Spisak tema master radova odobrenih na 365. sednici NNV-a održanoj 25.10.2019. godine.

Spisak tema odobrenih na sednici NNV-a održanoj  25.10.2019. godine.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 29. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 29. oktobra 2019, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Dušan Marčeta, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: DO MESECA I NAZAD - 50 GODINA KASNIJE

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 29. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 29. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavači: Miodrag Živković, Marko Carić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: EFIKASNI POSTUPAK ZA ODREĐIVANjE BROJA NEEKVIVALENTNIH BULOVIH I VEKTORSKIH INVERTIBILNIH BULOVIH FUNKCIJA ZA ČETIRI GRUPE TRANSFORMACIJA ULAZA, ODNOSNO IZLAZA

Apstrakt: Analizira se broj U(n) neekvivalentnih Bulovih funkcija od n promenljivih i broj V(n) neekvivalentnih vektorskih Bulovih funkcija od n promenljivih sa n izlaza, kada na ulaz i izlaz deluje jedna od četiri grupe transformacija: permutacije promenljivih, permutacije i komplementiranje, invertibilne linearne i invertibilne afine transformacije. Problem je suštinski rešen pre oko 50 godina određivanjem izraza za ciklusne indekse ove četiri grupe, pošto je određivanje U(n) i V(n) kada se zna ciklusni indeks na prvi pogled jednostavno. Međutim, sve do nedavno većina brojeva U(n) i V(n) je određena samo za male vrednosti n, do 6, jer su izrazi za ciklusne indekse vrlo složeni. Problem je praktično rešen uprošćavanjem i uniformisanjem sva četiri izraza za ciklusni indeks, i korišćenjem odgovarajućih prethodno izračunatih tabela. Na taj način pomenuti brojevi izračunati su za vrednosti n koje prelaze 30.

detaljnije

Potpisan Sporazum o naučno-istraživačkoj saradnji između Matematičkog fakulteta u Beogradu i Microsoft razvojnog centra u Srbiji

Sporazum o naučno-istraživačkoj saradnji između Microsoft razvojnog centra u Srbiji i Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je jedina saradnja na ovako visokom nivou između kompanije Majkrosoft i jednog fakulteta u Evropi, sa izuzetkom Univerziteta u Kembridžu.

Ova saradnja u svojoj suštini podrazumeva finansiranje naučnih istraživanja za studente doktorskih studija. Pored toga, Microsoft razvojni centar će doktorantima omogućiti da svoja istraživanja obavljaju na najsavremenijim tehnologijama, radeći zajedno sa Microsoft inženjerskim razvojnim timovima i uz nadzor svojih akademskih mentora, profesora sa Matematičkog fakulteta.

Razvojni centar će stipendistima obezbediti i svu neophodnu infrastrukturu za uspešno razvijanje i realizovanje projekata, od najsavremenije računarske opreme do pristupa bazama podataka na kojima se realizuju istraživanja, uključujući hardver za kompleksne proračune, opremu, softver, izvore podataka, kao i ekspertizu tima Centra.

Dodatno, učesnici programa imaće mogućnost da prisustvuju relevantnim naučnim i istraživačkim konferencijama koje se bave temama njihovih projekata, kao i da posete druge razvojne centre Microsofta u svetu.

Microsoft razvojni centar u Srbiji je tokom svojih godina postojanja u našoj zemlji postao centar izvrsnosti za najnaprednije tehnologije, koje upravo ovde u Beogradu, kreiraju naši inženjeri. Razvoj novih tehnologija u oblasti veštačke inteligencije, pozicionirao nas je među najuspešnije Microsoft razvojne centre u svetu. Svih ovih godina nastojimo da budemo pouzdan partner obrazovnom sistemu u našoj zemlji i pružimo podršku akademskoj zajednici. Ovaj projekat predstavlja veoma značajan deo tih nastojanja“ – rekao je dr Igor Ilić, koji radi na poziciji Chief Data Scientist u Microsoft razvojnom centru u Srbiji.

„Matematički fakultet je jedna od najvažnijih obrazovnih institucija u zemlji prepoznatljiva po kvalitetu matematičara i informatičara koje školuje. Već decenijama negujemo tradiciju veštačke inteligencije u istraživačkom radu i obrazovanju, a na naučnim seminarima iz ove oblasti na našem fakultetu okupljaju se kolege sa različitih akademskih institucija i iz industrije. Očekujemo da će kroz ovaj projekat doći do plodonosne razmene vrhunskih inženjerksih praksi i izazovnih problema sa jedne strane i najmodernijih akademskih znanja i metoda sa druge.“ – rekao je dr Mladen Nikolić, docent na Matematičkom fakultetu.

U prvoj fazi programa, teme na kojima će doktoranti raditi u Razvojnom centru biće fokusirane upravo na oblast veštačke inteligencije, koja danas pruža mnogobrojne mogućnosti i primenu u gotovo svim oblastima i industrijama.

