Odeljenje za matematiku, 11. jun 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 11. juna 2021. sa početkom u 14:15.

Predavač: Stevan Pilipović, Departman za matematiku, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: INFINITE ORDER PSEUDODIFFERENTIAL OPERATORS: COMPOSITION WITH ENTIRE FUNCTIONS, NEW SHUBIN-SOBOLEV SPACES, AND INDEX THEOREM

Apstrakt:
After an appropriate introduction, we present global regularity and spectral properties of power series of the Weyl quantisation of a classical elliptic Shubin polynomial through a class of entire functions for which we find Weyl counting functions. Moreover, we present infinite order Shubin-Sobolev spaces and the corresponding Fedosov-Hörmander integral index formula. Original results are obtained in the joint work with Bojan Prangoski and Jasson Vindas 2021.

Detalji pristupa:
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N
 

Ukoliko želite samo da gledate predavanje, bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

detaljnije

Studentski seminar, 11. jun 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 11. juna 2021. sa početkom u 12 časova.

Predavač: Ivana Đurđev, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: KLASIFIKACIJA VARIJANTI PARCIJALNIH BRAUEROVIH MONOIDA

Apstrakt:
Varijanta polugrupe S u odnosu na element a iz S je polugrupa S^a=(S,\star_{a}), gde je x\star_{a}y=xay za proizvoljne elemente x i y iz
S. U ovoj varijanti, a nazivamo sendvič elementom. U ovom predavanju ćemo se baviti varijantama parcijalnih Brauerovih monoida (familija polugrupa koju ćemo opisati u toku predavanja). Predstavićemo originalne rezulatate o klasifikaciji varijanti ovih monoida u slučaju kada je rang sendvič elementa različit od nule.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 10. jun 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 10. juna 2021. preko Zoom platforme sa početkom u 17:15.

Predavač: Aleksej Tužilin, Moskovski državni univerzitet

Naslov predavanja: GEOMETRY OF GROMOV-HAUSDORFF CLASS

Apstrakt: We discuss several recent results concerning the study of the proper class GH of all metric spaces considered up to isometry. We show how one can work with such a huge collection and give an example of possible results: we show that the standard Gromov-Hausdorff extended pseudometric is intrinsic, namely, for points on a finite distance, this distance equals the infimum of the lengths of all curves joining these points. In addition, we discuss some results on the geometry of metric segments in GH and the possibility of extending the shortest geodesics beyond their endpoints.


Detalji pristupa:
https://zoom.us/j/94667114190?pwd=a0xtazQyL0hSU1ZQbGJyQ1FKZFhxdz09
Meeting ID: 946 6711 4190
Passcode: 301196

detaljnije

Seminar iz veštačke inteligencije, 9. jun 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 9. juna 2021. od 19 do 20 časova.

Predavač: dr Saša Misailović, docent na Departmanu za računarske nauke, University of Illinois, Urbana-Champaign, SAD

Naslov predavanja: ACCURACY-AWARE PROGRAMMING SYSTEMS FOR MACHINE LEARNING APPLICATIONS

Apstrakt:
Tradeoffs between accuracy, performance and energy exist in many resource-intensive applications pervasive in machine learning and robotics. Manually optimizing these tradeoffs with flexible accuracy or precision requirements is extremely difficult. I will present our work on programming systems (including languages, compilers, and runtime systems) for accuracy aware optimization of programs. A particular focus of the talk will be on ApproxTuner, a novel automatic framework for accuracy-aware optimization of tensor-based applications that requires only high-level end-to-end quality specifications. ApproxTuner implements and manages approximations in algorithms, system software, and hardware. The key contribution in ApproxTuner is a novel three-phase approach to approximation-tuning that consists of development-time, install-time, and run-time phases. Our approach decouples tuning of hardware-independent and hardware-specific approximations, thus providing retargetability across devices. We evaluate ApproxTuner across 10 convolutional neural networks (CNNs) and a combined CNN and image processing benchmark. For the evaluated CNNs, using only hardware-independent approximation choices we achieve a mean speedup of 2.1x (max 2.7x) on a GPU, and 1.3x mean speedup (max 1.9x) on the CPU, while staying within 1 percentage point of inference accuracy loss. For two different accuracy-prediction models, ApproxTuner speeds up tuning by 12.8x and 20.4x compared to conventional empirical tuning while achieving comparable benefits. In the talk, I will highlight applications from the domains of connected self-driving vehicles and agricultural robotics that can leverage our optimizations.

ApproxTuner is developed on top of HPVM, a new general compiler infrastructure for heterogeneous systems developed at UIUC. This is a joint work with some of the original designers of the LLVM compiler. ApproxTuner has been presented recently at PPoPP 2021 and my previous works are available at
https://misailo.cs.illinois.edu/

Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Prenos seminara je dostupan i registrovanim i neregistrovanim korisnicima na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 8. jun 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 8. juna 2021. sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: dr Radul Milutinović, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja:  MODEL ZA UPRAVLjANjE RANIM FAZAMA INOVACIONIH PROJEKATA

Apstrakt:
Upravljanje ranim fazama predstavlja veoma značajnu oblast upravljanja inovacijama i inovacionim projektima, što se može potvrditi velikim brojem referentnih publikacija, ali i zastupljenošću identifikovane teme u praksi. Imajući u vidu da su rane faze prepoznate kao kritičan faktor uspeha inovacionih projekata, te da predstavljaju jedan od najvećih izazova u ovoj oblasti, posebna pažnja se mora posvetiti unapređenju efikasnosti upravljanja ovim delom projekta. U tom smislu, u predavanju je predstavljen pristup koji integriše sve pojedinačne delove ranih faza u celinu, tako da izlaz iz jednog dela predstavlja ulaz u sledeći. Modeli, razvijeni u okviru integrisanog pristupa, omogućavaju donosiocima odluka da na osnovu eksperimenata nad različitim scenarijima odluče koje rešenje je optimalno u datom trenutku.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Odbrana teme doktorske disertacije Marine Pavlović

Odbrana teme doktorske disertacije Marine Pavlović: „Uticaj interakcija udaljenih galaksija na njihovo netermalno radio-zračenje“, biće održana u ponedeljak 07.06.2021. godine u 15.30 časova, preko webex platforme.

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Marka Pešovića

Odbrana doktorske disertacije Marka Pešovića: „Kombinatorika uopštenih permutoedara“, biće održana u petak 4.6.2021. godine u 15.00 časova, učionica 718.

detaljnije

Prijavi se za letnji kurs 'Veštine upravljanja karijerom'

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu ovog leta organizuje još jedan kurs „Veštine upravljanja karijerom”!
Glavni cilj kursa jeste pružanje podrške studentima u uspešnom upravljanju svojom karijerom i aktivnom uključivanju u tržište rada.

Ovaj kurs je idealna prilika da:

  • naučite da koristite različite izvore informacija o savremenom tržištu rada;
  • istražite i prepoznate svoja interesovanja, potrebe, znanja, veštine i sposobnosti, kao i da ih povežete sa zahtevima savremenog tržišta rada;
  • razmislite o svojim karijernim ciljevima i kreirate karijerni plan;
  • primenite različite metode i strategije traženja posla;
  • sastavite kvalitetnu prijavu za posao - radnu biografiju i motivaciono pismo;
  • i naučite kako da se uspešno predstavite poslodavcu na razgovoru za posao ili praksu.


Kurs će u celosti biti održan na Moodle platformi, od 7. juna do 11. jula. U periodu od 5 nedelja, polaznici kursa će imati pristup snimljenim predavanjima, zadacima i brojnim materijalima koji će angažovati i unaprediti njihove veštine upravljanja karijerom.

Ukoliko se približavate kraju svojih studija ili želite da saznate nešto više o svetu rada, prijavite se za učešće u kursu „Veštine upravljanja karijerom” popunjavanjem kratkog registracionog formulara na stranici: https://forms.gle/2HroLisB83hNErGm9

Osim osnovnih podataka (ime i prezime, mejl adresa, fakultet...), neophodno je da pošaljete i svoj trenutni CV na čijem usavršavanju ćete raditi tokom kursa.

Rok za slanje prijave je 7. jun 2021. godine u 9 sati.

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 3. jun 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 3. juna 2021. preko Zoom platforme sa početkom u 17:15.

Predavač: Danijela Damjanović, KTH, Stockholm

Naslov predavanja: KLASIFIKACIJA SIMETRIJA ZA NEKE PARCIJALNO HIPERBOLIČKE SISTEME

Apstrakt: Simetrija datog dinamičkog sistema (tj difeomorfizma f) je difeomorfizam koji komutira sa f. Za većinu sistema (u generičkom smislu u C^1 topologiji dokazana je nedavno hipoteza Smale-a) grupa simetrija je skoro trivijalna: grupa generisana sa f. Sa druge strane postoje (algebarski) hiperbolički sistemi sa mnogo većom grupom simetrija, ali (hipoteza Katok-Spatzier) se očekuje da su sistemi koji su istovremeno hiperbolički i imaju veliku grupu simetrija retki i da su svi konjugovani poznatim algebarskim primerima. U ovom radu postavili smo drugačije pitanje: ako dati sistem ima veliku grupu simetrija, i ako je sistem dovoljno haotičan (hiperbolički ili parcijalno hiperbolički) da li je moguće da perturbacije zadržavaju istu grupu simetrija (do na izomorfizam) i ako ne, mogu li se klasifikovati perturbacije sistema u odnosu na njihove grupe simetrija? U dva slučaja dali smo pozitivan odgovor na ovo pitanje: za time-1 preslikavanje geodezijskog toka na negativno zakrivljenim mnogostrukostima, i za proizvod hiperboličkog automorfizma na torusu i rotacije na krugu. (Zajednički rad sa Amie Wilkinson i Disheng Xu).

Detalji pristupa:
https://zoom.us/j/94667114190?pwd=a0xtazQyL0hSU1ZQbGJyQ1FKZFhxdz09
Meeting ID: 946 6711 4190
Passcode: 301196

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Dušana Džamića

Odbrana doktorske disertacije Dušana Džamića: „Nove metode klasterovanja na kompleksnim mrežama“, biće održana u četvrtak 3.6.2021. godine u 17.00 časova, učionica 718.

detaljnije