Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 30. maj 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 30. maja 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Nataša Mišić, Istraživačko-razvojni institut Lola, Beograd

Naslov predavanja: POREKLO I EVOLUCIJA GENETSKOG KODA

Apstrakt: Sinteza proteina tokom procesa translacije je suštinski i centralni biološki proces u živoj ćeliji i istovremeno je krajnji i najkompleksniji korak protoka genetske informacije. Mikrobiološke filogenetske studije su otkrile da je proces translacije bio visoko razvijen u korenu univerzalnog filogenetskog stabla, čak i u poređenju sa jednostavnijim procesom transkripcije, dok moderni tip mehanizma replikacije genoma još uvek nije postojao na tom nivou. Činjenica da je translacioni aparat bio najrazvijeniji sistem obrade informacija u korenu univerzalnog stabla, čini translaciju i ujedno genetski kôd kao najjednostavniji apstraktni opis ovog procesa, jednim od glavnih okvira za razumevanje porekla života iz abiotskog okruženja.

Skoro dosledna univerzalnost genetskog koda se smatra jednom od njegovih najistaknutijih karakteristika i dokazom jedinstva porekla organskih oblika, dok se njegova varijabilnost u nuklearnom i organelnom (hloroplastnom i mitohondrijalnom) genomu u novije vreme smatra pokazateljima donekle različitih dejstvujućih mehanizama oblikovanja genetskog koda u fazi nastajanja (drevna epoha) i evolucije (savremena epoha). Na različitost ove dve faze ukazuje i postojanje masenih ravnoteža u univerzalnom genetskom kodu (faza nastajanja), a koje su u varijetetnim genetskim kodovima gotovo u svim slučajevima narušene (faza evolucije). Zbog velikog značaja razumevanja različitosti prirode mehanizama u pomenute dve faze, pravilnosti vezane za masene ravnoteže su detaljnije analizirane.

detaljnije

Zlatko Lazović, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Skupovi u SANU u okviru manifestacije 'Maj mesec matematike', 28. i 29. maj 2019.

U okviru manifestacije "Maj mesec matematike", u utorak i sredu 28. i 29. maja 2019, Matematički institut i SANU organizuju dva skupa.

DAN POSVEĆEN MILUTINU MILANKOVIĆU (THE MILANKOVIĆ DAY),
utorak, 28. maj, sala 2 SANU sa početkom od 10 časova

Program skupa

DAN POSVEĆEN FONDOVIMA ZA FINANSIRANjE NAUKE,
sreda 29. maj, svečana sala SANU sa početkom od 10 časova

Program skupa

detaljnije

Stipendija za doktorske studije iz oblasti algebarske geometrije na Univerzitetu u Ljubljani

Na Fakultetu za matematiku i fiziku Univerziteta u Ljubljani raspisan je konkurs za stipendiju za doktorske studije iz oblasti algebarske geometrije. Prve dve godine doktorskih studija biće finansirane od strane Nacionalne agencije za istraživanje u Sloveniji (Slovenian Research Agency) kroz istraživački projekat Commuting matrices and Hilbert schemes of points, čiji je rukovodilac prof. Klemen Šivic (klemen.sivic@fmf.uni-lj.si). Naredne dve godine će biti finansirane kroz neki drugi projekat na Katedri za matematiku istog fakulteta.

Detaljnije informacije o ovom konkursu mogu se naći na stranici https://mathhire.org/jobs/745.

Zainteresovani kandidati se mogu obratiti za preporuku prof. Aleksandru Lipkovskom.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 31. maj 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 31. maja 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Siniša Vrećica, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O TOPOLOŠKOJ KOMBINATORICI

Apstrakt: Pokušaćemo nekim primerima objasniti šta su neki od osnovnih objekata i pitanja kao i tehnika topološke kombinatorike. Pokazaćemo kako se prepliću metode topologije sa jedne strane, i kombinatorike i diskretne geometrije sa druge, i kako se rezultati jedne od ovih oblasti primenjuju u onoj drugoj.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 29. maj 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 29. maja 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Livija Cvetićanin, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: ELASTIČNI METAMATERIJALI I NjIHOVA PRIMENA

