Odeljenje za matematiku, 30. jun 2023.

Najavljeno predavanje se odloženo za početak jeseni. Novi termin će biti blagovremeno objavljen.

 

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 30. juna 2023, u sali 301f Matmatičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Luka Milićević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRIBLIŽNI KVADRATNI VARIJETETI

Apstrakt: Prvi netrivijalan rezultat o približnim algebarskim strukturama u aditivnoj kombinatorici je Frajmanova teorema. U kontekstu Furijeove analize višeg reda, sledeća opštija verzija te teoreme pojavljuje se prirodnije: kada god skup A F_ p^n ima bar c|A|^3 aditivnih četvorki, onda postoji potprostor U, veličine |U| O _ c(|A|), takav da je |U A| Ω _ c(|A|). (Kao što je uobičajeno, pod aditivnom četvorkom nazivamo četvorku elemenata (a_1, a_2, a_3, a_4) (F _ p^n)^4 takvu da je a_1 + a_2 = a_3 + a_4.) Dakle, o skupu A sa ovim svojstvom možemo razmišljati kao o približnom potprostoru. Motivisani drugim približnim algebarskim strukturama koje se pojavljuju u Furijeovoj analizi višeg reda, u ovom predavanju ćemo se baviti kvadratnom verzijom ove teoreme. Naime, razmatraćemo koji bi to kombinatorni uslovi bili adekvatni za definiciju približnih kvadratnih varijeteta, a koji bi nam pritom omogućili da dokažemo kvadratnu Frajmanovu teoremu.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Seminar za veštačku inteligenciju, 28. jun 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 28. juna 2023, sa početkom u 19 časova. Sastanak seminara biće posvećen organizaciji Srpske konferencije iz teorije i primena veštačke inteligencije koja bi bila održana 16-18. oktobra 2023 u Beogradu
 
Uvodničarke:
dr Tatjana Davidović, Matematički institut SANU, Beograd
dr Andreja Tepavčević, Matematički institut SANU, Beograd
 
Više informacija: Na sastanku AI Seminara 21. 12. 2022, u okviru razgovora o nastavku AI inicijative zaključili smo da bi mogla da se organizuje nacionalna konferencija iz veštačke inteligencije u 2023 godini. Na Naučnom veću MI SANU prihvaćena je inicijativa za organizaciju ove konferencije u oktobru 2023. Na ovom sastanku očekujemo učešće članova AI inicijative i svih zainteresovanih koleginica i kolega. Očekujemo predloge za učešće u nekom od tela konferencije (Programskom odboru ili Organizacionom odboru). Takođe bi trebalo da zajednički odlučimo kakav bi bio format konferencije, koji bi bili plenarni predavači, predavači koji bi držali tutorijale i o ostalim detaljima organizacije konferencije.
 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 27. jun 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 27. juna 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Predavač: prof.dr Violeta Cvetkoska, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Economics – Skopje, North Macedonia
 
Naslov predavanja: PMEASURING ORGANIZATIONAL ABILITY IN THE WORLD OF FINANCE: UNVEILING INSIGHTS THROUGH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
 
Apstrakt: Data Envelopment Analysis (DEA) has emerged as a prominent non-parametric methodology for measuring efficiency in various industries. In the field of finance, particularly in the banking sector, DEA has gained significant traction as a powerful tool for evaluating banking efficiency. Additionally, measurement of organizational ability is crucial for the banking sector as it enables informed decision-making, enhances operational efficiency, and promotes the overall stability and competitiveness of banks in an increasingly dynamic and demanding industry. During the lecture, we will delve into the practical implementation of DEA, showcasing how it can be utilized to measure and benchmark the organizational ability of banks. Additionally, we will explore the main drivers that influence this ability, shedding light on factors that contribute to or hinder the overall performance of banks in the finance sector. The findings presented in this lecture hold crucial implications for bank management, policymakers, and regulatory bodies, providing valuable insights to inform decision-making processes and strategic actions. Also, these findings serve as a catalyst for further research, encouraging banking professionals and researchers to conduct similar studies and contribute to the advancement of knowledge in the field.
 
Napomene: Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Prijave za upis na osnovne akademske studije su zatvorene

Onlajn prijave za upis na osnovne akademske studije su zatvorene.

Sve prijave kandidata biće obrađene do kraja današnjeg dana 23. juna 2023. godine. Kandidati će biti kontaktirani nakon obrade podataka putem mejla i telefonskim pozivom danas u toku dana.

