Odeljenje za matematiku, 25. jun 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 25. juna 2021. sa početkom u 14:15, onlajn i u sali 301f Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Luka Milićević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: INVERZNA TEOREMA ZA FRAJMANOVE MULTIHOMOMORFIZME

Apstrakt:
Neka su G_1,... G_k vektorski prostori konačne dimenzije nad prostim poljem F_p. Neka je Φ  preslikavanje definisano na nekom podskupu A proizvoda G_1 ×...× G_k u neki vektorski prostor H nad F_p. Kažemo da je Φ Frajmanov multihomomorfizam ako je Φ uobičajeni Frajmanov homomorfizam u svakom od glavnih pravaca, naime kada god fiksiramo x_i ∈" G_i za sve vrednosti indeksa i osim nekog d, onda indukovano preslikavanje φ: y_d  ↦ Φ(x_1,..., x_(d-1), y_d, x_(d+1),... , x_k), definisano na svim y_d za koje data k-torka pripada domenu A, ima svojstvo da važi φ(a) + φ(b) = φ(c) + φ(a+b-c) uvek kada a,b,c,a+b-c pripadaju domenu φ.

Ispostavlja se da se Frajmanov multihomomorfizam koji je definisan na gustom podskupu G_1 × ... × G_k nužno poklapa sa nekim multiafinim preslikavanjem iz G_1 × ... × G_k u H na daljem gustom podskupu. U ovom predavanju ćemo reći nešto o dokazu ove činjenice i spomenućemo neke njene primene koje uključuju kvantitativnu inverznu teoremu za Gauersove norme ujednačenosti (u slučaju konačnih vektorskih prostora velike karakteristike). Ovo je zajednički rad sa Timom Gauersom.

Detalji pristupa:
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N
Ukoliko želite samo da gledate predavanje, bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 23. jun 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 23. juna 2021. sa početkom u 19 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa Seminarom za veštačku inteligenciju

Predavač: Tatjana Davidović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PREDSTAVLjANjE PROJEKTA AI4TrustBC

Apstrakt:
Veštačka inteligencija ( AI) i blokčejn ( BC) danas su izuzetno aktuelni pojmovi u  tehnološkom razvoju društva. Svakodnevno se stvaraju I skladište velike količine digitalnih podataka koje nastaju putem internet komunikacija, socijalnih mreža, e-trgovine, e-usluga, u zdravstvu, u školstvu, korišćenjem internet uređaja itd., a ujedno se razvijaju i mehanizmi za njihovu obradu, što zapravo predstavlja veštačku inteligenciju.
Sa druge strane, od pojave kriptovalute bitkoin, koja je bazirana na  BC tehnologiji, ova tehnologija je osim u finansijskom domenu našla svoju primenu u svim porama društva, u poljoprivredi, industriji (farmaceutskoj, mašinskoj, avio, filmskoj, itd), trgovini, između ostalog. Projekat AI4TrustBC, Napredne tehnike veštačke inteligencije za analizu i sintezu komponenata sistema na bazi blokčejn tehnologije (Advanced Artificial Intelligence Techniques for Analysis and Design of System Components Based on BlockChain Technology) spaja ova dva ključna pojma primenjujući standardne i napredne metode veštačke inteligencije ( AI) za razvoj pouzdanih ( Trust) blokčejn ( BC) tehnologija.

 BC je posebno dizajnirana distribuirana struktura za skladištenje podataka, održavana bez nekog trećeg lica od apsolutnog poverenja primenom takozvanog konsenzus protokola. Prednost  BC tehnologije može se videti u situacijama kada postoji potreba za verfikovanim ažuriranjem ("notarisanjem") ili verifikacijom bez treće strane od apsolutnog poverenja da bi se izbeglo postojanje "jedinstvene tačke pucanja (single point of failure)". Praktične primene  BC tehnologije uključuju sve gore navedene  oblasti društvenog života. Glavna pitanja u održavanju  BC baza su sigurnost, privatnost, konzistentnost i smanjenje potrošnje električne energije. Naš cilj je da doprinesemo rešavanju ovih problema primenom standardnih i naprednih  AI alata u koje ubrajamo kako metode nadgledanog i nenadgledanog učenja, tako i razne vrste logičkih sistema i optimizacionih metoda. U predavanju će biti opisane konkretne planirane istraživačke teme i rezultati postignuti za prvih 9 meseci realizacije projekta.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Marije Jelić Milutinović

Odbrana doktorske disertacije Marije Jelić Milutinović: "Kombinatorna  topologija i grafovski kompleksi", biće održana u ponedeljak 21.06.2021.  godine u 17.00 časova, učionica 821.

