Odeljenje za matematiku, 1. april 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 1. aprila 2022, sa početkom u 14.15 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa Seminarom za logiku.

Predavač: Slobodan Vujošević, Prirodno-matematički fakultet u Podgorici

Naslov predavanja: GEDEL I METAFIZIKA (drugi deo)

Apstrakt: Gedel veruje u neograničeno širenje znanja. Ključni korak u takvom širenju, kada se radi o matematici, jeste podizanje nivoa apstrakcije. Veruje da se zasnivanjem intenzionalne matematike, kao opšte nauke o pojmovima, može prevazići njena ekstenzionalna nepotpunost.

Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

Predavanje možete pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 31. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 31. marta 2022, sa početkom u 17.15 preko Webex platforme.

Predavač: Branko Dragović, Institut za fiziku, Beograd

Naslov predavanja: MODEL VASIONE SA r-ADIČNOM MATERIJOM

Apstrakt:
U ovom predavanju biće predstavljeni rezultati publikovani nedavno u časopisu Symmetry i rad je u slobodnom dostupu na https://www.mdpi.com/2073-8994/14/1/73  U ovom radu je pokazano da je
moguće postojanje r-adične materija koja ima poreklo u r-adičnim strunama. Odgovarajuće r-adične skalarne čestice imaju veoma malu masu koja je povezana sa kosmološkom konstantom. U modelu zatvorene vasione ispunjene ovakvim česticama homogeno i izotropno, odgovarajuće kosmološko širenje je eksponencijalno. Postoji mogućnost da ova r-adična materija igra neku ulogu tamne energije i tamne materije. Nastojaću da predavanje bude razumljivo širem krugu slušalaca.

Link za pristup:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mae4fb663c32dad17eb53a7be64df75b2
Meeting number (access code): 2391 661 5389
Meeting password: FHkka4aP3K7

detaljnije

Seminar iz veštačke inteligencije, 30. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 30. marta 2022, od 19-20 časova.

Predavači: prof. Gordana Štasni, prof. Milan Ajdžanović i prof. Gordana Štrbac, Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Naslov predavanja: O TERMINIMA U DOMENU VEŠTAČKE INTELIGENCIJE IZ LINGVISTIČKOG UGLA

Apstrakt:
U izglaganju posvećenom terminologiji u domenu veštačke inteligencije najpre će biti sagledana i lingvistički protumačena pitanja u vezi sa kompleksnom strukturom datog terminološkog sistema. Naime, njega čini kako leksički sloj koji možemo odrediti kao bazičan za dato terminološko polje (lekseme sa terminološkim obeležjem i ustaljenom upotrebom u logici, matematici, statistici, kao i bazični termini u posebnim naukama i oblastima u kojima veštačka inteligencija ima primenu) tako i  nestabilna leksička masa, koja se, usled sve intenzivnijeg razvoja informacionih tehnologija uopšte, javlja kao posledica pozajmljivanja, zapravo najčešće nekritičkog preuzimanja, novih termina, u prvom redu iz engleskog jezika. S tim u vezi daćemo svojevrstan nacrt kako bi terminološki sistem iz ove oblasti trebalo urediti. Nadalje, nova leksika donosi sa sobom niz problema, koji su u najdirektnijoj vezi s procesom pozajmljivanja i oblicima adaptacije jezičkih jedinica (leksema, sintagmatskih izraza, skraćenica i sl.) skoro isključivo poreklom iz engleskog jezika. Na osnovu precizno postavljenih adaptacionih principa anglicizama proizilazi i njihovo optimalno normiranje, koje bi moglo da doprinese izradi bazičnog srpskog rečnika iz oblasti veštačke inteligencije. Stoga je od suštinske važnosti obezbeđivanje prevoda dobro odabranog jednojezičnog engleskog rečnika iz oblasti veštačke inteligencije, koji bi predstavljao osnovu za dalji rad. Jasno je pri tome da svaki od navedenih procesa zahteva timski rad, uzajamnu saradnju stručnjaka iz različitih oblasti, čega bi inicijalni deo bilo i ovo predavanje.

Napomena: Registraciona forma za učešće je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar iz Simplektičke topologije, 29. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 29. marta 2022, sa početkom u 17:15.

Predavač: Filip Broćić, Univarzitet u Montrealu, Kanada

Naslov prvog predavanja (od dva): Fukajina kategorija, dekompozicije i generisanje

Detaljnije:
Na ovom uvodnom predavanju pričaću o homološkoj algebri u kontekstu simplektičke topologije. Definisaću $A_\infty$ algebre i kategorije kao i Fukajinu kategoriju. Proći ću kroz slučaj kompaktno sadržanih perturbacija, perturbacija u beskonačnosti (,,zavrnuta” Fukajina kategorija) kao i slučaj Lefšecovih fibracija. Uz primere i geometrijsku motivaciju navešću poznate rezultate o dekompoziciji i generisanju odgovarajućih Fukajinih kategorija. (Na drugom predavanju ću ispričati moje ideje kako da se primene tehnike homološke algebre na relativni problem pakovanja simplektičkih lopti u slučaju Lagranževih podmnogostrukosti sa specijalnom geometrijom i topologijom.)

Link za pristup predavanju:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m3339031ed6df023ad3c2ea6281840e27
password: rX76KJV8i5w

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju i astrofiziku, 29. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 29. marta 2022, sa početkom u 18 časova.

Predavač: Milica Vučetić

Naslov predavanja: RAZOTKRIVANjE VASIONE SVEMIRSKIM TELESKOPOM DŽEJMS VEB

Link za registraciju nalazi se na stranici
http://astro.math.rs/beta/index.php?lang=lat&dir=sci&page=seminar

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 29. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 29. marta  2022, sa početkom u 14.15.

Predavač: Prof.dr Aleksandra Labus, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: SOCIAL RECRUITING: AN APPLICATION OF SOCIAL NETWORK ANALYSIS FOR PRESELECTION OF CANDIDATES

Apstrakt:
The research aims to study social recruiting for finding suitable candidates on social networks. The main goal is to develop a methodological approach that would enable preselection of candidates using social network analysis. The research focus is on the automated collection of data using the web scraping method. Based on the information collected from the users’ profiles, three clusters of skills and interests are created: technical, empirical and education-based. The identified clusters enable the recruiter to effectively search for suitable candidates. Results show that it is possible to contribute to candidate preselection in the recruiting process by identifying key categories of skills and interests of candidates. The presented method could be applied on different social networks, such as LinkedIn, GitHub, AngelList, etc.

Napomena: Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja se mogu pratiti isključivo na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće na Seminaru neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYX

detaljnije

KGTA seminar, 25. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 25. marta 2022. sa početkom u 16 časova preko Zoom platforme.

Predavač: Đorđe Baralić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: SIMPLICIAL COMPLEXES OF POLYOMINO TILINGS

Apstrakt:
A polyomino is a collection of squares of equal size arranged with coincident sides. Firstly introduced by Martin Gardner in 50's they quickly attracted wide interest beside recreational mathematics. We assign a simplicial complex to the problem of regular tiling of a finite region in a square by poliominoes from a given finite set of shapes. It turns out that both combinatorics and topology of these complexes are interesting. Particularly we showed that in some cases they have homotopy type of the wedge of spheres. F vectors of the complexes reveal us some information on partial tilings

Napomena: Predavanje (zoom) je u okviru seminara kojim rukovodi Ivan Limončenko (Moskva, Higher School of Economic). Podsećamo da smo nedavno oglasili predavanje I. Limončenka u okviru zajedničkog topološkog seminara.

Link za pristup:
https://zoom.us/j/97613552747?pwd=cXNrZEcvWFU3SnNOcmRGL0w5M0Qwdz09
Meeting ID: 976 1355 2747
Passcode: polyomino

detaljnije

 MATF Hackathon 2022

Studentska unija matematičara SUMA organizuje MATF Hackathon - timsko takmičenje programera, osmišljeno tako da se pokažu programerske sposobnosti, kreativnost i snalažljivost u timskom radu. Ovogodišnji MATF Hackathon održaće se 9. i 10. aprila u onlajn formatu.

Tokom 24 časa, od timova mladih programera i dizajnera očekuje se da stvore softver koji će biti upotrebljiv, zanimljiv i originalan, a u skladu sa temom koja će im zvanično biti saopštena na dan takmičenja. MATF Hackathon je jedinstven događaj koji pruža priliku da steknete veliko iskustvo koje ističe programere u budućem usavršavanju i napretku u karijeri. Najbolje timove očekuju i vredne nagrade:
1. mesto - nagrada u vrednosti od 100.000 rsd
2. mesto - nagrada u vrednosti od 60.000 rsd
3. mesto - nagrada u vrednosti od 40.000 rsd

Glavni sponzor i autor teme ovogodišnjeg MATF Hackathon-a je kompanija IGT (International Gaming Technology) vodeći lider u gejming industriji.

Prijave su otvorene do 27. marta u 23:59 časova, a detalje o prijavi možete naći na sajtu https://www.sumamatf.rs/. Za sve dodatne informacije pišite na mejl:  sumamatf[at]gmail.com ili na Instagram profil  @suma_matf.

detaljnije

Studentski seminar, 25. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak 25. marta 2022. sa početkom u 12 časova.

Predavač: Irina Đanković, Sent Džons koledž, Univerzitet u Kembridžu

Naslov predavanja: SATURACIJA POSETA

Detaljnije:
Za konačan poset P, familija F koja se sastoji od elemenata Bulove mreže je indukovano-P-saturisana ako F ne sadrži kopiju poseta P kao indukovani podposet, ali svaki pravi nadskup od F sadrži P kao indukovani podposet. Veličinu najmanje takve familije u n-dimenzionoj Bulovoj rešetki, prvo su izučavali Ferrara et al. (2017). Poseti koji su posebno zanimljivi su takozvani leptir, dijamant i k-anti-lanac. U ovom predavanju daćemo pregled osnovnih rezultata u oblasti sa akcentom na slučaj kada je P k-anti-lanac. U našem radu fokus je bio na pronalaženje tačne vrednosti za male vrednosti parametra k i poboljšanje donje ocene za generalno k.

Link za pristup predavanju je
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

Link za registraciju korisnika grupe Studentski seminar je
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Thematic Einstein Semester on Mathematics of Complex Social Systems, April-September 2022, Berlin

Thematic Einstein Semester (TES) on “The Mathematics of Complex Social Systems: Past, Present, and Future” will take in Berlin during the summer semester 2022.

Combining a series of events, the TES aims at unlocking the potential for mathematical modeling and reasoning within the extremely large and diversified fields of study that constitute modern Social Sciences and the Humanities. It shall bring together young researchers and experienced scholars from mathematics and other disciplines to focus on complex social systems, with a two-fold focus on agent-based models and data-driven methods.

The TES will start with the Opening Day on 25th of April 2022, which will be followed by several workshops, a summer school and a final conference.  During the semester, there will be the Einstein lecture series consisting of keynote talks given by experts in the field.

As a part of the TES, a data-challenge for students will be organized on a few characteristic data-sets about social systems. This will also offer the possibility of writing a Master/Bachelor thesis on related topics. The most successful candidates will win an award and can present their work at the Final Conference.

You can find more information at
https://mathplus.de/topic-development-lab/tes-summer-2022/

Registration for the individual events is free of charge but mandatory due to the limited number of available places. Deadline for the registration for the Opening day is 15th of April 2022. Most of the events are going to take place at Zuse Institute Berlin and be hybrid.

detaljnije