Međunarodni dan devojčica u IKT, poseta Matematičkom fakultetu 28. april