kartanove helise ili nul Kartanove kubne krive. Posebno, pokazujemo da nul Kartanove normalne izofotne krive sa konstantnom geodezijskom krivinomi konstantnom geodezijskom torzijom imaju značajnu osobinu da su uopštene helise, relativno normalne iskošene helise i izofotne krive u odnosu na istu osu.
 
Link za pristup sastanku:
https://zoom.us/j/97657254815?pwd=ZUNVWk5yYUdoazFrek53L3grOGkwQT09
 
Meeting ID: 976 5725 4815
Passcode: 683034

detaljnije