Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 26. april 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 26. aprila 2012. u 17 časova, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Miroslava Antić, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Jedna klasa afinih hiperpovrši

Sadržaj: Klasifikujemo afine hiperpovrši sa Blaskeovom strukturom, čije je tangentno raslojenje ortogonalna suma dve distribucije, jednodimenzione D1 razapete vektorskim poljem T i distribucije D2, koje su obe sopstvene za operator oblika i tenzor K_T, gde je K tenzor razlike koneksija.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)