CGTA seminar, 24. april 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 17. aprila 2012, od 18-20 časova na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala).
Predavač: Đorđe Baralić, Matematički institut SANU
Naslov predavanja: Stepeni preslikavanja medju mnogostrukostima
Sadržaj: Stepen preslikavanja je važna topološka invarijanta. Pitanje koji se ceo broj može biti stepen preslikavanja izmedju dve zadate mnogostrukosti istog stepena je još uvek otvoren problem koji je rešen za površi i mnogostrukosti dimenzije 3. U višim dimenzijama postoje parcijalni rezultati za odredjene klase mnogostukosti. Ovo predavanje je bazirano na rezultatima NON-ZERO DEGREE MAPS BETWEEN 2N-MANIFOLDS Haibao Duan and Shicheng Wang

http://arxiv.org/pdf/math/0402119.pdfOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)