Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Petar Melentijević
Naslov predavanja: „Problem Havinsona za harmonijske funkcije u poluprostoru i lopti u R^n".

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak, 10.10.2019. godine u 12 časova

Članovi komisije:

- dr Danko Jocić, red. prof.
- dr Olivera Mihić, red. prof.
- dr Stefan Milošević, doc.

Datum objavljivanja: 03.10.2019.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 7. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u ponedeljak, 7. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.
U pitanju je zajednički sastanak sa Seminarom za logiku.

Predavač: Ilijas Farah, York University, Canada

Naslov predavanja: ULTRAPROIZVODI I ALGEBRE OPERATORA

Apstrakt: Operacije ultraproizvoda i ultrastepena se obično povezuju sa logikom, iako su nezavisno otkrivene u kontekstu operatorskih algebri. U ovom predavanju biće dat pregled ultraproizvoda i njihovih primena u logici, kombinatorici, sa posebnim osvrtom na njihovu ulogu u klasifikaciji C*-algebri. Prethodno predznanje logike i algebri operatora nije neophodno za ovo predavanje.

detaljnije

Astronomska izložba 'Iznad nas i još dalje', Matematički fakultet u Noći istaživača, 27.i 28. septembar 2019.

Izložba Iznad nas i još dalje (Above and Beyond) skroman je pokušaj navigacije kroz neka od najvažnijih i najspektakularnijih dostignuća u modernoj astronomiji. To je globalno putovanje kroz jedan vek naučnog i tehnološkog napretka i doba nadahnuća koje je proširilo granice čovečanstva i potaklo ljudsku maštu. Izložba je nastala u okviru obeležavanja 100 godina od osnivanja Međunarodne astronomske unije i slavi stogodišnje istraživanje i brojna otkriće do kojih smo došli proučavanjem našeg fascinantnog i tajanstvenog doma - Vasione.

http://nocistrazivaca.rs/sr/mat_fakultet_2019

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 2. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 2. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa Odeljenjem za mehaniku.

Predavač: Aleksandra Ćiprijanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRIMENA MAŠINSKOG UČENjA U ASTRONOMIJI

Apstrakt: U predavanju će biti dat kratak osvrt na dosadašnji naučni rad predavača (A. Ćiprijanović), uz fokus na trenutna istraživanja u oblasti mašinskog učenja. Mašinsko učenje omogućava sistemima da samostalno uče i napreduju kroz iskustvo (bez eksplicitnog programiranja), koristeći veliku količinu podataka i primera na osnovu kojih donose zaključke. Popularnost mašinskog učenja strahovito raste i našla je veoma veliki broj primena u astronomiji, kao jednoj od nauka sa najvećim brojem podataka koje je potrebno obraditi. Biće predstavljena primena dubokog učenja (kao podskup mašinskog učenja koji koristi višeslojne neuronske mreže) za klasifikaciju slika interagujućih galaksija. Ovom tehnikom moguće je istrenirati neuronsku mrežu da razlikuje slike galaksija koje se sudaraju od galaksija koje nisu u interakciji. Važnost ovakvih metoda i buduće primene su velike, od boljeg razumevanja procesa interakcije i sudaranja galaksija, do automatizacije procesa pronalaženja objekata u velikim pregledima neba.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 25. septembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 25. septembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: FILTRACIJE LIJEVIH ALGEBRI I UOPŠTENjE GELFANĐCETINOVIH SISTEMA

Apstrakt: Biće prikazana opšta konstrukcija integrabilnih sistema na kompaktnim Lijevim algebrama dobijenih iz filtracija algebre.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 20. septembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 20. septembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15. U pitanju je zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku.

Predavač: Anton Kos, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana

Naslov predavanja: CHALLENGES IN IMPLEMENTATION OF REAL-TIME BIOFEEDBACK SYSTEMS IN SPORT

Apstrakt: Science and technology are ever more frequently used in sports for achieving the competitive advantage. Motion tracking systems, in connection to the biomechanical feedback, help in accelerating motor learning. The definition of biomechanical biofeedback systems is given along with their intended use.

Biofeedback system architecture, elements, operation, requirements, and versions are presented in detail. Biofeedback system categorization is given: (a) on the basis of architecture, physical extent, and intended functionality, and (b) on constraints expressed in space, communication, processing, and timing requirements. Proposed biofeedback system versions are discussed in the context of the presented constraints and categorization. The most important challenges for the implementation of real-time biofeedback systems in sport are presented and discussed.

Kratka biografija predavača:
Anton Kos received his Ph.D. in electrical engineering from University of Ljubljana, Slovenia, in 2006. He is an assistant professor at the Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. He is a member of the Laboratory of Information Technologies at the Department of Communication and Information Technologies. He is the leader of industrial research and development projects in designing of sensor based smart sport equipment and sensor based forestry machinery. His teaching and research work includes communication networks and protocols, quality of service, dataflow computing and applications, use of inertial sensors in biofeedback systems and applications, signal processing, and information systems. He is the (co)author of more than thirty papers appeared in the international engineering journals and of more than fifty papers at international conferences. He is a Senior member of IEEE, Union of Electrical Engineering of Slovenia, and SICOM. Since 2018 he is the Slovenian section ComSOC chapter chair.

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa - septembar 2019. godine.

Obaveštenje o raspisivanju konkursa - septembar 2019. godine.

detaljnije

Studentski seminar, 20. septembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 20. septembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: IStevan Gajović, Univerzitet u Groningenu

Naslov predavanja: UVOD U ARITMETIČKU VEROVATNOĆU

Apstrakt: U okviru predavanja biće reči o verovatnoći nekih aritmetičkih događaja. Uvodni primeri se odnose na elementarna svojstva celih brojeva, a zatim će biti ispitivane verovatnoće rešivosti nasumične linearne Diofantove jednačine, kao i globalne i lokalne rešivosti kvadratnih formi sa nasumičnim celobrojnim koeficijentima.

detaljnije

Stipendije za učešće na 8. Evropskom kongresu matematičara 2020. godine

Osmi po redu Evropski kongres matematičara (8th European Congress of Mathematics -8ECM) biće održan u Portorožu u Sloveniji od 5. do 11. jula 2020 godine (https://8ecm.si/).

Organizatori Kongresa pozivaju zainteresovane učesnike da se prijave za dodelu stipendija koje pokrivaju kotizaciju i smeštaj. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem, popunjavanjem formulara na stranici https://8ecm.si/scholarships/new

Više o stipendijama, načinu prijave i neophodnoj dokumentaciji može se naći na https://8ecm.si/about-8ecm/8ecm-scholarships. Prijava je otvorena do 30. septembra 2019.

Rok za prijavu je produžen do 31. oktobra 2019.

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 364. sednici NNV-a održanoj 13.09.2019. godine.

Spisak tema odobrenih na sednici NNV-a održanoj  13.09.2019. godine.

detaljnijeVesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti