Seminar Matematički metodi mehanike u primeni, 19. oktobar 2011.

Nastavlja se serija predavanja za istraživače pripravnike i doktorante iz oblasti Kinetike, Elastodinamike, Analitičke mehanike, Primene tenzorskog računa u mehanici, Teorije oscilacija i Nelinearne dinamike.

Naredni, 23. po redu, blok predavanja održaće se u sredu, 19. oktobra u Biblioteci Matematičkog instituta SANU (Knez Mihailova 36, treći sprat) po sledećem rasporedu:

11-14h: Primene tenzorskog računa u mehanici (Prvi deo)
15-17h: Matematičke metode aproksimacija sa primenama u nelinearnoj mehanici: Asimptotske metode Krilov-Bogolyubov-Mitropolyski, metode varijacije konstanata i metode usrednjenja (Prvi deo)

Predavač: Prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih, rukovodilac projekta OI 174001

Najavu predavanja možete preuzeti OVDE.

detaljnije

CGTA seminar, 18. oktobar 2011.


Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 18. oktobra 2011, od 18:00 do 20:00 časova na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala)

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Prikaz radova Gromova, Karaseva i Volovikova vezanih za "Gromov's waist theorem" (III nastavak)

Sadržaj: U poslednjem, trećem, nastavku fokusiramo se na rezultate V. Vasiljeva koji su poslužili kao inspiracija za gore navedene radove. Izvor: V. Vasiljev, Complements of Discriminats of Smooth Maps, Topology and Applications.

Napomena: Studentski seminar "Živa matematika"  održaće se u sredu, 19. oktobra, od 12 do 14 časova, na Matematičkom institutu SANU, Knez Mihailova 36, sala 301 (III sprat)

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Kohomologija i polinomi

Sadržaj: Biće reč o polinomijalnoj teoremi o sendviču   "polynomial ham sandwich theorem" i drugim rezultatima o polinomima koji ilustruju uporebu homološke algebre i algebarske topologije u raznim problemima diskretne matematike i algebarske geometrije.

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 18. oktobar 2011.

Naredni sastanak seminara Katedre za astronomiju biće održan u utorak, 18. oktobra u 18h u prostorijama Katedre.

Predavač: dr  Umit Deniz Goker, Bogazici Universitesi, Istanbul, Turska

Naslov predavanja: Značaj udarnih talasa u Sunčevoj koroni i njihov uticaj u strujnoj ravni

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 18. oktobar 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 18.10.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Jasmina Novaković, Megatrend Unverzitet, Beograd

Naslov predavanja: TAČNOST KLASIFIKACIJE KORIŠĆENjEM ANALIZE GLAVNIH  KOMPONENTI-SLUČAJEVI KORIŠĆENjA U BIOMEDICINI I PREPOZNAVANjU EMOCIJA

Sadržaj: Korišćena je analiza glavnih komponenti (Principal Component Analysis - PCA) za redukciju atributa sa različitim vrednostima razlomka R. Cilj je bio da se u podacima kovarijansa (zavisnost) među atributima ukloni, a da se poveća varijansa otkrivenih komponenti i faktora. Izvršena je uporedna analiza dobijenih rezultata uz pomoć različitih klasifikatora sa velikim brojem setova podataka. U našem slučaju, redukcija atributa je posebno bila efikasna kod algoritama koji nisu imali ugrađene metode selekcije i ekstrakcije, kao na primer k-NN ili neki tipovi neuralnih mreža. Tako na primer, eksperimentalni rezultati u tumačenju digitalnih mamografskih snimaka raka dojke kod žena u predvidjanju  rezultata biopsije tkiva, potvrdili su efikasnost korišćenja analize glavnih komponenti, uz tačnost klasifikacije od priblizno 83%. Takodje, analiza glavnih komponenti je uspešno korišćena u prepoznavanju osnovnih emotivnih stanja na osnovu facijalne ekspresije, tako što je postignuta tačnost prepoznavanja od približno 85% korišćenjem neuralne mreže.

detaljnije

Seminar za primenjenu i industrijsku matematiku, 12. oktobar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru je u izmenjenom terminu: sreda, 12.10.2011. u 14:15 u sali 301f, MI SANU.

Predaač: Willem Haemers, Tilburg University, Holandija

Biće održana dva predavanja:

1. UNIVERSAL ADJACENCY MATRICES WITH TWO EIGENVALUES

Abstract: Consider a graph $G$ on $n$ vertices with adjacency matrix $A$ and degree sequence $( d_1, \dots ,d_n )$. A universal adjacency matrix of $G$ is any matrix in Span$\{ A,D,I,J \}$ with a nonzero coefficient for $A$, where $D = \mbox{diag}(d_1, \ldots ,d_n)$ and $I$ and $J$ are the identity and all-ones matrix, respectively. Thus a universal adjacency matrix is a common generalization of the adjacency, the Laplacian, the signless Laplacian and the Seidel matrix. We investigate graphs for which some universal adjacency matrix has just two eigenvalues. The regular ones are strongly regular, complete or empty, but several other interesting classes occur. (Joint work with Reza Omidi).

2. THE MAXIMUM ORDER OF ADJACENCY MATRICES WITH A GIVEN RANK

Abstract: We look for the maximum order $m(r)$ of the adjacency matrix $A$ of a graph $G$ with a fixed rank $r$, provided $A$ has no repeated rows or all-zero row. Akbari, Cameron and Khosrovshahi conjecture that $m(r)=2^{(r+2)/2}-2$ if $r$ is even, and $m(r)=5\cdot 2^{(r-3)/2}-2$ if $r$ is odd. We prove the conjecture and characterize $G$ in the case that $G$ contains an induced subgraph $\frac{r}{2}K_2$, or $\frac{r-3}{2}K_2+K_3$. (Joint work with Rene Peeters).

detaljnije

Predavanje Prof. dr Petera Tompe, direktora odseka za strukturalnu biologiju na univerzitetu Vrije u Briselu, 18. oktobar 2011.

U utorak 18. oktobra 2011, sa početkom u 13 sati, na Matematičkom  fakultetu Univerziteta u Beogradu, u sali 718 na IV spratu, prof. dr  Peter Tompa, direktor odseka za strukturalnu biologiju na univerzitetu  Vrije u Briselu i rukovodilac grupe u Laboratoriji za suštinski neuređene proteine na Institutu za enzimologiju Mađarske akademije  nauka, će održati predavanje pod naslovom: "Bioinformatički pristupi  izučavanju suštinske neuređenosti proteina". Predavanje organizuje grupa za bioinformatiku, koja radi na Matematičkom fakultetu u okviru projekta  174021.

Više informacija može se preuzeti OVDE.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i primene, 13. oktobar 2011.

Naredni sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i primene održaće se u četvrtak, 13. oktobra od 17:15, u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihailova 36.


Predavač: Miloš Đorić

Naslov predavanja: Vajerštrasova reprezentacija minimalnih površi

Apstrakt: Uz osvrt na definiciju i karakterizacije minimalnih površi, kao i na izotermalne koordinate, biće predstavljena lokalna i globalna Vajerštrasova reprezentacija

detaljnije

Sastanak seminara Katedre za računarstvo i informatiku, 13. oktobar 2011.

U četvrtak 13. 10. biće održan naredni sastanak seminara Katedre za računarstvo i informatiku. U okviru seminara biće izložena četiri master rada:

Milica Janačkov
"Sinhronizacija podataka u distribuiranim bazama podataka: ponovljeni podaci i lenjo ažuriranje"

Aleksandar Zeljić
"Rešavanje NP-kompletnih problema svođenjem"

Milan Todorović
"Primene ne-KNF SAT rešavača"

Stefan Mišković
"Genetski algoritam za rešavanje dvostepenog problema instalacije neograničenih kapaciteta"


Detaljnije informacije i apstrakti predavanja se mogu pronaći na

http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

CGTA seminar, 11. oktobar 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 11. oktobra 2011. na Matematičkom fakultetu (projektor sala, četvrti sprat) sa početkom u 18 časova.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Prikaz radova Gromova, Karaseva i Volovikova vezanih za "Gromov's waist theorem" (nastavak)


Sadržaj: Biće prikazan rad Romana Karaseva "An analogue of Gromov's waist theorem for coloring the cube",

http://xxx.lanl.gov/abs/1109.1078

kao i predistorija vezana za originalnu "Gromov's waist theorem"

http://www.ihes.fr/~gromov/PDF/waists.pdf

Napomena:  Naredni sastanak studentskog seminara "Živa matematika" održaće se u sredu, 12. oktobra 2011, od 12-14h na Matematičkom institutu SANU, Knez Mihailova 36, sala 301 (III sprat)

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Šta je to  "... polynomial ham sandwich theorem ..."?

Apstrakt: Ovo je tema koja odgovara na pitanje:" Da li rešenje matematičkog problema ostavljenog na matematičkoj olimpijadi za studente (i srednješkolece!) može da se objavi u Annals of Mathematics!? Polinomijalna "teorema o sendviču" je naš vodič kroz ovu problematiku a radoznalci mogu unapred da se obaveste o predmetu razgovora na

(1) Terence Tao
http://terrytao.wordpress.com/2011/02/18/the-szemeredi-trotter-theorem-via-the-polynomial-ham-sandwich-theorem/

(2) Micha Sharir
http://www.cs.tau.ac.il/~michas/algober.pdf

(3) Jiri Matousek
http://kam.mff.cuni.cz/~matousek/mor.pdf


Ovo je treće u ciklusu "Šta je to" ("What is") predavanja namenjenih naj široj publici, zamišljenih po ugledu na "What is" - preglede publikovane u A.M.S. Notices,

http://www.ams.org/notices/notices-results.html?q=what+iscx=006070101833274801941%3Aeu8fzxtsnmcof=FORID%3A11&sa.x=0&sa.y=0&siteurl=www.ams.org%2Fnotices%2F201109%2F

detaljnije

Seminar mehanike, 12. oktobar 2011.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 12. oktobra 2011. u sali 301f MI SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Prof dr Milutin Marjanov, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: Sistem tri tela: stabilne i haotične orbite

detaljnije

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti