Studentski seminar, 5. jun 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn, preko ZOOM platforme, u petak 5. juna 2020. sa početkom u 12 časova. Do potpune normalizacije zdravstvene situacije, sastanci će se odvijati na daljinu. Narednih nedelja seminar će ugostiti studente iz drugih zemalja.

Prvo predavanje biće posvećeno uspomeni na velikog matematičara Šona Konveja, koji je nedavno preminuo od posledica zaraze Kovidom 19.

Predavač: Edin Liđan, Pedagoški fakultet u Bihaću, Bosna i Hercegovina

Naslov predavanja: PROBLEM POPLOČAVANjA POLINOMIMA U RAVNI

Apstrakt: Problem popločavanja poliominima u ravni je NP-težak. U predavanju će se razmotriti mogućnosti (ne)postojanja popločavanja dvodimenzionalnih mnogostrukosti i dati poveznica između grupa homologija i popločavanja u kombinatornom i topološkom smislu. Predavanje je bazirano na zajedničkom radu sa Đorđem Baralićem.


Detalji pristupa ZOOM sastanku:

Djordje Baralic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Studentski seminar MI SANU
Time: Jun 5, 2020 12:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73896070394?pwd=ZlJEMVY0aHBlZ2ZpdkJab3Z3cnJiUT09
Meeting ID: 738 9607 0394
Password: 1Mruiq

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa-jun 2020.

Obaveštenje o raspisivanju konkursa-jun 2020.

detaljnije

Marek Svetlik, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 9. jun 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan na daljinu, u utorak 9. juna 2020. sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Nada Staletić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: CITIZENS' READINESS TO CROWDSOURCE SMART CITY SERVICES: A DEVELOPING COUNTRY PERSPECTIVE

Apstrakt:
The paper studies the citizens' readiness for implementation of crowdsourcing services of a smart city. The main goal is to develop a methodological approach that would enable the identification of those crowdsourcing services based on the Internet of things and mobile technologies that are expected to encourage the participation of citizens. The research focus is on developing countries and cities not yet fully aligned with smart city standards. The methodological approach of examining citizens' readiness was based on an analysis of various models of crowdsourcing, such as crowd wisdom, crowdfunding,  crowdvoting and crowdsensing, and their application in various fields, such as traffic, environmental conservation, utility services and health. The data was gathered in the city of Belgrade, the capital city of the Republic of Serbia, for two years through a survey that included a sample of 210 citizens. The results indicate that citizens are ready to accept crowdsourcing services based on crowdfunding,  crowdvoting and crowd wisdom models. In addition, the results reveal that citizens are interested in environmental conservation (crowdfunding services that support solar energy development and environmental protection) and public transportation (crowdvoting and crowd wisdom services that can improve the state of the public transport). The obtained results could serve as a good basis for initiating the realization of smart city projects in Serbia. In addition, the proposed methodological approach and conclusions could also serve as a part of a wider framework for the selection of  implementation projects in other cities and governments.

Praćenje predavanja moguće je isključivo preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc
Pristup je slobodan i nije potrebno da se slušaoci loguju.

detaljnije

Specijalni program istraživanja

Fond za nauku Republike Srbije otvorio je Javni poziv za podnošenje predloga naučnoistraživačkih projekata u okviru Specijalnog programa istraživanja COVID-19. Program ima za cilj finansiranje projekata koji će doprineti efikasnom naučnom odgovoru na COVID-19 pandemiju izazvanu SARS-CoV-2 virusom i omogućiti bolju spremnost i reagovanje društva na ovu pandemiju.

Program je namenjen istraživačima koji su zaposleni u akreditovanim NIO. Program podržava  primenjena naučna istraživanja, kreiranje interdisciplinarnih i multidisciplinarnih timova i konzorcijumsko podnošenje projekata. Projekti u okviru ovog Programa se podnose na unapred zadate teme u okviru tri grupacije naučnih oblasti:
-(bio)medicinske nauke;
-(bio)medicinsko inženjerstvo i informacione tehnologije;
-ekonomska, sociološka, psihološka istraživanja i upravljanje složenim sistemima.

Prema trajanju projekata, Programom su predviđene tri kategorije projekata: kratkoročni projekti  (do 12 meseci), srednjeročni projekti (od 12 do 18 meseci), dugoročni projekti (do 36 meseci). Ukupan budžet Programa je 2.000.000 evra.  Najveći budžet pojedinačnog projekta je 200.000 evra.

Prijave projekata na ovaj javni poziv podnose se isključivo u elektronskoj formi do 10.06.2020. godine, popunjavanjem projektne prijave preko portala za eUpravu Republike Srbije:  https://www.euprava.gov.rs.

Sve informacije o Programu i potrebnoj konkursnoj dokumentaciji mogu se naći na http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2020/05/covid19/

Kontakt adresa za sve informacije je covid19{at}fondzanauku.gov.rs.

detaljnije

Dodatne informacije i najava vebinara-radionica za poziv IDEJE

Na sajtu Fonda za nauku je 26. maja 2020. objavljen dokument “Program IDEJE - Odgovori na najčešće postavljena pitanja”:

http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/Program-IDEJE-FAQ.pdf

Stručni tim Fonda za nauku nastaviće da objavljuje pitanja i odgovore kako bi podelili sve informacije sa istraživačima koji pripremaju predlog projekta u okviru ovog poziva.

Uskoro se očekuje i organizacija vebinara-radionica putem webinara, o čemu će biti postavljeno obaveštenje na sajtu Fonda za nauku.

Podsećamo da je novi rok za prijavu projekta po programu IDEJE 7. avgust 2020.

http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2020/03/ideje/

detaljnije

Obaveštenje o konsultacijama

U periodu od 25.5.2020. do 05.6.2020. planirano je održavanje konsultacija između studenata i nastavnika.
Organizaciju konsultacija treba potpuno uskladiti sa restriktivnim merama o broju okupljenih osoba i preporukama nadležnih zdravstvenih institucija.
http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Fakulteti.pdf

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa-maj 2020.

Obaveštenje o raspisivanju konkursa-maj 2020.

detaljnije

Milan Lazarević, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Informacija o plaćanju zaostalih finansijskih obaveza

Studenti osnovnih i master akademskih studija su dužni da izmire 50% dospelih (do 30.4.2020) finansijskih obaveza za školsku 2019/20. godinu zaključno sa 12.6.2020.godine.

Preporučuje se studentima da preostalu polovinu zaostalih dugovanja izmire do 12.07.2020. a poslednju ratu do 12.08.2020.godine.

Molbe za odlaganje finansijskih obaveza neće biti razmatrane.

detaljnije