Studentski seminar, 21. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 21. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Dragana Radojičić, Tehnički univerzitet u Beču, Austrija

Naslov predavanja: ON A BINOMIAL LIMIT ORDER BOOK MODEL

Apstrakt:
We introduce a Limit Order Book (LOB) model in discrete time and space, driven by a simple symmetric random walk. We study a basic but non-trivial model of the limit order book where orders get placed with a fixed displacement from the mid-price and get executed whenever the mid-price reaches their level. We define the key quantity, avalanche length, as an avalanche period of trade executions, but allow a small window of size at most epsilon > 0 without any execution event. Moreover, we are interested in modeling other interesting quantities, e.g. Order Cancellations. This is the joint work with Professor Friedrich Hubalek and Professor Thorsten Rheinländer.

detaljnije

Milana Grbić, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 21. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 21. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Đorđe Baralić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: ZAKON VELIKIH BROJEVA ZA BIGRADUISANE BETIJEVE BROJEVE SLUČAJNIH SIMPLICIJALNIH KOMPLEKSA

Apstrakt:
Na ovom predavanju ćemo uvesti slučajne simplicijalne komplekse i njima asocirane topološke prostore sa dejstvom torusa. Posebno ćemo se posvetiti moment-ugao kompleksima i Dejvis-Januškijevič prostorima nad slučajnim simplicijalnim kompleksima i ispitivati asimptotska svojstva njihovih kohomoloških prstena. Pokazaćemo da oni zadovoljavaju zakon velikih brojeva i da skoro sigurno konvergiraju ka polinomima koji su matematičko očekivanje jedne konkretne slučajne promenljive.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 20. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 20. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Milan Zlatanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: NESIMETRIČNA TEORIJA GRAVITACIJE I SASAKI-EINSTEIN 5-MNOGOSTRUKOSTI

Apstrakt:
Razmatraju se koneksije sa totalno antisimetričnom torzijom na nesimetričnoj Rimanovoj mnogostrukosti koje zadovoljavaju Einstein-ovu metričku jednačinu. Nađeni su potrebni i dovoljni uslovi pod kojima Hermitske, para-Hermitske, kontkaktne i para-kontaktne mnogostrukosti (M,G=g+F) zadovoljavaju Einstein-ovu metričku jednačinu. Dobijeni uslovi su izraženi u terminima Nijenhuis tenzora i spoljašnjeg proizvoda antisimetričnog dela metrike. U dimenziji 5, dobijamo da je egzistencija koneksije sa antismetričnom torzijom koja zadovoljava Einstein-ovu metričku jednačinu, ekvivalentna egzistenciji Sasaki-Einstein 5-mnogostrukosti i obratno, svaka Sasaki-Einstein 5-mnogostrukost generiše dve familije koneksija sa antisimetričnom torzijom koja zadovoljava Einstein-ovu metričku jednačinu.

Literatura:
1. Stefan Ivanov, Milan Lj. Zlatanović, Connection on Non-Symmetric (Generalized) Riemannian Manifold and Gravity, Classical and Quantum Gravity, Volume 33, Number 7, 075016, (2016).
2. Stefan Ivanov, Milan Lj. Zlatanović, Non-symmetric Riemannian gravity and Sasaki-Einstein 5-manifolds, Classical and Quantum Gravity 37, (2020)

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 19. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 19. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: VREMENSKI ZAVISNI I DISAPATIVNI HAMILTONOVI SISTEMI - KONTAKTNA I KOSIMPLEKTIČKA INTEGRABILNOST

Apstrakt:
Posmatraćemo dva geometrijska okvira za posmatranje vremenski zavisnih i disipativnih Hamiltonovih sistema.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 18. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 18. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.


Predavač: Rade Živaljević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MATEMATIKA PRAVEDNE RASPODELE

Apstrakt:
Pravedna raspodela (fair division) kao tema povezuje algebarsku topologiju, kombinatoriku, linearno programiranje, konveskne politope i druge oblasti. Poznati rezultati vezani za ovu temu su Špernerova lema, KKM-teorema (Knaster-Kuratovski-Mazurkievič), teoreme o pravednoj raspodeli obaveza ili dobiti, i dr. U problemu deljenja ogrlice (N. Alon) potrebno je ogrlicu koja se sastoji od n tipova dragih kamenova podeliti na što manji broj delova koje je moguće razdeliti grupi od r "lopova" tako da svaki lopov dobije isti broj dragih kamenova svake vrste. Klasičan rezultat Noge Alona kaže da je n(r-1) preseka ogrlice uvek dovoljno. Prikazaćemo stare i nove (topološke) metode koje se koriste u dokazima teorema o pravednoj raspodeli.

detaljnije

Stipendije Fondacije 'Sestre Bulajić' za školsku 2019/2020. godinu

Konkurs za dodelu stipendije Fondacije "Sestre Bulajić" za studenta prve godine studija studijskog programa Matematika.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 1 (jedne) stipendije studentu prve godine Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za fizičku hemiju ili Univerziteta u Beogradu – Matematičkog fakulteta.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za fizičku hemiju i Univerziteta u Beogradu - Matematičkog fakulteta, upisani na studijski program Matematika, koji su u završnom razredu srednjoškolskog obrazovanja ostvarili najbolji uspeh i koji se u školskoj 2019/2020. finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Detaljnije o konkursu

detaljnije

Praznik - obaveštenje

Poštovane koleginice i kolege,

Sretenje, Dan državnosti Srbije, praznuje se 15. i 16. februara. S obzirom na to da je ove godine 16. februar nedelja, prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, ponedeljak 17. februar je neradni dan.
 
Čestitamo vam praznik i želimo prijatan produženi vikend.

detaljnije

Međunarodni dan žena i devojaka u nauci

Međunarodni dan žena i devojaka u nauci, 11. februar, obeležava se danas svuda u svetu. Tim povodom održan je danas u sedištu UNESCO-a u Parizu događaj posvećen ravnopravnosti polova u nauci, na kome je jedna od govornika bila i naša prof. dr Dragana Ilić, sa Katedre za astronomiju.

Više detalja o događaju na linku:
https://en.unesco.org/events/international-day-women-and-girls-science

Istog dana otvorena je i trodnevna naučna konferencija „Naučnice u društvu“ u Svečanoj sali SANU, na kojoj je imala izlaganje i naša prof. dr Olga Atanacković sa Katedre za astronomiju.

Više o konferenciji na linku:
https://www.sanu.ac.rs/naucnice-u-drustvu/

Kako bi osigurale potpuno i jednako učešće žena i devojaka u naučnim krugovima, Ujedinjene nacije su 2015. godine proglasile 11. februar za Međunarodni dan žena i devojaka u nauci. Više detalja na linku: https://en.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceday

detaljnije

Studiranje u Rusiji

Ministarstvo visokog obrazovanja i nauke Rusije i Rosotrudničestvo objavljuju konkurs za prijem državljana Republike Srbije i sunarodnika koji stalno žive u Srbiji, na školovanje u 2020/2021. akademskoj godini o trošku federalnog budžeta (kvota) u obrazovnim institucijama za visoko obrazovanje u Ruskoj Federaciji

Studenti imaju mogućnost da:

  • Nastave školovanje odmah posle sticanja prethodnog obrazovanja (srednja škola, visoka škola, fakultet)
  • Studiraju besplatno
  • Dobijaju novčanu stipendiju (u iznosu od 1.300 rublja i više u zavisnosti od regiona i određenog fakulteta) bez obzira na akademski uspeh
  • Budu smešteni u studentskom domu

Više informacija

detaljnije