Komemorativna sednica u znak sećanja na dr Jovana Lazovića

Komemorativni skup, u znak sećanja na  preminulog dr Jovana Lazovića, redovnog profesora u penziji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, biće održan u utorak, 26.11.2019. u 14.00 časova, na Katedri za astronomiju.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 22. novembar 2019.

U petak, 22. novembra 2019. biće održana dva sastanka Seminara u sali 301f Matematičkog instituta SANU.


Prvo predavanje biće održano sa početkom u 14:15.

Predavač: Dragan Urošević, Matematički institut SANU

Naslov i aspstrakt predavanja biće naknadno objavljen.


Drugo predavanje biće održano sa početkom u 16:45

Predavač: Ilijas Farah, York University, Canada

Naslov predavanja: ULTRAPROIZVODI I ALGEBRE OPERATORA (7. deo)

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 20. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 20. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Dragoljub Dimitrijević, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: LAGRANŽIJAN DBI TIPA I SISTEMI SA VEZAMA

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 19. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 19. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavači: Aleksa Radosavčević, Branko Arsić, Marko Stojanović, Lazar Krstić (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu), Aleksandar Glišović (ComTrade Digital Services)

Naslov predavanja: DEEP VORTEX TEAM - IBM DATA CHALLENGE WINNERS

Apstrakt: On September 7th, IBM and Institute for Contemporary Sciences organized a datathon - data science competition for start-ups, professionals, academics and students. The competition was held in ICT Hub in Belgrade, where thirteen teams participated and met dataset and task requirements for the first time. The main goal was to develop a system for determining financial stability and capacity to sell distributed goods, for clients of large logistic company - Nelt. Proposed solution should automate Nelt's decision-making process regarding optimal credit line level which should be offered to each client. As the largest distribution and logistics company in the region, Nelt has a portfolio of a very diverse customer base, which differ in size, needs, procedures, geographies and policies. Sometimes clients unintentionally end up with more products than they could manage, or with liquidity issues and debt problems, all adding up to potential losses for Nelt. In order to help Nelt to maintain stable and long term relations with all of them, proposed solution should establish equilibrium between different needs of internal and external stakeholders: finance department with the goal to maintain company's financial stability, sales department to sell more goods and co-operant resellers to receive optimal amount of goods. The winner of the grand prize was Deep Vortex team from Kragujevac. This time they will present their solution in more detail manner and present all the challenges they were faced with during the competition, bearing in mind they just had 24 hours to design, test and present methodology of proposed solution.

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Khole Algali Ajlidi, 15.11.2019. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „Srednje vrednosti multiplikativnih aritmetičkih funkcija više promenljivih zavisnih od NZD i NZS argumenata“, kandidata Khole Algali Ajlidi biće održano u petak, 15.11.2019. godine u sali 706 sa početkom u 12 časova.

detaljnije

Seminar za logiku, 15. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 15. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15. U pitanju je zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku.

Predavač: Saeed Ghasemi, Institute of Mathematics CAS, Prague

Naslov predavanja: STRONGLY SELF-ABSORBING C*-ALGEBRAS AND FRAISSE LIMITS

Apstrakt:
A unital separable C*-algebra (other than the C*-algebra of all complex numbers) is strongly self absorbing if it is isomorphic to its (minimal) tensor product with itself, in a "strong" sense. Strongly self-absorbing C*-algebras play a crucial role in Elliott's classification program of separable nuclear C*-algebras by K-theoretic data. Among them, the Jiang-Su algebra Z has a special place and, to this date, the classification of separable, simple, unital, nuclear C*-algebras that tensorially absorb Z and satisfy the UCT has been the most remarkable achievement of the classification program. In their original paper from 1999, Jiang and Su already prove that Z is strongly self-absorbing. However, their proof uses heavy tools from classification, such as KK-theory and it is quite difficult. We give a self contained, rather elementary and direct proof for the fact that Z is strongly self-absorbing. This is done by establishing a general connection between the strongly self-absorbing C*-algebras and the Fraisse limits of categories of C*-algebras that are sufficiently closed under tensor products. It was previously known that Z can be realized as the "Fraisse limit" of a certain category of C*-algebras and embeddings consisting of its building blocks, i.e. the prime dimension-drop algebras.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 14. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 14. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Nenad O. Vesić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: PROSTORI NESIMETRIČNE AFINE KONEKSIJE I NjIHOVE INTERPRETACIJE U KOSMOLOGIJI

Apstrakt:
Tema ovog predavanja su prostori nesimetrične afine koneksije, a izlaganje je podeljeno na tri podceline:

U prvom delu izlaganja, biće dat pregled definicija i dobijenih rezultata na kojima se temelje današnja istraživanja. Takođe, biće dat pregled metrike u Ajnštajnovoj teoriji relativiteta, kao glavne motivacije za razmatranje prostora nesimetrične afine koneksije.

U drugom delu izlaganja, biće uspostavljena veza između definicije krivine prostora (ne)simetrične afine koneksije, antisimetrizacije dvostrukih kovarijantnih izvoda u standardnoj bazi i tenzora krivine prostora nesimetrične afine koneksije. Posebna pažnja će biti posvećena broju i linearnoj nezavisnosti krivina prostora nesimetrične afine koneksije.

U trećem delu, posebna pažnja će biti posvećena generalisanim Rimanovim prostorima, njihovim tenzorima krivine i nekim interpretacijama tih tenzora u kosmologiji.

detaljnije

Studentski seminar, 15. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 15. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Bogdan Đorđević, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: NE-BANAHOVA ALGEBRA OPERATORA I SINGULARNE OPERATORSKE JEDNAČINE

Apstrakt:
U ovom predavanju će najpre biti reči o specijalnim algebrama operatora, koje po konstrukciji jesu Banahovi prostori ali nisu Banahove algebre. Rezultati koji će biti prikazani se tiču invertibilnosti i spektara elemenata te algebre. Biće ilustrovano kako se unutar jedne takve algebre simultano rešavaju standardne operatorske jednačine, kao što su AX=C, AXB=C, X-AXB=C, AX-XB=C, gde su A u B(V_1), B u B(V_2), X, C u B(V1,V2), u slučaju kada postoji beskonačno mnogo rešenja. Zbog svoje velike primene i interdisciplinarne prirode, posebna pažnja će biti posvećena matričnoj i operatorskoj jednačini AX-XB=C, i to u slučajevima kada postoji jedinstveno i kada postoji beskonačno mnogo rešenja. Svi rezultati su sastavni deo doktorske disertacije predavača.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 15. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 15. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16:45.

Predavač: Ilijas Farah, York University, Canada
Naslov predavanja: ULTRAPROIZVODI I ALGEBRE OPERATORA (6)

Apstrakt:
Operacije ultraproizvoda i ultrastepena se obično povezuju sa logikom, iako su nezavisno otkrivene u kontekstu operatorskih algebri. U ovom predavanju biće dat pregled ultraproizvoda i njihovih primena u logici, kombinatorici, sa posebnim osvrtom na njihovu ulogu u klasifikaciji C*-algebri. Prethodno predznanje logike i algebri operatora nije neophodno za ovo predavanje.

detaljnije

Seminar za istoriju i filosofiju matematike, 12. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 12. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12:15.

Predavač: Natalija Jelenković, profesor matematike i informatike, Beograd

Naslov predavanja: LEONARDO DA VINČI - SPOJ PRIRODE I MATEMATIKE

Apstrakt: Prošlo je tačno 500. godina od smrti renesansnog čoveka genijalnog uma Leonarda da Vinčija. Cilj predavanja je pokušaj prikaza Leonarda kroz jedinstvo prirode i matematike.

detaljnije