Odeljenje za matematiku, 30. septembar 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 30.09.2011. u 14 časova, u sali 2, Knez-Mihailova 36/I, MATEMATIČKI INSTITUT SANU.

Predavač: Đorđe Milićević, Maks Plank institut za matematiku, Bon

Naslov predavanja: ARITMETIČKI KVANTNI HAOS I VISOKE VREDNOSTI SVOJSTVENIH FUNKCIJA

Sadržaj: Svojstvene funkcije Laplasijana su osnovne čestice harmonijske analize na Rimanovim mnogostrukostima. U slučaju negativno zakrivljenih mnogostrukosti, teorija kvantnog haosa povezuje ponašanje haotičnog klasičnog Hamiltonovog sistema (u ovom slučaju, geodezijskog toka) sa statističkim ponašanjem kvantizovanog sistema u semiklasičnom limitu (odnosno u visoko-energetskom spektru).

U ovom predavanju, koje će imati pregledni kao i originalni deo, ćemo objasniti kako dodatne simetrije prisutne na aritmetičkim mnogostrukostima uzrokuju izuzetno visoke ekstremne vrednosti svojstvenih funkcija koje nisu generički prisutne niti predviđene fizičkim modelima poput hipoteze slučajnih talasa. Takođe ćemo nagovestiti kako analitički fenomen koncentracije mase može biti drastično jače izražen u zavisnosti od geometrijske (uložene podmnogostrukosti), algebarske (invarijantne kvaternionske algebre), ili funktorijalne (automorfne reprezentacije) strukture, i kako nam tehnike analitičke teorije brojeva omogućavaju uvid u globalnu geometriju mnogostrukosti.

Napomena: Obratiti pažnju na promenu mesta održavanja predavanja. Sala 2 je na I spratu u zgradi gde je sada Matematički institut.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku

Naredni sastanak seminara Katedre za računarstvo i informatiku biće održan u četvrtak 29. 9. 2011. godine, u 18h na Studentskom Trgu.

U okviru sastanka biće izložena 4 master rada:

Aleksandar Stefanović
Određivanje pozicija riboswitch sekvenci u genomu Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8

Darko Ivanović:
Asembliranje genoma na osnovu skupa kontiga

Mirjana Vuković:
Odrešivanje ponavljajućih sekvenci u proteinima

Marko Stojićević:
Razvoj nove metode za određivanje elemenata za kontrolu genske ekspresije kod bakterija

Detaljnije informacije o seminaru i apstrakti predavanja su dostupni na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar za mehaniku, 28. septembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za primenjenu matematiku održaće se u sredu, 28. septembra 2011. u 18h, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Prof. dr Marinko Ugrišić, Ekonomski institut, Beograd

Naslov predavanja: Numerička simulacija procesa u oblasti fizike eksplozije

Više informacija može se naći na stranama

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 26. septembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru Matematički metodi mehanike održaće se u ponedeljak, 26. septembra 2011. u 11 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Konrad Schoebel (Univerzitet Jena, Nemačka)

Naslov predavanja: GEOMETIJA KILINGOVIH TENZORA NA 3-SFERI

Abstract:
Integrable Killing tensors are used to classify orthogonal coordinates in which the classical Hamilton-Jacobi equation can be solved by a separation of variables. We establish purely algebraic equations characterizing the integrability of Killing tensors on constant curvature manifolds and solve them explicitly on the 3-sphere. We describe the projective variety of integrable Killing tensors and use this to classify all orthogonal separable coordinate systems. Several generalizations of this result will be proposed.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 21. septembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za primenjenu matematiku održaće se u sredu, 21. septembra 2011. u 18h, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Trifce Sandev, Radiation Safety Directorate, Skopje, Republic of Macedonia

Naslov predavanja: Generalized stochastic and kinetic equations approach to anomalous diffusion

Više informacija može se naći na stranama

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 27. septembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 27. septembra 2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Saša V. Raković, Institute for Automation Engineering, Otto-von-Guericke-Universitat, Magdeburg and Department of Engineering Sciences of the University of Oxford, UK

Naslov predavanja: A STEP BEYOND THE STATE OF THE ART ROBUST MODEL PREDICTIVE CONTROL SYNTHESIS METHODS

Abstract: The talk is concerned with a novel robust model predictive control synthesis method termed parameterized tube model predictive control. This novel proposal supersedes the state of the art robust model predictive control algorithms including the several generations of tube model predictive control as well as robust model predictive control utilizing the so.called disturbance affine control policy. Our method allows uniquely for simultaneous online optimization of state and control tubes as well as the corresponding control policy via single linear/quadratic programme. The employed parameterization of the state and control tubes and the associated induced control policy offers greater generality compared to competing methods while it retains the desirable degree of computational tractability. Under rather mild and natural assumptions, the proposed parameterized tube model predictive control provides a.priori guarantees of the desirable strong system theoretic properties including relevant set invariance and robust stability properties. We also deliver several illustrative examples demonstrating clear advantages over the state of the art robust model predictive control synthesis methods.

Keywords: Robust Model Predictive Control, Tube Model Predictive Control, Repetitive Decision Making Processes.

Presenter's Information: Saša V. Raković received the PhD degree in Control Theory from Imperial College London. His PhD thesis, entitled "Robust Control of Constrained Discrete Time Systems: Characterization and Implementation", was awarded the Eryl Cadwaladr  Davies Prize as the best PhD thesis in the Electrical and Electronic  Engineering Department of Imperial College London in 2005. He held  posts of a Research Associate at Imperial College London and a Postdoctoral Researcher at the ETH Zurich. He is currently a Scientific  Associate at the Institute for Automation Engineering, Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg and a Visiting Academic Fellow at the Department of Engineering Sciences of the University of Oxford, UK. His main research interests and contributions lie within the areas of control synthesis and analysis as well as decision making under constraints and uncertainty.

detaljnije

Matematičke metode mehanike u primeni

U sredu, 21. septembra u 12h u sali 301f MI SANU održaće se 19-to po redu predavanje iz oblasti Matematičke metode mehanike u primeni.

Predavač: Prof. dr  Julka Knežević-Mijanović, Vodeći istraživač na  projektu OI 174001

Naslov predavanja: Jednačine matematičke fizike Matematičke metode za rešavanje parcijalnih diferencijanih jednačina: Hiperboličke, paraboličke i eliptičke jednačine

Najavu predavanja možete preuzeti OVDE.

Napomena: Predavanja se održavaju svake srede od 11 do 17 časova u Biblioteci Matematičkog instiuta SANU, ul. Knez Muhailova 36, treći sprat.
Prijava potencijalnog slušaoca se dostavlja Upravniku Odelenja za mehaniku  na adrsu  khedrih@eunet.rs  sa naznakom oblasti interesovanja. Plan rada Seminara može se preuzeti OVDE.

detaljnije

X Konferencija 'Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine' (nacionalni skup sa međunarodnim učešćem), 22-23. septembar 2011.

detaljnije

Starlight, pravo na svetlost zvezda, Institut Servantes, četvrtak, 15. septembar

Institut Servantes sa zadovoljstvom poziva sve ljubitelje i poznavaoce astronomije da prisustvuju predavanju pod nazivom Starlight: pravo na svetlost zvezda, koje će se održati u četvrtak, 15. septembra u 19 časova, u svečanoj sali Instituta Servantes (Čika Ljubina 19).

Inicijativa Starlight (Svetlost zvezda) predstavlja međunarodnu kampanju zaštite kvaliteta noćnog neba i prava na posmatranje zvezda. Nastala je zbog sve veće potrebe da se naglasi važnost koju čisto noćno nebo ima za čovečanstvo, isticanjem i predstavljanjem vrednosti ove ugrožene baštine u odnosu na nauku, obrazovanje, kulturu, životnu sredinu, turizam i, uopšte, u odnosu na kvalitetan život na Zemlji. Ova inicijativa bavi se zaštitom zvezdanog neba širom sveta, a jedan od njenih ciljeva je i identifikovanje onih mesta koja zbog kvaliteta neba treba da budu zaštićena. Tako se nebo zapravo pretvara u zajedničku baštinu koju imamo pravo da nasledimo, a shvatanje važnosti ove teme postalo je osnova brojnih naučnih i tenničkih napredaka, kao i izvor stalne umetničke i kulturne inspiracije.

O ovoj temi govoriće Siprijano Marin, koordinator inicijative Starlight iz Instituta za astrofiziku sa Kanarskih ostrva, kao i Dejan Urošević, šef Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Biće obezbeđen simultani prevod.

Ulaz slobodan dok se ne popune mesta.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na email adresu: cenbelprensa@cervantes.es

detaljnije

Svečana dodela diploma, 22. septembar 2011.

Fotografije sa dodele

detaljnije

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti