Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 4. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 4. aprila 2019. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18:30.

U okviru sastanka Seminara, kolega Dušan Džamić će predstaviti predlog prijave teme svoje doktorske teze pod nazivom "Nove metode klasterovanja na kompleksnim mrežama"

Više detalja može se pronaći na stranici: http://computing.matf.bg.ac.rs/

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 2. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 2. aprila 2019. u sali 2 MI SANU sa početkom u 14:15.

Naslov predavanja: SERBIA-FORUM-PORTAL ZA DIGITALNO ČUVANjE BAŠTINE

Apstrakt: MI SANU predstavlja portal za digitalno čuvanje baštine, i poziva sve članove udruženja "Srpski Krivak", da uzmu aktivnog učešća u promociji i širenju misije ovog portala, koji obuhvata širok spektar tema koje su od interesa (od najvećih arhiva i muzeja na nacionalnom nivou, pa sve do najmanjih muzejskih zbirki po selima Srbije). Udruženje "Srpski Krivak" predstavlja izložbu i knjigu o konjičkom generalu Dušanu Dodiću, koja je predstavljena na portalu http://www.serbia-forum.org kroz aktivnosti Zavičajnog muzeja u Jagodini i muzejske zbirke u Trsteniku. Moderator ovog predavanja je vajar Dragan Radenović. U izlaganjima učestvuju muzejski savetnik iz Jagodine Duško Grbović i kustos iz Trstenika Jelena Vukčević, kao i prof. Dr. Obrad Zelić i prof. dr. Veljko Milutinović.

Na linku
http://www.serbia-forum.org/sf/Institucije/Zavicajni\_Muzej\_u\_Jagodini
nalazi se Katalog izložbe o konjičkom generalu Dušanu Dodiću (koja kruži po Srbiji i u svakom mestu se zadržava mesec dana), kao i cela knjiga o generalu Dušanu Dodiću na 200 strana (čije je publikovanje finansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Srbije).

Ovo predavanje zajednički organizuju MI SANU i udruženje "Srpski Krivak".

detaljnije

Prezentacije projekata polaznika seminara astronomije u Petnici, 2. april 2019.

Prezentacije projekata polaznika seminara astronomije u Petnici biće održane u utorak, 2. aprila 2019. godine u sali 809 sa početkom u 18 časova.

Teme i autori:

"Mogući scenario nastanka Velikog južnog toka" (autori: Matija Dodović i Predrag Despotović; mentor: Stanislav Milošević)

"Kosmološki ugaoni moment i stabilnost proto-haloa ultra-lakih aksiona" (autori: Nikola Savić i Luka Jevtović; mentori: Mateja Bošković i Vladan Đukić)

"Analiza dugoročne promene učestalosti sudara planetezimala i planeta u sistemu TRAPPIST-1" (autor: Nikola Aničić; mentor: Vladimir Đošović)

"Mapiranje elektronske temperature i elektronske koncentracije centra Orionove magline upotrebom spektroskopije integralnog polja" (autor: Luka Bulaja; mentor: Nikolina Milanović)

"Orbitalna dinamika tela pod dejstvom vremenski-periodičnih perturbacija" (autori: Milica Stepanović i Ana-Marija Ćeranić; mentori: Mateja Bošković i Vladan Đukić)

"Odredjivanje parametara globularnog jata M92 pomoću funkcija luminoznosti" (autor: Vinka Dakić; mentori: Dušan Vukadinović i Damnjan Milić)

"Analiza verovatnoće nastanka polar-ring galaksija, kao posledice malog sudara, poređenjem sa podacima projekta Ilustris" (autor: Danilo Ristić; mentor: Nemanja Martinović)

"Uticaj smera rotacije spiralnih galaksija pri sudaru na formiranje eliptične galaksije" (autor: Katarina Vrhovac; mentori: Nemanja Martinović i Nikolina Milanović)

Svako izlaganje će trajati 7 minuta.

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 360. sednici NNV-a održanoj 22.03.2019. godine.

Spisak tema odobrenih na sednici NNV-a održanoj  22.03.2019. godine.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 29. mart 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 29. marta 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Boriša Kuzeljević, Departman za matematiku i informatiku, Novi Sad

Naslov predavanja: P-IDEAL DIHOTOMIJA I NEKE VERZIJE SUSLINOVE HIPOTEZE

Apstrakt: P-ideal dihotomija je kombinatorni princip koji sledi iz Proper forsing aksiome. Neke važnije posledice P-ideal dihotomije su Suslinova hipoteza, Hipoteza o singularnim kardinalima i Projektivna determinisanost. Poznato je da Proper forsing aksioma implicira da se svako Aronszajnovo drvo može utopiti u racionalnu liniju, što je vrlo jaka forma Suslinove hipoteze. Na predavanju ćemo ispitati odnos P-ideal dihotomije i ove verzije Suslinove hipoteze. Ovo je zajednički rad sa Stevom Todorčevićem.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 28. mart 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. marta 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRIMER INTEGRABILNOG ČAPLIGINOVOG NEHOLONOMNOG SISTEMA SA INVARIJANTNOM MEROM ALI BEZ ČAPLIGINOVOG MNOŽIOCA

Apstrakt: Razmatra se neholomni zadatak kretanja dinamički nesimetrične lopte po fiksnoj sferi. Predavanje povodom 150 godina od rođenja velikog ruskog matematičara i mehaničara S. A. Čapligina

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 27. mart 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 27. marta 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Slobodanka Boljanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: FATIGUE EVALUATION FOR CRACK-LIKE DAMAGES USING LOW CYCLIC PARAMETERS

Apstrakt: The stress-concentration phenomenon that appears at critical zones, where geometrical discontinuities exist, may endanger the load bearing capacity of mechanical systems, due to the formation of crack-like flaws. Therefore, to prevent such a harmful effect caused by nonlinear stress field, the fatigue behaviour of damaged notches (holes, cut-outs, grooves) should be analyzed employing the reliable computational models. The presentation examines failure endurance of notched configurations  through analytical and numerical models. The fatigue response of material  is evaluated taking into account low cyclic parameters. Further, driving  forces are numerically simulated by means of finite elements. Relevant fracture mechanics-based relationships for the effective stress-intensity factor and residual life are determined in the case of through-the-thickness crack growth. Then they are verified through experimental observations and some applications are discussed.

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 27. mart 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 27. marta 2019. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18:15.

Predavač: dr sc. med Vladan Čokić, Institut za medicinska istraživanja

Naslov predavanja: ISTRAŽIVANjE POREKLA I SRODSTVA STANOVNIŠTVA NASELjENOG U ŠUMADIJI TOKOM SEOBA U XVIII VEKU KOMBINOVANjEM ARHIVSKE GRAĐE I DNK ANALIZE Y HROMOZOMA

Apstrakt: Naseljavanje prostora između planina Kosmaj i Rudnik u XVIII veku uglavnom potiče od dinarske struje, pre svega iz Sjenice i Pešteri. To  naseljavanje rezultat je Prve, a naročito Druge seobe Srba 1739 godine. Proređeno stanovništvo je održavalo kontakte iz prapostojbine rodbinskim  i kumovskim vezama na širokom prostoru sa retkim naseljima. U napuštena naselja je dolazilo od nekoliko do ne više od desetak porodica. To su  starosedeoci Šumadije i iz svake te porodice nastalo je po 10-20 familija kao velika bratstva. Danas se te stare rođačke veze retko pamte ili su deo nesigurnog predanja. Korišćenjem arhivske građe (deftera, popisa stanovništva, otomanskih i austrijskih poreskih knjiga, crkvenih matičnih knjiga) i DNK analize muškog Y hromozoma obrađeno je 10 bratstava sa oko 150 familija i 300 godina starim korenima na prostoru između planina Kosmaja i Rudnika. Horizontalnim ispitivanjem DNK utvrđene su haplogrupe karakteristične za određena bratstva i srodstvo unutar njih sa zajedničkim poreklom. Vertikalnim ispitivanjem DNK utvrđena je kako stopa mutacije unutar 300 godina starih rodoslovnih stabala tako i nastajanje i migracije haplogrupe do hiljadama godina starog zajedničkog pretka. Ispitivanje zastupljenosti haplogrupa karakterističnih za stanovništvo Šumadije je rađeno na osnovu rodoslovnih stabala i broja familija unutar bratstva, a ne uobičajenim metodama slučajnog uzorka sa geografskim odrednicama. Na ovaj način izbegnuto je preklapanje uzoraka iz istog bratstva sa različitim patronimijama (prezimenima). Utvrđene haplogrupe u Šumadiji su zatim poređene sa haplogrupama u Srbiji, Balkanu i ostalim slovenskim zemljama. Predstavljena studija je pokazala široku srodnost na ispitivanom području sa zanemarivanjem rođačkih veza po ženskoj liniji i tolerisanjem starih rođačkih veza po muškoj liniji.

Podaci o predavaču: dr sc. med Vladan Čokić je naučni savetnik na Institutu za medicinska istraživanja, rukovodilac Grupe za molekularnu onkologiju tog instituta kao i nacionalnog projekta "Ispitivanje patogeneze hematoloških maligniteta" Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 26. mart 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 26. marta 2019, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Goran Đanković, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: ARITMETIČKI KVANTNI HAOS I SPEKTRI U KVANTNOJ MEHANICI, TEORIJI SLUČAJNIH MATRICA I TEORIJI BROJEVA

Apstrakt: U predavanju će biti dat  pregled nekih interesantnih i iznenađujućih veza i hipoteza koje povezuju kvantnu mehaniku i teoriju slučajnih matrica (koja je  nastala pri modeliranju jezgara teških atoma) sa dva naizgled nepovezana "spektra" koji dolaze iz teorije brojeva.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 26. mart 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 26. marta 2019. u sali 2 SANU sa početkom u 14:15.

Naslov predavanja: OBELEŽAVANjE 40 GODINA NAUČNOG RADA VELjKA MILUTINOVIĆA

Apstrakt:  U martu 1979. godine je prof. Veljko Milutinović objavio svoj prvi rad u časopisu koji je posle toga ušao na SCI listu. Tim povodom, govoriće po 5 minuta o svom radu na društveno odgovornim istraživanjima (posle doktorata) sledećih 8 od njegovih 24 doktoranata (većina više ne živi u epsilon okolini MI SANU): Z. Babović, I. Ikodinović, V. Jelisavčić, N. Korolija, M. Kovačević, G. Rakočević, S. Stojanović i Z.Tafa. Govoriće o svojim misijama po 4 minuta (kroz video zapis) i dekani sa 4 američka  univerziteta na kojima je V. Milutinović držao predavanja od kojih su  studenti dobijali neki kredit za diplomu (INDIANA, PURDUE, MIT, HARVARD). Govoriće po 3 minuta oni koji su mu davali podršku dok je  predavao na 4 fakulteta BU, ETF (M. Bojović ili A. Nešković), MAT (N.  Mitić ili M. Živković), FON (B. Radenković ili Z. Bogdanović), FFH (S. Miljanić ili A. Jović). Zbog vremenskog ograničenja, verovatno neće govoriti po 2 minuta o svojoj misiji (kroz video zapise) oni koji su hostovali njegova predavanja za studente po Evropi (ali će njihovi zapisi biti dostupni kroz web portal MI SANU): Markram (EPFL), Mutlu  (ETH), Dustdar (TUWIEN), Mehofer (UNIVIE). Govoriće po jedan minut kolege iz MI SANU sa kojima je sarađivao na projektu 4M: Z. Ognjanović (dataflow), Ž. Mijajlović (digitalizacija), M. Mihaljević (digitalne  paradigme) i Z. Marković (digitalni marketing). Moderator ovog događaja je Miloš Kotlar iz firme ABB. Specijalni gost je Nemanja  Trifunović iz firme MAXELER. Sva izlaganja su usmena, iz glave. Korišćenje PowerPoint prezentacija je zabranjeno!

detaljnije