KGTA seminar, 26. oktobar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 26. oktobra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU od 12.15.
 
U okviru bilateralnog projekta SANU i MANDiscrete Mathematics and Combinatorics - Theory and Applications”, naše mađarske kolege će prezentovati neke otvorene probleme i novije pravce istraživanja.

Predavač: Balázs Patkó
Naslov predavanja: ON THE NUMBER OF MAXIMAL INDEPENDENT SETS:FROM MOON-MOSER TO HUJTER-TUZA
 
Predavač: Máté Vizer
Naslov predavanja: ON MULTIPLICATIVE SQUARE-FREE SEQUENCES
 
Predavanja su namenjena najširem krugu slušalaca, uključujući studente i mlade matematičare zainteresovane za kombinatoriku.
 
Napomene: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/XZawgjASPavABY37A/2t2yGBvU01onPAP3aSUKiNFb2Skjk-3w5XJruW-yaZh

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78B

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 27. oktobar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 27. oktobra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Filip Marić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: ŽIRO-GRUPE I NjIHOVA ULOGA U FORMALIZACIJI HIPERBOLIČKE GEOMETRIJE
 
Apstrakt:
U sklopu predavanja biće ukratko predstavljena teorija žiro-grupa i žiro-vektorskih prostora koje je matematičar Abraham Ungarn predložio kao algebarsku osnovu za izučavanje Ajnšajnove teorije relativnosti, ali i izučavanje hiperboličke geometrije. Naime, uvođenje vektora u hiperboličku geometriju predstavlja problem, jer su uobičajene operacije sabiranja vektora u opštem slučaju neasocijativne i nekomutativne. Uvođenjem posebne operacije zvane žiracija, koja je inspirisana Tomasovom precesijom eksperimentalno otkrivenoj u fizici, rađa se struktura žirogrupa, a zatim i žirovektorskih prostora, koje predstavljaju uopštenja klasičnih algebarskih struktura i koje predstavljaju odličan algebarski okvir za formalizaciju hiperboličke geometrije u kom se većina formula sintaksički poklapa sa odgovarajućim formulama u Euklidskoj geometriji.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Seminar za veštačku inteligenciju, 25. oktobar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 25. oktobra 2023, sa početkom u 19 časova.
 
Predavač: Marko Stanković, Pedagoški fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu, Vranje
 
Naslov predavanja: IZRAČUNAVANjE SLABIH BISIMULACIJA ZA KRIPKEOVE MODELE FAZI MULTIMODALNIH LOGIKA
 
Apstrakt:
Kod Kripkeovih modela najčešće se razmatraju dve vrste simulacija i bisimulacija - jake i slabe. Jake simulacije i bisimulacije služe da simuliraju/bisimuliraju lokalna svojstva svetova i njihove tranzicione obrasce date relacijom dostižnosti, dok slabe simulacije i bisimulacije služe da simuliraju/bisimuliraju logičke formule. Koncept slabih bisimulacija od izuzetnog je značaja u formalnoj verifikaciji modela. Zato uvodimo pojam slabe simulacije i bisimulacije na nepraznom skupu formula između dva Kripkeova modela fazi multimodalnih logika. Dalje, uvodimo pojam "dostižnih fazi skupova" i dajemo algoritam za njihovo određivanje na Kripkeovom modelu nad lokalno konačnim Hejtingovim algebrama. Pored toga, određena je i složenost ovog algoritma. Zatim, predstavljamo algoritam za izračunavanje slabih simulacija i bisimulacija koji je baziran na algoritmu za određivanje dostižnih fazi skupova. Na kraju, dajemo nekoliko zanimljivih primera, kao i mogućnosti za uopštavanje dobijenih rezultata.
 
Izlaganje je podržano od strane Fonda za nauku Republike Srbije (naziv projekta: Quantitative automata models: fundamental problems and applications – QUAM).
 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 25. oktobar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 25. oktobra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Srđan Vukmirović, Matematički fakultet u Beogradu

Naslov predavanja: LEVO INVARIJANTNE METRIKE NA KOTANGENTOM RASLOJENJU HAJZENBERGOVE GRUPE
 
Apstrakt: Hajzenbergova grupa $H_{2n+1}$ je jedna od najednostavnijih nilpotentnih Lijevih grupa. Njeno kontangentno raslojenje $T^*H_{2n+1}$ se na prirodan način može snabdeti strukturom Lijeve grupe. Prikazaćemo klasifikaciju neizometričnih levo-invarijantnih metrika na tom kotangetnom raslojenju. Dokazujemo i interesantnu činjenicu da je kompleksna struktura na njemu jedinstvena. Ovo nam omogućava da damo punu klasifikaciju pseudo-Kelerovih metrika na $T^*H_{2n+1}$.
 
Navedeni rezultati su dobijeni u saradnji sa Tijanom Šukilović.

Napomena:
Seminar je moguće pratiti i onlajn. Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 24. oktobar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 24. oktobra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Predavači: doc.dr Milica Maričič, Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka, doc.dr Tanja Živojinović, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
 
Naslov predavanja: EKONOMIJA DELjENjA U SRBIJI: TRENUTNO STANjE I PERSPEKTIVE
 
Apstrakt: Ekonomija deljenja se definiše kao savremeni poslovni model koji omogućava pojedincima da posredstvom online platformi plaćaju za proizvode ili usluge koji drugi pojedinci nude na određeno vreme, pod određenim
uslovima. Samo neki od pozitivnih efekata ekonomije deljenja izdvajaju se ponovna upotreba i aktiviranje potencijalno neiskorišćenih resursa, direktno angažovanje mase ljudi, favorizovanje privremenog i kratkotrajnog pristupa resursima umesto trajnog prenosa vlasništva, stavljanje fokusa na deljenje resursa ograničenog kapaciteta, kao i povećavanje ponude na postojećim tržištima uvođenjem novih proizvoda i usluga. Raspoloživi podaci dostupni od strane Eurostat-a pokazuju da postoje značajne razlike između zemalja EU-27 vezano za učešće u različitim oblicima ekonomije deljenja. Međutim, postavlja se pitanje kakvo je stanje u zajednici ekonomije deljenja u Srbiji, koji su to faktori koji utiču na to da se pojedinac (ne) opredeli da učestvuje u ekonomiji deljenja, kao i koje su prepreke na koje mogu naići i korisnici i pružaoci usluga. Ovo predavanje ima za cilj da predstavi osnovne koncepte ekonomije deljenja, trenutna saznanja o zajednici ekonomije deljenja u Srbiji, kao i da prikaže preliminarne rezultate istraživanja koji su sprovedeni u okviru projekta PANACEA (Postavljanje osnova za jačanje kapaciteta zajednice ekonomije deljenja u Srbiji), podržanog od strane Fonda za nauku Republike Srbije.
 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Lista prijavljenih kandidata na doktorske akademske studije za školsku 2023/2024. godinu

Objavljena je lista prijavljenih kandidata za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2023/2024. godini. Listu možete preuzeti ovde.

detaljnije

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto šest saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Teorijska matematika sa punim radnim vremenom

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto šest saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Teorijska matematika sa punim radnim vremenom,

Izveštaj

detaljnije

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto 6 asistenata za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika sa punim radnim vremenom

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto 6 asistenata za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika sa punim radnim vremenom,

Izveštaj

detaljnije

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika sa 20% radnog vremena

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika sa 20% radnog vremena,

Izveštaj

detaljnije

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jedanaest saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika sa po 50% radnog vremena

Izveštaj Komisije po konkursu za izbor u zvanje i na radno mesto jedanaest saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika sa po 50% radnog vremena,

Izveštaj

detaljnije

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti