Seminar za analizu, 19. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u učionici 830 u petak, 19. aprila 2024, sa početkom u 12 časova.

Predavač: Oliver Dragičević

Naslov predavanja: p-ELIPTIČNOST
 
Apstrakt: Koncept p-eliptičnosti uveden je g. 2016 kao uopštenje klasičnog pojma eliptičnosti za kompleksne matrice. Ispostavilo se da je pojam vrlo primeren za izučavanje Lp svojstava eliptičkih operatora. Cilj predavanja je objašnjenje nastanka ovog pojma, a potom i njegovu upotrebu na primerima iz teorije operatorskih polugrupa.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.