Seminar mehanike, 11. april 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 11. aprila 2012. u 18 sati, soba 301f, MI SANU.

Predavač: mr Damir Jerković, major, dipl. ing, Katedra vojnomašinskog inženjerstva, Odsek za naoružanje, Vojna akademija Vojske Srbije

Naslov predavanja: UTICAJ AERODINAMIČKIH KOEFICIJENATA NA STABILNOST LETA KLASIČNIH OSNOSIMETRIČNIH PROJEKTILA


detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 10. april 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku održaće se u utorak, 10. aprila 2012. u 14:15, soba 301f MI SANU.

Predavač: Miloš Milutinović, Fakultet organizacionih nauka Beograd

Naslov predavanja: ANDROID APLIKACIJA ZA UČENjE JAPANSKOG JEZIKA

Sadržaj:  U ovom predavanju je predstavljena aplikacija za učenje japanskog jezika razvijena na Android platformi za mobilne uredjaje. Edukativni sadržaj koji se prezentuje korisniku je rasporedjen u objekte učenja dostupne preko interneta. Opisani su arhitektura aplikacije, njene osnovne komponente i korišćeni model objekata učenja. U funkcionalnosti aplikacije spadaju: učenje reči i pisama japanskog jezika uz odgovarajuće audio zapise, aktivnost za testiranje znanja, vežbanje pisanja znakova, mogućnost takmičenja u znanju izmedju korisnika, igra pamćenja, kao i prezentacija interesantnih informacija o Japanu.

detaljnije

CGTA seminar, 10. april 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 10. aprila 2012, od 18-20 sati na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala).

Predavač: Gordana Stojanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: O FIBRACIJAMA SA RAVNIM SLOJEVIMASadržaj: Fibracije iz naslova su se ponovo pojavile u preprintu V. Ovsienka i S. Tabachnikova, http://xxx.lanl.gov/abs/1203.3709.

Biće dat pregled najnovijih rezultata sa akcentom na otvorenim pitanjima.

detaljnije

Seminar Katedre za verovatnoću i statistiku, 5. i 19. april 2012.

Naredni sastanci Seminara Katedre za verovatnoću i statistiku,  biće posvećeni akturskoj profesiji. Sastanci će biti održani 5. i 19. aprila u 16h na Matematičkom fakultetu.

Teme predavanja su:

"Mi smo aktuari"
Četvrtak 05.04.2012. u 16 sati, sala 843
Predavači su:
Jasmina Bojović i Branko Pavlović

"Aktuarstvo-profesija budućnosti"
Četvrtak 19.04.2012. u 16 sati, sala 843
Predavači su:
Nenad Milikić i Aleksandar Perišić

Predavanja su namenjena pre svega studentima modula za Statistiku, aktuarsku i finansijsku matematiku, a predavači su aktuari zaposleni u osiguravajućim društvima. Na predavanjima će biti reči o poslovima aktuara i o zvanju ovlašćeni aktuar.

detaljnije

Seminar mehanike, 4. april 2012.

Naredni sastanak seminara mehanike održaće se u sredu, 4. aprila 2012.  sa početkom u 18h u sali 301f na trećem spratu Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Predavač: Nemanja Zorić, student doktorskih studija, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: Analiza vibracija i optimalno upravljanje pametnih tankozidnih kompozitnih struktura primenom samopodešavajućeg fazi-logičkog upravljanja

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 6. april 2012.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 6. aprila 2012. u 14h, u sali 301f, Matematički institut SANU, Kneza Mihaila 36.

Predavač: dr Rade Živaljević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: HOMOTOPSKI KOLIMESI KAO METOD U KOMBINATORNOJ MATEMATICI

Sadržaj: Kao rezultat saradnje sa poznatim nemačkim matematičarom Ginterom Ciglerom (Mittag Leffler institut, 1991), pojavio se rad "Homotopy types of subspace arrangements via diagrams of spaces" (Mathematische Annalen, 1993), u kome su u kombinatoriku uvedene neke tehnike teorije homotopije.

Predavanje je prilika da se sa distance od 20 godina da kratki pregled razvoja ove teorije.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 3. april 2012.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 3. aprila 2012, u 18h u prostorijama Katedre.

Predavač: Vladimir Zeković, student master studija na Matematičkom fakultetu

Naslov predavanja: Modulacija driftnih struktura mikrotalasnog vejvlet spektra tokom erupcija na Suncu

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 3. april 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku održaće se u utorak, 3. aprila 2012. u 14:15, sobi 301f, MI SANU.

Predavač: Desimir Vučić, Računarski fakultet Univerziteta UNION, Beograd

Naslov predavanja: ANALIZA CIKLOSTACIONARNIH OSOBINA KOMUNIKACIONIH KANALA

Sadržaj: Izlaže se originalni stohastički matrični metod za cikličnu spektralnu analizu komunikacionih signala, zasnovan na njihovom predstavljanju pomoću Markovljevih nizova. Prikazuje se primena predloženog metoda za analizu cikličnih obeležja komunikacionih signala, posebno savremenih modulisanih signala, kao sto su FH (frequency hopping), OFDM (orthogonal frequency division multiplexing), UWB-IR (ultra-wideband impulse radio), itd. Analizira se primena ciklostacionarnih obeležja u detekciji i identifikaciji komunikacionih signala.

detaljnije

CGTA seminar, 3. april 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 3. aprila 2012, od 18:00 - 20:00 časova na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala).

Predavač: Zoran Petrić (Matematički institut SANU)

Naslov predavanja: Da li permuto-asociedar može biti prost!? (drugi deo)

Sadržaj: Predavanje se formalno nastavlja na prethodno ali sa novim početkom. Kao i prvo, predavanje se bazira na autorovom preprintu "On stretching the interval simplex-permutohedron", arXiv:1106.3250v5 [math.CO] http://arxiv.org/abs/1106.3250

Ključne reči: graf-asociedri, gnezda kompleksi (nested complexes), apstraktni politopi hipergrafova, gradeći kompleksi (building sets), itd.

Svi koji vole konveksne politope, geometriju i kombinatoriku su dobrodošli!

detaljnije

Sat za našu planetu

Podrška Matematičkog fakulteta akciji "Sat za našu planetu"

Dopis rektora Univerziteta u Beogradu

detaljnije