Obaveštenje о raspisivanju konkursa- april- 2024

Obaveštenje о raspisivanju konkursa- april- 2024

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 5. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 5. aprila 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Predavač: Aleksandar Miladinović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Naslov predavanja: EKVIVARIJANTNE OPERADE
 
Apstrakt: U prvom delu predavanja daćemo definiciju operade i videti kako one zadaju strukturu na nekoj kategoriji (npr. asocijativnost, komutativnost...).
U drugom delu predavanja biće reči o tome šta su ekvivarijantne kategorije i kako definisati operade na njima. Takođe ćemo videti kako od (obične) operade napraviti njenu ekvivarijantnu verziju.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 4. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 4. aprila 2024,  preko ZOOM platforme, sa početkom u 17.15.

Predavač: Miroslav Maksimović, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Naslov predavanja: KONCINKULARNA POLU-SUMETRIČNA METRIČKA KONEKSIJA
 
Apstrakt: Koncirkularna polu-simetrična metrička koneksija predstavlja specijalnu klasu polu-simetrične metričke koneksije i definisana je u radu [W. Slosarska, On some invariants of Riemannian manifold admitting a concircularly semi-symmetric metric connection, Demonstr. Math.  17(1), 251-257, (1984)]. Na ovom predavanju ćemo govoriti o osobinama tenzora krivine ove koneksije u Rimanovim mnogostrukostima i o određenim transformacijama Levi-Čivita koneksije, kao i o tenzorima koji su invarijantni pri takvim transformacijama.  Ovi rezultati su publikovani u radu [M. Maksimović, M. Petrović, N. Vesić, M. Zlatanović, Concircularly semi-symmetric metric connection, Quaes. Math. https://doi.org/10.2989/16073606.2023.2230369]. U drugom delu predavanja će biti predstavljena primena ove koneksije na Lorencove mnogostrukosti.

Link za pristup sastanku:
https://zoom.us/j/98170640413?pwd=ek5QUXNYb241UjlKQXpnajFnM3k5Zz09

Meeting ID: 981 7064 0413
Passcode: 169860

detaljnije

Seminar za veštačku inteligenciju, 3. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 3. aprila 2024. sa početkom u 19 časova.
 
Predavači: prof. Milan Tuba, rukovodilac projekta za veštačku inteligenciju, Singidunum Univerzitet, Beograd; prorektor za nauku, Sinergija Univerzitet, Bijeljina, BiH
 
Naslov predavanja: ALGORITMI INTELIGENCIJE ROJEVA I VEŠTAČKA INTELIGENCIJA PREMENjENI NA MODELIRANjE I PREDVIĐANjE KVALITETA VAZDUHA
 
Apstrakt:
Algoritmi inteligencije rojeva koriste se za rešavanje optimizacionih problema koji su nerešivi konvencionalnim optimizacionim metodama. Ideja kod ovih algoritama je da se iskoristi efikasnost, prilagodljivost i robustnost pronađena u prirodnim sistemima za modeliranje srži ovih algoritama što su operatori eksploracije i eksploatacije. Ovi operatori koriste se za generisanje nove populacije rešenja u svrhu iterativnog poboljšanja rezultata pretrage. Aktuelne teme istraživanja u ovoj oblasti uključuju primenu modela mašinskog učenja za automatsko dizajniranje algoritama. Zbog svoje efikasnosti, algoritmi inteligencije rojeva se sve više primenjuju za poboljšanje performansi i efikasnosti AI sistema, posebno konvolucionih neuronskih mreža (CNN). Kada se primene na CNN, algoritmi inteligencije rojeva doprinose nekoliko ključnih oblasti: optimizacija arhitekture mreže, fino podešavanje hiperparametara i, u nekim slučajevima, poboljšanje procesa selekcije atributa. Ova integracija poboljšava njihovu tačnost i sposobnosti generalizacije u zadacima kao što su klasifikacija slika, prepoznavanje i analiza.
Jedna inovativna primena CNN je u oblasti nauke o životnoj sredini, posebno za modeliranje i predviđanje kvaliteta vazduha. Iskorištavanjem moći CNN, identifikacija izvora zagađenja, razumevanje obrazaca disperzije i predviđanje kvaliteta vazduha mogu biti značajno poboljšani.
 

Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 2. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 2. aprila 2024, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Prof. dr Andrej Mesinger, Scuola Normale Superiore, Piza, Italija

Naslov predavanja: INFERRING THE TIMING AND MORPHOLOGY OF COSMIC REIONIZATION THROUGH FORWARD MODELS

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 2. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 2. aprila 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Predavač: Slobodan Jelić, University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, Department of Geodesy and Geoinformatics
 
Naslov predavanja: A $(log n)$ APPROXIMATION ALGORITHM FOR NODE WEIGHTED PRIZE COLLECTING GROUP STEINER TREE PROBLEM WITH BOUNDED GROUP SIZE
 
Apstrakt: In this paper, we present a randomized rounding algorithm for node weighted prize collecting group Steiner tree problem where the group size is upper bounded by a constant $gamma$. First, we propose an $O(log n)$- approximation algorithm for a node weighted group Steiner tree problem with the bounded group size. To solve prize collecting version of the problem, the subset of groups $mathcal{G}`$ is selected by applying a randomized rounding technique to the solution of the natural cut-based solution of the problem. The expected cost of the group Steiner tree on  $mathcal{G}`$ is proved to be at most $1/(1-e^{(-1/2gamma)} )$ times optimal.

 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Danubius Young Scientist Award, rok za prijavu 15. april 2024.