Podsećamo kandidate da prilikom dolaska na prijemni ispit 28. juna 2023. godine u Hali 1, Beogradskog sajma ponesu svoja indetifikaciona dokumenta (lična karta ili pasoš)

Želimo vam mnogo uspeha!

detaljnije

Prijave za upis na Matematički fakultet zatvaraju se danas u 23:59 časova

Ostalo je još malo vremena za prijavu za upis na osnovne akademske studije. Kandidati se mogu se prijaviti danas do 23:59 časova, tačnije do tog vremena je potrebno da se registruju i popune onlajn formular.

Svi kandidati koji su se prijavili do 23:59 časova 22. juna 2023. godine mogu da nastave da prilažu dokumenta i to mogu da rade sve dok zaposleni u studentskoj službi ne obrade, odnosno provere podatke koje su kandidati popunili/priložili kroz vebprijavu.

Sve prijave biće obrađene do 23. juna do 23:59 časova. Ukoliko je potrebno da se prijava koriguje ili dopuni, prijavljeni kandidati biće obavešteni putem mejla i telefonskim pozivom.

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 22. jun 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 22. juna 2023, sa početkom u 17.15 preko Webex platforme.

Predavači: Ana Irina Nistor (part 1), Marian Ioan Munteanu (part 2)

Naslov predavanja: MAGNETIC GEODESICS AND GENERALISATIONS
 
Apstrakt: We recall the definition and properties of magnetic trajectories on Riemannian manifolds endowed with additional geometric structures. We give some results in almost contact metric ambient manifolds. Then we define the notion of magnetic maps as a harmonic map with potential. More precise, we study the variational problem for the Landau Hall functional for maps. As applications, we consider vector fields and unit vector fields as magnetic maps.
 
Link za Webex:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m7fdef22b2b59afbaeb7fea8a2f990580

detaljnije

Ostalo je još dva dana za onlajn prijavljivanja za upis na osnovne akademske studije

Još dva dana je ostalo do kraja onlajn prijavljivanja za upis na osnovne akademske studije. Prijavljivanje kandidata na konkurs za upis na osnovne akademske studije vrši se isključivo onlajn putem linka

Prijavljivanje je počelo 16. juna 2023. godine i traje do 22. juna do 23:59 časova.

Sve prijave biće obrađene do 23. juna do 23:59 časova. Ukoliko je potrebno da se prijava koriguje ili dopuni, prijavljeni kandidati biće obavešteni putem mejla i telefonskim pozivom.

detaljnije

Otvoreno je onlajn prijavljivanje kandidata na konkurs za upis na osnovne akademske studije

Prijavljivanje kandidata na konkurs za upis na osnovne akademske studije vrši se isključivo onlajn i počinje danas 16. juna 2023. godine i traje do 22. juna 2023. godine.

Za više informacije o upisu na na osnovne akademske studije možete posetiti sajt https://upis.matf.bg.ac.rs/oas/  ili nas kontaktirati putem mejla upis[at]matf.bg.ac.rs i pr[at]matf.bg.ac.rs

detaljnije

Raspisan konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju

Raspisuje se Konkurs za dodelu deset finansijskih podrški za stručno i naučno usavršavanje studenata Univerziteta u Beogradu, koje podrazumeva učešće na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i boravak u inostranstvu u okviru osnovnih, master i doktorskih akademskih studija.

Na Konkurs se mogu prijaviti nezaposleni studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu.
Finansijska podrška u stručnom i naučnom usavršavanju, u neto iznosu od po 30.000,00 dinara po učešću ili boravku, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića.

Rok za podnošenje prijava je od 15. juna do 14. jula 2023. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku u stručnom i naučnom usavršavanju.
Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

detaljnije

Obaveštenje o probnom prijemnom ispitu

Probni prijemni ispit biće održan 17. juna 2023. godine u 10 časova, u prostorijama na četvrtom i petom spratu Matematičkog fakulteta (adresa: Studentski trg 16).


Raspored po salama prijavljenih kandidate možete pogledati na sledećem linku.
Molimo sve kandidate da budu na svojim mestima predviđenim po rasporedu, najkasnije pola sata pre početka probnog prijemnog ispita. Kandidati treba da imaju uz sebe lični dokument sa slikom i pribor za pisanje.

Probni prijemni ispit traje 3 sata, a rezultati probnog prijemnog ispita biće dostupni 18. juna 2023. godine na  sajtu Pripremne nastave.

detaljnije