Odluke o radu tokom vanrednog stanja

Počev od 15. 3. 2020. godine, rad na Matematičkom fakultetu je potpuno prilagođen uslovima vanrednog stanja.

detaljnije

Kontakti tokom vanrednog stanja

Brojevi telefona fiksne mreže (011) objavljeni na sajtu fakulteta neće biti dostupni za vreme vanrednog stanja. Svakog radnog dana, u periodu od 9 do 13 sati, su aktivni sledeći kontakti:

Studentska služba:
telefon 064 865 0003, e-adresa studentska[at]matf.bg.ac.rs

Odnosi sa javnošću i opšte informacije:
telefon 064 865 0085, e-adresa pr[at]matf.bg.ac.rs

detaljnije

Otkazani sastanci svih seminara na Matematičkom institutu SANU do 30. aprila 2020.

Na osnovu odluke Izvršnog odbora MI SANU od 12. marta 2020. godine, zbog zdravstvene situacije prouzrokovane širenjem virusa Covid 19, otkazani su svi najavljeni seminari na MI SANU počev od 13. marta do 30. aprila 2020. Novi termini planiranih predavanja biće naknadno objavljeni.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 20. mart 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 20. marta 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Tanja Davidović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MATHEURISTIKE-HIBRIDI IZMEЂU METAHEURISTIČKIH I EGZAKTNIH METODA

Apstrakt:
Problemi optimizacije se obično formulišu u obliku mešovitih celobrojnih programa (Mixed Integer Programs, MIP) i rešavaju se različitim egzaktnim rešavačima (CPLEX, Gurobi, itd.). Medjutim, za većinu realnih instanci problema egzaktne metode zahtevaju previše vremena i memorije, pa se obično umesto njih primenjuju metaheuristike. One predstavljaju uopštene algoritme za optimizaciju date ciljne funkcije iterativnim generisanjem novih ili poboljšanjem postojećih rešenja. Uopštenost podrazumeva da se u opisu metaheurističkog algoritma ne koriste apriori znanja o konkretnom  problemu optimizacije, već se oni definišu kao skup koraka (recept) o tome kako treba manipulisati rešenjima problema u cilju dobijanja što kvalitetnijih konačnih rezultata. Samim tim omogućena je primena ovih metoda na različite optimizacione probleme, ali je njihova velika mana što ne mogu da garantuju kvalitet konačnih rešenja. Među uopštenim heuristikama, posebno mesto zauzimaju 0-1 MIP metode, tzv. matheuristike. Ove metode su hibridi između metaheurističkih metoda i egzaktnih rešavača za MIP probleme. Glavna ideja koja se krije iza ove hibridizacije je dekompozicija polaznog problema tako što se upotrebom metaheurističkih pravila generišu potproblemi koji se onda rešavaju egzaktnim rešavačem. U okviru predavanja detaljno će biti prikazane tri metode iz literature kod kojih se kao metaheuristika koristi metoda promenljivih okolina (ili njene varijacije). To su grananje kroz promenljive okoline (Variable Neighborhood Branching, VNB,), metoda promenljivih okolina sa dekompozicijom za 0-1 MIP (Variable Neighborhood Decomposition Search for 0-1 MIP, VNDS-MIP) i metoda pretrage okolina promenljivim intenzitetom (Variable Intensity Neighborhood Search, VINS). Najvažnija osobina matheuristika je što se, pod određenim uslovima, mogu smatrati egzaktnim metodama.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 17. mart 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 17. marta 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Prof.dr Rajko Bukvić, naučni savetnik u penziji

Naslov predavanja: CITATNA ANALIZA, NAUKOMETRIJSKI POKAZATELjI I ALTMETRIKA

Apstrakt:
U radu su prikazani osnovni pojmovi i osnovne metrike (statistike) koje se koriste u naukometrijskim analizama naučne produkcije. Najpre se definiše pojam citiranja, na kome se sve te analize po pravilu zasnivaju, a zatim je dat pregled različitih impakt-faktora – IF2, IF5, h-indeks, g-indeks itd. (za autore, publikacije i institucije) i ajgenfaktora (eigenfactor), kao najznačajnijih bibliometrijskih pokazatelja koji se u tim analizama koriste. Kao reprezentativne baze istaknute su, pored uobičajenih i najčešće korišćenih Web of Science, Scopus i sl., takođe i SSRN, RePEc, kao izuzetno značajne za istraživače iz oblasti društveno-humanističkih, odnosno ekonomskih nauka. Posebno se ukazuje na izbor i ograničenja baza u kojima su relevantni izvori predstavljeni, s obzirom na njihov obuhvat (neslavan primer srpske baze SCIndeks). Na kraju rada prikazani su i osnovni pojmovi i pokazatelji altmetrike, kao novije oblasti, u kojoj se pored standardnih pokazatelja koriste i spominjanje na blog postovima, broj čitanja na Mendeley-u, „šerovanja” na Facebook-u, i tvitovi, a u nekim slučajevima i pominjanja u vodećim medijima i političkim (državnim) dokumentima.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 12. mart 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 12. marta 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Tijana Šukilović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: HAJZENBERGOVA EKSTENZIJA

Apstrakt:
U predavanju će biti predstavljena konstrukcija kojom se n-dimenziona Liova algebra proširuje za dve dimenzije tako da je jedna nova ne-nula Liova zagrada upravo Hajzenbergova. Može se pokažati da je ovakvo proširenje takodje Liova algebra. Ova konstrukcija je u nešto opširnijem obliku prvi put opisao Mabarakzyanov 1963. godine u radu kojem klasifikuje rešive Liove algebre nižih dimenzija. U nedostatku boljeg termina, konstrukciju ćemo nazvati Hajzenbergova ekstenzija. U predavanju će biti razmatrana specijalna svojstva koje imaju algebre dobijene opisanom ekstenzijom, a posebna pažnja će biti posvećena 4-dimenzionom slučaju.

detaljnije

Dobrodošli na Matematički fakultet!

Da li znate da se na Matematičkom fakultetu možete školovati za neka od najperspektivnijih zanimanja, posmatrano u globalnim okvirima?

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 13. mart 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 13. marta 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Marija Šegan-Radonjić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRETHODNICI ODELjENjA ZA MATEMATIKU MATEMATIČKOG INSTITUTA U BEOGRADU

Apstrakt:
U literaturi preovlađuje stav da je Veće Matematičkog instituta SAN, koje je osnovano 1946. godine kao naučno-upravno telo instituta, proisteklo iz rada tzv. Kluba matematičara, neformalne matematičke organizacije Beogradskog univerziteta pokrenute 1926. godine. Takođe, smatra se da je Odeljenje za matematiku Matematičkog instituta, koje počinje sa radom 1961. godine, proizašlo iz delovanja pomenutog Veća. Otuda će u izlaganju biti učinjen pokušaj da se na temelju građe Arhiva Srbije, Arhiva SANU i arhiva Matematičkog instituta SANU, koja je nedavno digitalizovana i učinjena dostupnom (https://misanuarc.omeka.net/), rekonstruiše proces uspostavljanja Odeljenja za matematiku Matematičkog instituta u hronološkom okviru od 1926. do 1961. godine. Cilj izlaganja je da se istraži pitanje postojanja kontinuiteta razvoja putem analize strukture i organizacije rada Kluba matematičara, Veća Matematičkog instituta SAN i Odeljenja za matematiku u datom vremenskom periodu. Pored toga, ideja izlaganja je i da podstakne razmišljanja i procene o uticaju ovih organizacija ili naučnih tela na razvoj prosvete i nauke u Srbiji i Jugoslaviji krajem 19. i početkom 20. veka. U izlaganju će se za interpretaciju i predstavljanje prošlosti koristiti principi i alati digitalizacije kulturnog nasleđa.

Važno obaveštenje: Predavanje na Odeljenju za matematiku najavljeno za 13. mart 2020 je otkazano, a novi termin predavanja biće blagovremeno objavljen.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 10. mart 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 10. marta 2020. u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Milena Jovanović, Astronomska opservatorija u Beogradu

Naslov predavanja: DINAMIČKO MODELOVANjE BLISKIH GALAKSIJA

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 10. mart 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 10. marta 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Prof.dr  Vladimir Brusić, Li Dak Sum Chair of Computer Science, University of Nottingham Ningbo China

Naslov predavanja: CLASSIFICATION OF FIVE CELL TYPES FROM PBMC SAMPLES USING SINGLE CELL TRANSCRIPTOMICS AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Apstrakt:
We used 27 human single cell transcriptomics (SCT) data sets to develop an artificial neural network (ANN) model for classification of Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC). We demonstrated that highly accurate models for classification of PBMC subtypes can be developed by combining multiple independent data sets to form training data sets. A significant data preparation effort was needed for building predictive models. Using a data set of ~120,000 single cell instances we showed the accuracy of classification of PBMC call of ~90%. Optimization techniques and addition of new high-quality data sets for model training are expected to improve PBMC subtype classification accuracy. The exclusion of genes that have zero transcript expression and the addition of new files with 32 cycles of training and testing has improved classification accuracy to ~92%.

Kratka biografija predavača:
Dr. Vladimir Brusić is a Li Dak Sum Chair Professor in Computer Science at the University of Nottingham Ningbo China. He is an adjunct professor at Boston University (USA). He studied at University of Belgrade, Serbia, La Trobe University (Australia), Royal Melbourne Institute of Technology (Australia), and Rutgers University (USA). Professor Brusić had previously held senior research or academic positions internationally, including Dana-Farber Cancer Institute (USA), University of Queensland (Australia), Institute for Infocomm Research (Singapore) and Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (Australia). He published more than 200 scientific and technology articles that have attracted more than 14,000 citations and has published two patents related to medical diagnostics and vaccine design. Prof. Brusić has worked in AI and Knowledge Management for nearly 30 years. He developed new AI solutions for vaccine research, immunology, infectious disease, autoimmunity and cancer research and is currently working in Digital Health.

detaljnije