Seminar za studente i postdiplomce, 30. mart 2012.

Seminar će se održati 30. marta 2012. godine u učionici BIM u 12h.

Detaljnije

detaljnije

Predavanje Prof. dr Blagovesta Sendova, akademika Bugarske akademije nauka i umetnosti i inostranog člana SANU, 4. april 2012.


Prof. dr Blagovest Sendov, akademik Bugarske akademije nauka i umetnosti i inostrani člana SANU, održaće predavanje pod nazivom "Hausdorfova geometrija polinoma" u sredu, 4. aprila 2012, u 12 časova u svečanoj sali SANU, Kneza Mihaila 35/II.

Abstrakt predavanja

Pozivnicu možete preuzeti OVDE.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 29. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 29. marta 2012. u 17 časova, u sali 301F, Matematički institut, Kneza Mihaila 36.

Predavač: Ivan Dimitrijević, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Some solutions of nonlocal modified gravity

Sadržaj: We consider some aspects of nonlocal modified gravity, where  nonlocality is of the type$R F(\Box)R$. In particular, using ansatz of the form $\Box R = c R^g$ we find a few special cosmological solutions for the spatially flat FLRW metric. There are singular and nonsingular bounce solutions.

detaljnije

Seminar mehanike, 28. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 28. marta 2012, u 18 časova u sali 301f Matematičkog instituta SANU.

Predavači: mr Julijana Simonović, dipl.maš.ing, asistent, Mašinski fakultet, Univerziteta u Nišu

Naslov predavanja: Modeli hibridnih dinamičkih sistema i njihove analogije

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 27. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 27. marta 2012. u 14:15, sobi 301f, MI SANU.

Predavači: Dragoš Cvetković, Branko Arsić, Matematički institut SANU, Milan Škarić, Računarski fakultet, Univerzitet UNION, Beograd

Naslov predavanja: SPEKTRALNE TEHNIKE TEORIJE GRAFOVA U RAČUNARSKIM NAUKAMA

Sadržaj: Nedavno je prihvaćen za štampu rad Arsić B., Cvetković D., Simić S.K., Škarić M., Graph spectral techniques in computer sciences, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, doi:10.2298/AADM111223025A. Ovaj obimni rad će biti delimično prikazan u ovom predavanju. Daje se pregled spektralnih tehnika koje se koriste u raznim računarskim naukama (računarstvo u užem smislu i računarski orijentisani delovi drugih grana nauke) kao i klasifikacija oblasti primene. U primenama veliku ulogu igra upotreba sopstvenih vektora grafova, posebno u vezi sa spektralnim metodama klasterovanja podataka (data mining, Internet topology, Internet search).

detaljnije

CGTA seminar, 27. mart 2012.


Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 27. marta  2012, od 18:00 - 20:00 časova na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala)

Predavač: Zoran Petrić (Matematički institut SANU)

Naslov predavanja: Da li permuto-asociedar može biti prost!?

Sadržaj: Predavanje se bazira na autorovom preprintu "On stretching the interval simplex-permutohedron" arXiv:1106.3250v5 [math.CO]

http://arxiv.org/abs/1106.3250

Ključne reči: graf-asociedri, gnezda kompleksi (nested complexes), apstraktni politopi hipergrafova, gradeći kompleksi (building sets), itd.

Svi koji vole konveksne politope i/ili kombinatoriku su dobrodošli!

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 22. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 22. marta 2012. u 17h, u sali 301F, Matematički institut, Kneza Mihaila 36.

Predavač: mr Miljan Knežević, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Hyperbolic matrics and harmonic quasi-isomeries.

Sadržaj: We will give some results related to harmonic quasiconformal mappings by comparing the densities of some suitable chosen conformal metrics.

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 20. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 20. mart 2012. godine, u 18 sati, na Matematičkom fakultetu, u prostorijama Katedre.

Predavač: dr Edi Bon, Astronomska opservatorija Beograd

Naslov predavanja: METODE ZA ANALIZU PROMENLjIVOSTI FLUKSA I OBLIKA EMISIONIH LINIJA KOD AKTIVNIH GALAKSIJA

 


detaljnije

Odeljenje za matematiku, 23. mart 2012.

Naredni sastanak seminara Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 23. marta 2012. u 14h, u sali II, Matematički institut SANU MI.

Predavač: Prof. dr Miodrag Mateljević, Matematički fakultet Beograd

Naslov predavanja: PRIKAZ MONOGRAFIJA POD ZAJEDNIČKIM NASLOVOM "KONFORMNA, KVAZIKONFORMNA I HARMONIJSKA PRESLIKAVANjA"

detaljnije

Seminar mehanike, 21. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 21. marta 2012, u 18h u sali 301f Matematičkog instituta SANU.

Predavač: dr Veljko A. Vujičić (u penziji), Matematički institut SANU

Naslov predavanja: Prilog MOND teoriji - modifikaciji Njutnovske dinamike

detaljnije