Spisak prijavljenih kandidata u upisnom roku JUN 2024

Završena je prijava na Konkurs za upis na osnovne akademske studije u upisnom roku Jun 2024.

Spisak prijavljenih kandidata u upisnom roku JUN 2024

detaljnije

Radionica iz simplektičke topologije

Od 19. do 23. avgusta 2024. na Matematičkom fakultetu u Beogradu održaće se naučni skup Workshop on Symplectic Topology.

Detalji o ovom skupu (spisak predavača, raspored, naslovi i termini predavanja, apstrakti i slično) biće objavljivani na sajtu:

https://symplectic.matf.bg.ac.rs/

Svi zainteresovani su dobrodošli.

detaljnije

Produžetak roka za prijavu u junskom upisnom roku 2024

Prijavljivanje kandidata na konkurs za upis na osnovne akademske studije je produženo do petka 21.06.2024. do 12.00.

detaljnije

15. Srpski matematički kongres, 19-22. jun 2024.

Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo 15. Srpski matematički kongres, nacionalni skup sa međunarodnim učešćem, koji će se održati od 19. do 22. juna 2024. godine, u organizaciji Matematičkog fakulteta-Univerziteta u Beogradu i Društva matematičara Srbije, a u saradnji sa brojnim naučno-istraživačkim organizacijama prirodno-matematičke grupacije iz cele Srbije.

Ovaj Kongres predstavlja ne samo glavni naučni skup u oblasti matematike u našoj zemlji ove godine, već i jedan značajan događaj na međunarodnoj naučnoj sceni u oblasti matematičkih i računarskih nauka.

Otvaranje Kongresa je 19. juna 2024. u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu sa početkom u 10 časova.

Program Kongresa
 
Knjiga apstrakata

Više informacija o Kongresu može se naći na sajtu www.smak15.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji Bojane Todić, 20.06.2024. godine

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji: „Kombinatorni problem sakupljanja kupona sa proširenom kolekcijom“, kandidata Bojane Todić, biće održano  20. 6. 2024. godine u sali 830, sa početkom u 17 časova.

detaljnije

Seminar za veštačku inteligenciju, 19. jun 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 19. juna 2024, sa početkom u 19 časova.
 
Predavač: Ivana Luknar, Institut za političke studije, Beogad
 
Naslov predavanja: ARTIFICIAL INTELLIGENCE: RISKS AND POSSIBILITIES
 
Apstrakt:
The modern world has changed significantly, and is still changing under the influence of new technologies. As Gerd Leonhard notes, science fiction is increasingly becoming science fact. The question arises to what extent is modern society elastic to accept the upcoming changes? Will the effects of these changes be so turbulent and destructive, or will we overcome them like a short storm; depends on us? The effects are dual nature, and whether the challenges or opportunities will prevail depends on us.
 
Artificial Intelligence has engendered a great deal of excitement and controversy. Our fascination with AI runs deeper than fear. The allure of AI is unquestionable. Worldwide AI debate is based on two issues. First issue is connected with its widespread use in a nowadays world without adequate law frame. It concerns the consequences. Second issue is about AI limitations. With risk and consequence, arises question of substantive AI ethic. Its ethical principles are matter of reflections and speculation. That is why some authors see AI as threat. AI is also leading to a whole new generation of autonomous weapons and countless variants of extremely dangerous cyberattack tactics, including “deep fakes”. This of course does not mean that AI is evil per se, but that humans could rely on AI to realize both virtuous and malicious goals, including building more deadly weapons and breaking security walls.

The enormous potential of AI promises to bring significant changes in current and future society. We need to be aware of all its effects, also its social effects. In a world of rapid development of various technological tools the concept of ethics plays a key role in determining how to avoid undesirable outcomes of technology dissemination. The ethics in artificial intelligence (AI) represents current challenge for policy and technology makers. We need to get ready for global race for AI. Governments worldwide face the question of how to best reap the benefits of AI and at the same time how to minimize the risks. It becomes increasingly difficult to understand the ethical implications of our use of technology. This creates problems both for practitioners and regulators. We should be aware of social challenges that AI has been progressively integrated in our societies and we should be able to discuss them.

Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 18. jun 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 18. juna 2024. sa početkom u 14.15.
 
Predavač: dr Maria Alessandra Montenegro, Fakultet organizacionih nauka
 
Naslov predavanja: MODEL UPRAVLjANjA REZILIJENTNOŠĆU PROJEKTA

Apstrakt: Brojni poremećaji koji su zadesili svet poslednjih nekoliko godina, poput Covid-19 pandemije, doveli su do brojnih oštećenja organizacija širom sveta. Veliki problem uočava se u situacijama kada u okruženju dođe do pojave poremećaja koga nije bilo moguće predvideti. Za suočavanje sa ovakvim izazovima, novija literatura predlaže korišćenje pristupa upravljanje rezilijentnosću projekta. Predmet istraživanja doktorske disertacije je razvoj modela upravljanja rezilijentnošću projekta koji predstavlja sveobuhvatno rešenje za efikasnije upravljanje projektima u situacijama pojave nepredvidivih poremećaja. Evaluacija razvijenog modela rađena je kroz dve faze. Rezultati istraživanja su potvrdili da postoji statistički značajna razlika između grupa ispitanika na čijim su projektima primenjivani elementi predloženog modela u odnosu na grupu ispitanika na čijim projektima isti nisu primenjivani. Kao glavni rezultati istraživanja navode se da model upravljanja  rezilijentnosću projekta obuhvata sve elemente koncepta upravljanja rezilijentnosću prilagođene konceptu upravljanja projektom, da model sadrži metode za planiranje i implementaciju odgovora na nepredvidive poremećaje i metode za oporavak projekta od dejstva nepredvidivih poremećaja, da model podrazumeva primenu u različitim domenima rezilijentnosti projekta i da kao takavom ogućava organizacijama efikasnije upravljanje projektima uprkos pojavi nepredvidivih  poremećaja.

Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Jelene Vicanović

Odbrana doktorske disertacije Jelene Vicanović: „Uslovi optimalnosti za izoperimetrijske probleme optimizacije sa neprekidnim vremenom", biće održana 18. 6. 2024. godine u 14 časova u učionici  718.

detaljnije

Pristupno predavanje za izbor docenta za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavilo  2 kandidata
Kandidati: dr Stefan Mišković i dr Sead Mašović

Naslov predavanja: „Dinamičko programiranje”

Datum, vreme i mesto održavanja:  28. 6.  2024. godine  u 11 časova na Matematičkom fakultetu (Studentski trg 16). 

Članovi komisije:   

1. dr Filip Marić, red. prof.
2. dr Miroslav Marić, red.prof.
3. dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik MI SANU

Datum objavljivanja: 12. 6. 2024. godine

 

detaljnije

Konferencija posvećena Kosti Došenu na MI SANU, 13. i 14. jun 2024.

U Matematičkom institutu u Beogradu 13. i 14. juna 2024. u sali 301f biće održana konferencija u čast pokojnog Koste Došena, istaknutog matematičara i filozofa. Govoriće brojni prijatelji, studenti i kolege.

Program skupa je dostupan na ovom linku:
https://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/kosta70prg.pdf

Prenos skupa možete pratiti na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/5jazssgYAMXyj2qt9/YeOnxFBePovXifQ5vbTXpET0RqBuTwCk3eFD6pAZHY4

detaljnije