Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 21. novembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 21. novembra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15. U pitanju je zajednički sastanak sa Seminarom Veštačka inteligencija.
 
Predavač: Petar Veličković, Google DeepMind / Univerzitet Kembridž
 
Naslov predavanja: INTEGRISANjE IZRAČUNAVANjA ALGORITAMSKIM PORAVNANjEM
 
Apstrakt: Šta čini jednu neuralnu mrežu boljom, ili lošijom, u izvršavanju određenih zadataka? Ovo pitanje je u srcu modernog dizajna arhitektura neuralnih mreža, i često je izuzetno teško naći rigorozne odgovore. Tokom prethodnih nekoliko godina, prisustvovali smo velikom broju pokušaja, koristeći razne napredne matematičke pristupe, da se pronađe odgovor na ovo pitanje pod širokim spektrom mogućih pretpostavki. Jedan od najuspešnijih pristupa – algoritamsko poravnanje – pretpostavlja da su ciljna funkcija, kao i mehanizam za njeno izračunavanje, potpuno definisani i poznati (tj. cilj neuralne mreže je da izvrši algoritam). U ovoj postavci, izvršavanje zadataka se svodi na integrisanje izračunavanja koje jedan algoritam izvršava unutar neuralne mreže, što povlači interesantne analize iz raznovrsnih oblasti matematike i računarskih nauka. U ovom predavanju, predstaviću neke od mojih omiljenih radova iz oblasti algoritamskog poravnanja, kao i njihove implikacije na izradu inteligentnih sistema budućnosti.

 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Poziv za predavače na Državnom seminaru o nastavi matematike i računarstva Društva matematičara Srbije

Tradicionalni zimski Državni seminar o nastavi matematike i računarstva Društva matematičara Srbije, namenjen nastavnicima matematike i informatike u osnovnim i srednjim školama, biće održan u subotu 3. i nedelju 4. februara 2024. godine. Seminar će biti realizovan u hibridnom formatu. Predavanja će se odvijati uživo na Ekonomskom fakultetu u Beogradu za prisutne učesnike, a biće sinhrono prenošena učesnicima koji seminar prate onlajn.
Društvo matematičara Srbije poziva sve kolege koje žele da se autorski ili koautorski aktivno uključe u rad Seminara da do 20. 11. 2023. prijave svoje eventualne teme i saopštenja u oblasti unapređenja nastave matematike, računarstva i/ili informatike.
 
Moguće je prijaviti:
- petočasovne kompleksne teme koje tretiraju stručnu, metodičku ili didaktičku nastavnu problematiku,
- jednočasovna (45-tominutna) saopštenja koja tretiraju prikaze pojedinačnih, funkcionalnih, originalnih nastavnih rešenja.
 
Poziv za predavače sa dodatnim informacijama može se preuzeti OVDE
 
Prijava se vrši putem forme postavljene na sajtu DMS-a:
https://dms.rs/drzavni-seminar-2024/

detaljnije

Konkurs za dodelu studentskih stipendija iz sredstava Fondacije „Novi dobrotvori Univrziteta“, rok za prijavu 20. decembar 2023.

Otvoren je Konkurs za dodelu četiri studentske stipendije iz sredstava Fondacije "Novi dobrotvori Univrziteta" za školsku 2023/2024. godinu studentima Univerziteta u Beogradu, i to po jedna stipendija studentima sa:

  • Grupacije prirodno-matematičkih nauka,
  • Grupacije tehničko-tehnoloških nauka,
  • Grupacije medicinskih nauka,
  • Grupacije društveno-humanističkih nauka.

 
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne ili integrisane i master akademske studije Univerziteta u Beogradu, čije se školovanje u školskoj 2023/2024. godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija. Na konkurs se mogu prijaviti studenti od druge godine osnovnih ili integrisanih akademskih studija.

Rok za podnošenje prijava je od 15. novembra do 20. decembra 2023. godine.

Više informacija može se naći na stranici https://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php

detaljnije

Konkurs za dodelu studentskih stipendija iz sredstava Fondacije „Sestre Bulajić“ , rok za prijavu 22. decembar 2023.

Otvoren je Konkurs za dodelu jedne studentske stipendije iz sredstava Fondacije "Sestre Bulajić" studentu prve godine Univerziteta u Beogradu - Matematičkog fakulteta u školskoj 2023/2024. godini. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu - Matematičkog fakulteta, upisani na studijski program Matematika, koji su u završnom razredu srednjoškolskog obrazovanja ostvarili najbolji uspeh i koji se u školskoj 2023/2024. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava je od 16. novembra do 22. decembra 2023. godine.

Više informacija može se naći na stranici https://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php

detaljnije

Studentski seminar, 17. novembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 17. novembra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.
 
Predavač: Antonije Subotić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Naslov predavanja: SIMPLICIJALNI KOMPLEKSI POPLOČAVANjA
 
Apstrakt: Poliomino predstavlja figuru sastavljenu od nekoliko kvadrata iste veličine povezanih jedan sa drugim ivica za ivicu. Konačnom skupu poliomino oblika i konačnom podskupu kvadratne mreže u ravni asociramo simplicijalni kompleks. Razmatraćemo topološke i kombinatorne osobine takvih prostora. Tokom predavanja osvrnućemo se i na analogno definisane komplekse u slučaju heksagonalne mreže, i prikazati da su, u nekim slučajevima, kontraktibilni ili homotopski ekvivalentni buketu sfera.


Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 17. novembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 17. novembra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15 časova.

Predavač: Miroslava Antić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: KLASA KONFORMNO RAVNIH AFINIH HIPERSFERA
 
Apstrakt: Bavićemo se konformno ravnim afinim hipersferama u terminima višestrukosti sopstvenih vrednosti Shoutenovog tenzora. Biće data klasifikacija u slučaju da Shoutenov tenzor ima najviše jednu sopstvenu vrednost visestrukosti 1.

Napomena: Sastanke seminara je moguće pratiti i onlajn. Registracija za učešće je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon sto se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku, ali ne mogu postavljati pitanja (osim putem poruka) i ne ulaze u evidenciju prisustva:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

detaljnije

Konkurs za dodelu studentskih stipendija iz sredstava Fondacije Koste Migrića, rok za prijavu 15. decembar 2023.

Otvoren je Konkurs za dodelu deset studentskih stipendija iz sredstava Fondacije Koste Migrića za školsku 2023/2024. godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu, čije se školovanje u školskoj 2023/2024. godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija. Na konkurs se mogu prijaviti studenti od druge godine osnovnih i integrisanih akademskih studija.

Rok za podnošenje prijava je od 13. novembra do 15. decembra 2023. godine.

Više informacija može se naći na stranici https://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Petra Kostića

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji: „Hidrodinamička i sinhrotronska radio-evolucija ostataka supernovih u nehomogenoj međuzvezdanoj sredini“, kandidata Petra Kostića, biće održano 17.11.2023. godine u sali 706, sa početkom u 12:15 časova.

detaljnije

Seminar Katedre za verovatnoću i statistiku, 15. novembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 15. novembra 2023. u sali 821 Matematičkog fakulteta (Studentski trg 16, V sprat) sa početkom u 17.15.

Predavač: prof. dr Dražen Pantić
 
Naslov predavanja: MATEMATIČКO PUTOVANjE: OD STOHASTIČКOG RAČUNA DO VEŠTAČКE INTELIGENCIJE
 
Apstrakt:
Na predavanju će biti prikazane matematičke oblasti i problemi na kojima sam radio, od naučnoistraživačkog rada, preko inovacija u sferi risk menadžmenta i  fintech-a do Data Science projekata u korporativnom okruženju vezanih za social gaming i finansijske proizvode.

Napomena: Predavanje je moguće pratiti i onlajn, putem linka:

https://zoom.us/j/99052447752?pwd=U21xM0lDYlNrODhOdEhCY21QYm8yZz09


Meeting ID: 990 5244 7752

Passcode: 713997

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 17. novembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 17. novembra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Petar Marković, Departman za matematiku i informatiku, Univerzitet u Novom Sadu
 
Naslov predavanja: THE CONSTRAINT SATISFACTION PROBLEM DICHOTOMY CONJECTURE: HISTORY, PROOFS AND GENERALIZATIONS
 
Apstrakt predavanja biće postavljen na stranici
https://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/colloquiums/programs/mathcoll.nov2023.php
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije