Seminar Geometrija i primene, 12. maj 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 12. maja 2022, sa početkom u 17.15 preko Webex platforme.

Predavač: Jovana Ormanović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PASKALOVA TEOREMA I d-KONSTRUKTIBILNE KRIVE

Apstrakt:

Na predavanju će biti prikazan master rad. Na početku izlaganja ćemo razmotriti Paposovu teoremu. Iako u svojoj biti skromna (u njenoj formulaciji se javljaju samo dva elementarna pojma - pojam tačke i pojam prave, kao i jedna relacija - relacija incidencije) ona je početak niza interesantnih teorema i velika pokretačka snaga u razvoju matematike. Zatim pažnju preusmeravamo na Paskalovu teoremu koju možemo smatrati njenom generalizacijom, dok će nas dalje razmatranje odvesti do teme $d$-konstruktibilnih krivih. Kriva $S$ stepena $t$ je $d$-konstuktibilna ako postoji $d+t$ crvenih i $d+t$ plavih pravih koje se seku u $(d+t)^2$ različitih tačaka od kojih $d(d+t)$ leži na krivoj $C$ stepena $d$, a preostalih $t(d+t)$ na krivoj $S$.


Link za pristup:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mb26aea865c55ec18990b774f16730500
Meeting number: 2408 912 9659
Meeting password: RtR3nMx9jB3

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 11. maj 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 11. maja 2022, sa početkom u 18.15 časova.

Predavač: Mirjana Maljković, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PREDICTION OF ALPHABETS OF LOCAL PROTEIN STRUCTURES USING DATA MINING METHODS

Biografija predavača, apstrakt predavanja i Webex link su dostupni na
http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/

Organizatori seminara Bioinformatika su Srpsko društvo za bioinformatiku i računarsku biologiju (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) i Matematički fakultet.

detaljnije

Seminar iz veštačke inteligencije, 11. maj 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 11. maja 2022, od 19-20 časova.

Predavač: Tatjana Stojanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Naslov predavanja: AUTOMATSKO NESIGURNO I NEMONOTONO ZAKLjUČIVANjE

Apstrakt:
U predavanju će biti dat prikaz dosadašnjih rezultata dobijenih primenom metaheurističkih metoda u automatskim dokazivačima za logike koje podržavaju nesigurno i nemonotono zaključivanje. Biće predstavljena verovatnosna logika sa realno-vrednosnim operatorom verovatnoće i logika sa uslovnim verovatnosnim operatorom sa verovatnoćama iz Hardijevog polja brojeva, koja omogućava modelovanje difoltnih iskaza sistema P (System P).
Problemi ispitivanja zadovoljivosti u pomenutim sistemima označeni su sa PSAT, CPSAT i DefSAT. Za sve pomenute logičke sisteme generisani su primeri velikih dimenzija na kojima je testirana  Optimizacija kolonijom pčela (Bee Colony Optimization – BCO). BCO metoda je poređena sa Metodom promenljivih okolina (Variable Neighborhood Search – VNS), Simpleks metodom (Simplex method) i Metodom eliminacije Furije-Mockin (Fourier–Motzkin elimination procedure - FME), pri čemu je pokazala dobre rezultate u smislu uspešnosti i vremena izvršavanja.

Napomena: Registraciona forma za učešće je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju i astrofiziku, 10. maj 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 10. maja 2022, sa početkom u 18 časova.

Predavač: Bojan Novaković, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: MODELI EVOLUCIJE ASTEROIDA: TEORIJA NASPRAM POSMATRANjA

Link za registraciju nalazi se na stranici
http://astro.math.rs/beta/index.php?lang=lat&dir=sci&page=seminar

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 10. maj 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 10. maja 2022, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15 časova.

Predavači: Dejan Vukelić, Maja Novaković, Marija Šegan-Radonjić, Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts

Naslov predavanja: THE MATHEMATICAL INSTITUTE SANU’S APPROACHES TO DIGITIZING CULTURAL HERITAGE OF MULTICULTURAL COMMUNITIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Apstrakt:
The paper discusses cultural heritage digitization projects undertaken by the Mathematical Institute SANU, focusing on the historic site of Bač and its surroundings (project realized in 2018), and the digitization of the cultural heritage of Novi Pazar area (project realized in 2020). The cultural landscapes of both areas possess not only unique historical and artistic features, but are also witnesses of cultural variety and centuries-old intertwining of different ethnic and religious communities on the territory of the Republic of Serbia. By digitizing the most representative heritage sites of Bač (the Franciscan monastery, the Serbian Orthodox monastery of Bođani, and the Ottoman hammam), and Novi Pazar (the medieval churches and monasteries under UNESCO’s protection,  Ottoman-era mosques and public monuments, and Jewish tombstones) the projects have been aimed at promoting multiculturalism of the mentioned areas and providing guidelines for a more efficient inclusion of minorities. The projects included five phases: 1) selecting the representative cultural properties; 2) 3D-scanning, recording and processing the digitized material; 3) compiling a digital repository of 3D scans, including their descriptions and metadata; 4) creating a multilingual digital guide for electronic devices, and 5) creating an internet presentation.

The presented projects provide a model of responsible use of new media for the purpose of better understanding of cultural diversity and strengthening the spirit of tolerance. Their additional quality lies in the promotion of inter-institutional and intercultural cooperation achieved in the process of digitizing cultural heritage. Furthermore, the implementation of these projects provides free access to the presented content, and enables their use for educational and research purposes. Finally, in addition to contributing to the preservation of cultural heritage, such projects may inspire other multicultural communities to take similar steps towards sustainable and contemporary ways of presenting their own heritage to professionals and wider public.

Napomena: Sastanak Seminara se može pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYX

detaljnije

Ekipe studenata Matematičkog fakulteta najbolje na ukupnom plasmanu na Primatijadi 2022.

Na ovogodišnjoj Primatijadi, sportsko-naučnog takmičenja Prirodno-matematičkih fakulteta balkanskih zemalja održanog u Budvi, studenti Matematičkog fakulteta bili su najbolji u konačnom plasmanu i osvojili su brojne medalje. To je bilo šest nezaboravnih dana punih borbe, timskog takmičarskog duha i lepog druženja.

Plasman Matematičkog fakulteta ženskom delu takmičenja je sledeći:

Prvo mesto: košarka, odbojka i stoni tenis;
Drugo mesto: fudbal i šah;
Treće mesto: rukomet.

Plasman Matematičkog fakulteta u muškom delu takmičenja je sledeći:

Prvo mesto: košarka, šah i stoni tenis;
Drugo mesto: odbojka;
Treće mesto: rukomet i fudbal.

Što se tiče naučnih radova, studenti sa Matematičkog fakulteta bili su prvoplasirani.

Pored Matematičkog fakulteta, učestvovale su i kolege i iz drugih gradova i regiona koji su se nekad borili protiv nas, a nekad i navijali: PMF Kragujevac, PMF Podgorica, PMF Banja Luka, PMF Kosovska Mitrovica, PMF Skoplje i Biološki, kao i Geografski i Fizički fakulteti iz Beograda.


VIŠE O PRIMATIJADI

Primatijada je događaj koji se održava jednom godišnje već četrdeset šest godina unazad i uspešno okuplja svake godine izmedju hiljadu i hiljadu i po učesnika.

Glavni ciljevi Primatijade su razmena iskustava među studentima različitih zemalja, kao i prezentovanje naučnih radova. Što se tiče sportskog dela takmičenja, postoje kategorije u fudbalu, rukometu, košarci, odbojci, šahu, stonom tenisu itd. Sa druge strane,  naučni deo podeljen je na oblasti fizike, hemije, matematike, informatike, biologije i geografije.

Fotografije možete pogledati ovde.

detaljnije

Izložba “Beograd - Beč (Modernizacija nastave matematike u 19. veku)”

Centar za promociju nauke, u saradnji sa Matematičkim institutom SANU, i ove godine organizuje najveću naučnopopularnu manifestaciju, jedanaestu godinu zaredom – Maj mesec matematike (M3). U okviru manifestacije, centralno mesto zauzeće izložba „Beograd - Beč (Modernizacija nastave matematike u 19. veku)”, koja će biti otvorena u četvrtak, 12. maja, u 18 sati, u Galeriji nauke i tehnike SANU.

 
Izložba će biti posvećena matematičarima iz 19. i sa početka 20. veka, koji su oblikovali moderno obrazovanje matematike u Srbiji. Oni su pitomci koji su se usavršavali u Beču i potom svoje znanje i iskustva vratili nazad u Srbiju, zarad omladine i budućnosti naše zemlje. Pisali su prve udžbenike, krojili matematičke iskaze na našem jeziku i svojim radom utemeljili matematiku u Velikoj beogradskoj školi i kasnije Beogradskom Univerzitetu.

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Ivana Lazarevića, 13.05.2022. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „UOPŠTENjA ŠATENOVIH NORMI GRAFOVA I KOMBINATORNE PRIMENE“, kandidata Ivana Lazarevića biće održano u petak, 13.05.2022. godine u 12.00 časova u sali 706 na Matematičkom fakultetu.

detaljnije

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији кандидата Соње Телебаковић Онић, 13.05.2022. године.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „FROBENIJUSOVE ALGEBRE I TOPOLOŠKE KVANTNE TEORIJE POLjA“, kandidata Sonje Telebaković Onić biće održano u petak, 13.05.2022. godine u 11.30 časova u sali 706 na Matematičkom fakultetu.

detaljnije

The contest for The International Banach Prize

Objavljen je poziv za prijavu na takmičenje The International Banach Prize za doktorsku disertaciju.

Prijava se popunjava onlajn na vebsajtu:
https://ibp.ptm.org.pl/en/zgloszenie/

Rok za prijavu je 15. maj 2022. godine.

Više informacija nalazi se na sledećem linku:
https://ibp.ptm.org.pl/en/

detaljnije