Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 17. april 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku održaće se u utorak, 17. aprila 2012. u 14:15, soba 301f MI SANU.

Sadržaj: Oliver Subotić, Centar za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke

Naslov predavanja: INFORMACIONO KONTROLISANO DRUŠTVO

Sadržaj: Elektronski nadzor stanovništva pomoću informaciono-komunikacionih tehnologija je višedecenijska realnost.

Ta aktivnost je, uglavnom u ime zaštite bezbednosti, značajno intenzivirana u 21. veku: nadzor je masovan, rutinskog karaktera i širokog opsega, bazira se na automatskoj obradi podataka i uključuje različite subjekte. Ovakva paradigma donosi niz društvenih implikacija u pogledu ponašanja gradjana.

Uporedo sa "panoptičkim" uticajem nadzora na ponašanje gradjana deluje i fenomen "sinoptizma", koji se ogleda kroz uticaj mas-medija na nametanje odredjenih stavova i posredno usmeravanje populacije ka poželjnom modelu ponašanja.

Paralelno delovanje elektronskog nadzora i mas-medija pokazuje i isprepletenost struktura moći koje stoje iza panoptičke i sinoptičke delatnosti, a koje su dominantno vezane za državne agencije i korporativni kapital.

Ključne reči: elektronski nadzor, panoptizam, sinoptizam, bezbednost, privatnost, mas-mediji, globalizacija, potrošačko društvo, konformizam

detaljnije

CGTA seminar, 17. april 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 17. aprila 2012, od 18-20 sati na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala).

Predavač: Gordana Stojanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: O fibracijama sa ravnim slojevima (drugi deo)

Sadržaj: Fibracije iz naslova su se ponovo pojavile u preprintu V. Ovsienka i S. Tabachnikova, http://xxx.lanl.gov/abs/1203.3709.

Biće dat pregled najnovijih rezultata sa akcentom na otvorenim pitanjima.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 12. april 2012.

Naredni sastanak seminara biće održan u četvrtak, 12. aprila 2012. u 18 sati u sali 718 na Matematičkom fakultetu.

Program sastanka:

Goran Lazić:  ARDUINO PLATFORMA (pregledno izlaganje),

Predrag Stefanović: DESKRIPTIVNI MODELI ISTRAŽIVANjA PODATAKA - PRIMENA U BIOINFORMATICI (master rad).

Više detalja o seminaru kao i apstrakti izlaganja su dostupni na:

http://computing.matf.bg.ac.rs.

detaljnije

Seminar mehanike, 11. april 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 11. aprila 2012. u 18 sati, soba 301f, MI SANU.

Predavač: mr Damir Jerković, major, dipl. ing, Katedra vojnomašinskog inženjerstva, Odsek za naoružanje, Vojna akademija Vojske Srbije

Naslov predavanja: UTICAJ AERODINAMIČKIH KOEFICIJENATA NA STABILNOST LETA KLASIČNIH OSNOSIMETRIČNIH PROJEKTILA


detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 10. april 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku održaće se u utorak, 10. aprila 2012. u 14:15, soba 301f MI SANU.

Predavač: Miloš Milutinović, Fakultet organizacionih nauka Beograd

Naslov predavanja: ANDROID APLIKACIJA ZA UČENjE JAPANSKOG JEZIKA

Sadržaj:  U ovom predavanju je predstavljena aplikacija za učenje japanskog jezika razvijena na Android platformi za mobilne uredjaje. Edukativni sadržaj koji se prezentuje korisniku je rasporedjen u objekte učenja dostupne preko interneta. Opisani su arhitektura aplikacije, njene osnovne komponente i korišćeni model objekata učenja. U funkcionalnosti aplikacije spadaju: učenje reči i pisama japanskog jezika uz odgovarajuće audio zapise, aktivnost za testiranje znanja, vežbanje pisanja znakova, mogućnost takmičenja u znanju izmedju korisnika, igra pamćenja, kao i prezentacija interesantnih informacija o Japanu.

detaljnije

CGTA seminar, 10. april 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 10. aprila 2012, od 18-20 sati na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala).

Predavač: Gordana Stojanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: O FIBRACIJAMA SA RAVNIM SLOJEVIMASadržaj: Fibracije iz naslova su se ponovo pojavile u preprintu V. Ovsienka i S. Tabachnikova, http://xxx.lanl.gov/abs/1203.3709.

Biće dat pregled najnovijih rezultata sa akcentom na otvorenim pitanjima.

detaljnije

Seminar Katedre za verovatnoću i statistiku, 5. i 19. april 2012.

Naredni sastanci Seminara Katedre za verovatnoću i statistiku,  biće posvećeni akturskoj profesiji. Sastanci će biti održani 5. i 19. aprila u 16h na Matematičkom fakultetu.

Teme predavanja su:

"Mi smo aktuari"
Četvrtak 05.04.2012. u 16 sati, sala 843
Predavači su:
Jasmina Bojović i Branko Pavlović

"Aktuarstvo-profesija budućnosti"
Četvrtak 19.04.2012. u 16 sati, sala 843
Predavači su:
Nenad Milikić i Aleksandar Perišić

Predavanja su namenjena pre svega studentima modula za Statistiku, aktuarsku i finansijsku matematiku, a predavači su aktuari zaposleni u osiguravajućim društvima. Na predavanjima će biti reči o poslovima aktuara i o zvanju ovlašćeni aktuar.

detaljnije

Seminar mehanike, 4. april 2012.

Naredni sastanak seminara mehanike održaće se u sredu, 4. aprila 2012.  sa početkom u 18h u sali 301f na trećem spratu Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Predavač: Nemanja Zorić, student doktorskih studija, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: Analiza vibracija i optimalno upravljanje pametnih tankozidnih kompozitnih struktura primenom samopodešavajućeg fazi-logičkog upravljanja

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 6. april 2012.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 6. aprila 2012. u 14h, u sali 301f, Matematički institut SANU, Kneza Mihaila 36.

Predavač: dr Rade Živaljević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: HOMOTOPSKI KOLIMESI KAO METOD U KOMBINATORNOJ MATEMATICI

Sadržaj: Kao rezultat saradnje sa poznatim nemačkim matematičarom Ginterom Ciglerom (Mittag Leffler institut, 1991), pojavio se rad "Homotopy types of subspace arrangements via diagrams of spaces" (Mathematische Annalen, 1993), u kome su u kombinatoriku uvedene neke tehnike teorije homotopije.

Predavanje je prilika da se sa distance od 20 godina da kratki pregled razvoja ove teorije.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 3. april 2012.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 3. aprila 2012, u 18h u prostorijama Katedre.

Predavač: Vladimir Zeković, student master studija na Matematičkom fakultetu

Naslov predavanja: Modulacija driftnih struktura mikrotalasnog vejvlet spektra tokom erupcija na Suncu

detaljnije