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 17. jun 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 17. juna 2021. preko Zoom platforme sa početkom u 17:15.

Predavač: Dmitrij Milionščikov, Moskovski državni univerzitet

Naslov predavanja: THE CHARACTERISTIC LIE ALGEBRA OF KLEIN-GORDON EQUATION AND HIGHER SYMMETRIES

Apstrakt: Consider Klein-Gordon  equation written in the form $u_{xy}=f(u)$. We define characteristic Lie algebra  $\chi(f)$ as a Lie subalgebra in the Lie algebra of differential operators generated by two operators $$ X_0=\frac{\partial}{\partial u}, X_f= f\frac{\partial}{\partial u_1}+D(f)\frac{\partial}{\partial u_2}+\dots+D^{n 1}(f)\frac{\partial}{\partial u_n}+\dots,$$ where  $D=u_1\frac{\partial}{\partial u}+u_2\frac{\partial}{\partial u_1}+\dots+u_{n+1}\frac{\partial}{\partial u_n}+\dots$.

The properties of the characteristic Lie algebra  $\chi(f)$ are related to the integrability of Klein-Gordon equation. We are going to discuss characteristic Lie algebras of two integrable cases: sine-Gordon $f(u)=\sinh{h}$ equation and Tzitzeika $f(u)=e^u+e^{2u}$ equation.

Detalji pristupa:
https://zoom.us/j/96428521328?pwd=Z0NGRTdIcWI3N3R3dlQ1RWlsN0wvQT09
Meeting ID: 964 2852 1328
Passcode: 791041

detaljnije

Istraživačka praksa za studente na Matematičkom institutu SANU, rok za prijavu 30. jun 2021.

I ovog leta Matematički institut SANU organizuje istraživačku praksu za studente osnovnih, master i doktorskih studija. Mentori su i ovoga puta za studente osmislili zanimljive teme iz oblasti matematike, mehanike i računarskih nauka.

Osnovni cilj Istraživačke prakse je uvođenje mladih u načni rad i mentorski rad naših saradnika sa njima. Jasno je da su za ovaj vid rada potrebni preduslovi dobrog predznanja, motivisanosti i tehničkih sposobnosti studenata, pa će MISANU izvršiti selekciju kandidata na osnovu:

1. Prijave, uspeha na takmičenjima i studijama, biografije i motivacionog pisma studenata koji se prijavljuju za jedan ili više ponuđenih programa,

2. Intervjua i mišljenja mentora tj. našeg saradnika koji će voditi ponuđeni program koji je student odabrao.

Posebno, za studente koji su stipendisti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za talentovane učenike i posebno uspešne studente, koji su već prepoznati kvalitetni kandidati za buduće istraživače u NIO u Srbiji, dovoljna je samo prijava za neki od ponuđenih programa da bi bili primljeni na Istraživačku praksu.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave tako što će popuniti prijavni obrazac do 30. juna 2021, koji se nalazi na linku:
https://forms.gle/YV3A5bg1npdXrpUz6

U samom obrascu ćete pronaći nazive i kratak opis svih tema, kao i informaciju ko su mentori svake od njih. Maksimalan broj tema na koje se student može prijaviti je tri, a na praksi može učestovati samo na jednoj.

Matematički institut SANU ima dugodišnje iskustvo u promociji matematičkih i računarskih nauka i bez sumnje ima lidersku poziciju u ovoj sferi ne samo u Srbiji, već i u regionu. Sva predavanja i seminari, pa tako i kursevi realizovani tokom studentske prakse biće javni, a moći će i da se pogledaju na veb platformi miteam.mi.sanu.ac.rs/.

detaljnije

Program stipendiranja 'Stefan Banah' za akademsku 2021/2022 godinu, rok za prijavu 21. jun 2021.

Program stipendiranja “Stefan Banah” predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva inostranih poslova Republike Poljske i NAWA – Nacionalne agencije za akademsku razmenu, a sprovodi se u okviru poljskog programa razvojne saradnje.

Cilj programa „Stefan Banah“ je podrška društveno-ekonomskom napretku zemalja u razvoju kroz podršku sektoru visokog obrazovanja.
Studenti mogu konkurisati za stipendije za programe master studija na poljskom ili engleskom jeziku na poljskim državnim univerzitetima iz oblasti tehničkih nauka, poljoprivrede, matematike, fizike, hemije i drugih prirodnih nauka.

Za studente – državljane određenih zemalja – među kojima se od ove godine nalazi i Srbija – ovaj program nudi i mogućnost završetka master studija u oblasti društvenih nauka, sa izuzetkom studija filologije maternjeg jezika zemlje porekla korisnika stipendije.

Konkurs za akademsku 2021-22. godinu otvoren je do 21. juna 2021.

Detaljne informacije dostupne su na
https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/the-banach-scholarship-programme

Osoba zadužena za dodatne informacije je Katarina Vukašinović:
katarina.vukasinovic@msz.gov.pl

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 18. jun 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn i uživo u sali 301f Matematičkog instituta SANU u petak, 18. juna 2021. U okviru sastanka biće održana dva predavanja, kojima se otvara ciklus "Matematičari Crne Gore gostuju na MI SANU".

Prvo predavanje: 18. jun 2021, sa početkom u 14:15.

Predavač: Nela Milošević, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica

Naslov predavanja: KOMPLEKSI PRIDRUŽENI KARAKTERIMA RJEŠIVIH GRUPA

Apstrakt:
Na ovom predavanju bavićemo se analizom dva tipa simplicijalnih kompleksa koji mogu biti pridruženi bilo kojem skupu prirodnih brojeva – kompleks zajedničkog djelioca i kompleks prostih djelitelja, gdje pokazujemo homotopsku ekvivalenciju između ovih kompleksa. Posebno, ova analiza je korisna za razmatranje karaktera konačne nekomutativne rješive grupe gdje dokazujemo da je fundamentalna grupa kompleksa slobodna i da je njen rang ograničen u zavisnosti od dimenzije samog kompleksa. Rezultati su zajednički rad sa prof. Zoranom Petrovićem i Aleksandrom Kostić.

Drugo predavanje: 18. jun 2021, sa početkom u 15:30.

Predavač: Nevena Mijajlović, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica

Naslov predavanja: PROJECTION GRADIENT-TYPE METHODS FOR QUASI-VARIATIONAL INEQUALITIES

Apstrakt: We study methods for solving quasi-variational inequalities which are a notable generalization of the variational inequalities. Solving quasi-variational inequality requires that the corresponding variational inequality be solved concurrently with the calculation of a fixed point of the set-valued mapping. In this paper we suggest and analyze a new continuous and iterative variants of some generalizations of the gradient-type projection method for solving quasi-variational inequalities.

Detalji pristupa:
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N
Ukoliko želite samo da gledate predavanje, bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

detaljnije

Seminar iz veštačke inteligencije, 16. jun 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 16. juna 2021. od 19 do 20 časova.

Predavač: Melanija Mitrović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: KONSTRUKTIVNE SEMIGRUPE SA APARTNES RELACIJOM - NOVI PUTEVI KA PRIMENI ALGEBRE U VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI

Apstrakt:
Iako često fragmentarni, radovi na temu semigrupa koji su se pojavili krajem 20-ih godina prošlog veka označeni su kao početak istorije teorije semigrupa. U eri bez uređaja za brzu komunikaciju semigrupe su se uskoro pokazale korisnim u razvoju drugih matematičkih disciplina. Fleksibilnost i primena semigrupa sa stanovišta modelovanja i rešavanja problema u različitim situacijama je brzo prepoznata. Za razliku od klasične teorije semigrupa koju u poslednjim decenijama karakteriše dinamični i produktivni razvoj, konstruktivna matematika nije obraćala mnogo pažnje na razvoj semigrupa. Pod konstruktivnom matematikom podrazumevamo matematiku koja koristi intuicionističku logiku. Konstruktivna matematika nije jedinstvena naučna disciplina. U okviru nje se razvijaju nekoliko njenih varijeteta. Treba da naglasimo da se naš rad kreće u okviru Errett Bishop-varijeteta u kojem je pojam algoritma ili konačne procedure primitivni pojam. Razvoj moćnih računarskih sistema skrenuo je pažnju na intuitivni pojam efikasne procedure i, uopšte, na izračunljivost. Zauzvrat, razvoj konstruktivne algebre i njene moguće primene je dobio na značaju. Apartnes relacija, drugi najvažniji osnovni pojam razvijen u konstruktivnoj matematici, našla je svoju primenu i u računarstvu. Inspirisani rezultatima dobijenim u oblasti primene interaktivnih dokazivača teorema u delu formalnih verifkacija, stvorili smo novu konstruktivnu algebarsku teoriju - teoriju semigrupa sa apartnes relacijom. Opisna definicija semigrupe sa apartnes relacijom podrazumeva sledeće: pojam klasične semigrupe se direktno prenosi; na strukturi je definisana apartness relacija koju operacija semigrupe mora poštovati na propisan način. Razvili smo konstruktivnu teoriju ko-uređenja kao glavno sredstvo neophodno za razvoj ove teorije u početku, a kasnije i za moguće primene imajući u vidu činjenicu da početne primene algebarskih znanja u drugim naukama „često poprimaju oblik mreže odnosa između određenih objekata “. Tokom ovog predavanja biće dat pregled (nekih) naših objavljenih rezultata o kostruktivnim semigrupama sa apartnes relacijom. Skrenućemo pažnju i moguće primene ove teorije u drugim (konstruktivnim) matematičkim disciplinama, u računarstvu, društvenim naukama, ekonomiji itd.

Registraciona forma za učesće na Seminaru je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Prenos seminara je dostupan i registrovanim i neregistrovanim korisnicima na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 15. jun 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 15. juna 2021. sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: dr Aleksandra Bradić-Martinović, rukovodilac Data centra Srbija za društvene nauke, Institut ekonomskih nauka

Naslov predavanja: ARHIVIRANjE I UPRAVLjANjE PODACIMA U DRUŠTVENIM NAUKAMA – NAJBOLjA PRAKSA

Apstrakt:
Životni ciklus podataka u naučnom istraživanju podrazumeva nekoliko ključnih faza. Inicijalna faza je prikupljanje podataka, koji se zatim analiziraju, a rezultati analize objavljuju u naučnim publikacijama. U brojnim slučajevima životni vek podataka se završava nakon publikovanja, uprkos tome što kompletan životni ciklus podrazumeva arhiviranje primarnih podataka, njihovu diseminaciju i recikliranje, odnosno ponovnu upotrebu.
Zatvaranje ciklusa podataka je posebno važno u društvenim naukama, imajući u vidu da presek društvenih fenomena u određenom trenutku nije moguće replikovati, kao što je to slučaj u tehničkim i prirodnim naukama. Mnoge zemlje su uvidele ovaj problem i formirale odgovarajuće infrastrukture koje omogućuju prikupljanje, arhiviranje i deljenje naučnih podataka.

Nakon uvodnog dela, predavanje će obuhvatiti objašnjenje pojma digitalnih arhiva podataka, opisa njihovih aktivnosti, uz poseban fokus na trajno čuvanje - arhiviranje. Prateći elemente univerzalnog algoritma Otvorenog arhivskog informacionog sistema (OAISOpen Archival Information System) biće objašnjene pojedinosti svake od faza (prikupljanje, dugoročno očuvanje i diseminacija), kao i upravljanje digitalnim arhivom, uz posebno isticanje značaja kontrole kvaliteta, kroz sistem sertifikacije. Slušaoci će imati prilike da čuju i odrednice zakonske regulative koja se odnosi na ovu oblast (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti RS i GDPR u EU).

U poslednjem delu predavanja biće predstavljena nacionalna infrastruktura

Data centar Srbija u društvenim naukama, važan istraživački resurs koji je dobro integrisan u Evropski konzorcijum digitalnih arhiva u društvenim naukama (CESSDA ERIC).

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Milana Perića, 11.06.2021. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „POLINOMIJALNA ENTROPIJA ZA MORSOVE GRADIJENTNE SISTEME I LOGISTIČKO PRESLIKAVANjE“, kandidata Milana Perića biće održano u petak, 11.06.2021. godine u sali 844, sa početkom u 12.00 časova.

detaljnije