Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 22. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 22. decembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: prof.dr Dragan Vukmirović, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: DATA SCIENCE: SCIENCE OR BUZZWORD

Apstrakt:
U predavanju se prikazuju osnovne definicije nauke o podacima, istorijat i pravci daljeg razvoja. Istaknute su osnovne dileme i autorsko viđenje sličnosti i razlika sa bliskim naučnim disciplinama: matematikom, statistikom, računarskim naukama i veštačkom inteligencijom. Analiziran je profil naučnika za podatke (data scientists), kao i modaliteti obrazovanja ovih stručnjaka. Na kraju, dat je niz preporuka za dalji razvoj nauke o podacima u Srbiji.

Napomena:
Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj slušalaca u sali je pet (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So
ukoliko predavač da svoju saglasnost.

detaljnije

Studentski seminar, 21. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u ponedeljak, 21. decembra 2020. sa početkom u 18 časova, kao zajednički sastanak sa seminarom Matematika i muzika na MI SANU.

Predavač: Demijan Nahuel Gus, Nacionalni univerzitet u Rosariju, Rosario, Argentina

Naslov predavanja: WHAT IS SCIENTIFIC ART GOOD FOR?

Apstrakt: In this talk we will dive into some basic ideas related to scientific art and how scientific art can be used. For this, some general connections between art and science will be presented and some fundamental thoughts will be illustrated with examples.

Predavanju možete pristupiti na sledećem linku

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/oBqAgvZmLiFnARTJ7

detaljnije

Putovanje kroz galaksiju - National Geographic

U emisiji "Putovanje kroz galaksije", snimanoj za National Geographic Magazine Serbia, učestvovali su i članovi Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Dejan Urošević i asistent Stanislav Milošević. Tema su objekti u našoj Galaksiji – zvezde, međuzvezdana materija, supermasivna crna rupa, tamna materija. Udaljavajući se od planete Zemlje, Sunčevog sistema, Mlečnog puta, gosti emisije su se dotakli Lokalne grupe, kao našeg galaktičkog komšiluka, uopštavajući izlaganje na dinamiku i evoluciju galaksija kao gradivnih elemenata univerzuma.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3Ob4-0roXG-Rv3xyyGBon9_2C_3q4B5IHNfpL1xIUkuMUVVlj_LF2-92A&v=5qM0Xl1L6w4&feature=youtu.be

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 17. i 18. decembar 2020.

Naredniža dva sastanka Seminara biće održani u četvrtak, 17. decembra i petak 18. decembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Četvrtak, 17. decembar 2020, 14:15.

Predavač: Nikolai Erokhovets, Moscow State University

Naslov predavanja: CANONICAL GEOMETRIZATION OF 3-MANIFOLDS REALIZABLE AS SMALL COVERS

Apstrakt: Roughly speaking geometrization conjecture of W.P. Thurson (finally proved by G.Perelman) says that any oriented 3-manifold can be canonically partitioned into pieces, which have a geometrical structure of one of the eight types. In the seminal paper by  M.W. Davis and T. Januszkiewicz (1991) there is a sketch of the proof that such a decomposition exists for 3-manifolds realizable as small covers over simple 3-polytopes. It should be noted, that in this sketch the  notion of a nontrivial 4-belt, which plays an important role in the decomposition, is not mentioned. Moreover, it can be shown that in general, a decomposition of a 3-polytope along 4-belts may be done in many inequivalent ways. We present a solution to the following problem: to build an explicit canonical decomposition.  At tools we use the notion of an almost Pogorelov polytope, retractions of moment-angle complexes to subspaces corresponding to full  subcomplexes, and the construction by A.Yu. Vesnin and A.D. Mednykh of manifolds from right-angled polytopes.

The talk is based on joint works with V.M. Buchstaber and T.E. Panov. Details can be found in Nikolai Erokhovets, Canonical geometrization of 3-manifolds realizable as small covers, arXiv:2011.11628
https://arxiv.org/abs/2011.11628


Petak, 18. decembar 2020, 14:15.

Predavač: Mehmetcik Pamuk, Middle East Technical University, Ankara

Naslov predavanja: PERSISTENT HOMOLOGY

Apstrakt: Topological data analysis (TDA) is a recent field that emerged from various works in applied algebraic topology and computational geometry. TDA provides a new approach of understanding patterns in your data that are associated with its shape. The main goal of TDA is to apply topology and develop tools to study features of data. One of the powerful methods in TDA is called persistent homology (PH). It studies qualitative features of data that persist across multiple scales.  In this talk, I will define PH, talk about some theoretical background and applications.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/NkDzKGWpdthPb9EiW
ukoliko predavači daju svoju saglasnost.

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 17. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 17. decembra 2020, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17 časova.

Predavač:  Dejan Stojković, University at Buffalo, The State University of New York

Naslov predavanja: U POTRAZI ZA KOSMIČKIM CRVOTOČINAMA

Apstrakt:
Kosmičke crvotočine, iako često korišćene u naučnoj fantastici, u stvari predstavljaju egzaktna rešenja Ajnštajnoviih jednačina Pošto kosmičke crvotočine povezuju dve udaljene tačke u potpuno odvojenim prostorima, fluksovi polja mogu biti održani samo u totalitetu ova dva prostora, a ne u svakom od njih zasebno. To se može eksplicitno demonstrirati na primerima skalarnog, elektromagnetskog i gravitacionog polja. Ta činjenica može se direktno iskoristiti u astrofizičkim posmatranjima u potrazi za kosmičkim crvotočinama. Konkretno, masivni objekti koji se nalaze u orbiti crvotočine u udaljenom prostoru mogu izazvati perturbacije orbita objekata koji se nalaze u našem vidljivom svemiru. Jedan od najinteresantnijih sistema u tom pogledu je centar naše galaksije u Sagitarijusu A*. Naime, orbita zvezde S2 oko centra naše galaksije se pažljivo proučava već više od dvadeset godina. Naši proračuni pokazuju da će u skoroj budućnosti orbita zvezde S2 biti poznata sa dovoljnom preciznošću da bi se postojanje crvotočine u centru naše galakcije odbacilo ili potvrdilo pod određenim uslovima.

Napomena: Sastanak Seminara biće moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme. Detalji pristupa:

Meeting number (access code): 174 035 5391
Meeting password: tmHGy6bA4U6

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 16. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 16. decembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Danilo Karličić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: FLOQUET-BLOCH WAVES IN PERIODIC ELASTIC STRUCTURES

Apstrakt: In the first part, the methodology to carry out the analysis of  Bloch wave propagation in an array of vertically aligned and elastically connected structural elements such as beams, strings, plates, or other slender structures will be presented. The suggested approach is based on the Floquet-Bloch theorem and Galerkin approximations used in defining the eigenvalue problem and obtaining the band structure of the periodic systems. In the second part of presentation, we will focus on the elastic wave propagation analysis and phenomenon known as mode veering in pre-stressed Timoshenko beams based hexagonal lattice embedded in an elastic medium. Here, the frequency band structure of the presented lattice system obtained by using the Floquet-Bloch theorem and the finite element method will be discussed in detail. Moreover, the reasons for introducing the Hurty-Craig-Bampton method in reducing the number of degrees of freedom and computatio time for jointed periodic structures  will be explained and in conclusion some tips for future research will be given.

Napomena: Predavanje se može naknadno pogledati na linku
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sL2JyyLQwBsoyKaZS.
ukoliko predavač da svoju saglasnost.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 15. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 15. decembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Tatjana Davidović i studenti, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: IZVEŠTAJ SA LETNjE PRAKSE

Apstrakt:
Rezime: Matematički institut SANU je ove godine prvi put organizovao letnju praksu za studente redovnih i master studija. Na temu metaheuristike za optimizacione probleme, javilo se 9 kandidata. Uglavnom studenti III i IV godine Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dva master studenta sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Dva kandidata su odmah odustala, a preostalih 7 podelila sam u grupe. Rad se odvijao on-line, kroz redovne nedeljne sastanke. Veliku podršku dobila sam od svojih koleginica, Tatjane Jakšić-Krüger i Nataše Milosavljević i od kolega akademika Dragoša Cvetkovića i Dragana Uroševića koji su se uključili u rad sa studentima i pomogli mi da svi prijavljeni studenti dobiju adekvatan tretman. Na ovom sastanku seminara biće prikazano šta su studenti radili u okviru prakse i kakve rezultate su postigli.

Napomena:
Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj slušalaca u sali je pet (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So
ukoliko predavač da svoju saglasnost.

detaljnije

Četvrti poziv MPNTR za uključivanje studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad u akreditovanim NIO

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja otvorilo je poziv mladim istraživačima-studentima doktorskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama (zvanje istraživač-pripravnik, odnosno istraživač-saradnik). Rok za podnošenje prijave MPNTR je 28. decembar 2020. godine.

Kroz ovaj poziv planirano je da se uključi do 100 mladih istraživača, od kojih će se do 20 mladih istraživača iz oblasti umetnosti uključiti u akreditovane naučnoistraživačke organizacije iz oblasti umetnosti.

Na ovaj poziv prijavljuju se mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji.

Tekst poziva sa obrascem prijave može se naći na stranici
http://www.mpn.gov.rs/cetvrti-poziv-talentovanim-mladim-istrazivacima-studentima-doktorskih-akademskih-studija-za-ukljucivanje-u-naucnoistrazivacki-rad-u-akreditovanim-naucnoistrazivackim-organizacijama/

Pozivamo zainteresovane studente doktorskih studija koji su zainteresovani za uključivanje u naučnoistraživački rad na Matematičkom fakultetu da se jave mejlom na pravna@matf.bg.ac.rs do petka, 18. decembra u 12 časova. U mejlu sa naslovom "Poziv MPNTR za uključivanje PhD studenata u rad NIO", neophodno dostaviti CV i potvrdu da su prvi put upisali prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2020/2021.

Napomena: Na poziv se mogu prijaviti i kandidati koji su u radnom odnosu u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji (saradnici u nastavi, asistenti), a koji ispunjavaju uslove konkursa.

detaljnije

Mirko Spasić, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Humanitarna akcija sakupljanja novogodišnjih paketića

Studentski parlament Matematičkog fakulteta organizuje akciju pod nazivom "Doniraj i obraduj mališane" u saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Beogradu.
Sakupljaju se  novogodišnji paketići za decu iz svratišta , sigurnih kuća, bolnica i sa Kosova i Metohije.
Pozivamo vas da se pridružite humanitarnoj akciji i svoje poklone u vidu paketića, slatkiša, igračaka ili odeće ostavite u prostoriji zbornice (710) u periodu od  9 do 15 časova.
Akcija traje od 10. do 24. decembra 2020.godine.

detaljnije