Odeljenje za matematiku 20. maj 2022.

Naredni sastanka Seminara biće održan u petak 20. maja 2022, u sali 301f Matematičkog instituta SANU, a sastanak je moguće pratiti i na daljinu.

Predavač: Miloš Milovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: INTENZIONALNA TEORIJA VEROVATNOĆE

Apstrakt: Kolmogorov je tridesetih godina prošlog veka zasnovao verovatnoću na skupovnim algebrama i meri. Istih godina je fon Nojman ustanovio kvantnu fiziku koja se takođe smatra teorijom verovatnoće. Za razliku od skupa koji je ekstenzionalni pojam, ona počiva na kvantnim ansamblima  što bi predstavljao inetnzionalni pristup.

Seminar se može pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

Registracija za učešće na Seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 19. maj 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 19. maja 2022, sa početkom u 17.15 preko Webex platforme.

Predavač: Ana Đurđevac, FU Berlin

Naslov predavanja: REPREZENTACIJA SLUČAJNIH PROMENLjIVIH NA SFERI

Apstrakt:
Osnovna motivacija za posmatranje slučajnih promenljivih na površima potiče od parcijalnih diferencijalnih jednačina (PDJ) na pokretnim površima sa slučajno promenljivim koeficijentima. Prvo ćemo razmatrati egzistenciju i jedinstvenost rešenja PDJ na krivim stohastičkim pokretnim domenima. Rezultati su bazirani na opštoj teoriji o rešavanju PDJ na pokretnim domenima. Ovo je zajednički rad sa C. Elliott i C. Lewis. Osnovno pitanje u ovim modelima je kako predstaviti slučajno polje na površi. Jedan od pristupa je konstrukcija višestepene serijske ekspanzije izotropnog  Gausovog slučajnog polja na sferi, koja se sastoji od nezavisnih Gausovih koeficijenata i lokalne baze. Na kraju ćemo diskutovati o mogućoj generalizaciji problema na druge površi. Ovo je zajednički rad sa M. Bachmayr.

Link za pristup:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m687c4fbce8aa39d380ffe11fa97802ff
Meeting number (access code): 2404 886 4004
Meeting password: 2buZJ2ERaT2

detaljnije

Seminar iz veštačke inteligencije, 18. maj 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 18. maja 2022, od 19-20 časova.

Predavač: Miloš Savić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

Naslov predavanja: DETEKCIJA ANOMALIJA AUTOENKODERIMA SA PRIMENAMA U PORESKIM I IIoT SISTEMIMA

Apstrakt:
Detekcija anomalija je jedan od osnovih problema mašinskog učenja. Pored klasičnih tehnika baziranih na distancama i gustini instanci podataka u prostoru, detekcija anomalija se može realizovati i neuronskim mrežama. Jedan od mogućih načina je upotrebom autoenkodera, odnosno neuronske mreže koja se obučava da na izlazu reporodukuje ulaz kroz međuslojeve znatno manjih dimenzija u odnosu na broj atributa kojima su podaci opisani. Treniranjem autoenkodera na podacima u kojima nema anomalija se zapravo uči latentna reprezentacija normalnog ponašanja podataka, a anomalijama se proglašavaju one instance za koje je greška rekonstrukcije kroz autoenkoder veća od nekog praga (npr., maksimalna greška na trening skupu podataka). U ovom izlaganju predstavićemo dva metoda za detekciju anomalija baziranih na autoenkoderima koji su dizajnirani za poreske [1] i industrijske IoT sisteme [2].

Reference:
[1] M. Savić, J. Atanasijević, D. Jakovetić, N. Krejić. Tax evasion risk management using a Hybrid Unsupervised Outlier Detection method. Expert Systems with Applications 193: 116409, 2022

[2] M. Savić, M. Lukić, D. Danilović, Ž. Bodroški, D. Bajović, I. Mezei, D. Vukobratović, S. Škrbić, D. Jakovetić. Deep Learning Anomaly Detection for Cellular IoT With Applications in Smart Logistics, IEEE Access 9: 59406-59419, 2021

Napomena: Registraciona forma za učešće je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 16. maj 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan u ponedeljak, 16. maja 2022, u Svečanoj sali SANU sa početkom u 14.15 časova.

Na sastanku Seminara biće predstavljeni rezultati projekta I4TrustBC.

Projekat AI4TrustBC, Advanced Artificial Intelligence Techniques for Analysis and Design of System Components Based on Trustworthy BlockChain Technology (Napredne tehnike veštačke inteligencije za analizu i dizajn sistemskih komponenti baziranih na pouzdanoj blokčejn tehnologiji) realizuje se u Matematičkom institutu SANU i Fakultetu theničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Finansira ga Fond za nauku Republike Srbije u periodu 1.9.2020.-31.08.2022. godine, u okviru programa projekata iz veštačke inteligencije. Tokom realizacije projekta razvijani su metodološki pristupi problemima vezanim za implementaciju i sigurnost u blokčejn sistemima. Namena ovog sastanka je da naše  najvažnije rezultate podelimo ne samo sa kolegama istraživačima, već i sa širim auditorijumom, sa sadašnjim i budućim korisnicima blokčejn tehnologije.


Napomena: Sastanak Seminara se može pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYX

detaljnije

Sastanak predstavnika kompanije Huawei i Matematičkog fakulteta

Kompanija Huawei, glavni sponzor takmičenja Međunarodna studentska olimpijada IMC na kojoj su naši studenti osvajali medalje, poslala je svoje predstavnike u posetu Matematičkom fakultetu.

Sa predstavnicima kompanije Huawei razgovarali su dekan Matematičkog fakulteta prof. dr Zoran Rakić i prodekan za akreditaciju, organizaciju tekućih poslova i doktorske studije doc. dr Miljan Knežević, kao i neki od najboljih studenata Matematičkog fakulteta: Uroš Milenković, Katarina Krivokuća, Mihajlo Srbakoski i Danica Zečević.

Glavni ciljevi sastanka bili su da se uspostavi saradnja u okviru privrede i da se studenti Matematičkog fakulteta upoznaju sa problemima u savremenim tehnologijama.

Slike sa sastanka možete pogledati ovde.

detaljnije

Dobitnici godišnjih nagrada za MI SANU za 2022. godinu

Svake godine Matematički Institut Srpske akademije nauka i umetnosti dodeljuje nagrade i pohvale naučnom podmlatku za postignute rezultate u naučnoistraživačkom i stručnom radu iz oblasti matematike, mehanike i računarstva. Sa zadovljstvom vas obaveštavamo da su koleginice i kolege sa Matematičkog fakulteta osvojile šest nagrada, odnosno pohvala.

Doc. dr Marija Jelić Milutinović i doc. dr Aleksandra Kostić podelile su godišnju nagradu za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti matematike.  

Za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti računarstva, nagrađeni su doc. dr Mirko Spasić sa Matematičkog fakultata i doc. dr Dušan Džamić sa Fakulteta organizacionih nauka, koji je nagrađenu doktorsku disertaciju odbranio na Matematičkom fakultetu.

Godišnju nagradu za najbolji master rad iz oblasti matematike i mehanike za dobio je Danilo Tošović, dok su pohvale za master rad dobili Jovana Tomić i Predrag Pilipović.

Kompletan spisak nagrađenih može se naći na stranici:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/aboutus/student.php

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 12. maj 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 12. maja 2022, sa početkom u 18 časova preko Webex platforme.

Predavač: Lazar Vasović

Naslov predavanja: STRUKTURA MREŽE PROTEINSKIH INTERAKCIJA I NjENA RAČUNARSKA ANALIZA NA PRIMERU ISPITIVANjA NEUREĐENOSTI PROTEINA U INTERAKTOMIMA VIRUSA SARS-CoV-2

Apstrakt

Link za pristup predavanju: http://computing.math.rs/meet

detaljnije

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta sa 30% radnog vremena, za užu naučnu oblast: Astrofizika

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta sa 30% radnog vremena, za užu naučnu oblast: Astrofizika

Na konkurs se prijavio 1 kandidat.

Kandidat: dr Ivan Milić

Naslov predavanja:"Funkcije odziva za spektralne linije u ne-LTR kao metod za dijagnostiku uslova u zvezdanim atmosferama"

Datum i vreme održavanja: 19.05.2022. godine u 18 časova, onlajn preko Webex  platforme

Detalji pristupa su:
Meeting link:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m889c7209486b83890aad80e562c00577
Password: 2yS4StrW5cU

Članovi komisije:

1.    dr Olga Atanacković, red. prof.
2.    dr Dejan Urošević red.prof.
3.    dr Gojko Đurašević, naučni savetnik AOB

Datum objavljivanja: 09.05.2022. godine

detaljnije

Odeljenje za matematiku 13. maj 2022.

Naredni sastanka Seminara biće održan u petak 13. maja 2022, u sali 301f Matematičkog instituta SANU, a sastanak je moguće pratiti i na daljinu.

Predavač: Marek Svetlik, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: ŠVARCOVA LEMA ZA HARMONIJSKA PRESLIKAVANjA

Apstrakt: Dobro je poznato da je Švarcova lema za holomorfna preslikavanja jediničnog diska u sebe jedan od fundamentalnih rezultata geometrijske teorije funkcija. Kako se harmonijska preslikavanja na neki način mogu smatrati uopštenjem holomorfnih preslikavanja interesantno je proučavati varijante Švarcove leme i za takva preslikavanja. Na ovom predavanju prikazaćemo razne verzije Švarcove leme za harmonijska preslikavanja. Posebno, prikazaćemo verziju Švarcove leme za harmonijska preslikavanja jediničnog diska u sebe koja ne fiksiraju tačku z=0. Napomenimo da se ovi rezultati mogu videti kao analogije odgovarajućih rezultata za holomorfna preslikavanja, kao i da ključnu ulogu u dokazima tih rezultata ima hiperbolička metrika na prosto povezanim oblastima u ravni.

Seminar se može pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

Registracija za učešće na Seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

KGTA Seminar, 12. maj 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 12. maja 2022, sa početkom u 12.15 časova u sali 301f Matematičkog instituta SANU. U pitanju je zajednjički sastanak sa Odeljenjem za matematiku. Sastanak seminara je moguće pratiti i na daljinu.

Predavač: Gyula Katona, Mađarska akademija nauka

Naslov predavanja: SOME NEW TURAN TYPE THEOREMS IN EXTREMAL GRAPH THEORY

Apstrakt:
Turan (1941) found the maximum number of edges in an n-vertex graph containing no complete graph on m vertices. On the other hand Erdős and Gallai determined the maximum number of edges if the graph contains no path of length k. Here we combine these two conditions and give a partial answer for the maximum number of edges. Joint work with Chuanqi Xiao.

Seminar se može pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

Registracija za učešće na Seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije