Odeljenje za mehaniku, 25. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 25. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14 časova.

Predavač: Xiao-Jun Yang, State Key Laboratory for Geomechanics and Deep Underground Engineering, China University of Mining and Technology, Xuzhou, China

Naslov predavanja: NEW NON-CONVENTIONAL METHODS FOR QUANTITATIVE CONCEPTS OF ANOMALOUS RHEOLOGY

Apstrakt: In this report, we address the general calculus operators with respect to another functions containg the power-law and exponential functions. The Boltzmann-type superposition principles for the anomalous linear viscoelasticity are considered for the first time. The new technologies are as non-conventional tools proposed to extend the quantitative concepts of anomalous rheology for solid mechanics.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 24. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 24. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15. U pitanju je zajednički sastanak sa KGTA seminarom.

Predavač: Ioana-Claudia Lazar, Politehnica University of Timisoara, Romania

Naslov predavanja: MINIMAL DISC DIAGRAMS IN 5/9-COMPLEXES

Apstrakt: We introduce and study two combinatorial curvature conditions on a simplicial complex. The first one is called the 5/9-condition. We give hereby an application of another combinatorial condition, called 8-location, introduced by Damian Osajda. We prove the minimal filling diagrams lemma for 5/9-complexes.Then we show that the 5/9-condition on a simplicial complex implies the Gromov hyperbolicity of its universal cover. The second condition is called t-uniformness. We prove that the lengths of spheres in t-uniform complexes are the terms of certain Lucas sequences. We find optimal constants for the linear isoperimetric inequality in the hyperbolic case.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 22. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 22. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16 časova.

Predavač: Danko Jocić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: INEQUALITIES FOR (σ-ELEMENTARY OPERATORS AND GENERAL) INNER PRODUCT TYPE TRANSFORMERS IN NORM IDEALS OF COMPACT OPERATORS

Apstrakt

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 22. oktobar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 22. oktobra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Tibor Lukić, Fakulet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: ENERGY MINIMIZATION MODELS IN TOMOGRAPHY IMAGE RECONSTRUCTION

Apstrakt: Energy minimization models are often used in many image processing problems. The basic concept of this approach will be presented and discussed. Incorporating a priori information about the solution into the energy minimization model is called regularization. Special focus will be devoted to the development and analysis of possible regularization functions. The parallel beam projection geometry in tomography image reconstruction will be considered and the corresponding energy minimization model will be analysed. Often used regularizations, but also recently proposed ones, for tomography reconstruction will be discussed.

detaljnije

Khola Algali, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

U četvrtak, 24. oktobra, u 18 sati, u Galeriji nauke i tehnike SANU biće otvorena izložba povodom sto godina od rođenja akademika Rajka Tomovića, našeg značajnog naučnika.

Rajko Tomović je bio profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, konstruktor prvih specijalnih računara za rešavanje diferencijalnih jednačina i tvorac takozvane „beogradske šake“, što je predstavljao jedan od prvih pokušaja u svetu da se izradi veštački organ sa čulom dodira. U svom naučnom radu bavio se multidisciplinarnim istraživanjima veštačke inteligencije i biotehnikom.

Na izložbi, koja je deo međunarodnog skupa organizovanog u čast akademika Tomovića, bića prikazana njegova brojna dostignuća i bogat naučni rad na polju razvoja robotike, kao i hibridnih i digitalnih računara. Takođe, izložba će ukazati na veliki ugled i značaj koji je ovaj naučnik imao u međunarodnim krugovima.

Prilikom otvaranja govoriće akademik Zoran Petrović, upravnik Galerije nauke i tehnike SANU, a čast da otvori izložbu imaće akademik Dejan Popović, član Odeljenja tehničkih nauka SANU.

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Đorđa Savića, 18.10.2019. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „MERENjE MASA CRNIH RUPA KOD AKTIVNIH GALAKTIČKIH JEZGARA POMOĆU POLARIZACIJE U ŠIROKIM EMISIONIM LINIJAMA“, kandidata Đorđa Savića biće održano u petak, 18.10.2019. godine u zbornici sa početkom u 12:15 časova.

detaljnije

Đorđe Savić, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije mr Zlatka Lazovića

Odbrana doktorske disertacije mr Zlatka Lazovića: „Mere nekompaktnosti na Hilbertovim C* - modulima“, biće održana u petak 18.10.2019. godine, u 12.00 časova u učionici 706.

detaljnije

Četvrta međunarodna konferencija o budućem obrazovanju, 12. i 13. novembar 2019, SANU.

Pre nekoliko godina, Svetska akademija umetnosti i nauke inicirala je seriju konferencija o budećem obrazovanju. Prva konferencija je održana u Berkliju, Kalifornija, SAD, u oktobru 2013, druga u Rimu, Italija, u novembru 2017, i treća u Rio de Žaneiru, Brazil, u novembru 2018. godine.

Četvrta međunarodna konferencija o budućem obrazovanju održaće se u Beogradu 12. i 13. novembra 2019. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti - SANU, Knez-Miahilova 35. Njeni organizatori, pored Svetske akademije su: Svetski univerzitetski konzorcijum, Srpska akadmija nauka i umetnosti, Univerzitet u Beogradu, Savez ekonomista Srbije i Srpska podružnica Rimskog kluba.

Za učešće na ovoj konferenciji, neophodno je popuniti formular i poslati ga mejlom na adresu prijava@ses.org.rs do 25. oktobra 2019. godine.

Agenda konferencije

detaljnije