Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 17. mart 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 17. marta 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Prof.dr Rajko Bukvić, naučni savetnik u penziji

Naslov predavanja: CITATNA ANALIZA, NAUKOMETRIJSKI POKAZATELjI I ALTMETRIKA

Apstrakt:
U radu su prikazani osnovni pojmovi i osnovne metrike (statistike) koje se koriste u naukometrijskim analizama naučne produkcije. Najpre se definiše pojam citiranja, na kome se sve te analize po pravilu zasnivaju, a zatim je dat pregled različitih impakt-faktora – IF2, IF5, h-indeks, g-indeks itd. (za autore, publikacije i institucije) i ajgenfaktora (eigenfactor), kao najznačajnijih bibliometrijskih pokazatelja koji se u tim analizama koriste. Kao reprezentativne baze istaknute su, pored uobičajenih i najčešće korišćenih Web of Science, Scopus i sl., takođe i SSRN, RePEc, kao izuzetno značajne za istraživače iz oblasti društveno-humanističkih, odnosno ekonomskih nauka. Posebno se ukazuje na izbor i ograničenja baza u kojima su relevantni izvori predstavljeni, s obzirom na njihov obuhvat (neslavan primer srpske baze SCIndeks). Na kraju rada prikazani su i osnovni pojmovi i pokazatelji altmetrike, kao novije oblasti, u kojoj se pored standardnih pokazatelja koriste i spominjanje na blog postovima, broj čitanja na Mendeley-u, „šerovanja” na Facebook-u, i tvitovi, a u nekim slučajevima i pominjanja u vodećim medijima i političkim (državnim) dokumentima.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 12. mart 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 12. marta 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Tijana Šukilović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: HAJZENBERGOVA EKSTENZIJA

Apstrakt:
U predavanju će biti predstavljena konstrukcija kojom se n-dimenziona Liova algebra proširuje za dve dimenzije tako da je jedna nova ne-nula Liova zagrada upravo Hajzenbergova. Može se pokažati da je ovakvo proširenje takodje Liova algebra. Ova konstrukcija je u nešto opširnijem obliku prvi put opisao Mabarakzyanov 1963. godine u radu kojem klasifikuje rešive Liove algebre nižih dimenzija. U nedostatku boljeg termina, konstrukciju ćemo nazvati Hajzenbergova ekstenzija. U predavanju će biti razmatrana specijalna svojstva koje imaju algebre dobijene opisanom ekstenzijom, a posebna pažnja će biti posvećena 4-dimenzionom slučaju.

detaljnije

Proslavite sa nama 14. mart, Međunarodni dan matematike!

Da li znate da se na Matematičkom fakultetu možete školovati za neka od najperspektivnijih zanimanja, posmatrano u globalnim okvirima?

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 13. mart 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 13. marta 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Marija Šegan-Radonjić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRETHODNICI ODELjENjA ZA MATEMATIKU MATEMATIČKOG INSTITUTA U BEOGRADU

Apstrakt:
U literaturi preovlađuje stav da je Veće Matematičkog instituta SAN, koje je osnovano 1946. godine kao naučno-upravno telo instituta, proisteklo iz rada tzv. Kluba matematičara, neformalne matematičke organizacije Beogradskog univerziteta pokrenute 1926. godine. Takođe, smatra se da je Odeljenje za matematiku Matematičkog instituta, koje počinje sa radom 1961. godine, proizašlo iz delovanja pomenutog Veća. Otuda će u izlaganju biti učinjen pokušaj da se na temelju građe Arhiva Srbije, Arhiva SANU i arhiva Matematičkog instituta SANU, koja je nedavno digitalizovana i učinjena dostupnom (https://misanuarc.omeka.net/), rekonstruiše proces uspostavljanja Odeljenja za matematiku Matematičkog instituta u hronološkom okviru od 1926. do 1961. godine. Cilj izlaganja je da se istraži pitanje postojanja kontinuiteta razvoja putem analize strukture i organizacije rada Kluba matematičara, Veća Matematičkog instituta SAN i Odeljenja za matematiku u datom vremenskom periodu. Pored toga, ideja izlaganja je i da podstakne razmišljanja i procene o uticaju ovih organizacija ili naučnih tela na razvoj prosvete i nauke u Srbiji i Jugoslaviji krajem 19. i početkom 20. veka. U izlaganju će se za interpretaciju i predstavljanje prošlosti koristiti principi i alati digitalizacije kulturnog nasleđa.

Važno obaveštenje: Predavanje na Odeljenju za matematiku najavljeno za 13. mart 2020 je otkazano, a novi termin predavanja biće blagovremeno objavljen.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 10. mart 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 10. marta 2020. u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Milena Jovanović, Astronomska opservatorija u Beogradu

Naslov predavanja: DINAMIČKO MODELOVANjE BLISKIH GALAKSIJA

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 10. mart 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 10. marta 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Prof.dr  Vladimir Brusić, Li Dak Sum Chair of Computer Science, University of Nottingham Ningbo China

Naslov predavanja: CLASSIFICATION OF FIVE CELL TYPES FROM PBMC SAMPLES USING SINGLE CELL TRANSCRIPTOMICS AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Apstrakt:
We used 27 human single cell transcriptomics (SCT) data sets to develop an artificial neural network (ANN) model for classification of Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC). We demonstrated that highly accurate models for classification of PBMC subtypes can be developed by combining multiple independent data sets to form training data sets. A significant data preparation effort was needed for building predictive models. Using a data set of ~120,000 single cell instances we showed the accuracy of classification of PBMC call of ~90%. Optimization techniques and addition of new high-quality data sets for model training are expected to improve PBMC subtype classification accuracy. The exclusion of genes that have zero transcript expression and the addition of new files with 32 cycles of training and testing has improved classification accuracy to ~92%.

Kratka biografija predavača:
Dr. Vladimir Brusić is a Li Dak Sum Chair Professor in Computer Science at the University of Nottingham Ningbo China. He is an adjunct professor at Boston University (USA). He studied at University of Belgrade, Serbia, La Trobe University (Australia), Royal Melbourne Institute of Technology (Australia), and Rutgers University (USA). Professor Brusić had previously held senior research or academic positions internationally, including Dana-Farber Cancer Institute (USA), University of Queensland (Australia), Institute for Infocomm Research (Singapore) and Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (Australia). He published more than 200 scientific and technology articles that have attracted more than 14,000 citations and has published two patents related to medical diagnostics and vaccine design. Prof. Brusić has worked in AI and Knowledge Management for nearly 30 years. He developed new AI solutions for vaccine research, immunology, infectious disease, autoimmunity and cancer research and is currently working in Digital Health.

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Zorana Vidovića, 13.03.2020. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „Rekordi niza nezavisnih i jednako raspodeljenih slučajnih veličina s primenama“, kandidata Zorana Vidovića biće održano u petak, 13.03.2020. godine u sali 706 sa početkom u 12:45 časova.

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Milane Grbić, 13.03.2020. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „Računarske metode particionisanja i grupisanja u biološkim mrežama“, kandidata Milane Grbić biće održano u petak, 13.03.2020. godine u sali 706 sa početkom u 12:15 časova.

detaljnije

KGTA seminar, 9. mart 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u ponedeljak, 9. marta 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Jelena Ivanović

Naslov predavanja: EFEKAT TRUNKIRANjA POLITOPA POMOĆU SUMA

Apstrakt: Sumiranje Minkovskog je jedna od najelementarnijih operacija nad skupovima tačaka, pa time i nad politopima kao konveksnim omotačima svojih temena. Medjutim, i pored njene jednostavnosti, rezultat joj je intuitivno vrlo nepredvidiv u opštem slučaju sabiranja više različitodimenzionalnih politopa sa velikim brojem temena. Uz pomoć ove operacije definisane su poznate familije zonotopa i nestoedara, ali do sada nema rezultata koji definiše vezu izmedju ove operacije i operacije trunkiranja politopa u datoj strani. Naime, postavlja se pitanje koji politop treba sabrati sa zadatim proizvoljnim politopom, ne bi li njihov zbir bio trunkacija zadatog politopa u zadatoj strani, do na kombinatornu (normalnu) ekvivalenciju. U predavanju ćemo odgovoriti na ovo pitanje i ilustrovati direktnu primenu ovog rezultata u generisanju familije prostih politopa proširenog intervala nestoedara, tj. geometrijskoj realizaciji simplicijalnih kompleksa sačinjenih od višestruko ugnježdenih skupova.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 5. mart 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 5. marta 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Ivan Dimitrijević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: COSMOLOGICAL SOLUTIONS OF A NEW NONLOCAL GRAVITY MODEL

Apstrakt:
In this talk, we present modification of GR extending $R - 2\Lambda$ by nonlocal term $\sqrt{R - 2\Lambda} \mathcal{F}(\Box)\sqrt{R - 2\Lambda}$, where $\mathcal{F}(\Box)$ is an analytic function of the d’Alembert operator $\Box$. The choice of $\mathcal{F}(\Box)$ in the analytic form is motivated by existence of analytic expressions with $\Box$ in string field theory and $p$-adic string theory.

We have found some exact cosmological solutions of the corresponding equations of motion without matter and with $\Lambda\neq 0$. One of these solutions is $a(t) = A t^{\frac 23} e^{\frac{\Lambda {14}t^2}$, which contains properties similar to an interplay of the dark matter and the dark energy. For this  solution we computed some cosmological parameters which are in good agreement  with their values in the standard $\Lambda$CDM model. This nonlocal gravity model has not the Minkowski space solution. Also, some constraints on function $\mathcal{F}(\Box)$ are obtained

detaljnije