Seminar za teoriju relativnosti i kosmološke modele, 8. maj 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 8. maja 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.
 
Predavač: Slobodan Ninković, Astronomska opservatorija u Beogradu
 
Naslov predavanja: ZBIJENA ZVEZDANA JATA I NjIHOVO MESTO U UNIVERZUMU
 
Apstrakt: Zbijena zvezdana jata zbog svojih specifičnosti, kao što je njihov veoma sferičan oblik, velika koncentracija zvezda u središnjim oblastima, kao i znatna starost (bar većine onih koja pripadaju Mlečnom putu) i mali udeo hemijskih elemenata čiji su atomi masivniji od atoma vodonika, helijuma i litijuma, izazivaju interes i kosmologa. U ovom prikazu će se nastojati da se bliže osvetli njihova uloga i značaj u kosmologiji, imajući u vidu i neka najnovija otkrića.

Napomena: Seminar je moguće pratiti na daljinu putem linka:
https://matf.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/matf/meeting/download/8b9fe8cfab6a4f83b1b25b586fa0f592?protocolUID=2e5b93e777ae31de47717c284395f414#noRefresh

detaljnije

Odeljenje za mehaniku - mini kurs, 10. maj 2024.

U petak, 10. maja 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU od 14 do 16.30 časova biće održan mini kurs (2 puta 60 minuta sa 15-minutnom pauzom).
 
Predavač: Vojkan Jakšić, McGill University, Montreal
 
Naslov predavanja: MODULAR THEORY: HOW AND WHY
 
Apstrakt: In this mini-course I will review the Tomita-Takesaki modular theory from both mathematical and physical perspective and discuss some recent developments in non-equilibrium quantum statistical mechanics of open quantum systems where this theory has played a central role.
The mini-course is dedicated to the memory of Huzihiro Araki.
See also Araki`s lecture at McGill in the links.
https://www.youtube.com/watch?v=SFlYyGDnp_o
https://www.youtube.com/watch?v=MvxzHjeSshw
 
Napomena:
Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 9. maj 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 9. maja 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Filip Vukojević

Naslov predavanja: WEYL-OVA GRUPA KLASIČNIH LIJEVIH GRUPA
 
Apstrakt:
Među Lijevim grupama posebno mesto zauzimaju kompaktne Lijeve grupe, koje imaju niz vrlo lepih svojstava, od kojih je jedno od bitnijih surjektivnost eksponencijalnog preslikavanja. Za njihovo izučavanje su veoma značajni pojmovi maksimalne Abelove podalgebre i maksimalnog torusa. Mnoga bitna geometrijska svojstva kompaktnih Lijevih grupa, poput njihovih pridruženih orbita se znatno prostije opisuju kada znamo njihovu maksimalnu Abelovu podalgebru i maksimalni torus. Vejlove grupe predstavljaju konačne grupe koje dejstvuju na maksimalnu Abelovu podalgebru i opisuju nam koliko je puta pridružena orbita nekog elementa algebre seče. Na predavanju će pored osnovnih svojstava Weyl-ove grupe biti određene Weyl-ove grupe klasičnih Lijevih grupa U(n), SU(n), SO(n) i Sp(n).
 
Literatura: Wolfgang Ziller, Lie Groups. Representation Theory and Symmetric Spaces, University of Pennsylvania, Fall 2010.
 
Napomena:
Seminar je moguće pratiti i onlajn na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1
 
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

detaljnije

Seminar za veštačku inteligenciju, 8. maj 2024

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 8. maja 2024. sa početkom u 19 časova.
 
Predavač: Nenad Filipović, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu,
 
Naslov predavanja: INTELHEART PLATFORMA ZA RANU DIJAGNOZU SRČANE SLABOSTI
 
Apstrakt:
Srčana insuficijencija (slabost) prepoznata je kao moderna epidemija. Preko 30 miliona ljudi danas boluje od srčane slabosti. Uprkos napretku u terapijama i istraživanju ovo oboljenje i dalje predstavlja značajan društveno-ekonomski problem. Glavni cilj INTELHEART projekta je razvoj, implementacija i procena tačnosti digitalne platforme zasnovane na veštačkoj inteligenciji za ranu i tačnu dijagnozu srčane slabosti u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. INTELHEART projekat kombinuje stručnost iz kliničke prakse sa izvrsnošću u oblasti računarstva, veštačke inteligencije i biomedicinskog inženjeringa kako bi se razvila i primenila kompjuterizovana platforma za podršku odlučivanju pri proceni rizika od srčane slabosti, ranoj dijagnozi i predikciji bolesti srca. INTELHEART platforma se integriše u cloud okruženje koristeći anonimizovane kliničke podatke pacijenata (istoriju bolesti, imidžing podatke, glas kao biomarker, podatke sa sensora na smartwatch i dr.) za razvoj i validaciju sistema za podršku odlučivanju, kako bi se omogućila optimalna terapija i bolji uticaj lekova na razna oboljenja kao što je hipertrofična i dilataciona kardiomiopatija. Specifičan model celog srca zasnovan na metodi konačnih elemenata biće korišćen za predviđanje rada srca za svakog pojedinačnog pacijenta i pružiće dovoljno informacija lekarima kako bi procenili napredak bolesti i efikasnost lečenja. Platforma će biti dostupna lekarima za evaluaciju i validaciju razvijenih tehnologija.
 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Diferencijalne jednačine

Izveštaj  Sažetak

detaljnije

Studentski seminar, 26. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održanu petak, 26. aprila 2024. godine sa početkom u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.
 
Predavač: Aleksa Milojević, ETH Cirih

Naslov predavanja: INCIDECIJE TAČAKA I HIPERRAVNI

Apstrakt: Na ovom predavanju, pričaću o novom kombinatornom pristupu problemu incidencija tački i hiperravni. Preciznije, ukoliko su nam dati skupovi od m tačaka i n hiperravni u prostoru F^d, gde je proizvoljno polje, zanima nas koji je najveći mogući broj incidencija između ova dva skupa. Bez dodatnih pretpostavki, ovaj probem je trivijalan (na primer, ukoliko sve tačke leže na jednoj pravoj, a sve hiperravni sadrže tu pravu, ovaj broj incidencija može ići i do mn). Stoga, prirodno je uvesti pretpostavku opšteg položaja, to jest da ne postoji s hiperravni čiji presek sadrži s tačaka. Uz ovu pretpostavku, pokazaću kako se mogu dobiti oštre ocene za ovaj problem kada je polje konačno. Naš pristup je zasnovan na indukovanim Turanovim problemima i razlikuje se od prethodnih pristupa ovom problemu u R^d koji su koristili tehnike particionisanja prostora. Zato je možda iznenađujuće da se ovim pristupom mogu dobiti prethodno najbolje moguće ocene nad realnim brojevima za mnoge interesantne vrednosti parametara m, n i d.

Materijal u ovom predavanju potiče iz zajedničkog rada sa Benijem Sudakovim i Ištvanom Tomonom.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Jelena Vicanović, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

  • Izveštaj komisije, 23.4.2024. godine, NNV 24.5.2024. godine.
  • Doktorska disertacija: „Uslovi optimalnosti za izoperimetrijske probleme optimizacije sa neprekidnim vremenom“, datum objavljivanja  23.4.2024.
detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 25. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 25. aprila 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Jovana Ormanović

Naslov predavanja: BAKER-CAMPBELL-HAUSDORFF-ova FORMULA

Apstrakt: Čuvena Baker-Campbell-Hausdorff-ova teorema u teoriji Lijevih grupa tvrdi da za dovoljno male X i Y važi log(exp(X)exp(Y))=X+Y+1/2[X,Y]+1/12[X,[X,Y]]-1/12[Y,[X,Y]]+... Pitanjem da li je log(exp(X)exp(Y)) moguće izraziti na pomenuti način bavili su se Campbell (1897), Poincaré  (1899), Baker (1905) i Hausdorff (1906), dok je eksplicitnu formulu, danas poznatu pod nazivom Baker-Campbell-Hausdorff-ova formula, zapravo dao Dynkin (1947). Na predavanju će biti prikazan dokaz Baker-Campbell-Hausdorff-ove formule izložen u knjizi Lie Groups, Lie Algebras and Representations čiji je autor Brian Hall.

