Odeljenje za mehaniku, 6. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 6. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Nikola Mirkov, Institut za nuklearne nauke "Vinča"

Naslov predavanja: O KONTROVERZI IMPLICITNOG NUMERIČKOG MODELIRANjA NERAZREŠENIH RAZMERA U TURBULENTNIM STRUJANjIMA

detaljnije

Seminar za teoriju relativnosti i kosmološke modele, 6. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 6. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 11 časova.

Predavač: Marko Vojinović, Group for Gravitation, Particles and Fields, Institute of Physics, University of Belgrade

Naslov predavanja: 3-CATEGORIES, 3-GROUPS, AND HIGHER GAUGE THEORY OF GRAVITY

Apstrakt: We will describe the application of the cateogory theory formalism to fundamental physics. After a short introduction into the notions of 2-groups and 3-groups, we will give a step-by-step overview of the gauge theory construction based on a notion of a 3-group. This is an known as higher gauge theory, based on general ideas of Baez and Huerta. We will discuss which 3-group reproduces the Standard Model and Einstein-Cartan gravity at the classical level. The main novelty, compared to standard quantum field theory constructions, is that the 3-group structure features a structure intimately connected to the fermion and scalar sectors of the Standard Model. This could open new avenues for research on unification of all interactions and matter.

detaljnije

KGTA seminar, 5. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 5. novembra 2019, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Mladen Zekić

Naslov predavanja: 2-SOLENOID

Apstrakt: Posmatraćemo inverzni sistem koji se, neformalno rečeno, sastoji od niza krugova i preslikavanja među njima koja svaki krug iz tog niza dva puta "namotavaju" na sljedeći. Inverzni limit pomenutog inverznog sistema (koji se može posmatrati i kao limit odgovarajućeg funktora) nazivamo 2-solenoid. Dokazaćemo da na 2-solenoid neprekidno i tranzitivno djeluje topološka grupa koja je jednaka Dekartovom proizvodu relane prave i dijadičkih cijelih brojeva, odakle ćemo moći da predstavimo 2-solenoid kao količnički prostor poznatijih i jednostavnijih objekata.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 5. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 5. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Božidar (Bob) Travica, University of Manitoba, Canada

Naslov predavanja: A BIG DATA VIEW OF THE CUSTOMER

Apstrakt: Leading companies model the customer differently than it is usually done. The change is triggered by the emergence of Big Data. Owing to the expansion of e-commerce carried out by the globalizing Internet and mobile technologies, the customer has become global. This customer is signified by the online behavior that consists of searching the Internet, moving in the cyber and physical worlds, online shopping and payment, and casual or purposive action in the social media space. This online behavior is tracked by new information technologies for storing and processing data characterized by a big variety of types, volume, and velocity of creation, that is, Big Data. The presentation explains modeling of the customer with Big Data and its implications for managerial and professional decision making in terms of benefits and risks. Guidelines for risk management are proposed.

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa-novembar 2019.

Obaveštenje o raspisivanju konkursa-novembar 2019.

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 365. sednici NNV-a održanoj 25.10.2019. godine.

Spisak tema odobrenih na sednici NNV-a održanoj  25.10.2019. godine.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 29. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 29. oktobra 2019, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Dušan Marčeta, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: DO MESECA I NAZAD - 50 GODINA KASNIJE

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 29. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 29. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavači: Miodrag Živković, Marko Carić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: EFIKASNI POSTUPAK ZA ODREĐIVANjE BROJA NEEKVIVALENTNIH BULOVIH I VEKTORSKIH INVERTIBILNIH BULOVIH FUNKCIJA ZA ČETIRI GRUPE TRANSFORMACIJA ULAZA, ODNOSNO IZLAZA

Apstrakt: Analizira se broj U(n) neekvivalentnih Bulovih funkcija od n promenljivih i broj V(n) neekvivalentnih vektorskih Bulovih funkcija od n promenljivih sa n izlaza, kada na ulaz i izlaz deluje jedna od četiri grupe transformacija: permutacije promenljivih, permutacije i komplementiranje, invertibilne linearne i invertibilne afine transformacije. Problem je suštinski rešen pre oko 50 godina određivanjem izraza za ciklusne indekse ove četiri grupe, pošto je određivanje U(n) i V(n) kada se zna ciklusni indeks na prvi pogled jednostavno. Međutim, sve do nedavno većina brojeva U(n) i V(n) je određena samo za male vrednosti n, do 6, jer su izrazi za ciklusne indekse vrlo složeni. Problem je praktično rešen uprošćavanjem i uniformisanjem sva četiri izraza za ciklusni indeks, i korišćenjem odgovarajućih prethodno izračunatih tabela. Na taj način pomenuti brojevi izračunati su za vrednosti n koje prelaze 30.

detaljnije

Potpisan Sporazum o naučno-istraživačkoj saradnji između Matematičkog fakulteta u Beogradu i Microsoft razvojnog centra u Srbiji

Sporazum o naučno-istraživačkoj saradnji između Microsoft razvojnog centra u Srbiji i Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je jedina saradnja na ovako visokom nivou između kompanije Majkrosoft i jednog fakulteta u Evropi, sa izuzetkom Univerziteta u Kembridžu.

Ova saradnja u svojoj suštini podrazumeva finansiranje naučnih istraživanja za studente doktorskih studija. Pored toga, Microsoft razvojni centar će doktorantima omogućiti da svoja istraživanja obavljaju na najsavremenijim tehnologijama, radeći zajedno sa Microsoft inženjerskim razvojnim timovima i uz nadzor svojih akademskih mentora, profesora sa Matematičkog fakulteta.

Razvojni centar će stipendistima obezbediti i svu neophodnu infrastrukturu za uspešno razvijanje i realizovanje projekata, od najsavremenije računarske opreme do pristupa bazama podataka na kojima se realizuju istraživanja, uključujući hardver za kompleksne proračune, opremu, softver, izvore podataka, kao i ekspertizu tima Centra.

Dodatno, učesnici programa imaće mogućnost da prisustvuju relevantnim naučnim i istraživačkim konferencijama koje se bave temama njihovih projekata, kao i da posete druge razvojne centre Microsofta u svetu.

Microsoft razvojni centar u Srbiji je tokom svojih godina postojanja u našoj zemlji postao centar izvrsnosti za najnaprednije tehnologije, koje upravo ovde u Beogradu, kreiraju naši inženjeri. Razvoj novih tehnologija u oblasti veštačke inteligencije, pozicionirao nas je među najuspešnije Microsoft razvojne centre u svetu. Svih ovih godina nastojimo da budemo pouzdan partner obrazovnom sistemu u našoj zemlji i pružimo podršku akademskoj zajednici. Ovaj projekat predstavlja veoma značajan deo tih nastojanja“ – rekao je dr Igor Ilić, koji radi na poziciji Chief Data Scientist u Microsoft razvojnom centru u Srbiji.

„Matematički fakultet je jedna od najvažnijih obrazovnih institucija u zemlji prepoznatljiva po kvalitetu matematičara i informatičara koje školuje. Već decenijama negujemo tradiciju veštačke inteligencije u istraživačkom radu i obrazovanju, a na naučnim seminarima iz ove oblasti na našem fakultetu okupljaju se kolege sa različitih akademskih institucija i iz industrije. Očekujemo da će kroz ovaj projekat doći do plodonosne razmene vrhunskih inženjerksih praksi i izazovnih problema sa jedne strane i najmodernijih akademskih znanja i metoda sa druge.“ – rekao je dr Mladen Nikolić, docent na Matematičkom fakultetu.

U prvoj fazi programa, teme na kojima će doktoranti raditi u Razvojnom centru biće fokusirane upravo na oblast veštačke inteligencije, koja danas pruža mnogobrojne mogućnosti i primenu u gotovo svim oblastima i industrijama.

Jedna od oblasti koja će biti obuhvaćena projektom je takozvana apstraktna sumarizacija teksta, odnosno prepričavanje dužih tekstova ljudski razumljivim jezikom. Reč je o oblasti koja je još uvek nedovoljno proučena, a koja bi daljim istraživanjima i usavršavanjem mogla imati izuzetno široku primenu.

Cilj programa je da se iz ove saradnje kreiraju naučni radovi i istraživanja koji će biti publikovani u najeminentnijim naučnim časopisima i predstavljeni na konferencijama i stručnim skupovima, što bi dugoročno trebalo da pomogne Microsoft razvojnom centru i Matematičkom fakultetu (ali i čitavom Beogradskom Univerzitetu) da se pozicioniraju kao vodeće istraživačke institucije u oblasti veštačke inteligencije u širem regionu. Dodatno, ovaj program ima za cilj i da podrži dalju modernizaciju obrazovnih programa na Matematičkom fakultetu.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 24. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 24. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa seminarom Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama.

Predavač: Velibor Bojković, Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme, Caen, France

Naslov predavanja: BERKOVIČEVA ANALITIČKA LINIJA (KRATAK UVOD U ANALITIČKU GEOMETRIJU NAD NEARHIMEDOVIM POLjIMA)

Apstrakt: Ukoliko je k nearhimedovo kompletno polje, topologija indukovana normom je totalno nepovezana, tako da mnogi principi klasične kompleksne geometrije (kao što je analitičko proširenje) ne mogu da se direktno primijete/definišu prateći njihove definicije u kompleksnoj geometriji. Kroz konstrukciju Berkovičeve analitičke linije nad poljem k, pokušaćemo da prikažemo jedan relativno noviji pristup analitičkoj geometriji nad k koji je uspio da nadomjesti gore pomenute topološke nedostatke i koji omogućava da se pronađu mnogi analogoni klasičnih rezultata kompleksne analitičke geometrije. Ukoliko vrijeme dozvoli, na kraju ćemo se osvrnuti na generalni opis k-Rimanovih površi.

detaljnije