Seminar za primenjenu matematiku, 24. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 24. maja 2011. u 14:15h na Matematičkom institutu SANU, sala 301f, 3. sprat.

Predavač: Stanko Stojiljković, novinar Politike

Naslov predavanja: Budućnost informacionih tehnologija

Sadržaj: Od samog nastanka informacione tehnologije koračaju ubrzavajućim hodom usavršavanja povinujući se čuvenom Murovom zakonu (Gordon Mur). Svakih 18 meseci,  procesorska snaga silicijumskih čipova se  približno udvostruči, a cena dvostruko opadne. Susrećemo se, na prvi pogled, sa svojevrsnim eksponencijalnim rastom. Minulih decenija na pozornicu je stupila veštačka inteligencija koja je, na talasima zadivljujućih prodora u nanotehnologiji, biotehnologiji i neurologiji - u suštini, dubokih uvida u fizici, hemiji i biologiji, pokatkad matematikom potkrepljenim -- širom otvorila kapiju nadolazećoj vojsci mašina nadmoćnijih od čoveka. Veštačka inteligencija će, kako se uverljivo najavljuje, prevladati prirodnu koja se jedino pokoravala hirovitom toku evolucije.

detaljnije

Obaveštenje za studente - izmirenje finansijskih obaveza

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 20. maj 2011.

Sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 20. maja 2011, u sali 2 SANU.

Predavač: Kristina Vusković, Računarski fakultet, Beograd

Naslov predavanja: STRUKTURALNA TEORIJA GRAFOVA I ALGORITMI

Sadržaj: U poslednjih nekoliko decenija strukturalna analiza grafova je doprinela razrešenju mnogih teških problema kao što su polinomijalno prepoznavanje regularnih matrica, balansiranih matrica i perfektnih grafova, konstrukciji efikasnih algoritama za kombinatornu optimizaciju, kao i razrešenju Jake Hipoteze o Perfektnim Grafovima, jednog od najčuvenijih problema u teoriji grafova. U ovom predavanju ćemo dati pregled ključnih metoda strukturalne analize grafova, i pokazati na koji način one doprinose konstrukciji efikasnih algoritama.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 19. maj 2011.

Sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama održaće se 19. maja 2011. od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36.

Predavač: Pavle Mladenović

Naslov predavanja: Granične teoreme teorije ekstremnih vrednosti i primene

Sadržaj: U uvodnom delu predavanja biće reči o osnovnim rezultatima teorije ekstremnih vrednosti, koji su sadržani u radovima Gnedenko (1943), Balkema and de Haan (1974) i Leadbetter (1974), kao i o mogućim primenema ove teorije. U nastavku će biti prikazani rezultati predavaća i njegovih saradnika dobijeni poslednjih godina.

detaljnije

Seminar mehanike, 18. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 18. maja 2011. u 18 časova, na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Prof. dr Aleksandar Veg, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PRIMENA METODE RAZVOJA POMOĆU RAČUNARA

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 18. maj 2011.

Naredno predavanje na kursu Mehanika i geometrija, u okviru seminara Matematički metodi mehanike, održaće se u sredu, 18. maja 2011. godine, sa početkom u 12 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Veljko Vujičić

Naslov predavanja: UOPŠTENjE MOND TEORIJE (MOdifikacije Njutnove Dinamike)

detaljnije

CGTA seminar, 17. maj 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 17. maja 2011, od 18-20 sati na Matematičkom fakultetu (projektor sala, četvrti sprat)

Kreda Lutalica: Teorema o centralnoj transverzali, teorema o sendviču sa šunkom i Stiefel-Whitney-jeve karakteristične klase.

Sadržaj: Pre četiri dana se u Guardian-u (guardian.co.uk, May )9 pojavio članak pod naslovom Researchers solve ham sandwich mystery. Tim povodom dokazaćemo teoremu o centralnoj transverzali (pomenutu u navedenom članku u Gardijanu) i objasniti kako se ona može dobiti (bar) na 3 različita načina sa idejama koje dolaze iz:

 a)  diferencijalne topologije (transverzalnost) vektorskih polja nad Grasmanijanima;

 b)  elementrane teorije Galoa (simetrične funkcije nad poljem F_2);

  c) Schubert-ovog računa Grasmanovih mnogostrukosti Pieri-eva formula).

 

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 17. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 17. maja 2011. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: Dušan Marčeta, saradnik u nastavi na Matematičkom fakultetu

Naslov predavanja: Problemi ulaska kosmičkih letelica u planetske atmosfere

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 17. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 17. maja 2011. u 14:15h na Matematičkom institutu SANU, sala 301f, 3. sprat.

Predavač: Aleksandar Kartelj, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: REŠAVANjE PROBLEMA MINIMALNE ENERGETSKE POVEZANOSTI KORIŠĆENjEM METAHEURISTIČKOG ALGORITMA ZASNOVANOG NA ELEKTROMAGNETIZMU

Sadržaj: U ovom radu elektromagnetizam (EM) metaheuristika je iskorišćena za rešavanje NP-teškog problema odredjivanja minimalne energetske povezanosti (SMETP). Ovaj problem se pojavljuje u bežičnim senzorskim mrežama, gde je pitanje energetske potrošnje od velikog značaja. Predložena funkcija cilja je prilagodjena problemu i efektivno sprečava pojavu nezadovoljivih rešenja. Predloženi EM algoritam koristi efikasnu lokalnu pretragu kako bi ubrzao ukupno vreme izvršavanja. Algoritam je testiran na asimetričnim i simetričnim slučajno generisanim instancama. Dobijena su optimalna rešenja za sve instance manjih dimenzija, kod kojih je optimalno rešenje poznato. Takodje su dobijena rešenja za instance velikih dimenzija u razumnom vremenu izvršavanja.

detaljnije

Sastanak seminara Teorija verovatnoća i matematička statistika, 12. maj 2011.

Sastanak seminara Teorija verovatnoća i matematička statistika održaće se u četvrtak 12.05.2011. godine sa početkom u 16 časova u sali 830.

Predavač: Prof. dr Milan Merkle, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Računarski fakultet Univerziteta Union

Naslov predavanja: "Medijane, kvantili i Jensenova nejednakost za konačnodimenzione raspodele"

Detaljnije obaveštenje može se naći na strani:

http://www.stat.matf.bg.ac.rs/srpski.htm

detaljnije

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti