Predavanja u NTP Beograd o saradnji nauke i privrede, 22. april 2024.

Naučno-tehnološki park Beograd organizuje predavanje pod nazivom "Saradnja nauke i privrede: Od akademske izvrsnosti do industrijske primenljivosti kroz transfer tehnologije", koje će biti održano 22. aprila sa početkom u 10 časova u NTP Beograd, Veljka Dugoševića 54.

Predavanja imaju za cilj da prenesu znanja i direktna iskustva u oblasti upravljanja intelektualnom svojinom (IP) u istraživačkim projektima i zajedničkim projektima sa privredom. Svoje iskustvo preneće sledeće govornice:

· Ljiljana Kundaković, vodeći saradnik za naučno-tehničku saradnju na Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković", i

· Natascha Eckert, globalni rukovodilac saradnje sa univerzitetima u Siemens AG.

Ljiljana Kundaković će govoriti o osnovnim pincipima upravljanja zaštitom intelektualne svojine u istraživačkim projektima, o implikacijama zajedničkog vlasništva nad IP, transferu i licenciranju rezultata projekta. Posebno će biti reči o specifičnim zahtevima programa Horizon Europe i Fonda za nauku (IPR odredbe, eksploatacija i širenje ugovora o grantu i konzorcijumu).

U drugom delu gošća iz Siemens-a, Natascha Eckert, će istaći važne aspekte u saradnji nauke i privrede iz ugla velike korporacije - osnovne principe saradnje sa fakultetima, univerzitetima i naučnicima, sa posebnim fokusom na ugovore, sponzorisana i saradnička istraživanja.

Agenda

Prijave za učešće su obavezne, a prijavljivanje se vrši do petka 19. aprila u 15 časova na sledećem linku 

https://forms.gle/U3ACRjxen1LpmAoH7Nažalost nije moguće ostaviti komentar.