Apstrakt: Metamaterijali, koji su obično kompoziti, su veštački stvoreni materijali čije se osobine razlikuju od onih koji odgovaraju prirodnim materijalima. Cilj našeg istraživanja je da izradimo elastični metamaterijal koji absorbuje mehaničke vibracije i akustičke talase. Po analogiji sa elektromagnetnim metamaterijalom, koji absorbuje elektromagnetne talase, izrađen je elastični metamaterijal koji u osnovi ima dinamičke absorbere vibracija. To je dvomaseni system povezan elastičnim elementom. Kako je elastično svojstvo elementa koji povezuje mase strogo nelinearno, matematički model je prikazan sistemom dve spregnute nelinearne diferencijalne jednačine sa periodičnom pobudom. U rezonantnom režimu rešenje sistema se pretpostavi u obliku specijalne Ateb (inverzne Beta) funkcije. Na osnovu rešenja jednačina određuje se oblast frekvencija u kojima je moguća absorbuja vibracija u funkciji od stepena nelinearnosti tj. elastičnog svojstva materije. Da bi se potvrdili teoretski dobijeni rezultati vršena su merenja. Odštampan je osnovni material na 3D štampaču u vidu saća (osnovna masa) u koju su postavljene proizvoljno razmeštene kuglice obmotane silikonom i gumom (dinamički absorber). Eksperimentalni rezultati se u velikoj meri slažu sa teorijski dobijenim. Pokazano je da elastični metamaterijal obezbeđuje zaustavljanje akustičkih talasa u određenoj oblasti frekvencija. Otuda se ovi materijalni mogu primeniti za redukciju buke.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 28. maj 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 28. maja 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Anđelka Kovačević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O MILANKOVIĆEVOM DOPRINOSU MATEMATIZACIJI ASTRONOMSKE REGULACIJE DUGOVREMENIH KLIMATSKIH PROMENA NA ZEMLjI

Apstrakt: Milutin Milanković je bio među prvima koji je uočio važnu ulogu periodičnih promena parametara vezanih za Zemljinu putanju na promene klime na njoj (Milanković, 1941). Polazeći od orbitalnih podataka, on je izračunao vremenske serije insolacije kao funkcije geografske širine i godišnjeg doba i pri tome prvi procenio energetski balans na našoj planeti i iz njega izveo očekivane promene u temperaturi. Ovo njegovo istraživanje je poznato kao Milankovićeva teorija klime na Zemlji. Ovde će biti dat opšti pregled glavnih elementa Milankovićeve teorije i njegovog doprinosa razumevanju astronomske kontrole klimatskih procesa na našoj planeti.

detaljnije

Događaj IT@MatF2019, 25.05.2019.

Katedra za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta u saradnji sa studentskom organizacijom OMIKRON  i ove godine organizuje dogadjaj "IT@MatF" na kome će predstavnici vodećih IT kompanija, prijatelja Katedre za računarstvo i informatiku, predstaviti svoje firme studentima Matematičkog fakulteta.

Dogadjaj "IT@MatF2019" biće održan u subotu 25. 5. od 17 časova u VHA (i holu ispred), u prizemlju zgrade PMF na Studentskom trgu: http://poincare.matf.bg.ac.rs/~milan/it_matf/it_at_matf19_v2.pdf Izveštaji sa prethodnih skupova vam mogu dočarati atmosferu: http://www.racunarstvo.matf.bg.ac.rs/?content=saradnja_sa_it_kompanijama

Ove godine svoje prisustvo na dogadjaju potvrdilo je 28 kompanija. U prvom, formalnom delu dogadjaja, predstavnici svih kompanija će u par minuta predstaviti svoju firmu, projekte na kojima rade, kao i ono što nude studentima: prakse, otvorene pozicije, letnje škole, i sl.  U drugom, neformalnom delu, kompanije će u holu ispred VHA postaviti promotivne štandove na kojima će studenti moći da, u direktnom razgovoru sa predstavnicima kompanija, dobiju sve potrebne informacije.

Pozivamo sve studente da dodju i prisustvuju ovom zanimljivom dogadjaju.

 

detaljnije

LETNjA ŠKOLA I KONFERENCIJA IZ SIMPLEKTIČKE TOPOLOGIJE Beograd, 19-23. avgust 2019.

Na Matematičkom fakultetu u Beogradu, od 19. do 23. avgusta održaće se naučni skup "Workshop on Symplectic Topology". Predviđeno je da se na njemu održe i uvodna predavanja u formi letnje škole (namenjene studentima, postdiplomcima i drugima koji žele da se upoznaju sa simplektičkom topologijom), kao uvod u oblast i istraživačka predavanja, kao pregled aktuelnih pravaca trenutnog razvoja oblasti ili prezentacije novih rezultata.

Trenutno se na stranici

http://www.symplectic.math.rs/

nalaze informacije o prošlogodišnjem skupu, a uskoro će biti postavljene i o ovogodišnjem.

Pozivamo zainteresovane da se prijave organizatorima na symplectic(at)math.rs.

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa - maj 2019. godine.

Detaljnije

detaljnije