Odbrana doktorske disertacije Mirjane Maljković

Odbrana doktorske disertacije Mirjane Maljković: „Predviđanje alfabeta lokalne strukture proteina primenom metoda istraživanja podataka “, biće održana 15.10.2019. godine u 10 časova (Vatroslava Jagića br. 5, učionica 3/4).

detaljnije

Seminar iz veštačke inteligencije, 13. oktobar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 13. oktobra 2021. od 19 do 20 časova.

Predavač: Dragan Jočić, naučni saradnik, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: DISTRIBUTIVNOST OPERATORA AGREGACIJE I NjIHOVA PRIMENA U TEORIJI ODLUČIVANjA

Apstrakt:
Proces objedinjavanja i sjedinjavanja više vrednosti u jednu reprezentativnu je potreban u mnogim situacijama, a sa matematičke tačke gledišta taj proces sprovode operatori (funkcije) agregacije. Prema tome, operatori agregacije imaju imaju važnu ulogu u velikom broju disciplina od matematike i prirodnih nauka do ekonomije i društvenih nauka. Iako je ideja agregacije veoma stara i neki primeri operatora agregacije poput aritmetičke sredine se koriste od davnina, detaljnije proučavanje ovih funkcija, njihova formalizacija i klasifikacija, je intezivirano poslednjih decenija. Od posebnog interesa je proučavanje dodatnih osobina operatora agregacije koje su izvedene iz rešenja funkcionalnih jednačina koje uključuju ove operatore. Neke od tih osobina su idempotentnost, modularnost, migrativnost, distributivnost, itd. Ovo predavanje je posvećeno predstavljanju nekih poznatih klasa operatora agregacije, i karakterizaciji parova operatora agregacije koji zadovoljavaju zakone distributivnosti na celom i ograničenom domenu. Takođe, ukazaće se i na ulogu operatora agregacije koji zadovoljavaju zakon distributivnosti u teoriji odlučivanja za modeliranje ponašanja donosioca odluka.

Registraciona forma za učesće na Seminaru je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Prenos seminara je dostupan i registrovanim i neregistrovanim korisnicima na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 12. oktobar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 12. oktobra 2021. sa početkom u 14:15 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa Seminarom Odlučivanje - teorija, tehnologija, praksa.

Predavači: Milica Knežević, Siniša Tomović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MAN-IN-THE-MIDDLE ATTACK AGAINST LPN-BASED AUTHENTICATION PROTOCOLS: RE-EVALUATION AND CORRECTION

Apstrakt:
Authentication is one of the key cryptology problems and it constitutes the basis of protection needed for secure communication within computer networks. RFID (Radio Frequency IDentification) is a technology applied in various fields, such as supply chain management, payment and transportation systems, access control, animal identification, etc. The necessity to provide some level of security and privacy in RFID systems, on one hand, and inherent constraints of the RFID devices, on the other, have made RFID authentication a very active and challenging research topic. As a solution, a number of lightweight authentication protocols have been proposed, and one of the significant families of protocols among these is the HB-family, whose security is based on the hardness of the LPN (Learning Parity with Noise) problem. In the focus of our research is a well-known Man-in-the-middle attack against the HB\# and Random-HB\# protocols, two prominent members of the HB-family. We show that the attack does not achieve the claimed precision and complexity, and further identify the root cause of the detected problem, which lies in reasoning based on improper approximations of the probability distributions of the central attack events. After establishing the exact distributions of these events, we rectify the attack and prove correctness of the proposed solution.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja se mogu pratiti isključivo na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće na Seminaru (diskusija, evidencija prisustva) neophodno je da se na tom linku i ulogujete (stavka "login" u gornjem desnom uglu). Ukoliko niste već registrovani to možete učiniti preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYX

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju

Predavač: Miroslava Vukčević (AOB)

Naslov  i vreme održavanja predavanja: "Ravne rotacione krive spiralnih galaksija objašnjene nelinearnim talasima gustine - da li nam treba tamna materija na malim skalama?", 12.10.2021, 18 časova, online.

http://astro.math.rs/beta/index.php?lang=lat&dir=sci&page=seminar

detaljnije

Prof. dr Aleksandar Lipkovski izabran za predsednika Matematičkog društva Jugoistočne Evrope (MASSEE)

Savet Matematičkog društva Jugoistočne Evrope (The Mathematical Society of South Eastern Europe - MASSEE) je na svom zasedanju održanom u Atini u septembru 2021, izabrao za predsednika ove asocijacije dr Aleksandra Lipkovskog, predstavnika Društva matematičara Srbije i redovnog profesora Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ovaj izbor je velika čast i priznanje, kako samom profesoru Lipkovskom za njegov dugogodišnji rad u organizacijama matematičara, tako i Društvu matematičara Srbije i Matematičkom fakultetu.

Čestitamo!

detaljnije

Obuka nastavnika za izvođenje nastave na engleskom jeziku u okviru projekta Fondacije Tempus

Fondacija Tempus je objavila Javni poziv za prijavljivanje nastavnika za besplatnu obuku za izvođenje nastave na engleskom jeziku (English as a Medium of Instruction – EMI), u okviru projekta finansiranog od strane ove fondacije, a uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Obuka je namenjena nastavnicima sa četiri najveća državna univerziteta u Srbiji: Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Nišu i Univerzitetu u Kragujevcu. Za sprovođenje obuke biće zaduženi eksperti u oblasti anglistike, koji su ujedno i predstavnici ova četiri univerziteta.

Više detalja i uputstvo za prijavu nalaze se na stranici
https://tempus.ac.rs/javni-poziv-za-prijavljivanje-nastavnika-na-obuku-za-izvodjenje-nastave-na-engleskom-jeziku/

Rok za prijavu je 15. oktobar 2021.

detaljnije

Nagrada za najbolji naučno-istraživački rad na Univerzitetu u Beogradu dodeljena Debori Paveli, studentkinji Matematičkog fakulteta

Univerzitet u Beogradu nagradio je studente i studentkinje za najbolji naučno-istraživački i stručni rad iz tri grupacije fakulteta u svom sastavu, koji je rađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Iz grupacije prirodno-matematičkih fakulteta nagradu je dobila studentkinja astrofizike sa Matematičkog fakulteta Debora Pavela, za rad "The Karma asteroid family: membership, age and evolution", rađen pod mentorstvom doc. dr Bojana Novakovića.

Čestitke koleginici Debori i mentoru!

Galerija

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa- oktobar- 2021.

Obaveštenje o raspisivanju konkursa- oktobar 2021.

detaljnije

Obeležavanje 75 godina od osnivanja Matematičkog instituta SANU

Matematički institut SANU ove godine proslavlja 75 godina od osnivanja. Svečana sednica posvećena jubileju će biti održana u ponedeljak 27. septembra 2021. godine u Svečanoj sali  Srpske akademije nauka i umetnosti sa početkom u 12 časova.

Program specijalnih sednica Seminara i Odeljenja je dostupan na
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/75th_anniversary/Program2021.pdf

Snimak Svečane akademije povodom 75 godina rada Matematičkog instituta SANU možete pogledati na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Y6m2G8XCJq6Nggt9s

detaljnije

UPIS STUDENATA NA VIŠE GODINE STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI

Naknadni upis u školsku 2021/2022. se može obaviti isključivo ONLAJN u periodu od 26.10.2021. do 28.11.2021. uz doplatu za naknadni upis godine u iznosu od 5.000,00 din.
Studenti u ovom periodu mogu da podnose elektronske molbe za upis naredne godine preko hipatije, kao i molbe za produženu godinu.

Studenti koji ostanu neupisani u školsku 2021/2022. godinu, počev od 1.12.2021. mogu da preuzmu Rešenje o ispisu na šalteru Studentske službe svakog radnog dana od 11 do 14.

Detaljnije informacije na našem portalu posvećenom upisu u narednu godinu studija: http://velikiupis.matf.bg.ac.rs/

detaljnije