Napomena:
Seminar je moguće pratiti i onlajn na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

Registracija za učešće na seminaru je dostupna na: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 26. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 26. aprila 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Milica Milivojević Danas, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Naslov predavanja: O MEŠOVITOJ METRIČKOJ DIMENZIJI GRAFOVA

Apstrakt: U ovom predavanju biće izložena nedavno uvedena grafovska invarijanta, mešovita metrička dimenzija grafova. Posebno interesantan problem ovog istraživanja jeste dobijanje novih opštih donjih granica koje važe za sve povezane grafove određenog reda. U radu su dati i ilustrativni primeri novih i starih donjih granica, za 12 poznatih grafova iz literature, kao i za sve povezane grafove sa 5 čvorova. Pokazano je da su date donje granice dobre, odnosno da se za neke klase grafova poklapaju sa egzaktnim vrednostima. Takođe, prikazano je i poređenje novih donjih granica sa granicama poznatim iz literature. Dalje, razmatrani su ekstremalni problemi grafova koji uključuju mešovitu metričku dimenziju. Razmatra se razlika između mešovite i metričke dimenzije grana, kao i razlika između jake i mešovite metričke dimenzije. Za prvu razliku data je i klasa grafova na kojima se dostiže maksimum date razlike. Zatim su dobijene Nordhaus-Gaddum gornje granice. Takođe je poboljšana, poznata iz literature, Nor donje i gornje granice za zbir i proizvod mešovite metričke dimenzije grafa G i njegovog komplementarnog grafa , kako za proizvoljne tako i za obostrano povezane grafove. Pronađena je klasa grafova na kojima su dostignute ove Nordhaus-Gaddum gornje granice. Takođe je poboljšana, poznata iz literature, Nordhaus-Gaddum gornje granice. Takođe je poboljšana, poznata iz literature, Nor donja granica obostrano povezanih grafova, za zbir i proizvod metričke dimenzije. Na kraju su određene egzaktne vrednosti mešovite metričke dimenzije za grafove oblika točka, torus grafove, kompletno razdvojene i grafove cvetnih latica. Dobijeno je da je mešovita metrička dimenzija, za torus grafove, konstanta, za grafove cvetnih latica da ne zavisi od reda grafa, dok za grafove oblika točka i za kompletno razdvojene grafove da neograničeno raste sa porastom reda grafa.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

 

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 24. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 24. aprila 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Bojan Božić, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PRIMENA DINAMIČKOG MODELOVANjA U ANALIZI BIOLOŠKIH SISTEMA

Apstrakt: Prihvatajući inherentnu složenost bioloških sistema, dinamičko modelovanje predstavlja moćno sredstvo za razumevanje složenih mehanizama fukcionisanja unutar različitih bioloških sistema. Integrišući matematičke formulacije zajedno sa biološkim principima (rasvetljenim i/ili delimično rasvetljenim), dinamički modeli pružaju uvid i omogućavaju razumevanje kako se pojedina kompleksna svojstva bioloških sistema formiraju i menjaju pri promeni različitih uslova, kao rezultat interakcija između pojedinačnih komponenti sistema. Naša istraživanja su usmerena ka rasvetljavanju i razumevanju osnovnih mehanizama koji pokreću odgovore ćelija izazvane lipopolisaharidom (LPS-om) i nude kvantitativni okvir za proučavanje dinamike aktivacije imunskih ćelija i procesa inflamacije. Integracijom eksperimentalnih podataka na ćelijama dobijenim in vitro sa računarskim modelima, možemo dodatno usavršiti naše razumevanje signalnih puteva posredovanih LPS-om i identifikovati potencijalne ciljeve za terapijsko delovanje u inflamatornim i (auto)imunskim poremećajima. U izvesnim slučajevima, ovakav pristup nam omogućava i reoptimizaciju postojećih terapijskih formulacija u cilju poboljšavanja efikasnost.
 
Napomena:
Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

 

detaljnije