Jedna od oblasti koja će biti obuhvaćena projektom je takozvana apstraktna sumarizacija teksta, odnosno prepričavanje dužih tekstova ljudski razumljivim jezikom. Reč je o oblasti koja je još uvek nedovoljno proučena, a koja bi daljim istraživanjima i usavršavanjem mogla imati izuzetno široku primenu.

Cilj programa je da se iz ove saradnje kreiraju naučni radovi i istraživanja koji će biti publikovani u najeminentnijim naučnim časopisima i predstavljeni na konferencijama i stručnim skupovima, što bi dugoročno trebalo da pomogne Microsoft razvojnom centru i Matematičkom fakultetu (ali i čitavom Beogradskom Univerzitetu) da se pozicioniraju kao vodeće istraživačke institucije u oblasti veštačke inteligencije u širem regionu. Dodatno, ovaj program ima za cilj i da podrži dalju modernizaciju obrazovnih programa na Matematičkom fakultetu.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 24. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 24. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa seminarom Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama.

Predavač: Velibor Bojković, Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme, Caen, France

Naslov predavanja: BERKOVIČEVA ANALITIČKA LINIJA (KRATAK UVOD U ANALITIČKU GEOMETRIJU NAD NEARHIMEDOVIM POLjIMA)

Apstrakt: Ukoliko je k nearhimedovo kompletno polje, topologija indukovana normom je totalno nepovezana, tako da mnogi principi klasične kompleksne geometrije (kao što je analitičko proširenje) ne mogu da se direktno primijete/definišu prateći njihove definicije u kompleksnoj geometriji. Kroz konstrukciju Berkovičeve analitičke linije nad poljem k, pokušaćemo da prikažemo jedan relativno noviji pristup analitičkoj geometriji nad k koji je uspio da nadomjesti gore pomenute topološke nedostatke i koji omogućava da se pronađu mnogi analogoni klasičnih rezultata kompleksne analitičke geometrije. Ukoliko vrijeme dozvoli, na kraju ćemo se osvrnuti na generalni opis k-Rimanovih površi.

detaljnije

Putujući studentski sajam, 23. oktobar, 2019.

Univerzitet u Beogradu, u saradnji sa Campus France, francuskom agencijom koja se bavi promocijom francuskog visokog obrazovanja, mobilnošću i prijemom inostranih studenata, i Francuskim institutom u Srbiji, organizuje jubilarni 10. “Putujući studentski sajam“, koji će se održati u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, u sredu 23. oktobra 2019. godine, sa početkom u 9:30.

Program sajma

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 25. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 25. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14 časova.

Predavač: Xiao-Jun Yang, State Key Laboratory for Geomechanics and Deep Underground Engineering, China University of Mining and Technology, Xuzhou, China

Naslov predavanja: NEW NON-CONVENTIONAL METHODS FOR QUANTITATIVE CONCEPTS OF ANOMALOUS RHEOLOGY

Apstrakt: In this report, we address the general calculus operators with respect to another functions containg the power-law and exponential functions. The Boltzmann-type superposition principles for the anomalous linear viscoelasticity are considered for the first time. The new technologies are as non-conventional tools proposed to extend the quantitative concepts of anomalous rheology for solid mechanics.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 24. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 24. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15. U pitanju je zajednički sastanak sa KGTA seminarom.

Predavač: Ioana-Claudia Lazar, Politehnica University of Timisoara, Romania

Naslov predavanja: MINIMAL DISC DIAGRAMS IN 5/9-COMPLEXES

Apstrakt: We introduce and study two combinatorial curvature conditions on a simplicial complex. The first one is called the 5/9-condition. We give hereby an application of another combinatorial condition, called 8-location, introduced by Damian Osajda. We prove the minimal filling diagrams lemma for 5/9-complexes.Then we show that the 5/9-condition on a simplicial complex implies the Gromov hyperbolicity of its universal cover. The second condition is called t-uniformness. We prove that the lengths of spheres in t-uniform complexes are the terms of certain Lucas sequences. We find optimal constants for the linear isoperimetric inequality in the hyperbolic case.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 22. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 22. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16 časova.

Predavač: Danko Jocić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: INEQUALITIES FOR (σ-ELEMENTARY OPERATORS AND GENERAL) INNER PRODUCT TYPE TRANSFORMERS IN NORM IDEALS OF COMPACT OPERATORS

Apstrakt

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 22. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 22. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Tibor Lukić, Fakulet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: ENERGY MINIMIZATION MODELS IN TOMOGRAPHY IMAGE RECONSTRUCTION

Apstrakt: Energy minimization models are often used in many image processing problems. The basic concept of this approach will be presented and discussed. Incorporating a priori information about the solution into the energy minimization model is called regularization. Special focus will be devoted to the development and analysis of possible regularization functions. The parallel beam projection geometry in tomography image reconstruction will be considered and the corresponding energy minimization model will be analysed. Often used regularizations, but also recently proposed ones, for tomography reconstruction will be discussed.

detaljnije