Odeljenje za matematiku, 27. april 2012.

Naredni sastanak Odeljenje za matematiku održaće se u petak, 27. aprila 2012. u 15:30 časova, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Pavle V. M. Blagojević, Gunter M. Ziegler

Naslov predavanja: IZBORNI RATOVI

Rezime: Nekada davno, u dalekom univerzumu, živeo je mali duhom nepokoreni narod podeljen u dve političke frakcije. Frakcija iracionalnih je nadvladala frakciju racionalnih za svega šaku članova a izbori su se nakon milenijuma čekanja neumitno približavali. Mračni gospodar iracionalanosti je smislo pakleni plan:

"Podeliću univerzum u N konveksnih izbornih jedinica (da niko ne posumnja) tako da u svakoj izbornoj jedinici živi isti broj stanovnika a pri tome iracionalni su u svakoj većina. Tako ću postati apsolutni,
demokratski vladar kosmosa, ha, ha, ha, ... !"

Da li mračni gospodar iracionalnosti moze da postane apsolutni, demokratski vladar kosmosa?

(Na predavanju će biti prikazani rezulatati dobijeni u okviru .ERC Grant agreement no. 247029-SDModels.)


Title: ELECTION WARS

Abstract: Once upon a time in a universe far, far away there was a nation divided into two political fractions. The fraction of irrationals overnumbered the fraction of rationals by a bit, while elections were imminent. The Dark Lord of irrationals made a vicious plan:

"I'll divide the universe into a number of convex election units (so nobody suspects) in such a way that each unit has the same amount of inhabitants and moreover in each unit irrationals are in the majority by the same margin. Thus, I'll be the absolute, democratic ruler of the universe, ha, ha, ha, ... !"

Will the Dark lord of irrationality succeed?


(The presented results are obtained within .ERC Grant agreement no. 247029-SDModels.)Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)