Seminar Katedre za astronomiju i astrofiziku, 15. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 15. marta 2022. sa početkom u 18 časova.

Predavač: Dragana Ilić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: ISTRAŽIVANjA AKTIVNIH GALAKSIJA U PRIPREMI ZA LSST PROJEKAT OPSERVATORIJE "VERA C. RUBIN"

Link za registraciju nalazi se na stranici

http://astro.math.rs/beta/index.php?lang=lat&dir=sci&page=seminar

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 15. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 15. marta 2022. sa početkom u 14.15.

Predavač: Mirjana Stojanović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: A READINESS ASSESSMENT FRAMEWORK FOR THE ADOPTION OF 5G BASED SMART-LIVING SERVICES

Apstrakt:
The subject of this research is to analyze the users’ attitude towards new, 5G-enabled smart living services before their commercial launch. The goal is to offer a framework for the analysis and evaluation of influential factors in the early adoption of 5G residential services. Additionally, the paper examines how mobile operators can leverage their existing infrastructure and services to boost the acceptance of both 5G as a technology and the provided smart-living services. To ascertain the potential impact that mobile operators can have on the adoption of such services, loyalty programs were taken into account as a separate factor in the acceptance study.  The study was conducted in Serbia in the form of a survey. The analysis of the results yielded some notable conclusions such as trust in technology playing the leading role in influencing the behavior intention, while loyalty programs showed that they can influence attitudes towards individual smart living services. The presented results can be used to shape any future implementation of 5G-based services in Serbia, or any other country whose 5G infrastructure and services for the residential customer segment are yet to be established.

Napomena: Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja se mogu pratiti isključivo na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće na Seminaru neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYX

detaljnije

Poziv mladim istraživačima–studentima doktorskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim NIO

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja otvorilo je peti po redu Poziv talentovanim mladim istraživačima-studentima doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2021/2022. godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji. Kroz ovaj poziv biće uključeno do 300 mladih istraživača.

Tekst Poziva, zajedno sa ostalim obrascima neophodnim za konkurisanje, može se preuzeti sa stranice:

https://mpn.gov.rs/vesti/peti-poziv-talentovanim-mladim-istrazivacima-studentima-doktorskih-akademskih-studija-za-ukljucivanje-u-naucnoistrazivacki-rad-u-akreditovanim-nio/

Prijava se vrši elektronski popunjavanjem obrasca na stranici http://doktorandi.mpn.gov.rs/, a rok za podnošenje prijave je 25. mart 2022. godine.

detaljnije

Seminar iz Simplektičke topologije, 15. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 15. marta 2022, sa početkom u 17 časova.

Predavač: Matija Srećković

Naslov predavanja: IDEALNI LIUVILOVI DOMENI/KOMPLEKSIFIKACIJA MORSOVIH FUNKCIJA I HEGARD-FLOROVA HOMOLOGIJA

Detaljnije:
U prvom delu predavanja ću ukratko predstaviti definiciju idealnih Liuvilovih domena, predstaviti sličnosti i razlike u odnosu na "obične" Liuvilove domene, i objasniti neka od njihovih osnovnih svojstava. Drugi deo predavanja ću posvetiti nedavnoj (i dalje neobjavljenoj) teoremi Žirua o produženju Morsove funkcije na zatvorenoj mnogostrukosti $M$ na Lefšecovu fibraciju na kotangentnom raslojenju $T*M$, a posebno kako bi posmatranje "nestajućih cikla" te Lefšecove fibracije kada je $\dim{M} = 3$ trebalo da vidi Hegard-Florovu homologiju mnogostrukosti.

Link za pristup predavanju:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=me7af8d438f2e1eb1c7b25e31365e1c1b
password: qYwPthcm676

detaljnije

Studentski seminar, 11. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak 11. marta 2022. sa početkom u 12 časova.

Predavač: Strahinja Gvozdić, Fakultet prirodnih nauka u Orseju, Univerzitet Pariz-Sakle


Naslov predavanja: IGRA POGAĐANjA ŠEŠIRA NA GRAF


Detaljnije:
Igra pogađanja šešira na grafu podrazumeva neki graf  G u čijim čvorovima stoje ljudi na čije se glave postavljaju šeširi u nekoj od  q mogućih boja. Svaka osoba može da vidi samo boje šešira ljudi u susednim čvorovima i ne može da vidi svoju boju šešira. Potrebno je naći strategiju po kojoj svaka osoba može pogađati svoju boju šešira isključivo na osnovu boja šešira koje vidi, te koja nam garantuje da će pri svakom izboru boja barem jedna osoba tačno pogoditi svoju boju šešira. Najveće  q za koje postoji takva strategija naziva se HG-brojem grafa. U toku predavanja ćemo predstaviti neke osnovne rezultate o ovom grafovskom svojstvu i  pokazaćemo koje se grupe čvorova mogu obrisati iz datog grafa bez promene HG-broja. Uvešćemo i hromatsku varijaciju igre, u kojoj se  garantuje da su boje susednih čvorova različite, i pokazati da je ovde HG-broj kompletnog grafa na  n  čvorova dat sa 2n-1.

Link za pristup predavanju je
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

Link za registraciju korisnika grupe Studentski seminar je
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Komemorativne sednice na Matematičkom fakultetu 25. marta 2022. godine

Komemorativna sednica posvećena sećanju na život i delo prof. dr Aleksandra Jovanovića, profesora Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održaće se u petak, 25. marta 2022. u 13.00 časova, u učionici 706 na IV spratu na Matematičkom fakultetu u Beogradu, kao i onlajn preko Webex platforme.

Komemorativna sednica posvećena sećanju na život i rad Filipa Samardžića, nekadašnjeg asistenta i studenta doktorskih studija Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održaće se u petak, 25. marta 2022. u 15.00 časova, u učionici 706 na IV spratu na Matematičkom fakultetu u Beogradu, kao i onlajn preko Webex platforme.

Detalji onlajn pristupa:

Join from the meeting link
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m303fb7cba37c1a8cff333bf8a569bcca
 
Join by meeting number
Meeting number (access code): 2402 443 8362
Meeting password: 6WRx7V3nspJ

 

 

 

detaljnije

Semina katedre za algebru i matematičku logiku, 11. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 11. marta 2022. sa početkom u 12 časova.

Predavač: Aleksandra Kostić

Naslov predavanja: DISKRETNA TEORIJA MORSA I SIMPLICIJALNI KOMPLEKSI PRIDRUŽENI CIKLOTOMIČNOM POLINOMU

Apstrakt

Link za pristup predavanju
https://matf.webex.com/meet/tanjas

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 10. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak 10. marta 2022. sa početkom u 17.15 preko Webex platforme.

Predavač: Jelena Đorđević, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu,

Naslov predavanja: RIČIJEVI SOLITONI NA KELEROVIM MNOGOSTRUKOSTIMA

Apstrakt:
Ričijev protok je proces koji deformiše metriku Rimanove mnogostrukosti na način formalno analogan difuziji toplote, glačajući njene metričke nepravilnosti. Ričijev protok je korišćen od strane Ričarda Hamiltona (1981) da bi se stekao uvid u geometrijska nagadjanja Vilijama Turstona koja se odnose na topološku klasifikaciju trodimenzionalne glatke mnogostrukosti.

Hamiltonova ideja je bila da se definiše neka vrsta nelinearne difuzione jednačine koja bi težila da se izglade metričke nepravilnosti Rimanove mnogostrukosti primenom Ričijevog protoka.

Predstavićemo rezultate M. Kimure i J. Choa i pokazaćemo da ako kompaktna realna hiperpovrš, kontaktnog tipa u kompleksnom prostoru dopušta Ričijev soliton, tada je to sfera. Takodje, videćemo da kompaktna Hopfova hiperpovrš, u ne-ravnoj kompleksnoj prostornoj formi ne dopušta Ričijev soliton.

Link za pristup:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mbf793a14f1318abf8c7f73d4723f64a7
Meeting number (access code): 2404 471 0496
Meeting password: mKSgB4CHP92

detaljnije

Seminar iz veštačke inteligencije, 9. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu 9. marta 2022. od 19-20 časova.

Predavač: Dejan Vukobratović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: FACTOR GRAPHS AND GAUSSIAN BELIEF PROPAGATION: THEORY AND APPLICATIONS

Apstrakt:
In this talk, we present an overview of a powerful class of probabilistic graphical models called factor graphs and specialize their model in the large-scale multivariate Gaussian distribution setting. Our focus is on Gaussian Belief Propagation (GBP), a simple, efficient and widely applicable algorithm for probabilistic inference on factor graphs. We discuss the key issues of GBP applied in real-world probabilistic systems, such as correctness, convergence and complexity through the prism of GBP applications in the fundamental problem of state estimation in power systems. Future extensions of these concepts using modern data-based machine (deep) learning tools are also presented as our ongoing work.

Link za pristup predavanju biće naknadno postavljen.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 8. mart 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 8. marta  2022. sa početkom u 14.15.

Predavači: Nebojša Gvozdenović, Dejan Brcanov, The faculty of Economics Subotica

Naslov predavanja: WHICH COMES FIRST, DELIVERY OR SALES?

Apstrakt:
We deal with a synchronized tactical planning of sales territories and corresponding delivery routes for 3PL /4PL providers. Such a planning is challenging in FMCG markets where Traditional Trade is still strong compared to Key Accounts. In such markets, 3PL /4PL providers have exclusive distribution agreements with several brands. As the rule of thumb, each brend insists on a salesforce that sells only its products. On the other hand, the delivery of products from different brands can be consolidated. The brands are compatible if such consolidation is possible. The lists of the shops of two compatible brands usually overlap to a great extent. The planner of sales territories for a single brand usually has complete freedom to organize territories for his/her salesforce. A single salesperson thus gets a territory that is often split into sub territories, where each sub territory can be handled during a single working day. Goods that are sold during a working day are either delivered during one or two working days. All sub territories of the salesforce related to a particular brand and assigned to a particular day can be identified with the daily list of shops in them. Based on the daily lists of shops from all its brands, 3PL/4PL provider plans its delivery routes. Since the planning of sales for different brands is not synchronized, it results in more visits and consequently in more kilometers and more vehicles engaged. We propose a model for the synchronized planning for compatible brands and present first computational results.

Napomena: Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja se mogu pratiti isključivo na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće na Seminaru neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYX

detaljnije