Odeljenje za mehaniku, 14. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 14. februara 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Marina Pavlović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRIMENA DUBOKOG UČENjA ZA MODELOVANjE SVETLOSNIH KRIVIH KVAZARA
 
Apstrakt: Svetlosne krive kvazara pokazuju stohastičku varijabilnost, koja u kombinaciji sa tehničkim ograničenjima posmatranja, kao što su česte praznine u posmatranju, stvaraju značajne izazove za njihovu analizu. Da bi se efikasno suočili sa ovim problemima, pogotovo u LSST (Legacy Survey of Space and Time) eri, gde očekujemo veliki broj podataka u kratkom vremenskom intervalu, korišćenje dubokog učenja ističe se kao ključni metod za efikasno modelovanje svetlosnih krivih kvazara. U ovom predavanju predstavljamo naš Python paket, koji je sada dostupan kao "QNPy" na PyPI platformi, koji predstavlja revolucionarni alat za modelovanje svetlosnih krivih kvazara pomoću algoritama meta učenja koji se nazivaju Kondicionim Neuronskim Procesima. Pokazaćemo prvu primenu QNPy Python paketa na dva uzorka podataka dobijenih iz Data Čallenge-a LSST AGN Science Collaboration i svemirske misije GAIA.
 
Napomena: Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8
 
Arhiva snimljenih predavanja se nalazi na stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSH

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 13. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 13. februara 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Sastanak Seminara biće posvećen obeležavanju jubileja:
 
50 GODINA SEMINARA ZA RAČUNARSTVO I PRIMENjENU MATEMATKU - POGLED U BUDUĆNOST I DEO - RAČUNARSTVO
 
Naslovi i apstrakti izlaganja mogu se naći na stranici:
 
https://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/seminars/programs/seminar2.feb2024.php
 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Studentski seminar, 9. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 9. februara 2024. godine sa početkom u 15 časova.
 
Predavač: Igor Medvedev, Univerzitet u Prinstonu
 
Naslov predavanja: NELINEARNE TALASNE JEDNAČINE
 
Apstrakt:
Talasna jednačina je jedan od osnovnih primera hiperboličkih parcijalnih diferencijalnih jednačina. Ona opisuje kretanje talasa u raznim sredinama, a javlja se u akustici, elektromagnetizmu, pa čak i u opštoj teoriji relativnosti. U ovom predavanju počećemo od prostih primera linearnih talasnih jednačina. Diskutovaćemo i nekoliko svojstva nelinearnih talasnih jednačina, kao što su postojanje rešenja, pravilnost, ograničenost i opadanje rešenja. Kroz ove primere upoznaćemo se sa nekim od glavnih tehnika u analizi diferencijalnih jednačina.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Seminar za teoriju relativnosti i kosmološke modele, 7. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 7. februara 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU, sa početkom u 12 časova.

Predavači: akademika prof. dr Miodrag Mateljević
 
Naslov predavanja: LORENTZ TRANSFORMATION AND TIME DILATATION 2
 
Apstrakt:
We consider two  inertial frames  $S$ and  $S`$ and suppose that frame $S`$ moves, for simplicity, in a single direction: the $x$-direction of frame $S$ with a constant velocity $v$ as measured in frame $S$.
 
Using  homogenity of space and time we derive modified Lorentz Transformation (LT) between two inertial reference frames without using the second postulate of Einstein, i.e., we  does not assume the invariant speed of light (in vacuum) under LT. Roughly speaking, we suppose:(H) Any clock which is at rest in its frame measures a small increment of time by some factor $s=s(v)$.
 
For $s=1$ we get the Galilean  transformation  of Newtonian physics, which assumes an absolute space and time. We also consider  relation between  absolute space  and Special Relativity Theory, thereafter STR. As a corollary of  relativity theory experimentally verified assumption is (TD):  (H)  holds with  Lorentz factor  $1/gamma$.
It seems here that  we need physical explanation for (TD). We show that (TD) is equivalent with Postulate.  The  two- way  speed is $c$  in any inertial frame.
Note that Postulate 3  is a weaker assumption than Einstein second postulate. We can derive  the corresponding (LT) and explain twin paradox. PS.  It seems that the main result is: We show that   (TD) is equivalent with Postulate: The  two- way  speed is $c$  in any inertial frame.

