Odeljenje za matematiku, 19. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 19. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Vojkan Jakšić, Matematički institut SANU, McGill University, Montreal

Naslov predavanja:ON A MATHEMATICAL THEORY OF REPEATED QUANTUM MEASUREMENTS

Apstrakt: The statistics of the (finite alphabet) outcomes of repeated quantum measurements is studied by methods of thermodynamic formalism. Viewed as one-dimensional spin systems with long range interactions, repeated quantum measurements exhibit very rich (and sometimes very singular) thermodynamic behaviour. We will describe general thermodynamical formalism of these systems and illustrate its unexpected features on a number of examples.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 17. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 17. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavači: Miodrag Žigić i Nenad Grahovac, Departman za tehničku mehaniku, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: PRIMENA FRAKCIONOG RAČUNA U PROBLEMU ČEONOG SUDARA AUTOMOBILA

Apstrakt: Model viskoelastičnog tela koji uključuje izvode necelog realnog reda korišćen je u analizi čeonog sudara automobila u nepokretnu prepreku. Prednji deo vozila modeliran je pomoću deformabilnih elemenata dok je ostatak vozila posmatran kao kruto telo. Ponašanje tokom sudara je proučeno kroz nekoliko različitih faza kretanja, pri čemu je u nekim fazama razmatran uticaj suvog trenja. Na osnovu eksperimentalnih podataka izvršena je identifikacija parametara modela. U ovom problemu analiziran je neglatki mehanički sistem, pri čemu je istorija deformacije posmatrana tokom više različitih faza.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 16. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 16. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Milan Dražić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: UTICAJ GEOMETRIJSKOG OBLIKA OKOLINA NA EFIKASNOST VNS METAHEURISTIKE

Apstrakt: Za kontinualnu globalnu optimizaciju, u metodi promenljivih okolina (VNS), sistem okolina je najčešće definisan l_p metrikom. Najčešće je u upotrebi l_1, l_2 i l_inf metrika. Za teške probleme velikih dimenzija ove okoline se veoma razlikuju u efikasnosti nalaženja rešenja. U nizu test primera je pokazano da, najjednostavnija za implementaciju, l_inf okolina pokazuje najgoru efikasnost, dok su mnogo bolji izbor l_1 i l_2 okoline.

detaljnije

Studentski seminar, 12. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 12. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12:30.

Planirano je da u okviru sastanka Seminara svoje radove predstave studenti koji su ušli u uži izbor za studentsku nagradu MI SANU za najbolji master rad i doktorsku disertaciju.

Od 12.30-13:00 biće održana prezentacija master rada:

Srđan Stefanović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu:
"Harmonijska analiza na lokalno kompaktnim Abelovim grupama i primene u operatorskim algebrama"

Od 13:00-14:30 biće biće održane prezentacije doktorskih disertacija:

Nenad O. Vesić: "Skoro geodezijska preslikavanja generalisanih Rimanovih prostora i uopštenja"

Petar Melentijević: "Procene gradijenata funkcija i normi operatora u teoriji harmonijskih funkcija"

Vera Miler Jerković: "Primena uopštenih inverza u rešavanju fazi linearnih sistema"

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 11. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 11. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Srđan Vukmirović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: IZGUBLjENO FEJNMANOVO PREDAVANjE

Apstrakt: Naslov ovog predavanja je ujedno naslov knjige D.L Goodstein i J.R.Goodstein u kojoj su oni rekonstrusali "izgubljeno" predavanje dobitnika Nobelove nagrade za fiziku Ričarda Fejnmana. Na predavanju je Fejnman dao dokaz prvog Keplerovog zakona (orbita planete je elipsa u čijoj je žiži Sunce) za čije razumevanje je potrebna  samo geometrija gimnazijskog nivoa i kako to Fejnman kaze: "beskonačna inteligencija". Tiho Brahe je svojim merenjima obezbedio sastojke. Kepler je formulacijom zakona napisao recept. Njutn je dokazom Keplerovih zakona napravio tortu. Fejnman je na tu tortu stavio šlag. Prijatno!

detaljnije

Prvi susret matematičara Srbije i Crne Gore, 11-14. oktobar 2019, Budva


Prvi susret matematičara Srbije i Crne Gore biće održan od 11. do 14. oktobra 2019. u Hotelu "Slovenska plaža" u Budvi. Organizatori skupa su Prirodno-matematički fakulte Univerziteta Crne Gore, Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje prirodnih nauka Matice srpske - Društva članova u Crnoj Gori i Matematički forum Crne Gore.

Prijavljivanje i prijava apstrakata  za konferenciju se vrši do 15. septembra 2019. popunjavanjem formulara sa sajta https://www.mathforum.me/suretmatsrbcg/ i slanjem na elektronsku adresu smscg@mi.sanu.ac.rs.

Detaljnije informacije o konferenciji, smeštaju i kotizaciji su dostupne na sajtu konferencije https://www.mathforum.me/suretmatsrbcg/

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 12. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 12. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Igor Uljarević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov i apstrakt predavanja biće naknadno objavljeni.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 10. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 10. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa seminarom Odeljenja za matematiku.

Predavač: David Chodounsky, Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences

Naslov predavanja: P-ULTRAFILTERS ON NATURAL NUMBERS

Apstrakt: P-ultrafilters on the set of natural numbers, i.e., ultrafilters closed under countable pseudo intersections, have over the time become of great importance in set theory and its applications to other areas of mathematics. P-ultrafilters (also called P-points) were identified already in the 1950’s by Walter Rudin who used them to prove the non-homogeneity of the Stone space of ultrafilters on natural numbers. However, the existence of P-points is not provable using just the usual axioms of set theory ZFC. I will briefly recall the history, overview some basic properties of P-points and new developments in the area. In particular, I will formulate an axiom like statement which implies the non-existence of P-ultrafilters.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 9. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 9. aprila 2019, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Vladimir Zeković, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: UDARNI TALASI U KOSMIČKOJ PLAZMI: FIZIKA (RE)FORMIRANjA I MEHANIZMI UBRZAVANjA ČESTICA

Apstrakt: Elektromagnetne mikronestabilnosti koje nastaju pri sudaru dve retke (bezsudarne) i magnetizovane plazme, u nelinearnoj fazi rasta mogu pokrenuti rezonantno rasejanje čestica i time započeti proces formiranja udarnog talasa. Razmatramo fiziku nastanka udarnog talasa, kao i mehanizam njegovog  reformiranja i posledično ubrzavanje čestica u polju takvih nestabilnosti.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 9. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 9. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Danijela Stojanović, Fakulet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: MODEL SREDNjOŠKOLSKOG OBRAZOVANjA ZASNOVAN NA TEHNOLOGIJAMA INTERNETA INTELIGENTNIH UREĐAJA

Apstrakt: Predmet istraživanja je e-obrazovanje u srednjim školama zasnovano na internetu inteligentnih uređaja. Cilj istraživanja je da se unapredi nastavni proces u srednjoškolskom obrazovanju primenom  servisa interneta inteligentnih uređaja (Internet of Things), društvenih mreža i mobilnih tehnologija, i postigne kvalitativno unapređenje srednjoškolskog obrazovanja. Istraživanje je prilagođeno srednjoškolskom sistemu u Srbiji i sprovedeno u Petoj ekonomskoj školi u Beogradu. Razvijena je mobilna aplikacija koja omogućuje proveru znanja u interakciji sa servisima pametne učionice. Rezultati ukazuju da su đaci zainteresovani za ovaj način učenja, i da primena razvijenih IoT servisa pozitivno utiče na ishode učenja.

detaljnije