Studentski seminar, 10. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn i uživo u petak, 10. marta 2023, sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Anđela Milovanović, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: TEORIJA GALOA I PRIMENA

Apstrakt:
Početkom XIX veka, mladi francuski matematičar, Evarist Galoa, u potrazi za rešenjem polinomske jednačine petog stepena, razvio je teoriju za koju će se ispostaviti da daje odgovore i na mnoga antička pitanja poput dupliranja kocke i trisekcije ugla. Na ovom predavanju definišemo osnovne pojmove iz teorije polja potrebne za razumevanje teorije Galoa, a poseban akcenat stavljamo na fundamentalnu teoremu teorije Galoa. Ova teorema smatra se krunom Galoaovog rada i ona daje konačan odgovor na problem rešavanja polinomskih jednačina. U toku predavanja, osvrnućemo se i na značajnije primene teorije Galoa.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Link za registraciju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 9. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 9. marta 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15 časova.

Predavač: Zoran Rakić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: OSERMANOVE MNOGOSTRUKOSTI
 
Apstrakt:
Neka je $(M, g)$ pseudo-Rimanova mnogostrukost sa tenzorom krivine $R$. Jakobijev operator $R_X$ je simetrični endomorfizam tangentnog prostora $T_pM$, definisan formulom $R_X(Y)=R(Y,X)X.$ U Rimanovom slučaju važi: ako je $M$ lokalno simetričan prostor ranga 1 ili je $M$ ravan, tada lokalna grupa izometrija deluje tranzitivno na jediničnom sfernom raslojenju, odakle su sopstvene vrednosti od ${R}_X$ konstantne na $SM$. Krajem osamdesetih godina prošlog veka Oserman je postavio hipotezu da li je i obrat tačan. To pitanje poznato je u literaturi kao Osermanova hipoteza. Kasnije, je pitanje iz Osermanove hipoteze generalisano u raznim pravcima (sopstvene vrednosti, Žordanove forme Jakobijevih operatora i drugih operatora koji se definišu preko tenzora krivine) i za pseudo-Rimanove mnogostrukosti, i takvi problemi poznati su kao problemi Osermanovog tipa.
 
Napomene:
Seminar je moguće pratiti i onlajn. Registracija za učešće na seminaru: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

detaljnije

Otvoren poziv za prijavljivanje za mobilnosti nastavnika i studenata u okviru Ključne akcije 131 Erazmus+ programa i mobilnosti u okviru Circle U. alijanse

Na onlajn platformi Univerziteta u Beogradu MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/) otvoreni su pozivi za prijavu za individualne mobilnosti u okviru Ključne akcije 131 Erazmus+ programa (mobilnost u zemljama EU i Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Severnoj Makedoniji i Turskoj). U okviru trenutno otvorenih poziva (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls) i raspoloživih sredstava za svaku od članica, studenti i zaposleni UB mogu da konkurišu za realizaciju sledećih tipova mobilnosti: mobilnost studenata svih nivoa studija, trening mobilnost studenata svih nivoa studija (studentske prakse), mobilnost nastavnika i mobilnost nenastavnog osoblja.
 
Zbog postojanja ograničenja budžeta za svaku od članica UB, pravila i rokova za trošenje sredstava na mobilnosti iz budžeta predviđenog  za ugovore iz 2021. i 2022. godine, molimo zainteresovane zaposlene i studente da pre podnošenja prijave kontaktiraju koordinatorke za međunarodnu saradnju fakulteta, prof. Draganu Ilić (dragana.ilic[at]matf.bg.ac.rs) i prof. Zoricu Stanimirović (zorica.stanimirovic[at]matf.bg.ac.rs)
 
Dodatno, studenti i zaposleni se mogu prijaviti za realizaciju mobilnostu u okviru saradnje sa partnerskim univerzitetima u okviru Circle U. univerzitetske alijanse  (konkretno Orhus univerzitet).  Ove mobilnosti se takođe realizuju u okviru programa Erazmus+, a za njih postoje posebno opredeljena sredstva u okviru budžeta. Rok za prijavu je 17. mart 2023. godine u 14:00 časova, ali za neke od partnera rokovi mogu biti kraći.
 
Pregled mobilnosti za koje su otvoreni pozivi za prijavu možete pronaći na sledećem linku: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls.
 
Lista otvorenih poziva nije konačna, jer je objavljivanje poziva za prijavu za mobilnost uslovljeno potpisivanjem Inter-institucionalnog sporazuma sa inostranim partnerima. Shodno tome, lista partnera će biti redovno ažurirana, a samim tim i pozivi za prijavu za mobilnost u narednim rokovima.
 
Uputstvo za prijavu i spisak neophodne dokumentacije su dostupni na sledećem linku:
https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents

detaljnije

KGTA seminar, 9. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 9. marta 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU od 12.15 do 13.30 časova.

Predavač: Đorđe Baralić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MALA NATKRIVANjA I OBOJIVOST POLITOPA

Apstrakt: Jedno od centralnih pitanja  torusne topologije je kada prost politop dopušta strukturu malog natkrivanja ili kvazitorusne mnogostrukosti. Ovo je pitanje zanimljivo u demenzijama većim od četiri jer poligoni i prosti poliedri po teoremi o četiri boje uvek se mogu realizovati kao prostori orbita malog natkrivanja. U višim dimenzijama, jedina poznata generalna restrikcija je hromatski broj koji mora biti strogo manji od dva na dimenziju politopa. No, nije puno poznato koliko je ova ocena stroga. Mi ćemo prikazati realizaciju jednog politopa dimenzije 4 čiji je hromatski broj 15 koji dopušta  strukturu malog natkrivanja čime se ovo pitanje rešava. Takođe, reći ćemo nešto i ograničenjima našeg metoda u višim dimenzijama od 4 i zašto pitanje postaje još zanimljivije.


Napomene: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/XZawgjASPavABY37A/2t2yGBvU01onPAP3aSUKiNFb2Skjk-3w5XJruW-yaZh

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78B

detaljnije

Seminar za veštačku inteligenciju, 8. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 8. marta 2023, sa početkom u 19 časova.
 
Predavač: Vesna Dimitrova, Faculty of Computer Science and Engineering, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
 
Naslov predavanja: APPLICATION OF MACHINE LEARNING IN INFORMATION SECURITY
 
Apstrakt: As machine learning is used to analyze data and produce some action based on that data, the application in the domain of cryptanalysis and information security opens new points of view. When concerning machine learning with the algorithms of cryptography, the possibility to learn from the experience that is provided by information retrieval, is being considered. Also, the increasing use of the Internet in everyday life and the huge number of users leads to increasing the number of malicious websites, which aim is to damage a computer system or compromise data without the owner’s consent. In this presentation will be presented some applications of machine learning in cryptanalysis and information security and application of NLP for malware detection.
 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog
učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar za teoriju relativnosti i kosmološke modele, 8. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 8. marta 2023, u sali 301f Matematičkog fakulteta SANU sa početkom u 11 časova.

Predavač: dr Ivana Ilić, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Medical Sciences, University of Niš, Serbia

Naslov predavanja: A TOPOLOGICAL APPROACH TO THE EPR PHENOM
 
Apstrakt: On the given topological space (X, τ) we define a notion of τ-metric, such that the set X is a τ−metric space and we prove some properties of these spaces. We construct mathematical model of the distant space corre- lations between quantum systems that were initially allowed to interact and then separated. The main idea of the paper arises from the EPR paradox, the paradox of Einstein, Podolsky and Rosen that occurs when measurement of a physical observable performed on one system have an immediate effect on the other separate system being entangled with it. The proposed mathematical model of these relations may be attractive for future researches in the field of microphysics.
 
Napomena: Link za onlajn pristup:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr
 
Za aktivno učešće neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNzii
 
Ukoliko ste već registrovani, predavanje na daljinu možete pratiti na
sledećem linku (nakon što se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/QPYfBbqdhTF5spTAt

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 7. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn i uživo u utorak, 7. marta 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Luka Matijević, Matematički institut SANU
 
Naslov predavanja: GENERAL VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH FOR ELECTRIC VEHICLE ROUTING PROBLEM
 
Apstrakt: This paper focuses on the Electric Vehicle Routing Problem with soft time windows and time dependent speeds. The goal is to minimize the total distance traveled and the penalty for arriving early or late at the customers’ locations. We present a Mixed Integer Linear Program (MILP) formulation and propose a General Variable Neighborhood Search (GVNS) metaheuristic as a solution approach. We tested the model and GVNS against the Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) algorithm, using a set of benchmark instances. Experimental evaluation indicates that GVNS can find better quality solutions than MILP and ALNS or the same quality solution in less time.

Napomena: Link za onlajn pristup:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

detaljnije

Konkurs za dodelu 'Nagrade Veselina Lučića' za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na UB za 2022. godinu

Raspisan je Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića“ za najbolje naučno, odnosno stručno, ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljeno tokom 2022. godine.
 
Kandidati na Konkurs mogu prijaviti monografiju, poglavlje u monografiji ili naučni rad. Navedena ostvarenja moraju biti štampana kod eminentnog domaćeg ili stranog izdavača (poželjno je priložiti recenzije). Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova, kao ni udžbenička literatura.
 
Rok za podnošenje prijava je od 1. marta do 28. aprila 2023. godine.
 
Tekst konkursa
 
Obrazac za prijavu

detaljnije

Konkurs UB za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2022. godini

Univerzitet u Beogradu svake godine nagrađuje po jedan najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini. Na sednici Senata održanoj 22. februara 2023, doneta je odluka o raspisivanju Konkursa za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2022. godini.

Konkurs je objavljen na sajtu Univerziteta u Beogradu na sledećim stranicama:
http://www.bg.ac.rs/sr/vest.php?id=2104
http://bg.ac.rs/sr/vest.php?id=2104

Rok za prijavu radova je je utvrđen Konkursom - 31. mart 2023, a rok za dostavljanje prijavljenih radova Univerzitetu je 7. april 2023. Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.
 
Pravilnik za nagrađivanje studenata se nalazi na sledećem linku
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-nagradjivanje-studenata-preciscen.pdf

Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Pozivamo studente Matematičkog fakulteta da se prijave na ovaj Konkurs. Zainteresovane studenti bi trebalo da dostave radove prof. dr Zorici Stanimirović najkasnije do 1. aprila 2023. formi. Radovi se dostavljaju nepotpisani, u štampanoj i elektronskoj formi. U prijavi treba navesti šifru pod kojom se rad šalje na Konkurs, a neophodno je priložiti i kratku stručnu ocenu rada od strane nekog od nastavnika fakulteta.

Eventualna pitanja u vezi sa Konkursom mogu se poslati na
zorica.stanimirovic[at]matf.bg.ac.rs.

detaljnije

Probni prijemni i pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz matematike 2023/2024

Matematički fakultet za buduće studente organizuje časove pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita iz matematike i probni prijemni ispit. Pripremna nastava počela je 21.1.2023. i trajaće do 10.6.2023. godine.


Raduje nas veliki odziv budućih kolega i zahvalni smo na ukazanom poverenju da upravo sa nama realizuju pripreme za polaganje prijemnog ispita iz matematike.
Onlajn prijavljivanje za pripremnu nastavu je završeno.


Probni prijemni ispit biće održan 17.6.2023. godine. Za polaganje prijemnog ispita se mogu prijaviti i buduće kolege koje nisu pratile pripremnu nastavu.


PRIJAVE ZA PROBNI PRIJEMNI SU OTVORENE DO 10.6.2023.


Probni prijemni ispit odražaće se u prostorijama na četvrtom i petom spratu Matematičkog fakulteta (adresa: Studentski trg 16). Ispit sadrži 20 zadataka, a rezultati će biti objavljeni 24 sata nakon polaganja. Cena polaganja probnog prijemnog ispita je 3000 dinara.


Na sajtu http://pripremna.matf.bg.ac.rs/ možete videti oblasti koje su obuhvaćene na prijemnom ispitu. Takođe informacije tokom cele pripremne nastave biće iznova ažurirane pa vas pozivamo da pratite sajt.

detaljnije