Napomena: Seminar je moguće pratiti na daljinu putem linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr

Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNzii

detaljnije

Odbrana teme doktorske disertacije Bojane Todić

Odbrana teme doktorske disertacije Bojane Todić: „Kombinatorni problem sakupljanja kupona sa proširenom kolekcijom “, održaće se 09.02.2024. godine u 10:15 časova, u učionici 718.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 7. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 7. februara 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Tijana Šukilović, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu


Naslov predavanja: INTEGRABILNOST GEODEZIJSKOG TOKA LEVO-INVARIJANTNE SUB-RIMANOVE METRIKE NA HAJZENBERGOVOJ GRUPI
 
Apstrakt: Poznato je da je Hajzenbergova grupa najjednostavniji primer sub-Rimanove mnogostrukosti. Na predavanju će biti reči o geodezijskim tokovima levo-invarijantne Carnot-Carathéodory metrike i odgovarajućim Hamiltonovim sistemima. Poznato je da je takav sistem super-integrabilan ako je metrika definisana na levo-invarijantnoj distribuciji. Međutim, postoji i druga klasa invarijantnih tokova koji odgovaraju levo-invarijantnoj metrici na desno-invarijantnoj distribuciji. Taimanov je 90-tih godina pokazao da je ovakav sistem integrabilan u slučaju trodimenzione Hajzenbergove grupe, a na predavanju će biti razmatrana proizvoljna dimenzija.
 
Napomena: Predavanje se neće prenositi onlajn.

detaljnije

Prijava/odjava/zamena predmeta u 2. semestru školske 2023/2024. godine

Prijava/zamena/odjava kurseva u 2. semestru školske 2023/2024. godine se vrši isključivo online slanjem molbe preko hipatije od 15. 2. 2024. do 3. 3. 2024.

detaljnije

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za 2024. godinu

Ministarstvo  nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je objavilo Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva za 2024. godinu za 8 programskih aktivnosti iz oblasti nauke:
 
1. sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
2. sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
3. sufinansiranje završne izrade i odbrane doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva;
4. sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
5. sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
6. sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
7. sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;
8. sufinansiranje kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima/organizacijama.
 
Tekst Javnog poziva sa kompletnim spiskom programskih aktivnosti, rokovima za podnošenje prijava i neophodnom dokumentacijom za svaku programsku aktivnost, dostupan je na stranici:

https://nitra.gov.rs/cir/nauka/javni-pozivi-i-konkursi/javni-pozivi-i-konkursi?view=article&id=532:javni-poziv-za-ucesce-u-sredstvima-ministarstva-nauke-tehnoloskog-razvoja-i-inovacija-u-2024-godini&catid=10

Rok za podnošenje prijava za programsku aktivnost broj 7 -  sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbij je 30 dana od objavljivanja poziva (zaključno sa 1. martom 2024).

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 9. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 9. februara 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Predavač: Predrag Janičić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Naslov i apstrakt predavanja biće naknadno objavljeni.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 6. februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 6. februara 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15. 

Sastanak Seminara biće posvećen obeležavanju jubileja:
I
50 GODINA SEMINARA ZA RAČUNARSTVO I PRIMENjENU MATEMATKU

Seminar za primenjenu matematiku Matematičkog instituta osnovan je 1973. godine, i od tada neprekidno radi, uz prilagođavanje naziva i sadržaja zahtevima vremena. Na današnjem sastanku obeležavamo ovaj značajan jubilej i pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate naše slavlje. U prvom delu će prof. Vera Kovačević-Vujčić dati prikaz rada Seminara u proteklih 50 godina, a učesnicima će se obratiti i predstavnici Matematičkog instituta SANU, Matematičkog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka koji učestvuju u realizaciji Seminara. Seminar podržava i srpski ogranak IEEE udruženja za računarstvo (IEEE Chapter Computer Science CO-16), pa je predviđeno i obraćanje predstavnika tog udruženja. U drugom delu organizovano je druženje uz koktel.

Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije