Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 4. jun 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 4. juna 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14 časova. U pitanju je predavanje iz ciklusa "Lekcije Ruđera Boškovića" na MI SANU.
 
Predavač: Adam Skalski, Mathematical Institute Polish Academy of Sciences
 
Naslov predavanja: (MAXIMAL) HAAGERUP PROPERTY FOR GROUPS AND OPERATOR ALGEBRAS
 
Apstrakt: The talk will be divided into two parts:  the first will have an introductory character: we will discuss how one associates to a discrete group a von Neumann algebra, and explain how the approximation properties for a discrete group (such as say amenability or the Haagerup property) can be reflected via the properties of the algebra in question. We will also spend some time explaining the origins and motivations behind the study of approximation properties of operator algebras, focusing on the Haagerup property.  

In the second part of the talk we will present some results regarding concrete examples of maximal Haagerup subgroups and von Neumann subalgebras, obtained in joint work with Yongle Jiang.

Napomena:
Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/WbsehnSL4ZeTPJo6r

detaljnije

145 godina od rođenja Milutina Milankovića

Povodom obeležavanja 145. godišnjice rođenja svetskog naučnika i prvog srpskog doktora tehničkih nauka Milutina Milankovića u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta, 28. maja 2024. godine, održan je  skup pod nazivom "Vreme Milankovića: prošlost, sadašnjost i budućnost".
 
Skup su organizovali Udruženje Milutin Milanković i Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da se na dostojan način odaju počast čoveku  koji je, kao istaknuti građevinski inženjer, matematičar, astronom, klimatolog, obeležio istoriju nauke, a svoja najveća dostignuća ostvario pod svodovima Beogradskog Univerziteta.
 
Pre samog skupa, delegacija Udruženja Milutin Milanković zajedno sa učenicima škola koje nose njegovo ime, položila je vence na spomenik Milankoviću u njegovom parku u Beogradu.
 
Predsednik Udruženja Milutin Milanković, mr Slavko Maksimović, obratio se prisutnima i rekapitulirao višedecenijski rad Udruženja na promociji i očuvanju zaostavštine velikog naučnika. Program je nastavljen prezentacijom o dosadašnjem radu Udruženja, nakon čega je održana projekcija filma "Milanković - gospodar vremena i prostora".
 
U muzičkom delu programa premijerno je izvođena himna posvećene Milankoviću, u autorskoj interpretaciji Sestara Gobović i dečijeg hora „Slavujčići".

Skup su zatvorila obraćanja uglednih govornika, među kojima su bili dekan Građevinskog fakulteta, prof. dr Vladan Kuzmanović,  i drugi prijavljeni govornici koji su izneli planove za budućnost u vezi sa očuvanjem i promocijom Milankovićeve zaostavštine.

detaljnije

Predavanja dr Adama Skalskog u ediciji "Lekcije Ruđera Boškovića", 4-6. jun 2024.

Prva predavanja u ediciji "Lekcije Ruđera Boškovića" na Matematičkom institutu SANU održaće dr Adam Skalski sa Matematičkog instituta Poljske akademije nauka 4. i 6. juna 2024. u sali 301f sa početkom u 14 časpva.
 
Utorak, 4. jun 2024, 14 časova
 
Naslov predavanja: (MAXIMAL) HAAGERUP PROPERTY FOR GROUPS AND OPERATOR ALGEBRAS
 
Apstrakt: The talk will be divided into two parts:  the first will have an introductory character: we will discuss how one associates to a discrete group a von Neumann algebra, and explain how the approximation properties for a discrete group (such as say amenability or the Haagerup property) can be reflected via the properties of the algebra in question. We will also spend some time explaining the origins and motivations behind the study of approximation properties of operator algebras, focusing on the Haagerup property.  In the second part of the talk we will present some results regarding concrete examples of maximal Haagerup subgroups and von Neumann subalgebras, obtained in joint work with Yongle Jiang.
 
Četvrtak, 6. jun 2024, 14 časova
 
Naslov predavanja: WHAT IS A GOOD DEFINITION? IN SEARCH OF QUANTUM GROUPS
 
Apstrakt: Definitions form a fundamental part of the mathematical study. I will discuss the requirements that mathematicians put on `good`; definitions and explain how such definitions develop, based on the notion of a locally compact quantum group, originating in 1970s and 1980s, and reaching a (possibly?) final form in the work of Kustermans and Vaes in 2000. Later developments will also be mentioned, but in general the talk will be accessible to general mathematical audience.
 
Biografija predavača:
Adam Skalski (https://www.impan.pl/~skalski/index.html) je jedan od najznačajnijih savremenih poljskih matematičara koji radi u oblastima geometrijske teorije grupa, operatornih algebri, kvantnih grupa i nekomutativne teorije mere. Diplomirao je 2000. na Univerzitetu u Lođu i doktorirao je 2006. na Univerzitetu u Notingemu. Autor je preko sto naučnih publikacija i dobitnik nekoliko prestižnih stipendija i nagrada za naučni rad. Aktuelni je predsednik asocijacije evropskih istraživačkih centara za matematiku (ERCOM).
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu putem linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/WbsehnSL4ZeTPJo6r

detaljnije

Studentski seminar, 31. maj 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 31. maja 2024. godine u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.
 
Predavač: Vukašin Đinović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: PROBLEM KONAČNE BAZE IDENTITETA
 
Apstrakt:
Istorijski gledano, problemi povezani sa konačnom bazom identiteta su među najviše istraživanim u oblasti univerzalne algebre. Intuitivno, kažemo da algebra ima konačnu bazu ako se svi njeni identiteti mogu izvesti iz konačno mnogo njih. Već na konačnim algebrama situacija je uzbudljiva. Naime, mnoge prirodne konačne algebre (grupe, prsteni, mreže) uvek imaju konačne baze, ali postoje i kontraprimeri na grupoidima i polugrupama. Ralf Makenzi je dokazao 1996. da ne postoji Tjuringova mašina koja odlučuje da li proizvoljna konačna algebra ima konačnu bazu. Potom prelazimo na varijetete, gde se često nametne dodatni uslov na mreži kongruencija (Bejker, Jonson, Vilard). Na kraju ćemo se baviti parcijalnim rezultatima na temu Jonson-Parkove i restrikovane Kvakenbušove hipoteze, do kojih dolazimo kada pokušamo da izbegnemo te uslove.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Odbrana teme doktorske disertacije

Odbrana teme doktorske disertacije Žikice Lukića: „Statistical tests based on Laplace and Hankel transforms, and their application in change point detection (Statistički testovi zasnovani na Laplasovim i Hankelovim transformacijama i njihova primena u otkrivanju promena režima)“, održaće se 06.06.2024. godine u 12 časova na Matematičkom fakultetu (Studentski trg 16).

detaljnije

Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta učestvovala je na 66. Sajmu Tehnike i Tehnoloških dostignuća

Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta, predstavila je svoje učešće u razvoju LSST projekta Rubin opservatorije na 66. Sajmu Tehnike i Tehnoloških dostignuća.

Opservatorija Rubin se nalazi u Čileu i opremljena je teleskopom prečnika ogledala od 8,4 metra i najvećom digitalnom kamerom ikada napravljenom. Počevši od 2025. godine opservatorija Rubin će svake noći tokom deset godina snimati celo nebo u okviru glavnog naučnog projekta nazvanog Legacy Survey of Space and Time (LSST). Podatke sa ovih slika koristiće astronomi širom sveta, zajedno sa istraživačima sa Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta i Astronomske opservatorije Beograd da naprave izuzetna otkrića Univerzuma.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 31. maj 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 31. maja 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15. U pitanju je zajednički sastanak sa Logičkim seminarom
 
Predavač: Ilijas Farah, York University, Toronto

Naslov predavanja: KONjUGACIJE AUTOMORFIZAMA P(N)/FIN I UNIFORMNE ROE KORONE

Apstrakt: Svaki metrički prostor X određuje grubu (coarse) strukturu. Ovoj strukturi se funktorski dodeljuje uniformna Roe algebra, C*(X). Ovo je C*-algebra na Hilbertovom prostoru ℓ₂(X) koja uključuje ℓ_∞(X) kao i kompaktne operatore i ima primene u geometriji, topologiji, teoriji indeksa, i fizici. Nedavno je dokazano da je, u kategoriji uniformno lokalno konačnih prostora, Morita-ekvivalencija Roe algebri ekvivalentna sa grubom ekvivalencijom prostora (Baudier-Braga-F.-Khukhro-Vignati-Willett, Inv. Math., 2022). Zajednom sa Bragom i Vinjatijem (Adv. Math., 2021), dokazao sam da forsing aksiome impliciraju da je izomorfizam uniformnih Roe korona Q*ᵤ(X) (kvocijenata C*ᵤ(X) po idealu kompaktnih operatora) ekvivalentan sa grubom ekvivalencijom prostora. Pitanje nezavisnosti od ZFC-ovog tvrđenja je ostalo otvoreno.

U (skoro) kompletno drugačijem kontekstu W. Brian je nedavno dokazao (https://arxiv.org/abs/2402.04358) da Hipoteza kontinuuma implicira da su levi i desni unilateralni šift automorfizmi količničke Bulove algebre P(N)/Fin konjugovani. (Ovo je rešenje diskretne verzije čuvenog problema Brown-Douglas-Fillmore o kome sam pričao u Decembru; ni poznavanje ovog problema ni sadržaj tog predavanja nisu potrebni za praćenje ovog predavanja.) Ovaj rezultat može da se uopšti i da se da karakterizacija relacije konjugacije za druge "trivijalne" automorfizme strukture P(N)/Fin (Brian-F.). Koristeći ovu karakterizaciju i model-teoretske rezultate S. Gasemija, Brian i ja smo dokazali postojanje metričkih prostora X i Y takvih da je tvrđenje Q*ᵤ(X) i Q*ᵤ(Y) su izomorfni nezavisno od ZFC.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Obaveštenje о raspisivanju konkursa- maj 2- 2024.

Obaveštenje о raspisivanju konkursa- maj 2- 2024

detaljnije

Radionica iz simplektičke topologije

Od 19. do 23. avgusta 2024. na Matematičkom fakultetu u Beogradu održaće se naučni skup Workshop on Symplectic Topology.

Detalji o ovom skupu (spisak predavača, raspored, naslovi i termini predavanja, apstrakti i slično) biće objavljivani na sajtu:

https://symplectic.matf.bg.ac.rs/

Svi zainteresovani su dobrodošli.

detaljnije

Belgrade Bioinformatics Conference 2024

Sve informacije o konferenciji su na sajtu: https://belbi.bg.ac.rs/

detaljnije