XLIX Simpozijum o operacionim istraživanjima Sym-Op-Is 2022

XLIX Simpozijum o operacionim istraživanjima Sym-Op-Is 2022 biće održan u periodu od 19. do 22. septembra 2022. godine u hotelu Fontana u Vrnjačkoj Banji. Organizator skupa ove godine je Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet u saradnji sa brojnim visokoškolskim, naučnoistraživačkim i drugim institucijama i udruženjima.

Rad ili apstrakt prijavljuju se putem Easy Chair sistema na sledećem linku: https://easychair.org/account/signin?l=AGTnII4JcKSX6vd2tyTwJ5

Prihvaćeni radovi biće štampani u Zborniku radova koji će biće elektronski dostupan pre početka konferencije.

Rok za prijavu radova ili apstrakata: 10. jun 2022. godine.

Rok za informaciju o prihvatanju radova ili apstrakata: 10. jul 2022. godine.

Rok za plaćanje kotizacije: 25. avgust 2022. godine.

Dodatne informacije mogu se pronaći na sajtu konferencije: https://symopis2022.ekof.bg.ac.rs/

Sva pitanja oko konferencije možete uputiti na mejl adresu: symopis2022[at]ekof.bg.ac.rs

detaljnije

International Conference “Geometry, groups, operator algebras and integrability”, June 27 - July 2, 2022

Međunarodna konferencija pod nazivom “Geometry, groups, operator algebras and integrability”  biće održana u periodu od 27. juna do 2. jula 2022, u organizaciji Lomonosov Moscow State  University (MSU) i Moscow Center for Fundamental and Applied Mathematics.

Konferencija će biti održana uživo na MSU uz mogućnost onlajn učešća.

Detaljnije o konferenciji, kao i obrazac za prijavu, možete naći na sledećem linku: https://ggoi2022.mathcenter.ru/

Prijava traje do 31. maja 2022. godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete pisati na sledeću imejl adresu: ggoi2022[at]mathcenter.ru

Kako je planirano da se malom broju učesnika pokriju troškovi, može se razmotriti i onlajn učešće.

detaljnije

KGTA Seminar, 28. april 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. aprila 2022, sa početkom u 12.15 časova u sali 301f Matematičkog instituta SANU.
Sastanak seminara je moguće pratiti i onlajn preko platforme MITEAM.

Predavač: Aleksandar Miladinović

Naslov predavanja: VIŠE KATEGORIČKE TEORIJE I EKVIVARIJANTNA TEORIJA HOMOTOPIJE

Apstrakt:
Viša kategorička teorija predstavlja generalizaciju kategoričke teorije u kontekstu da imamo ne samo morfizme, već i k-morfizme koji predstavljaju morfizme između (k-1)-morfizma itd. Rezultati su pokazali da viša kategorička teorija predstavlja jako dobro okruženje za rad u teoriji homotopije. Na primer, konstrukcija homotopskih limesa i kolimesa odgovara limesima i kolimesima u višim kategorijama. U prethodnih nekoliko godina došlo je do razvitka takozvane parametrizovane više kategoričke teorije koja daje odlične rezultate primenom u ekvivarijantnoj teoriji homotopije. U ovom izlaganju upoznaćemo se sa osnovnim elementima parametrizovane više kategoričke teorije i nekim primenama: konstrukciji ekvivarijantne verzije faktorizacione homologije i vezi sa Hošildovom homologijom.

Link za registraciju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78B

detaljnije

Seminar iz veštačke inteligencije, 27. april 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 27. aprila 2022, od 19-20 časova.

Predavači: Marijana Lazić, Chair for Foundations of Software Reliability and Theoretical Computer Science at TU Munich

Naslov predavanja: A REDUCTION THEOREM FOR RANDOMIZED DISTRIBUTED ALGORITHMS UNDER WEAK ADVERSARIE

Apstrakt:
Weak adversaries are a way to model the uncertainty due to asynchrony in randomized distributed algorithms. They are a standard notion in correctness proofs for distributed algorithms, and express the property that the adversary (scheduler), which has to decide which messages to deliver to which process, has no means of inferring the outcome of random choices, and the content of the messages.

In this talk, we introduce a model for randomized distributed algorithms that allows us to formalize the notion of weak adversaries. It applies to randomized distributed algorithms that proceed in rounds and are tolerant to process failures. For this wide class of algorithms, we prove that for verification purposes, the class of weak adversaries can be restricted to simple ones, so-called round-rigid adversaries, that keep the processes tightly synchronized. As recently a verification method for round-rigid adversaries has been introduced, our new reduction theorem paves the way to the parameterized verification of randomized distributed algorithms under the more realistic weak adversaries.

Napomena: Registraciona forma za učešće je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju i astrofiziku, 26. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 26. marta 2022, sa početkom u 18 časova.

Predavač: Ivan Milić

Naslov predavanja: FIZIKA SUNCA KROZ OBJEKTIV TELESKOPA DKIST

Link za registraciju nalazi se na stranici
http://astro.math.rs/beta/index.php?lang=lat&dir=sci&page=seminar

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 26. april 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 26. aprila 2022, sa početkom u 14.15 časova.

Predavač: Milica Jovanović, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: RAZVOJ MODELA ZA EVALUACIJU PERFORMANSI MENADžMENTA TEHNOLOGIJE ZASNOVAN NA TRIPLE HELIX PRISTUPU

Apstrakt:
Eksponencijalan tehnološki razvoj značajno uslovljava potrebu za upravljanjem tehnologijom i inovacijama. Nacionalno okruženje nije izuzetak kada je ova pojava u pitanju i iz tog razloga nacionalne vlade donose strategije i politike naučnog, tehnološkog i inovacionog razvoja.  Uspešno upravljanje tehnologijom na nacionalnom nivou zahteva merenje performansi, koje je zbog velikog broja učesnika i aktivnosti zahteva višedimenzionalan i sistemski pristup. Triple Helix model saradnje privrede, univerziteta i države zasniva se na vodećoj (preduzetničkoj) ulozi univerziteta i naglašava značaj povezanosti institucija za razvoj preduzetništva i inovacija. Stoga, Triple Helix model pruža dobar okvir za sistemsko sagledavanje upravljanja tehnologijom sa aspekta odgovornosti aktera. Na predavanju biće predstavljen model za evaluaciju performansi i ocenu menadžmenta tehnologije na nivou nacionalne ekonomije radi dostizanja ciljeva održivog razvoja. Model sagledava tri aspekata merenja performansi: agregacija, efikasnost i efektivnost. Rezultati primene predloženog modela omogućili su identifikacija kritičnih oblasti za unapređenje nacionalnih politika i strategija, kao i nadležnost za unapređenje i usmeravanje strateških odluka. Primena kvantitativnog modela omogućila je nove uvide kojima su kreirani alati koji omogućavaju bolje sagledavanje kritičnih aspekata analiziranog nacionalnog sistema. Na osnovu predloženog modela moguće je kreirati izveštaj o performansama upravljanja tehnologijom Republike Srbije koji rezimira rezultate modela i daje smernice donosiocima odluka.

Napomena: Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja se mogu pratiti isključivo na daljinu preko linka https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće na Seminaru neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYX

detaljnije

Ivan Lazarević, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Stipendije za istraživački boravak u Francuskoj

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji otvorili su novi konkurs za istraživačke boravke u Francuskoj u okviru programa „IT makes S(ci)ENSE“. Dodeljuje se 12 kratkoročnih stipendija za istraživače iz Srbije za posetu naučno-istraživačkoj ustanovi u Francuskoj u trajanju od 18 dana. Istraživački boravak bi trebalo da se realizuje između 22. juna i 31. decembra 2022.

Stipendija pokriva smeštaj u Francuskoj, troškove života, troškove putovanja do i unutar Francuske tokom boravka, troškove zdravstvenog osiguranja. Na konkurs se mogu prijaviti kandidati u svim zvanjima iz neke od naučno-istraživačkih ustanova u Srbiji (nastavnici, asistenti, doktorandi, istraživači,...)

Konkurs je otvoren do 20. maja 2022, a više informacija je dostupno na stranici
https://www.institutfrancais.rs/konkurs-it-makes-sciense/

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 21. april 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 21. aprila 2022, u učionici 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova. Seminar se može pratiti i onlajn na Webex platformi.

Predavač: Jelena Marković

Naslov predavanja: ALGORITMI ZA ENUMERACIJU MINIMALNIH NEZADOVOLjIVIH PODSKUPOVA OGRANIČENjA U CSP PROBLEMIMA

Apstrakt

Link za pristup predavanju: http://computing.math.rs/meet

detaljnije

SEEMOUS 2022

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Društvo matematičara jugoistočne Evrope (MASSEE), zajedno sa Matematičkim fakultetom, Univerzitet u Beogradu, i Društvom matematičara Srbije, planira da u prelepom studentskom odmaralištu „Palić“, u periodu od 27. maja do 1. juna 2022. godine, organizuje XVI Matematičku olimpijadu za studente prve i druge godine - SEEMOUS 2022.

Više informacija možete naći na:
http://poincare.matf.bg.ac.rs/~kmiljan//SEEMOUS/

detaljnije