Austrijsko savezno ministarstvo za nauku, istraživanje i privredu i Institut za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu i ove godine dodeljuje Danubius Young Scientist Award https://www.bg.ac.rs/danubius-young-scientist-award-2024/.

Predviđeno je 14 nagrada za po jednog mladog naučnika/naučnicu iz po jedne zemlje članice Evropske strategije za Dunavsku regiju: Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Mađarske, Moldavije, Nemačke, Slovenije, Rumunije, Slovačke, Srbije i Ukrajine. Nagrada iznosi 1.350,00 EUR po dobitniku/dobitnici. U ovoj godini, na konkurs se mogu prijaviti svi kandidati koji su završili doktorske ili master studije nakon 1. januara 2019. godine.
Više informacija o uslovima  konkursa može se naći na stranici
https://www.idm.at/activities/awards/danubius-young-scientist-award/
 
Prijave se mogu podneti isključivo u elektronskom formatu na adresu nauka[at]rect.bg.ac.rs do 15. aprila 2024. godine. Kandidata/kandidatkinju predlaže njegova/njena matična članica Univerziteta u Beogradu: fakultet ili institut. Prijave moraju biti na engleskom i u elektronskom formatu. Prijave poslate direktno Dunavskoj rektorskoj konferenciji neće biti razmatrane.
Molimo zainteresovane kandidate da do 10. aprila pošalju mejlom prijavu prof. Dragani Ilić (dragana.ilic[at]matf.bg.ac.rs) i prof. Zorici Stanimirović (zorica.stanimirovic[at]matf.bg.ac.rs).
 
Žiri Univerziteta u Beogradu će razmotriti prispele prijave sa fakulteta i instituta i proslediti pet najboljih radova sa različitih jedinica Univerziteta u Beogradu međunarodnom žiriju koji će doneti konačnu odluku. Najviše rangirani kandidat iz svake zemlje EU strategije za Dunavsku regiju će biti dobitnik ili dobitnica nagrade.

detaljnije

KGTA seminar, 4. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 4. aprila 2024. godine, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa poečetkom u 12.15.

Predavač:  Zoran Petrić

Naslov predavanja: RAČUNATI ILI DOKAZIVATI?
     
Apstrakt: Trodimenzionalne mnogostrukosti, njihova "usmerena" varijanta u vidu 3-kobordizama kao i odgovarajuća reprezentacija kroz topološku kvantnu teoriju polja (TQFT) su zanimljivi i složeni matematički objekti. Rešetikin i Turaev su pomoću trakastih grafova i određenog tipa kategorija uspeli da opišu 3-kobordizme i zadaju TQFT. Celo ovo predavanje bi bilo posvećeno jednoj lemi iz knjige V.G. Turaev, Quantum Invariants of Knots and 3-Manifolds u kojoj se tvrdi da određeni tip trakastog grafa  predstavlja identični kobordizam. U knjizi je dat veoma lep, ali prilično zahtevan, direktan dokaz te činjenice. Predstavili bismo taj dokaz, a zatim uveli račun koji bi "izračunao" tu činjenicu.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/XZawgjASPavABY37A/2t2yGBvU01onPAP3aSUKiNFb2Skjk-3w5XJruW-yaZh

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78B

detaljnije

Konkurs UB za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2023. godini

Univerzitet u Beogradu svake godine nagrađuje po jedan najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini. Na sednici Senata 20. marta 2024, doneta je odluka o raspisivanju Konkursa za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2023. godini.

Konkurs je objavljen na internet stranici Univerziteta u Beogradu na stranici:
https://www.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2024/03/NISR2023.pdf

Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju studenata Univerziteta u Beogradu
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-nagradjivanje-studenata-preciscen.pdf

Pisani, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs. Studenti dostavljaju radove fakultetu najkasnije do 19. aprila 2024. godine, dok  fakulteti dostavljaju Univerzitetu radove prijavljenih najkasnije do 30. aprila 2024. godine.

Molimo zainteresovane studente da radove, u štampanom i elektronskom obliku, dostave prof. dr Zorici Stanimirović (zorica.stanimirovic[at]matf.bg.ac.rs) najkasnije do 22. aprila 2024. godine

Pozivamo studente Matematičkog fakulteta da se prijave na ovaj Konkurs.

detaljnije

Dan otvorenih vrata u Naučno-tehnološkom parku Beograd

Naučno-tehnološki park Beograd poziva predstavnike naučno-istraživačke zajednice na Dan otvorenih vrata koji će se održavati svakog poslednjeg utorka u mesecu.

Nova aktivnost Naučno-tehnološkog parka je namenjena naučnicima i istraživačima sa fakulteta i instituta koji su zainteresovani za komercijalizaciju rezultata istraživanja i kojima je potrebna podrška.

Imaćete priliku da dobijete savete i preporuke u oblasti poslovnog razvoja i zaštite intelektualne svojine na individualnim konsultacijama.

Savetovanje u oblasti komercijalizacije inovacija i zaštite intelektualne svojine se sprovodi u okviru usluga podrške naučno-istraživačkoj zajednici, kroz aktivnosti čija je realizacija podržana od strane projekta "Tehnopark Srbija 2 – Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova", uz podršku Vlade Švajcarske i u saradnji sa Švajcarskim institutom za intelektualnu svojinu.

Savetovanja će se realizovati u Naučno-tehnološkom parku Beograd počevši od 26. marta, u periodu od 10 do 16 časova.

Ukoliko bude bilo potrebe, sastanci se mogu održati i online, a broj termina biće popunjavan sukcesivno.

Svoj termin možete zakazati putem linka.

Više informacija o aktivnostima Naučno-tehnološkog parka Beograd možete pronaći na sajtu: https://www.ntpark.rs/

detaljnije