Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 13. jun 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 13. juna 2019. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18:15.

U okviru sastanka Seminara, koleginica Ivana Tanasijević će predstaviti predlog prijave teme svoje doktorske teze pod nazivom "Multimedijalne baze podataka u upravljanju nematerijalnim kulturnim nasleđem".

Više detalja može se pronaći na stranici: http://computing.matf.bg.ac.rs/

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 11. jun 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 11. juna 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Ismael González Yero, Departamento de Matemáticas, Escuela Politécnica Superior de Algeciras, Universidad de Cádiz, Spain

Naslov predavanja: ON THE FRACTIONAL VERSION OF THE k-METRIC DIMENSION OF GRAPHS

Apstrakt

Napomena: Prof. Yero će 12. juna 2019. biti dostupan za diskusiju u Matematičkom institutu SANU od 11 časova.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 10. jun 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u ponedeljak, 10. juna 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16:15.

Predavač: Vladimir Manuilov, Moscow State University

Naslov predavanja: HILBERT C*-MODULES: OPERATORS AND BILINEAR FORMS

Apstrakt: We survey the theory of Hilbert C*-modules with the emphasis on self-duality and reflexivity. In the special case of Hilbert C*-modules over W*-algebras we address the problem of complementability of submodules and show it fails in a very strong sense: there exist non-complementable submodules coinciding with their second orthogonal complement. We also consider sesquilinear forms on Hilbert C*-modules and prove a version of the Lax-Milgram theorem: given Hilbert C*-modules X, Y over a W*-algebra A, a form B : X x Y -> A satisfying certain conditions, and a 'functional' t : Y -> A, there exists x in X such that B(x,y)=t(y).

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 6. jun 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 6. juna 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Dejan Urošević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: SUPERNOVA KROZ ISTORIJU

Apstrakt: U ovom izlaganju biće nabrojane sve eksplozije supernovih koje su zabeležene u istorijskim izvorima. Biće posebno naglašeni događaji koji su mogli da budu posmatrani sa severne Zemljine polulopte, pa samim tim i sa teritorije koju zahvata današnja Srbija. Biće pokriven period od poslednja dva milenijuma u kome je zabeleženo desetak ovih spektakularnih astronomskih pojava. Uporedo, prikazaće se kratak društveno-istorijski okvir za svaku od epoha u kojima su se viđale "nove" zvezde na nebu sa posebnim naglaskom na teritoriju koju obuhvata naša zemlja.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 4. jun 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 4. juna 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Prof.dr Aleksandar Kavčić, Karnegi Melon univerzitet, SAD

Naslov predavanja: OPTIMALNO ČITANjE SA MAGNETSKOG DISKA

Apstrakt:
U ovom predavanju osvrnućemo se na matematiku koja stoji iza metode za optimalno čitanje zapisa sa magnetskog diska. Sama matematika je razumljiva studentima osnovnih studija matematike i tehničkih fakulteta, a zasniva se na teoriji verovatnoće. Osobenost ovog rešenja je njegova sveobuhvatniost u smislu da je polazna tačka sama fizika magnetskog zapisa na disk, a zatim se preko matematike dolazi do rešenja koje se može uprostiti do te mere da se prilično lako implementira u elektronskim čipovima (integrisanim kolima). Ova metoda je trenutno de-facto standard u industriji magnetskih memorija, a matematički se može dokazati da ni jedno drugo rešenje ne može biti bolje, dakle optimalno je. Dokaz je direktan i proizlazi iz samog izvodjenja krajnje formule.

Biografija predavača:
Aleksandar Kavčić je profesor na Univerzitetu Karnegi Melon u SAD-u. Rešio je problem pouzdanog čitanja zapisa na hard-diskovima. Njegovo rešenje je postalo industrijski standard koji je omogućio stalno povećanje kapaciteta hard-diskova. Predavao je i na Harvardu i na Univerzitetu na Havajima, njegovi radovi iz oblasti obrade signala često su citirani, a prijavio je sedam patenata. Dobitnik je IEEE nagrade za najbolji rad u oblasti procesiranja signala za memorijske jedinice.

detaljnije

Velika svetska kampanja imenovanje planeta van Sunčevog sistema

Detaljnije

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 30. maj 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 30. maja 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Nataša Mišić, Istraživačko-razvojni institut Lola, Beograd

Naslov predavanja: POREKLO I EVOLUCIJA GENETSKOG KODA

Apstrakt: Sinteza proteina tokom procesa translacije je suštinski i centralni biološki proces u živoj ćeliji i istovremeno je krajnji i najkompleksniji korak protoka genetske informacije. Mikrobiološke filogenetske studije su otkrile da je proces translacije bio visoko razvijen u korenu univerzalnog filogenetskog stabla, čak i u poređenju sa jednostavnijim procesom transkripcije, dok moderni tip mehanizma replikacije genoma još uvek nije postojao na tom nivou. Činjenica da je translacioni aparat bio najrazvijeniji sistem obrade informacija u korenu univerzalnog stabla, čini translaciju i ujedno genetski kôd kao najjednostavniji apstraktni opis ovog procesa, jednim od glavnih okvira za razumevanje porekla života iz abiotskog okruženja.

Skoro dosledna univerzalnost genetskog koda se smatra jednom od njegovih najistaknutijih karakteristika i dokazom jedinstva porekla organskih oblika, dok se njegova varijabilnost u nuklearnom i organelnom (hloroplastnom i mitohondrijalnom) genomu u novije vreme smatra pokazateljima donekle različitih dejstvujućih mehanizama oblikovanja genetskog koda u fazi nastajanja (drevna epoha) i evolucije (savremena epoha). Na različitost ove dve faze ukazuje i postojanje masenih ravnoteža u univerzalnom genetskom kodu (faza nastajanja), a koje su u varijetetnim genetskim kodovima gotovo u svim slučajevima narušene (faza evolucije). Zbog velikog značaja razumevanja različitosti prirode mehanizama u pomenute dve faze, pravilnosti vezane za masene ravnoteže su detaljnije analizirane.

detaljnije

Zlatko Lazović, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Skupovi u SANU u okviru manifestacije 'Maj mesec matematike', 28. i 29. maj 2019.

U okviru manifestacije "Maj mesec matematike", u utorak i sredu 28. i 29. maja 2019, Matematički institut i SANU organizuju dva skupa.

DAN POSVEĆEN MILUTINU MILANKOVIĆU (THE MILANKOVIĆ DAY),
utorak, 28. maj, sala 2 SANU sa početkom od 10 časova

Program skupa

DAN POSVEĆEN FONDOVIMA ZA FINANSIRANjE NAUKE,
sreda 29. maj, svečana sala SANU sa početkom od 10 časova

Program skupa

detaljnije

Stipendija za doktorske studije iz oblasti algebarske geometrije na Univerzitetu u Ljubljani

Na Fakultetu za matematiku i fiziku Univerziteta u Ljubljani raspisan je konkurs za stipendiju za doktorske studije iz oblasti algebarske geometrije. Prve dve godine doktorskih studija biće finansirane od strane Nacionalne agencije za istraživanje u Sloveniji (Slovenian Research Agency) kroz istraživački projekat Commuting matrices and Hilbert schemes of points, čiji je rukovodilac prof. Klemen Šivic (klemen.sivic@fmf.uni-lj.si). Naredne dve godine će biti finansirane kroz neki drugi projekat na Katedri za matematiku istog fakulteta.

Detaljnije informacije o ovom konkursu mogu se naći na stranici https://mathhire.org/jobs/745.

Zainteresovani kandidati se mogu obratiti za preporuku prof. Aleksandru Lipkovskom.

detaljnijeVesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti