Aleksandar Veljković, izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Obaveštenje о raspisivanju konkursa- decembar 2- 2023

Obaveštenje о raspisivanju konkursa- decembar 2- 2023

detaljnije

Studentski seminar, 28. decembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. decembra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 11 časova.
 
Predavač: Dobrica Jovanović, Massachusetts Institute of Technology
 
Naslov predavanja: REMZIJEVI PROBLEMI U NEKOMUTATIVNIM GRUPAMA
 
Apstrakt:
Neka je G konačna grupa čije elemente bojimo u k boja. Za kakve grupe G se uvek mogu pronaći elementi x, y, z tako da važi da su x, y, z, yz, zy, zx, xz, xy, yx istobojni i različiti? Tokom predavanja, prikazaćemo rešenje ovog problema, naglašavajući glavne ideje i motivacije. Videćemo kako su ideje iz Furijeove analize korisne za ovakav tip problema, koristeći Rotovu teoremu kao primer. Prikazaćemo i kako proširujemo Furijeovu analizu na nekomutativne grupe. To nam omogućava da pokažemo da nekomutativne grupe imaju kvazislučajnu strukturu za triplete (x, y, xy), gde je, u poznatom radu Gauersa, odstupanje od slučajne strukture okarakterisano najmanjom dimenzijom D netrivijalne reprezentacije grupe G. Potom, oslanjajući se na radove Bergelsona, Taa, i Ostina, prikazujemo kako možemo da generalizujemo te ideje da dobijemo odgovarajuću kvazislučajnu strukturu kvarteta (x, y, xy, yx). Nakon toga, u finalnom koraku dobijamo da za dovoljno veliko D uvek možemo naći takve x, y, z specifično, donja ocena za D je polinomska po k. Ako vreme dozvoli prodiskutovaćemo generalizacije ovog problema na druge strukture kao npr. Folkmanova teorema u nekomutativnim grupama.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 28. decembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. decembra 2023. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Tijana Šukilović, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: INTEGRABILNOST GEODEZIJSKOG TOKA LEVO-INVARIJANTNE SUB-RIMANOVE METRIKE NA HAJZENBERGOVOJ GRUPI
 
Apstrakt: Poznato je da je Hajzenbergova grupa najjednostavniji primer sub-Rimanove mnogostrukosti. Na predavanju će biti reči o geodezijskim tokovima levo-invarijantne Carnot-Carathéodory metrike i odgovarajućim Hamiltonovim sistemima. Poznato je da je takav sistem super-integrabilan ako je metrika definisana na levo-invarijantnoj distribuciji. Međutim, postoji i druga klasa invarijantnih tokova koji odgovaraju levo-invarijantnoj metrici na desno-invarijantnoj distribuciji. Taimanov je 90-tih godina pokazao da je ovakav sistem integrabilan u slučaju trodimenzione Hajzenbergove grupe, a na predavanju će biti pokazano da ovo važi i u proizvoljnoj dimenziji.
 

Napomena: Seminar je moguće pratiti i onlajn. Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon sto se ulogujete): https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

detaljnije

Seminar za simplektičku topologiju, 28. decembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. decembra 2023. godine, u sali 840 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Filip Živanović, Simons Center for Geometry and Physics, Stony Brook

Naslov predavanja: FILTRACIJE NA KOHOMOLOGIJI INDUKOVANE FLOROVOM TEORIJOM

Detaljnije: U ovom predavanju bavićemo se simplektičkim mnogostrukostima koje dopuštaju pseudoholomorfne C*-dejstva i koje su sopstvene iznad konveksne baze. Primeri ovih prostora uključuju simplektične redukcije od R^2n, kao što su toričke mnogostrukosti i mnoge rezolucije singulariteta. Objasniću kako Florova teorija konstruisana pomoću ovih C*-dejstava indukuje filtraciju na (kvantnoj) kohomologiji ovih mnogostrukosti, dobijene kao tip spektralne invarijante. Činjenica da potiču iz C*-dejstva čini ih donekle izračunljivim u praksi, što ćemo videti kroz primere. Ako vreme dozvoli, uporedićemo ovu filtraciju sa drugim poznatim filtracijama koje postoje na kohomologiji ovih prostora. Tema ovog predavanja je zasnovana na zajedničkom radu sa Aleksandrom Riterom.

detaljnije

Konkurs za nagrade Matematičkog instituta SANU za studente doktorskih, master i osnovnih studija, rok za prijavu 22. mart 2024.

Raspisani su ovogodišnji konkursi za Nagrade Matematičkog instituta SANU za studente doktorskih, master i osnovnih studija. Rok za podnošenje predloga je 22. mart 2024. Više informacija može se naći na sajtu Instituta http://www.mi.sanu.ac.rs/ u sekciji Vesti.

detaljnije

Konferencija ʼVeštačka inteligencijaʼ, 26-27. decembar 2023.

U utorak, 26. decembra 2023. i sredu 27. decembra 2023. održaće se konferencija ʼVEŠTAČKA INTELIGENCIJAʼ u organizaciji Odeljenja tehničkih nauka SANU i Matematičkog instituta SANU. Konferencija se održava u prostorijama SANU i Matematičkog instituta SANU.

Više informacija o konferenciji može se naći na sajtu
https://www.mi.sanu.ac.rs/~ai_conf/index.html

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 29. decembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 29. decembra 2023. godine, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Predavač: Filip Živanović, Simons Center for Geometry and Physics, Stony Brook
 
Naslov predavanja: SYMPLECTIC C*-MANIFOLDS
 
Apstrakt: n this talk we will talk about symplectic manifolds that admit pseudo-holomorphic C*-actions. Examples of these spaces include toric manifolds, and many resolutions of singularities. I will explain how Floer theory with data obtained from these C*-actions induce filtration on cohomology of these manifolds, and show how we can compute these through examples.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 28. decembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 28. decembra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku u Novom Sadu.

Predavač: Milena Radnović, MI SANU i Univerzitet u Sidneju, Australija

Naslov predavanja: PERIODIČNE TRAJEKTORIJE I TOPOLOGIJA INTEGRABILNOG BOLCMANOVOG SISTEMA
 
Apstrakt: Razmatraćemo Bolcmanov sistem koji odgovara kretanju u poluravni u prisustvu gravitacionog polja, s bilijarskim odbijanjem o granicu. Daćemo geometrijski opis kaustika i izvesti analitičke uslove za periodičnost. Topologija faznog prostora je opisana pomoću Fomenkovih grafova. Rezultati su dobijeni u saradnji sa Šonom Gasiorekom s Kalifornijskog politehničkog državnog univerziteta.
 
Napomena:
Seminar je moguće pratiti i onlajn. Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

detaljnije

Seminar Katedre za verovatnoću i statistiku, 27. decembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 27. decembra 2023. godine, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17.15.
 
Predavači: Damjan Krstajić
 
Naslov predavanja: MNOŠTVO PODATAKA U NAUCI JE OZBILjAN PROBLEM
 
Apstrakt: Temelji današnje naučne metodologije u statistici su postavljeni prvom polovinom 20. veka, kada nije bilo ni računara, ni puno podataka na raspolaganju. Statistički metodi koji su nam danas dostupni nisu koncipirani da se nose sa velikom količinom podataka. To predstavlja ozbiljan problem za današnju nauku, a malo ljudi je toga svesno. Ovo viđenje smo već izneli u formi naučno popularnog članka ʼʼBig Dataʼ podaci: Koračanje naučnoj istini ili statistička klopka u moru informacija?ʼ (link https://www.danas.rs/zivot/nauka/big-data-podaci-koracanje-ka-naucnoj-istini-ili-statisticka-klopka-u-moru-informacija/), a tokom izlaganja ćemo stručnije prodiskutovati problematiku.

Link za više informacija o predavacu:
https://www.statcentar.com
Predavanje je moguće pratiti i onlajn putem linka

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93902924625?pwd=eENWUVhDWU1iWUVmN0J6c0hHQldvUT09

Meeting ID: 939 0292 4625
Passcode: 559388

detaljnije

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti