Prijava ispita

Pismeni ispit položen u ispitnim rokovima tokom 2020/21. godine, za predmete iz letnjeg semestra ne priznaje se u ispitnom roku januar 1 koji će biti održan 2022. godine.

ODLUKA

Prijava ispita 2021.

SEP0, SEP1 i SEP2

detaljnije

Raspored ispita

Ispiti koje su studenti slušali u prolećnom semestru 2019/20. godine, mogu se polagati i u januarskom ispitnom roku 2021. godine. Shodno vanrednim odlukama o polaganju ispita, donetim za školsku 2019/20, pismeni deo ispita za predmet iz prolećnog semestra, položen u nekom od rokova 2019/20. godine, važi zaključno sa januarskim ispitnim rokom 2021. godine. Ispiti za predmete iz jesenjeg semestra polažu se u ispitnom periodu januar – septembar, a ispiti za predmete iz letnjeg semestra u periodu jun – januar.

RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU SEP0
RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU SEP1
RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU SEP2

detaljnije

Stručna praksa

Studenti upisani na st. program MAS – Informatika, akreditovan 2019. godine, tokom studija treba da obave najmanje 90 sati stručne prakse.

Rukovodioci stručne prakse u školskoj 2020/21 godini su docenti dr Nina Radojičić Matić (nina@matf.bg.ac.rs) i dr Danijela Simić (danijela@matf.bg.ac.rs).

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Marije Cuparić

Odbrana doktorske disertacije Marije Cuparić: „Testovi saglasnosti zasnovani na L2 i L rastojanjima i njihova asimptotska efikasnost“, biće održana u sredu 2.6.2021. godine u 12.00 časova,  učionica 821.

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 27. maj 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 27. maja 2021. sa početkom u 17:15.

Predavač: Miljan Knežević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: TAJHMILEROVA LEMA I SINGULARITETI METRIKA KONUSNOG TIPA

Apstrakt:
U ovom predavanju će biti predstavljeni interesantni rezultati iz Teorije kvadratnih diferencijala i globalnog ponašanja trajektorija istih. Biće dokazana Tajhmilerova lema, koja predstavlja jedan od osnovnih uopštenja klasičnog principa argumenta. Lokalno ponašanje trajektorija objekata sa kojima operišemo će biti preneto i u slučaju metrika sa konusnim singularitetima na Rimanovim površima.

Detalji pristupa:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m6a9d647b53a1dfdab38fc3e2c54db092
Meeting number (access code): 137 494 0735
Meeting password: 9eAT7h8BTuq

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 26. maj 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 26. maja 2021. sa početkom u 18 časova.

Predavač: Marija Dodig, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: RESTRIKCIJE RANGA U PROBLEMIMA KOMPLETIRANjA MATRICA I PERTURBACIJAMA

Apstrakt:
U predavanju će biti predstavljeno nekoliko najnovijih rezultata, koji prepliću klasične probleme kompletiranja matrica, sa uzbudljivim kombinatornim rezultatima iz oblasti particija celih brojeva i deljivosti polinomijalnih lanaca. U centru svih ovih problema nalaze se rang restrikcije, koje sa jedne strane prirodno restrihuju matrične invarijante, a sa druge otvaraju vrata primene dobijenih rezultata i u drugim oblastima.

Detalji pristupa:
Predavanje se može pratiti preko stranice
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc

Ukoliko želite da učestvujete u radu seminara ili da postavite pitanja na kraju predavanja, možete se registrovati (ako već niste) na adresi
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

detaljnije

Seminar za analizu, 26. maj 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 26. maja 2021. sa početkom u 15 časova.

Predavač: Milivoje Lukić, Rajs Univerzitet

Naslov predavanja: REGULARNOST ŠTAL-TOTIKA ZA ŠREDINGEROVE OPERATORE

Apstrakt:
U ovom predavanju ćemo opisati teoriju regularnosti za jednodimenzione Šredingerove operatore. Za proizvoljan Šredingerov operator $-\Delta+V$ na neograničenom intervalu sa ograničenim potencijalom $V$, ova teorija pruža univerzalnu donju cenu esencijalnog spektra, izrečenu jezikom potencijalne teorije i Martinovih funkcija. Slučajevi jednakosti se nazivaju regularnim Šredingerovim operatorima, a univerzalne nejednakosti (i slučajevi jednakosti se dalje povezuju sa brzinom eksponencijalnog rasta sopstvenih rešenja i raspodelama sopstvenih vrednosti. Teorija je inspirisana regularnošću Štal-Totika za ortogonalne polinome uz znatne promene obzirom da je spektar Šredingerovih operatora neograničen.

Predavanje je zasnovano na zajedničkom radu sa Bendžaminom Ajhingerom.

Link za pristup predavanju:
https://us02web.zoom.us/j/6636215428?pwd=bllJSTUvZ0E5MjhkMkxYa3RYYzZpQT09
Meeting ID: 663 621 5428
Passcode: 7h6KR1

detaljnije

Matematički fakultet ovlašćen za ispitivanje i kontrolu iz oblasti igara na sreću

Ministarstvo finansija Republike Srbije je svojim rešenjem ovlastilo Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu da obavlja poslove ispitivanja i kontrole na način i po postupku koji je propisan odredbama Zakona o igrama na sreću i podzakonskim aktima u oblasti priređivanja posebnih igara na sreću.

Realizacija ovih poslova u oviru Matematičkog fakulteta je poverena organizacionoj jedinici Odeljenje za ispitivanje i kontrolu.

detaljnije

Studentski seminar, 28. maj 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 28. maja 2021. sa početkom u 12 časova.

Predavač: Aleksa Milojević, Univerzitet Prinston

Naslov predavanja: CELOBROJNI POLITOPI, BRIONOVA TEOREMA I ERHARTOVI POLINOMI

Apstrakt: Polazeći od pitanja koliko n-torki x=(x_1, ... , x_n) celih brojeva zadovoljava skup nejednačina v_i * x <= b_i, za vektore v_1, ..., v_k sa celobrojnim koeficijentima, i cele brojeve b_1,...,b_k, definisaćemo pojam politopa i uvesti problem prebrojavanja celobrojnih tačaka u njima. Kao delimični odgovor na ovo pitanje, predstavićemo Erhartovu teoremu i njen dokaz zasnovan na Brionovoj teoremi i generatornim funkcijama. Tada ćemo, u zavisnosti od preostalog vremena, prikazati primene ovog kombinatorno-geometrijskog metoda na probleme iz teorije brojeva, poput Frobenijusovog problema novčića.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

detaljnije

Seminar iz veštačke inteligencije, 26. maj 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 26. maja 2021. od 19 do 20 časova.

Predavač: prof. dr Miloš Radovanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: HABOVI, DIMENZIONALNOST I MAPIRANjE GRAFOVA

Apstrakt:
Pojava habova je poznat fenomen uočljiv na (latentno) visoko-dimenzionalnim podacima gde neke instance podataka (habovi) bivaju uključeni u liste k najbližih suseda mnogo većeg broja drugih instanci nego što je očekivano, stvarajući probleme u raznim primenama mašinskog učenja, data mining-a, pretraživanja podataka i drugim oblastima. Lokalna latentna dimenzionalnost (LID) je srodan pojam koji omogućava kvantifikaciju kompleksnosti u blizini pojedinačnih instanci podataka zasnovanu na osobinama okolnih distanci. Nakon definisanja pojmova habova i LID, i kratkog predstavljanja njihovih osobina, predavanje će se fokusirati na sveže preliminarne rezultate koji opisuju odnose između habova i LID s jedne strane, i mapiranja grafova sa druge. Dimenzionalnost prostora u koji se mapiraju grafovi je do sad uglavnom bivala ignorisana od strane istraživačke zajednice, dok naši rezultati jasno sugerišu da "prokletstvo dimenzionalnosti" u prostoru gde se mapiraju grafovi može značajno da ugrozi postojeće pristupe mapiranju grafova, pružajući uvide u to kako se njihova preciznost može popraviti u smislu uspešne rekonstrukcije grafova i očuvanja zajednica, time postavljajući osnovu za unapređenja algoritama za mapiranje grafova i njihove primene u klasifikaciji, klasteringu, pretraživanju i predviđanju veza.

Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Prenos seminara je dostupan i registrovanim i neregistrovanim korisnicima na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije